Difference between revisions of "Tsuchiura Domain"

From Wiki31en
Jump to: navigation, search
(Masters of domain)
 
Line 50: Line 50:
 
==reference==
 
==reference==
 
* [[:Category:Master of Tsuchiura Domain]]
 
* [[:Category:Master of Tsuchiura Domain]]
* [[:Category:常陸土浦藩主|常陸土浦藩主]]
 
 
{{DEFAULTSORT:Tsuchiura Domain}}
 
{{DEFAULTSORT:Tsuchiura Domain}}
 
[[Category:Index_T|Suchiura Domain]]
 
[[Category:Index_T|Suchiura Domain]]
 
[[Category:Domain under Tokugawa Shogunate]]
 
[[Category:Domain under Tokugawa Shogunate]]
 
[[Category:Domain in Hitachi Province]]
 
[[Category:Domain in Hitachi Province]]

Latest revision as of 12:14, 25 December 2016

Tsuchiura Domain 土浦藩 Tsuchiura han was a domain under Tokugawa Shogunate.

Government location

  • Tsuchiura castle, Niihari County, Hitachi Province

Masters of domain

term master title category territory
in
koku
note
1601-1604 Matsudaira Nobukazu 松平信一 伊豆守 belongs 35,000 moved from Fukawa, Shimofusa
1604-1617 Matsudaira Nobuyoshi 松平信吉 伊豆守 40,000 moved to Takasaki, Kozuke
1618-1620 Nishio Tadanaga 西尾忠永 丹後守 belongs 20,000 moved from Shirai, Kozuke
1620-1648 Nishio Tadateru 西尾忠照 丹後守 moved to Tanaka, Suruga
1649-1660 Kutsuki Tanetsuna 朽木稙綱 民部少輔 belongs 30,000 moved from Kanuma, Shimotsuke
1661-1669 Kutsuki Tanemasa 朽木稙昌 伊予守 27,000 moved to Fukuchiyama, Tamba
1669-1679 Tsuchiya Kazunao 土屋數直 但馬守 belongs 45,000 moved from Shishido, Hitachi
1679-1681 Tsuchiya Masanao 土屋政直 相模守 moved to Tanaka, Suruga
1682-1687 Matsudaira Nobuoki 松平信興 因幡守 belongs 22,000 moved from Sagami Province
moved to Osaka Governor
1687-1719 Tsuchiya Masanao 土屋政直 相模守 belong 65,000
(1694) 75,000
(1711) 85,000
(1718) 95,000
moved from Tanaka, Suruga
1719-1734 Tsuchiya Nobunao 土屋陳直 但馬守
1734-1776 Tsuchiya Atsunao 土屋篤直 能登守
1776-1777 Tsuchiya Hisanao 土屋壽直 相模守
1777-1790 Tsuchiya Yasunao 土屋泰直 能登守
1790-1803 Tsuchiya Hidenao 土屋英直 但馬守
1803-1811 Tsuchiya Hironao 土屋寛直
1811-1838 Tsuchiya Yoshinao 土屋彦直 相模守
1838-1868 Tsuchiya Tomonao 土屋寅直 采女正
1868-1871 Tsuchiya Shigenao 土屋挙直 相模守 1871 dissolved

reference