Search results

Jump to: navigation, search
 • [[Category:Godson of Ashikaga Yoshimasa]] [[Category:Daimyo Protector under Ashikaga Shogunate]]
  521 B (39 words) - 02:31, 12 January 2017
 • # [[Ashikaga Yoshiyasu]] (1127 - 1157) # [[Ashikaga Yoshikiyo]] (? - 1183)
  3 KB (352 words) - 10:06, 10 January 2017
 • # [[Ashikaga Yoshiyasu]] (1127 - 1157) # [[Ashikaga Yoshikiyo]] (? - 1183)
  3 KB (341 words) - 10:05, 10 January 2017
 • [[Category:Godson of Ashikaga Yoshimochi]] [[Category:Daimyo Protector under Ashikaga Shogunate]]
  789 B (37 words) - 01:19, 4 February 2017
 • [[Category:Daimyo Protector under Ashikaga Shogunate]]
  521 B (27 words) - 10:05, 10 January 2017
 • [[Category:Godson of Ashikaga Yoshimasa]] [[Category:Daimyo Protector under Ashikaga Shogunate]]
  546 B (34 words) - 16:03, 21 February 2017
 • [[Category:Godson of Ashikaga Yoshimasa]] [[Category:Daimyo Protector under Ashikaga Shogunate]]
  606 B (43 words) - 08:21, 11 August 2017
 • [[Category:Daimyo Protector under Ashikaga Shogunate]]
  540 B (28 words) - 09:47, 10 January 2017
 • # [[Ashikaga Yoshiyasu]] (1127 - 1157) # [[Ashikaga Yoshikiyo]] (? - 1183)
  3 KB (336 words) - 10:04, 10 January 2017
 • [[Category:Godson of Ashikaga Yoshimochi]] [[Category:Daimyo Protector under Ashikaga Shogunate]]
  611 B (34 words) - 16:02, 21 February 2017
 • |colspan="3" align="center"|Ashikaga Shogunate {{s-ttl|title = [[Ashikaga Shogunate#Chancellors of Kanto|Secretary of Kanto]] | years = 1339 - 1340}}
  1 KB (125 words) - 15:14, 14 March 2020
 • |colspan="3" align="center"|Ashikaga Shogunate {{s-ttl|title = [[Ashikaga Shogunate#Chancellors of Kanto|Secretary of Kanto]] | years = 1336 - 1337}}
  886 B (78 words) - 15:02, 14 March 2020
 • |colspan="3" align="center"|Ashikaga Shogunate {{s-ttl|title = [[Ashikaga Shogunate#Chancellors of Kanto|Secretary of Kanto]] | years = 1353 - 1361}}
  918 B (76 words) - 15:17, 14 March 2020
 • |colspan="3" align="center"|Ashikaga Shogunate {{s-ttl|title = [[Ashikaga Shogunate#Chancellors of Kanto|Chancellor of Kanto]] | years = 1379 - 1392}}
  1 KB (73 words) - 15:51, 14 March 2020
 • |colspan="3" align="center"|Ashikaga Shogunate {{s-ttl|title = [[Ashikaga Shogunate#Chancellors of Kanto|Chancellor of Kanto]] | years = 1368 - 1378}}
  879 B (72 words) - 15:47, 14 March 2020
 • |colspan="3" align="center"|Ashikaga Shogunate {{s-ttl|title = [[Ashikaga Shogunate#Chancellors of Kanto|Chancellor of Kanto]] | years = 1392 - 1394}}
  818 B (66 words) - 15:52, 14 March 2020
 • |colspan="3" align="center"|Ashikaga Shogunate {{s-ttl|title = [[Ashikaga Shogunate#Chancellors of Kanto|Chancellor of Kanto]] | years = 1510 - 1512}}
  957 B (71 words) - 16:16, 14 March 2020
 • |colspan="3" align="center"|Ashikaga Shogunate {{s-ttl|title = [[Ashikaga Shogunate#Chancellors of Kanto|Chancellor of Kanto]] | years = 1455 - 1466}}
  958 B (70 words) - 16:06, 14 March 2020
 • |colspan="3" align="center"|Ashikaga Shogunate {{s-ttl|title = [[Ashikaga Shogunate#Chancellors of Kanto|Chancellor of Kanto]] | years = 1415 - 1418}}
  934 B (67 words) - 16:00, 14 March 2020
 • |colspan="3" align="center"|Ashikaga Shogunate {{s-ttl|title = [[Ashikaga Shogunate#Chancellors of Kanto|Chancellor of Kanto]] | years = 1368 - 1370}}
  840 B (65 words) - 15:36, 14 March 2020

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)