Peerage in Japan (F-J)

From Wiki31en
Revision as of 14:19, 29 January 2017 by Admiral31 (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
no surname final grade category detail date ennobled first grade head of house note
Fujie Baron Court noble Nara kazoku (Buddhist priest) 8 Jul 1884 Baron Masayuki, Masaharu
Fujii Viscount Court noble Hanke (branch) 8 Jul 1884 Viscount Yukimich, Yukinori, Kaneyoshi
Fujii Baron New peer Army 21 Sep 1907 Baron Kanesuke, Keizo
Fujimura Baron New peer government official 5 Jun 1896 Baron Shiro, Yoshiaki 27 Nov 1933 abandon succession right
Fujinami Viscount Court noble Hanke (branch) 8 Jul 1884 Viscount Kototada, Mochitoki, Michitada
Fujioji Baron Court noble Nara kazoku (Buddhist priest) 8 Jul 1884 Baron Norichika, Chikaharu, Chikatomi
Fujita Baron New peer industry 25 Aug 1911 Baron Denzaburo, Heitaro, Koichi
Fujitani Viscount Court noble Urin (guard) 8 Jul 1884 Viscount Tamechika, Tameshige
Fukao Baron New peer Contribution for 1868 restoration 17 Sep 1906 Baron Shigetaka, Ryutaro, Shigemitsu Chief retainer for Kochi clan
Fukuba Viscount New peer government official 9 May 1887 Viscount Yoshishizu, Hayato, Masaki
Fukuoka Viscount New peer government official 7 Jul 1884 Viscount Takachika, Hidei, Takatsugu
Fukuhara Baron New peer Army 27 Oct 1897 Baron Motozo, Motohiko 31 May 1946 renounce
Fukuhara Baron New peer Contribution for 1868 restoration 9 May 1900 Baron Toshimaru, Motohiro Chief retainer for Yamaguchi clan
Fukuhara Baron New peer Army 9 May 1900 Baron Minoru, Kuniki
Fukushima Baron New peer Army 21 Sep 1907 Baron Yasumasa, Shiro
Funahashi Viscount Court noble Hanke (branch) 8 Jul 1884 Viscount Narukata, Kiyokata
Funakoshi Baron New peer government official 5 Jun 1896 Baron Mamoru, Mitsunojo, Mitsusuke
Furuichi Baron New peer government official 27 Dec 1919 Baron Koi, Rokuzo
Furukawa Baron New peer industry 1 Dec 1915 Baron Toranosuke, Jujun
Fushihara Viscount Court noble Hanke (branch) 8 Jul 1884 Viscount Nobutaru, Nobuyoshi
Fushimi Count ex-Prince 1 Apr 1936 Count Hirohide, Hirotaka
Futara Count ex-Prince 1 Jul 1897 Count Yoshiyuki, Yoshinori
Go Baron New peer government official 9 May 1900 Baron Junzo, Seinosuke, Sakuo, Shunichi
Gojo Viscount Court noble Hanke (branch) 8 Jul 1884 Viscount Tameshige, Tamekoto, Tamemasa
Gojo Baron New peer Contribution for 14th century civil war 1 Jul 1897 Baron Yorisada, Yoritsugu
Goto Count New peer Contribution for 1868 restoration 9 May 1887 Count Shojiro, Taketaro, Hoyata 16 Jul 1937 extinct
Goto Count New peer government official 11 Apr 1906 Baron Shimpei, Ichizo 25 Sep 1922 Viscount, 10 Nov 1928 Count
Goto Viscount Feudal landowner Fukue, Hizen (12,500) 8 Jul 1884 Viscount Morinushi, Morimitsu, Moriteru 2 Sep 1945 extinct
Hachijo Viscount Court noble Urin (guard) 8 Jul 1884 Viscount Takatomi, Takatsugu, Takakuni, Takamasa
Hachisuka Marquis Feudal landowner Tokushima, Awa (257,000) 7 Jul 1884 Marquis Mochiaki, Masaaki, Masauji 28 Jul 1945 renounce
Hagiwara Viscount Court noble Hanke (branch) 8 Jul 1884 Viscount Kazumitsu, Kazufusa, Kazushige, Kanetake
Hamao Viscount New peer government official 23 Sep 1907 Baron Arata, Shiro, Makoto, Minoru 25 Nov 1921 Viscount
Hamuro Count Court noble Meike (secreatry) 7 Jul 1884 Count Nagakuni, Nagamichi, Naomi
Hanabusa Viscount New peer government official 5 Jun 1896 Baron Yoshimoto, Taro, Kotaro 23 Sep 1907 Viscount
Hanazono Viscount Court noble Urin (guard) 8 Jul 1884 Viscount Kintoshi, Kinteru
Hanazono Baron Court noble Nara kazoku (Buddhist priest) 9 Jun 1896 Baron Takusho, Shinjun
Hara Baron New peer government official 7 Aug 1944 Baron Yoshimichi, Hiroshi
Harada Baron New peer Army 9 May 1900 Baron Ichido, Kumao, Keisaku
Haraguchi Baron New peer Army 21 Sep 1907 Baron Kensai, Kitaru, Ichiro
Hasegawa Count New peer Army 20 Aug 1895 Baron Yoshimichi, Isaburo 21 Sep 1907 Viscount, 14 Jul 1916 Count
Hashimoto Count Court noble Urin (guard) 7 Jul 1884 Count Saneyana, Sanehide, Saneaya
Hashimoto Viscount New peer Army 31 Oct 1895 Baron Tsunatsune, Nagatoshi, Nagahisa 29 Sep 1907 Viscount
Hashimoto Baron New peer Navy 21 Sep 1907 Baron Masaaki, Masateru, Masakazu
Hatano Viscount New peer government official 21 Sep 1907 Baron Yoshinao, Jiro 5 Jun 1917 Viscount
Hayashi Count New peer government official 9 May 1887 Viscount Tomoyuki, Hirotaro 8 Nov 1907 Count
Hayashi Count New peer diplomat 31 Oct 1895 Baron Tadasu, Masanosuke 27 Feb 1902 Viscount, 14 Sep 1907 Count
Hayashi Baron Feudal landowner Josai, Kazusa (10,000) 30 Oct 1893 Baron Tadahiro, Tadakazu
Hayashi Baron New peer diplomat 4 Nov 1907 Baron Gonsuke, Yasushi
Hidaka Baron New peer Navy 21 Sep 1907 Baron Sonojo, Sosuke 18 Aug 1942 abandon succession right
Higashibojo Viscount Court noble Hanke (branch) 8 Jul 1884 Viscount Yoshinaga, Masanaga, Motonaga
Higashifushimi Count ex-Prince 4 Apr 1931 Count Kunihide
Higashikuze Count Court noble Urin (guard) 7 Jul 1884 Count Michitomi, Michitoshi, Michitada
Higashikuze Baron Court noble 6 Dec 1897 Baron Hideo branch of Count Higashikuze
Higashisanjo Baron Court noble 8 Jul 1884 Baron Kinyoshi, Sanetoshi, Kinhiro branch of Duke Sanjo, first called Sanjo, 1886 renamed as Higashisanjo
Higashizono Viscount Court noble Urin (guard) 8 Jul 1884 Viscount Motonaru, Motomitsu, Motofumi
Higuchi Viscount Court noble Urin (guard) 8 Jul 1884 Viscount Naruyasu
Hijikata Count New peer Contribution for 1868 restoration 17 Jul 1884 Viscount Hisamoto, Hisayoshi 7 Oct 1895 Count, 20 Sep 1934 renounce
Hijikata Viscount Feudal landowner Komono, Ise (11,000) 8 Jul 1884 Viscount Katsuyuki, Katsutake
Hiki Baron New peer Contribution for 1868 restoration 17 Sep 1906 Baron Kentaro, Tokutaro, Tadatoshi Chief retainer for Okayama clan
Hino Count Court noble Meike (secreatry) 7 Jul 1884 Count Sukehide, Sukenori, Hayao, Sukezumi
Hinonishi Viscount Court noble Urin (guard) 8 Jul 1884 Viscount Kozen, Sukehiro, Suketada
Hiraga Baron New peer Navy 17 Feb 1943 Baron Yuzuru, Kenichi
Hiramatsu Viscount Court noble Meike (secreatry) 8 Jul 1884 Viscount Tokiatsu, Tokiakira, Tokiyoshi
Hirano Baron Feudal landowner Tawaramoto, Yamato 8 Jul 1884 Baron Nagayoshi, Nagakatsu
Hiranuma Baron New peer government official 28 Oct 1926 Baron Kiichiro
Hirasa Baron New peer Army 21 Sep 1907 Baron Ryozo, Shou, Yoshihiko, Harusuke, Tsuneyoshi
Hirata Count New peer government official 27 Feb 1902 Baron Tosuke, Eiji 24 Aug 1911 Viscount, 25 Sep 1922 Count
Hirayama Baron New peer government official 11 Feb 1924 Baron Shigenobu, Yozaburo
Hirohashi Count Court noble Meike (secreatry) 7 Jul 1884 Count Masamitsu, Tadamitsu
Hirohata Marquis Court noble Seigake (Prime minister) 7 Jul 1884 Marquis Tadanori, Tadatomo, Tadataka
Hirosawa Count New peer Contribution for 1868 restoration 7 Jul 1884 Count Kinjiro, Shingo
Hisamatsu Count Feudal landowner Matsuyama, Iyo (150,000) 7 Jul 1884 Count Sadakoto, Sadatake
Hisamatsu Viscount Feudal landowner Imabari, Iyo (35,000) 8 Jul 1884 Viscount Sadahiro, Takashi, Sadaaki
Hisamatsu Viscount Feudal landowner Tako, Shimofusa (12,000) 8 Jul 1884 Viscount Katsunari, Katsuchika, Katsuhiro
Hitotsuyanagi Viscount Feudal landowner Ono, Harima (10,000) 8 Jul 1884 Viscount Suenori, Sueyuki
Hitotsuyanagi Viscount Feudal landowner Komatsu, Iyo (10,000) 8 Jul 1884 Viscount Tsugumune, Naoe, Naotoshi
Hojo Viscount Feudal landowner Sayama, Kawachi (11,000) 8 Jul 1884 Viscount Ujiyuki, Kenkichi, Shunpachi
Honami Viscount Court noble Meike (secreatry) 8 Jul 1884 Viscount Tsunefuji 6 Jun 1905 renounce
Honda Viscount Feudal landowner Zeze, Omi (60,000) 8 Jul 1884 Viscount Yasushige, Yasutora, Naoichiro
Honda Viscount Feudal landowner Okazaki, Mikawa (50,000) 8 Jul 1884 Viscount Tadaatsu, Tadaaki, Mitsutaka
Honda Viscount Feudal landowner Nagao, Awa (40,000) 8 Jul 1884 Viscount Masanori, Masamoto, Masanobu
Honda Viscount Feudal landowner Iiyama, Shinano (20,000) 8 Jul 1884 Viscount Sanefusa, Sukenobu 17 Feb 1943 extinct
Honda Viscount Feudal landowner Izumi, Mutsu (18,000) 8 Jul 1884 Viscount Tadahiko, Tadateru
Honda Viscount Feudal landowner Kanbe, Ise (15,000) 8 Jul 1884 Viscount Tadatsura, Tadasaki, Tadateru, Tsunehiko, Yasuhiko
Honda Viscount Feudal landowner Yamazaki, Harima (10,000) 8 Jul 1884 Viscount Teikichi, Wataru
Honda Viscount Feudal landowner Nishihata, Mikawa (10,000) 8 Jul 1884 Viscount Tadayuki, Tatsuo
Honda Baron Feudal landowner Fuchi, Echizen 8 Jul 1884 Baron Sukemoto, Sukeyasu, Yukio Chief retainer for Fukui clan
Honda Baron New peer government official 24 May 1887 Baron Chikao, Chikanari, Fujimaro, Haruyoshi
Honda Baron New peer Contribution for 1868 restoration 9 May 1900 Baron Masazane, Masaki Chief retainer for Kanazawa clan
Hondo Baron Feudal landowner Shizuki, Hitachi 8 Jul 1884 Baron Chikahisa, Chikao, Chikatake
Honjo Viscount Feudal landowner Miyazu, Tango (70,000) 8 Jul 1884 Viscount Munetake, Muneyoshi, Munehisa, Munemasa
Honjo Viscount Feudal landowner Takatomi, Mino (10,000) 8 Jul 1884 Viscount Hisanao, Kanenori
Honjo Baron New peer Army 26 Dec 1935 Baron Shigeru 20 Nov 1945 abandon succession right
Hori Viscount Feudal landowner Iida, Shinano (17,000) 8 Jul 1884 Viscount Chikaatsu, Hidetaka, Hidekazu
Horikawa Viscount Court noble Urin (guard) 8 Jul 1884 Viscount Yasutaka, Morimaro, Yasubumi 8 Jul 1944 extinct
Hoshina Viscount Feudal landowner Iino, Kazusa (20,000) 8 Jul 1884 Viscount Masaari, Masaaki
Hosokawa Marquis Feudal landowner Kumamoto, Higo (540,000) 7 Jul 1884 Marquis Morihisa, Morishige, Moritatsu
Hosokawa Viscount Feudal landowner Takase, Higo (35,000) 8 Jul 1884 Viscount Toshinaga, Toshiaya, Toshihogi 18 Jun 1946 abandon succession right
Hosokawa Viscount Feudal landowner Uto, Higo (30,000) 8 Jul 1884 Viscount Yukizane, Tatsuoki
Hosokawa Viscount Feudal landowner Motegi, Shimotsuke (16,300) 8 Jul 1884 Viscount Okitsura, Okitsugu, Okiharu
Hosokawa Baron Feudal landowner 3 Dec 1896 Baron Moriaki, Moritatsu branch of Marquis Hosokawa, 7 Oct 1914 extinct (became successor of main line)
Hosokawa Baron Feudal landowner 27 Oct 1897 Baron Okinaga, Okinari, Takanori, Takanao branch of Marquis Hosokawa
Hosokawa Baron Feudal landowner 9 May 1900 Baron Tadayoshi, Tadao, Tadamasa branch of Marquis Hosokawa
Hosokawa Baron New peer government official 9 May 1900 Baron Junjiro, Katsunosuke, Naonori
Hotta Count Feudal landowner Sakura, Shimofusa (110,000) 7 Jul 1884 Count Masanori, Masatsune
Hotta Viscount Feudal landowner Sano, Shimotsuke (16,000) 8 Jul 1884 Viscount Masatsuku, Masamichi
Hotta Viscount Feudal landowner Miyagawa, Omi (13,000) 8 Jul 1884 Viscount Masayasu, Masamichi, Norimasa
Hozumi Baron Court noble Nara kazoku (Buddhist priest) 8 Jul 1884 Baron Toshika, Toshinaga, Toshishizu
Hozumi Baron New peer education 1 Dec 1915 Baron Nobushige, Shigetoo
Ibaraki Baron New peer Army 20 Aug 1895 Baron Koreaki, Shoichi, Moriyuki
Ichihashi Viscount Feudal landowner Nishioji, Omi (18,000 8 Jul 1884 Viscount Nagahisa, Torao
Ichijo Duke Court noble Sekke (regent) 7 Jul 1884 Duke Saneteru, Sanetaka
Ichijo Baron Court noble 10 Mar 1902 Baron Sanemoto branch of Duke Ichijo
Ida Baron New peer Army 23 Nov 1889 Baron Yuzuru, Iwakusu
Ie Baron Feudal landowner 27 Mar 1890 Baron Choei, Choshin, Chojo branch of Marquis Sho
Iga Baron New peer Contribution for 1868 restoration 9 May 1900 Baron Ujihiro, Ujihide Chief retainer for Kochi clan
Igi Baron New peer Contribution for 1868 restoration 17 Sep 1906 Baron Tadanaru Chief retainer for Okayama clan
Ii Count Feudal landowner Hikone, Omi (245,000) 7 Jul 1884 Count Naonori, Naotada
Ii Viscount Feudal landowner Yoita, Echigo (20,000) 8 Jul 1884 Viscount Naoyasu, Naokata, Hideaki
Iida Baron New peer Army 21 Sep 1907 Baron Shunsuke, Seitaro
Ijichi Count New peer Contribution for 1868 restoration 7 Jul 1884 Count Shoji, Shoichiro, Shosuke, Masaoki, Masakatsu
Ijichi Baron New peer Army 21 Sep 1907 Baron Kosuke, Tadashi
Ijuin Viscount New peer Navy 24 May 1887 Viscount Kanehiro, Kanetomo, Kanetaka
Ijuin Baron New peer Navy 21 Sep 1907 Baron Goro, Matsuji, Saneaki
Ijuin Baron New peer diplomat 7 Sep 1920 Baron Hikokichi, Toraichi
Ikeda Marquis Feudal landowner Tottori, Inaba (320,000) 7 Jul 1884 Marquis Terutomo, Nakahiro
Ikeda Marquis Feudal landowner Okayama, Bizen (315,000) 7 Jul 1884 Marquis Akimasa, Norimasa, Tadamasa, Nobumasa
Ikeda Viscount Feudal landowner Kado, Inaba (30,000) 8 Jul 1884 Viscount Hajime, Nakanobu
Ikeda Viscount Feudal landowner Kamokata, Bitchu (25,000) 8 Jul 1884 Viscount Masayasu, Masatoshi, Masatada
Ikeda Viscount Feudal landowner Oisaka, Bitchu (15,000) 8 Jul 1884 Viscount Masakata, Masatoki, Masahide
Ikeda Viscount Feudal landowner Wakasa, Inaba (15,000) 8 Jul 1884 Viscount Norisada, Kiyonari
Ikeda Baron Feudal landowner 8 Jul 1884 Baron Katsuyoshi, Masahiro branch of Marquis Ikeda (Okayama)
Ikeda Baron Feudal landowner Fukumoto, Harima (7000) 8 Jul 1884 Baron Norimasu 26 Jan 1894 renounce
Ikeda Baron New peer Contribution for 1868 restoration 28 Dec 1891 Baron Masakazu, Masasuke, Masayuki Chief retainer for Okayama clan
Ikeda Baron New peer education 2 Feb 1898 Baron Kensai, Hideo, Hidekazu, Shinjiro
Ikeda Baron New peer Contribution for 1868 restoration 9 May 1900 Baron Chojun, Nagayasu Chief retainer for Okayama clan
Ikeda Baron New peer Contribution for 1868 restoration 17 Sep 1906 Baron Hironori, Hirotomo Chief retainer for Okayama clan
Ikegami Viscount Court noble Meike (secreatry) 8 Jul 1884 Viscount Tomofusa, Motofusa, Sadamitsu
Ikoma Baron Feudal landowner Yajima, Dewa 8 Jul 1884 Baron Chikatsugu, Chikatada, Yoshio, Mitsuo, Michitaka
Imaeda Baron New peer Contribution for 1868 restoration 9 May 1900 Baron Naonori, Sotoni Chief retainer for Kanazawa clan
Imaki Viscount Court noble Urin (guard) 8 Jul 1884 Viscount Sadayoshi, Sadamasa
Imazono Baron Court noble Nara kazoku (Buddhist priest) 8 Jul 1884 Baron Kuniteru, Kunisada
Inaba Viscount Feudal landowner Yodo, Yamashiro (102,000) 8 Jul 1884 Viscount Masakuni, Masanao, Masayoshi
Inaba Viscount Feudal landowner Usuki, Bungo (50,000) 8 Jul 1884 Viscount Hisamichi, Masamichi
Inaba Viscount Feudal landowner Tateyama, Awa (10,000) 8 Jul 1884 Viscount Masayoshi, Masaaki, Masahiro
Inada Baron New peer Contribution for 1868 restoration 9 Jun 1896 Baron Kunitane, Masatane Chief retainer for Tokushima clan
Inagaki Viscount Feudal landowner Toba, Shima (30,000) 8 Jul 1884 Viscount Nagahiro, Nagamasa, Nagakata
Inagaki Viscount Feudal landowner Yamanoue, Omi (10,000) 16 Jul 1886 Viscount Motoyoshi, Shigeatsu 16 Jul 1886 patent was given
Inoue Marquis New peer Contribution for 1868 restoration 7 Jul l1884 Count Kaoru, Katsunosuke, Saburo 21 Sep 1907 Marquis
Inoue Viscount Feudal landowner Tsurumai, Kazusa (60,000) 8 Jul 1884 Viscount Masahide, Masayoshi, Masanori
Inoue Viscount Feudal landowner Shimotsuma, Hitachi (10,000) 8 Jul 1884 Viscount Masaoto, Masatoki
Inoue Viscount Feudal landowner Takaoka, Shimofusa (10,000) 8 Jul 1884 Viscount Masayori, Masakoto, Masaakira
Inoue Viscount New peer Contribution for 1868 restoration 24 May 1887 Viscount Masaru, Katsuzumi, Katsuhde
Inoue Viscount New peer Navy 24 May 1887 Baron Yoshika, Tora 21 Sep 1907 Viscount, 17 Feb 1934 abandon succession right
Inoue Viscount New peer government official 7 Jan 1895 Viscount Kowashi, Tadashiro
Inoue Baron New peer Army 21 Sep 1907 Baron Hikaru, Taro, Seizaburo
Inoue Baron New peer Navy 21 Sep 1907 Baron Yoshitomo, Kiyozumi, Saburo
Irie Viscount Court noble Urin (guard) 8 Jul 1884 Viscount Tamemori, Tametsune
Isahaya Baron New peer Contribution for 1868 restoration 27 Oct 1897 Baron Ietaka, Ieoki, Fujio, Hideo Chief retainer for Saga clan
Isechi Baron New peer Army 21 Sep 1907 Baron Yoshinari, Terashi, Yoshihiro
Ishida Baron New peer government official 5 Jun 1896 Baron Eikichi, Hachiya, Eiichiro 24 Mar 1926 renounce
Ishiguro Viscount New peer Army 20 Aug 1895 Baron Tadanori 24 Sep 1920 Viscount, 26 Oct 1941 abandon succession right
Ishii Viscount New peer diplomat 24 Aug 1911 Baron Kikujiro, Taro 14 Jul 1916 Viscount
Ishikawa Viscount Feudal landowner Kameyama, Ise (60,000) 8 Jul 1884 Viscount Nariyoshi, Narihide
Ishikawa Viscount Feudal landowner Shimodate, Hitachi (20,000) 8 Jul 1884 Viscount Shigeyuki 5 Apr 1887 renounce, 6 Oct 1899 restore
Ishiko Baron New peer Contribution for 1868 restoration 9 May 1900 Baron Mitsuteru, Mitsutaka, Mitsuyori Chief retainer for Nagoya clan
Ishimoto Baron New peer Army 21 Sep 1907 Baron Shinroku, Keikichi
Ishiyama Viscount Court noble Urin (guard) 8 Jul 1884 Viscount Motofumi, Motonao, Motonori, Motohiro
Itagaki Count New peer Contribution for 1868 restoration 9 May 1887 Count Taisuke 16 Jul 1919 abandon succession right
Itakura Viscount Feudal landowner Annaka, Kozuke (30,000) 24 Apr 1886 Viscount Katsumi, Katsunao 24 Apr 1886 patent was given
Itakura Viscount Feudal landowner Takahashi, Bitchu (30,000) 8 Jul 1884 Viscount Katsusuke, Katsusada, Katsutake
Itakura Viscount Feudal landowner Shigehara, Mikawa (28,000) 8 Jul 1884 Viscount Katsumichi, Katsunori, Katsutomo, Katsuhiro
Itakura Viscount Feudal landowner Niwase, Bitchu (20,000) 8 Jul 1884 Viscount Katsuhiro, Katsuro, Katsuhiko
Itami Baron New peer Contribution for 1868 restoration 5 Jun 1896 Baron Shigekata, Haruo, Shigeo
Ito Duke New peer contribution for 1868 restoration 7 Jul 1884 Count Horobumi, Hirokuni, Hiroyoshi 5 Aug 1895 Marquis, 21 Sep 1907 Duke
Ito Count New peer Navy 5 Aug 1895 Viscount Yuko, Yasusuke 21 Sep 1907 Count
Ito Count New peer government official 20 Aug 1895 Baron Miyoji, Taro, Harumasa 23 Sep 1907 Viscount, 25 Sep 1922 Count
Ito Viscount Feudal landowner Obi, Hyuga (51,000) 8 Jul 1884 Viscount Sukeyori, Sukehiro, Sukeatsu
Ito Viscount Feudal landowner Okada, Bitchu (10,348) 8 Jul 1884 Viscount Nagatoshi, Hisazane, Jiro, Kuro
Ito Viscount New peer Navy 7 Jul 1884 Viscount Sukemaro, Jiromaru
Ito Baron New peer Navy 20 Aug 1895 Baron Toshiyoshi, Yasukichi
Ito Baron New peer education 22 Jan 1901 Baron Keisuke, Ichiro, Keiichi
Ito Baron New peer Navy 21 Sep 1907 Baron Yoshigoro, Yoshinori
Ito Baron New peer 1 Nov 1909 Baron Bunkichi branch of Duke Ito
Itozu Baron New peer Shinto priest 8 Jul 1884 Baron Kinyoshi, Kinhiro, Yasuo
Itsuki Baron New peer government official 25 Apr 1933 Baron Kitokuro, Yutaro
Itsutsuji Viscount Court noble Hanke (branch) 8 Jul 1884 Viscount Yasunaka, Harunaka, Norinaka
Iwai Viscount Court noble Hanke (branch) 8 Jul 1884 Viscount Yukimasa, Takaomi
Iwaki Viscount Feudal landowner Kameda, Dewa (18,000) 8 Jul 1884 Viscount Takaharu, Takatsune, Takakuni, Takanori
Iwakura Duke Court noble Urin (guard) 8 Jul 1884 Duke Tomosada, Tomoharu, Tomohide
Iwakura Viscount Court noble 8 Jul 1884 Baron Tomotsune, Tomoaki, Tomomasa branch of Duke Iwakura, 23 Apr 1891 Viscount
Iwakura Baron Court noble 8 Jul 1884 Baron Tomonori branch of Duke Iwakura
Iwakura Baron Court noble 3 Dec 1896 Baron Michitomo branch of Duke Iwakura, 9 Oct 1946 abandon succession right
Iwamura Baron New peer government official 5 Jun 1896 Baron Michitoshi, Hassaku, Hitoki
Iwamura Baron New peer government official 5 Jun 1896 Baron Takatoshi, Toru, Hiroshi
Iwano Viscount Court noble Urin (guard) 8 Jul 1884 Viscount Motosuke, Motomichi, Mototsune
Iwasa Baron New peer education 23 Sep 1907 Baron Jun, Arata, Kinnao
Iwasaki Baron New peer industry 9 Jun 1896 Baron Hisaya
Iwasaki Baron New peer industry 9 Jun 1896 Baron Yanosuke, Koyata 2 Dec 1945 abandon succession right
Iwashita Viscount New peer Contribution for 1868 restoration 9 May 1887 Viscount Michihira, Iekazu
Jikoji Viscount Court noble Hanke (branch) 8 Jul 1884 Viscount Arinaka, Yukinaka, Narunaka
Jimyoin Viscount Court noble Urin (guard) 8 Jul 1884 Viscount Motoaki, Motonobu

reference