Ministry of Finance (PROC)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Ministry of Finance 中华人民共和国财政部

Ministers

no date start date end name note
1 Oct 1949 Sept 1953 Bo Yibo
2 Sept 1953 Jun 1954 Deng Xiaoping
3 29 Sept 1954 Jun 1970 Li Xiannian
4 Jun 1970 17 Jan 1975 Yin Chengzhen 殷承祯
5 17 Jan 1975 13 Sept 1979 Zhang Jingfu 张劲夫
6 13 Sept 1979 26 Aug 1980 Wu Bo 吴波
7 26 Aug 1980 4 Sept 1992 Wang Bingqian 王丙乾
8 4 Sept 1992 18 Mar 1998 Liu Zhongli 刘仲藜
9 18 Mar 1998 17 Mar 2003 Xiang Huaicheng 项怀诚
10 17 Mar 2003 30 Aug 2007 Jin Renqing 金人庆
11 30 Aug 2007 16 Mar 2013 Xie Xuren 谢旭人
12 16 Mar 2013 7 Nov 2016 Lou Jiwei 楼继伟
13 7 Nov 2016 Xiao Jie 肖捷 incumbent

reference