Difference between revisions of "Major General (Japanese Army)"

From Wiki31en
Jump to: navigation, search
(list of major generals)
 
(497 intermediate revisions by one user not shown)
Line 1: Line 1:
[[Major General (Japanese Army)|Major General]] (陸軍少将 ''Rikugun Shosho'') was a rank of Japanese Army.
+
[[Major General (Japanese Army)|Major General]] [http://{{SERVERNAME}}/wiki31/ja/index.php/%E9%99%B8%E8%BB%8D%E5%B0%91%E5%B0%86_%28%E6%97%A5%E6%9C%AC%29 陸軍少将] ''Rikugun Shosho'' was a rank of Japanese Army.
==list of major generals==
+
==incomplete list of major generals==
 +
{| class="wikitable sortable"
 +
!no!!date of<br>promotion!!title!!name!!class!!home!!life!![[Lieutenant General (Japanese Army)|Lt General]]||[[General (Japanese Army)|General]]||note
 +
|-
 +
|1||28 Jul [[1871 (year)|1871]]||||[[Kirino Toshiaki]] 桐野利秋||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1838-1877||||||25 Feb 1877 discharged
 +
|-
 +
|2||28 Jul 1871||||[[Torio Koyata]] 鳥尾小彌太||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1847-1905||8 Jan 1876||||
 +
|-
 +
|3||28 Jul 1871||||[[Yamada Akiyoshi]] 山田顯義||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1844-1892||20 Nov 1878||||
 +
|-
 +
|4||15 Aug 1871||||[[Oyama Iwao]] 大山巌||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1842-1916||||||3 Nov 1871 discharged. 17 Nov 1874 reassigned
 +
|-
 +
|5||23 Aug 1871||||[[Hosokawa Morihisa]] 細川護久||||[[Kumamoto prefecture|Kumamoto]]||1839-1893||||||
 +
|-
 +
|6||2 Sept 1871||||[[Ida Yuzuru]] 井田譲||||[[Gifu prefecture|Gifu]]||1838-1889||||||4 Sept 1872 discharged. 8 Feb 1874 reassigned
 +
|-
 +
|7||14 Dec 1871||||[[Miura Goro]] 三浦梧樓||||[[Kochi prefecture|Kochi]]||1846-1926||20 Nov 1878||||
 +
|-
 +
|8||29 Jan [[1872 (year)|1872]]||||[[Shijo Takauta]] 四條隆謌||||[[Kyoto prefecture|Kyoto]]||1828-1898||12 Feb 1881||||
 +
|-
 +
|9||9 Mar 1872||||[[Saigo Tsugumichi]] 西郷從道||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1843-1902||4 Apr 1874||||3 Oct 1894 [[Admiral (Japanese Navy)|Admiral]]
 +
|-
 +
|10||2 Sept 1872||||[[Nozu Shizuo]] 野津鎭雄||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1835-1880||20 Nov 1878||||
 +
|-
 +
|11||2 Sept 1872||||[[Shinohara Kunimoto]] 篠原國幹||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1836-1877||||||25 Feb 1877 discharged
 +
|-
 +
|12||2 Sept 1872||||[[Tani Tateki]] 谷干城||||[[Kochi prefecture|Kochi]]||1837-1911||20 Nov 1878||||
 +
|-
 +
|13||2 Feb [[1873 (year)|1873]]||||[[Soga Sukenori]] 曾我祐準||||[[Fukuoka prefecture|Fukuoka]]||1843-1935||1 Feb 1883||||
 +
|-
 +
|14||29 Nov 1873||||[[Taneda Masaaki]] 種田政明||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1837-1876||||||
 +
|-
 +
|*||8 Feb [[1874 (year)|1874]]||||[[Ida Yuzuru]] 井田譲||||[[Gifu prefecture|Gifu]]||1838-1889||||||
 +
|-
 +
|15||8 Feb 1874||||[[Tsuda Izuru]] 津田出||||[[Wakayama prefecture|Wakayama]]||1832-1903||||||
 +
|-
 +
|16||12 Aug 1874||||[[Miyoshi Shigeomi]] 三好重臣||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1840-1900||27 Apr 1880||||
 +
|-
 +
|17||13 Sept 1874||||[[Prince Akihito of Komatsu|Prince Yoshiakira]] 嘉彰親王||||||1846-1903||1 Mar 1880||7 Jun 1890||20 Jan 1898 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
 +
|-
 +
|*||17 Nov 1874||||[[Oyama Iwao]] 大山巌||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1842-1916||20 Nov 1878||17 May 1891||20 Jan 1898 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
 +
|-
 +
|18||19 Feb [[1877 (year)|1877]]||||[[Kawaji Toshiyoshi]] 川路利良||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1834-1879||||||
 +
|-
 +
|19||28 Mar 1877||||[[Takashima Tomonosuke]] 高島鞆之助||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1844-1916||1 Feb 1883||||
 +
|-
 +
|20||20 Nov [[1878 (year)|1878]]||||[[Fukuhara Minoru]] 福原實||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1844-1900||||||
 +
|-
 +
|21||20 Nov 1878||||[[Kurokawa Michinori]] 黒川通軌||||[[Ehime prefecture|Ehime]]||1843-1903||21 May 1885||||
 +
|-
 +
|22||20 Nov 1878||||[[Nozu Michitsura]] 野津道貫||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1841-1908||21 May 1885||18 Mar 1895||31 Jan 1906 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
 +
|-
 +
|23||20 Nov 1878||||[[Ozawa Takeo]] 小澤武雄||||[[Fukuoka prefecture|Fukuoka]]||1844-1926||21 May 1885||||
 +
|-
 +
|24||27 Apr [[1880 (year)|1880]]||||[[Ibi Akira]] 揖斐章||||[[Shizuoka prefecture|Shizuoka]]||1844-1881||||||
 +
|-
 +
|25||7 Feb [[1881 (year)|1881]]||||[[Kabayama Sukenori]] 樺山資紀||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1837-1922||||||6 Feb 1884 [[Rear Admiral (Japanese Navy)|Rear Admiral]]
 +
|-
 +
|26||7 Feb 1881||||[[Sakuma Samata]] 佐久間左馬太||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1844-1915||23 Dec 1886||28 Sept 1898||
 +
|-
 +
|27||7 Feb 1881||||[[Yamaji Motoharu]] 山地元治||||[[Kochi prefecture|Kochi]]||1841-1897||23 Dec 1886||||
 +
|-
 +
|28||6 Jul 1881||||[[Harada Kazumichi]] 原田一道||||[[Okayama prefecture|Okayama]]||1830-1910||||||
 +
|-
 +
|29||31 Oct 1881||||[[Tanaka Mitsuaki]] 田中光顯||||[[Kochi prefecture|Kochi]]||1843-1939||||||
 +
|-
 +
|30||6 Feb [[1882 (year)|1882]]||||[[Kunishi Yorimasa]] 國司順正||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1842-1890||||||
 +
|-
 +
|31||6 Feb 1882||||[[Nozaki Sadazumi]] 野崎貞澄||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1840-1906||7 Jun 1890||||
 +
|-
 +
|32||6 Feb 1882||||[[Shigeno Kiyohiko]] 滋野清彦||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1846-1896||12 Nov 1892||||
 +
|-
 +
|33||1 Feb [[1883 (year)|1883]]||||[[Horie Yoshisuke]] 堀江芳介||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1845-1902||||||
 +
|-
 +
|34||1 Feb 1883||||[[Imai Kanetoshi]] 今井兼利||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1840-1890||||||
 +
|-
 +
|35||3 Nov [[1884 (year)|1884]]||||[[Prince Yoshihisa]] 能久親王||||||1847-1895||8 Dec 1892||4 Nov 1895||[[General (Japanese Army)|General]] posthumously
 +
|-
 +
|36||21 May [[1885 (year)|1885]]||||[[Katsura Taro]] 桂太郎||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1847-1913||7 Jun 1890||28 Sept 1898||
 +
|-
 +
|37||21 May 1885||||[[Kawakami Soroku]] 川上操六||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1848-1899||7 Jun 1890||28 Sept 1898||
 +
|-
 +
|38||21 May 1885||||[[Kuroki Tamemoto]] 黒木爲楨||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1844-1923||10 Nov 1893||3 Nov 1903||
 +
|-
 +
|39||21 May 1885||||[[Oku Yasukata]] 奥保鞏||||[[Fukuoka prefecture|Fukuoka]]||1846-1930||29 Nov 1894||3 Nov 1903||24 Oct 1911 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
 +
|-
 +
|40||21 May 1885||||[[Okazawa Kuwashi]] 岡澤精||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1844-1908||4 Jan 1895||6 Jun 1904||
 +
|-
 +
|41||21 May 1885||||[[Onuma Wataru]] 大沼渉||||[[Tochigi prefecture|Tochigi]]||1844-1899||||||
 +
|-
 +
|42||21 May 1885||||[[Nagayama Takeshiro]] 永山武四郎||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1837-1904||14 Oct 1906||||
 +
|-
 +
|43||21 May 1885||||[[Nogi Maresuke]] 乃木希典||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1849-1912||5 Apr 1895||6 Jun 1904||
 +
|-
 +
|44||21 May 1885||||[[Shinagawa Ujiaki]] 品川氏章||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1848-1889||||||
 +
|-
 +
|45||21 May 1885||||[[Yamazawa Seigo]] 山澤静吾||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1845-1897||4 Jan 1895||||
 +
|-
 +
|46||23 Dec [[1886 (year)|1886]]||||[[Hasegawa Yoshimichi]] 長谷川好道||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1850-1924||6 Jun 1896||6 Jun 1904||9 Jan 1915 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
 +
|-
 +
|47||23 Dec 1886||||[[Okamoto Heishiro]] 岡本兵四郎||||[[Wakayama prefecture|Wakayama]]||1846-1898||27 Jun 1898||||
 +
|-
 +
|48||23 Dec 1886||||[[Otsuki Hisashi]] 大築尚志||||[[Shizuoka prefecture|Shizuoka]]||1835-1900||1 Dec 1899||||
 +
|-
 +
|49||23 Dec 1886||||[[Watanabe Akira (major general)|Watanabe Akira]] 渡邊央||||[[Tokushima prefecture|Tokushima]]||1837-1894||||||
 +
|-
 +
|50||23 Dec 1886||||[[Yamakawa Hiroshi]] 山川浩||||[[Aomori prefecture|Aomori]]||1845-1898||||||
 +
|-
 +
|51||24 Aug [[1889 (year)|1889]]||||[[Kodama Gentaro]] 兒玉源太郎||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1852-1906||14 Oct 1896||6 Jun 1904||
 +
|-
 +
|52||24 Aug 1889||||[[Nishi Kanjiro]] 西寛二郎||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1846-1912||14 Oct 1896||6 Jun 1904||
 +
|-
 +
|53||12 Feb [[1890 (year)|1890]]||||[[Yamaguchi Motoomi]] 山口素臣||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1846-1904||14 Oct 1896||17 Mar 1904||
 +
|-
 +
|54||10 May 1890||||[[Anno Motoyuki]] 阿武素行||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1840-1911||||||
 +
|-
 +
|55||7 Jun 1890||||[[Ibaraki Koreaki]] 茨木惟昭||||[[Wakayama prefecture|Wakayama]]||1849-1914||14 Oct 1896||||
 +
|-
 +
|56||7 Jun 1890||||[[Ogawa Mataji]] 小川又次||||[[Fukuoka prefecture|Fukuoka]]||1848-1909||8 Apr 1897||15 Jan 1905||
 +
|-
 +
|57||25 Aug 1890||||[[Betsuyaku Shigeyoshi]] 別役成義||||[[Kochi prefecture|Kochi]]||1844-1905||||||
 +
|-
 +
|58||30 Sept 1890||||[[Kuroda Hisataka]] 黒田久孝||||[[Shizuoka prefecture|Shizuoka]]||1845-1900||8 Apr 1897||||
 +
|-
 +
|59||30 Sept 1890||||[[Makino Tsuyoshi]] 牧野毅||||[[Nagano prefecture|Nagano]]||1844-1894||||||
 +
|-
 +
|60||30 Sept 1890||||[[Yamane Nobushige]] 山根信成||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1850-1895||||||
 +
|-
 +
|61||4 Oct 1890||||[[Murata Tsuneyoshi]] 村田經芳||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1838-1921||||||
 +
|-
 +
|62||16 Oct 1890||||[[Tsuchiya Bekinari]] 土屋可成||||[[Tokyo prefecture|Tokyo]]||1846-1930||||||
 +
|-
 +
|63||1 Jun [[1891 (year)|1891]]||||[[Kawamura Kageaki]] 川村景明||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1850-1926||27 Oct 1897||15 Jan 1905||9 Jan 1915 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
 +
|-
 +
|64||1 Jun 1891||||[[Sano Nobukatsu]] 佐野延勝||||[[Saitama prefecture|Saitama]]||1849-1915||2 Feb 1898||||
 +
|-
 +
|65||13 Jun 1891||||[[Oshima Yoshimasa]] 大島義昌||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1850-1926||26 Feb 1898||18 Oct 1905||
 +
|-
 +
|66||6 Jan [[1892 (year)|1892]]||||[[Aoyama Akira]] 青山朗||||[[Aichi prefecture|Aichi]]||1848-1912||||||
 +
|-
 +
|67||3 Feb 1892||||[[Oshima Hisanao]] 大島久直||||[[Akita prefecture|Akita]]||1848-1928||1 Oct 1898||29 May 1906||
 +
|-
 +
|68||23 Jun 1892||||[[Inoue Norimichi]] 井上教通||||[[Hokkaido prefecture|Hokkaido]]||1838-1900||||||
 +
|-
 +
|69||7 Sept 1892||||[[Osako Naotoshi]] 大迫尚敏||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1844-1927||1 Oct 1898||29 May 1906||
 +
|-
 +
|70||8 Dec 1892||||[[Prince Sadanaru]] 貞愛親王||||||1858-1923||1 Oct 1898||28 Jun 1904||9 Jan 1915 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
 +
|-
 +
|71||14 Jun [[1894 (year)|1894]]||||[[Tatsumi Naofumi]] 立見尚文||||[[Mie prefecture|Mie]]||1845-1907||1 Oct 1898||29 May 1906||
 +
|-
 +
|72||27 Aug 1894||||[[Fukuhara Toyokatsu]] 福原豐功||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1852-1895||||||
 +
|-
 +
|73||27 Aug 1894||||[[Terauchi Masatake]] 寺内正毅||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1852-1919||1 Oct 1898||21 Nov 1906||24 Jun 1916 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
 +
|-
 +
|74||30 Aug 1894||||[[Shioya Masakuni]] 盬屋方圀||||[[Ishikawa prefecture|Ishikawa]]||1849-1914||13 Mar 1899||||
 +
|-
 +
|75||25 Oct 1894||||[[Tamura Kanichi]] 田村寛一||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1842-1899||1 Oct 1898||||
 +
|-
 +
|76||29 Nov 1894||||[[Inoue Hikaru]] 井上光||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1851-1908||13 Mar 1899||7 Aug 1908||
 +
|-
 +
|77||29 Nov 1894||||[[Odera Yasuzumi]] 大寺安純||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1846-1895||||||
 +
|-
 +
|78||29 Nov 1894||||[[Okubo Haruno]] 大久保春野||||[[Shizuoka prefecture|Shizuoka]]||1846-1915||25 Apr 1900||7 Aug 1908||
 +
|-
 +
|79||4 Jan [[1895 (year)|1895]]||||[[Shoda Yomozo]] 勝田四方蔵||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1845-1918||25 Apr 1900||||
 +
|-
 +
|80||4 Jan 1895||||[[Yabuki Shuichi]] 矢吹秀一||||[[Shizuoka prefecture|Shizuoka]]||1849-1909||25 Apr 1900||||
 +
|-
 +
|81||22 Feb 1895||||[[Iseji Yoshinari]] 伊瀬地好成||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1848-1922||25 Apr 1900||||
 +
|-
 +
|82||5 Apr 1895||||[[Okihara Mitsutaka]] 沖原光孚||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1848-1931||22 May 1901||||
 +
|-
 +
|83||6 Apr 1895||||[[Murai Nagahiro]] 村井長寛||||[[Tokyo prefecture|Tokyo]]||1848-1905||22 May 1901||||
 +
|-
 +
|84||13 Apr 1895||||[[Kurose Yoshikado]] 黒瀬義門||||[[Okayama prefecture|Okayama]]||1846-1919||22 May 1901||||
 +
|-
 +
|85||8 Aug 1895||||[[Hishijima Yoshiteru]] 比志島義輝||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1847-1927||27 Feb 1906||||
 +
|-
 +
|86||16 Aug 1895||||[[Suwa Yoshikazu]] 諏訪好和||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1848-||||||
 +
|-
 +
|87||20 Aug 1895||||[[Miyoshi Shigeyuki]] 三好成行||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1845-1919||22 May 1901||||
 +
|-
 +
|88||3 Oct 1895||||[[Sakai Shigesue]] 阪井重季||||[[Kochi prefecture|Kochi]]||1846-1922||20 Jun 1902||||
 +
|-
 +
|89||20 Oct 1895||||[[Sato Tadashi (major general)|Sato Tadashi]] 佐藤正||||[[Hiroshima prefecture|Hiroshima]]||1849-1920||||||
 +
|-
 +
|90||27 Jan [[1896 (year)|1896]]||||[[Oshima Sadayasu]] 大島貞恭||||[[Tokyo prefecture|Tokyo]]||1842-1898||||||
 +
|-
 +
|91||27 Jan 1896||||[[Sakamoto Sumihiro]] 阪元純煕||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1843-1914||||||
 +
|-
 +
|92||27 Jan 1896||||[[Sugiyama Naoya]] 杉山直矢||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1850-1896||||||
 +
|-
 +
|93||27 Jan 1896||||[[Tomoda Yoshitaka]] 友田美喬||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1848-1905||||||
 +
|-
 +
|94||11 Mar 1896||||[[Nakagi Koretane]] 仲木之植||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1848-1900||||||
 +
|-
 +
|95||14 Oct 1896||||[[Fujii Kanefusa]] 藤井包聰||||[[Hiroshima prefecture|Hiroshima]]||1850-1925||6 Feb 1905||||
 +
|-
 +
|96||14 Oct 1896||||[[Okamura Shizuhiko]] 岡村静彦||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1848-1926||5 Mar 1906||||
 +
|-
 +
|97||14 Oct 1896||||[[Takebashi Naofumi]] 竹橋尚文||||[[Ishikawa prefecture|Ishikawa]]||1851-1906||5 May 1902||||
 +
|-
 +
|98||8 Apr [[1897 (year)|1897]]||||[[Kono Michiyoshi]] 河野通好||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1850-1918||2 Apr 1906||||
 +
|-
 +
|99||8 Apr 1897||||[[Shibano Yoshihiro]] 柴野義廣||||[[Ishikawa prefecture|Ishikawa]]||1846-1924||5 May 1902||||
 +
|-
 +
|100||8 Apr 1897||||[[Tsutsumi Kanetake]] 鼓包武||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1846-1914||||||
 +
|-
 +
|101||24 Apr 1897||||[[Naito Koreatsu]] 内藤之厚||||[[Tokyo prefecture|Tokyo]]||1847-1898||||||
 +
|-
 +
|102||7 Jul 1897||||[[Manabe Takeshi]] 眞鍋斌||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1851-1918||6 Feb 1905||||
 +
|-
 +
|103||28 Sept 1897||||[[Asada Nobuoki]] 淺田信興||||[[Saitama prefecture|Saitama]]||1851-1927||8 Sept 1904||10 Aug 1912||
 +
|-
 +
|104||28 Sept 1897||||[[Fukushima Yasutomo]] 福島庸智||||[[Saga prefecture|Saga]]||1847-1903||||||
 +
|-
 +
|105||28 Sept 1897||||[[Furukawa Nobuyoshi]] 古川宣誉||||[[Shizuoka prefecture|Shizuoka]]||1848-1921||5 Mar 1906||||
 +
|-
 +
|106||28 Sept 1897||||[[Harada Ryotaro]] 原田良太郎||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1847-1903||||||
 +
|-
 +
|107||28 Sept 1897||||[[Haraguchi Kensei]] 原口兼濟||||[[Oita prefecture|Oita]]||1847-1919||14 Jan 1905||||
 +
|-
 +
|108||28 Sept 1897||||[[Haruda Kageyoshi]] 春田景義||||[[Aichi prefecture|Aichi]]||1847-1903||||||
 +
|-
 +
|109||28 Sept 1897||||[[Hatano Takeshi]] 波多野毅||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1847-1917||15 Jan 1906||||
 +
|-
 +
|110||28 Sept 1897||||[[Kojima Masatoshi]] 小島政利||||[[Wakayama prefecture|Wakayama]]||1843-1904||||||
 +
|-
 +
|111||28 Sept 1897||||[[Matsumura Kanemoto]] 松村務本||||[[Ishikawa prefecture|Ishikawa]]||1852-1905||10 Jul 1904||||
 +
|-
 +
|112||28 Sept 1897||||[[Naito Masaaki (Japanese Army)|Naito Masaaki]] 内藤正明||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1846-1913||15 May 1906||||
 +
|-
 +
|113||28 Sept 1897||||[[Nakamura Yujiro]] 中村雄次郎||||[[Mie prefecture|Mie]]||1852-1928||15 Apr 1902||||
 +
|-
 +
|114||28 Sept 1897||||[[Ota Tokusaburo]] 太田德三郎||||[[Hiroshima prefecture|Hiroshima]]||1849-1904||5 May 1902||||
 +
|-
 +
|115||28 Sept 1897||||[[Sakurai Shigehisa]] 櫻井重壽||||[[Chiba prefecture|Chiba]]||1850-1904||||||
 +
|-
 +
|116||28 Sept 1897||||[[Samejima Shigeo]] 鮫島重雄||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1849-1928||3 Sept 1904||6 Sept 1911||
 +
|-
 +
|117||28 Sept 1897||||[[Takai Takayoshi]] 高井敬義||||[[Tokushima prefecture|Tokushima]]||1844-1917||26 Mar 1906||||
 +
|-
 +
|118||28 Sept 1897||||[[Tsuchiya Mitsuharu]] 土屋光春||||[[Aichi prefecture|Aichi]]||1848-1920||5 May 1902||26 Aug 1910||
 +
|-
 +
|119||28 Sept 1897||||[[Tsukamoto Katsuyoshi]] 塚本勝嘉||||[[Gifu prefecture|Gifu]]||1847-1912||3 Sept 1904||||
 +
|-
 +
|120||28 Sept 1897||||[[Ueda Arisawa]] 上田有澤||||[[Tokushima prefecture|Tokushima]]||1850-1921||5 May 1902||14 Feb 1912||
 +
|-
 +
|121||28 Sept 1897||||[[Yamauchi Nagahito]] 山内長人||||[[Kanagawa prefecture|Kanagawa]]||1850-1931||6 Feb 1905||||
 +
|-
 +
|122||9 Dec 1897||||[[Aihara Tsuneyo]] 粟飯原常世||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1850-1919||||||
 +
|-
 +
|123||3 Mar [[1898 (year)|1898]]||||[[Ishimoto Shinroku]] 石本新六||[[1st class of Military Cadet (Japanese Army)|1st class, Cadet]]||[[Hyogo prefecture|Hyogo]]||1854-1912||13 Oct 1904||||
 +
|-
 +
|124||3 Mar 1898||||[[Kigoshi Yasutsuna]] 木越安綱||[[1st class of Military Cadet (Japanese Army)|1st class, Cadet]]||[[Ishikawa prefecture|Ishikawa]]||1854-1932||13 Oct 1904||||
 +
|-
 +
|125||3 Mar 1898||||[[Nishijima Sukeyoshi]] 西島助義||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1847-1933||8 Sept 1904||||
 +
|-
 +
|126||3 Mar 1898||||[[Okura Heizo]] 大蔵平三||||[[Okayama prefecture|Okayama]]||1852-1911||13 Oct 1904||||
 +
|-
 +
|127||3 Mar 1898||||[[Takeda Shuzan]] 武田秀山||||[[Kochi prefecture|Kochi]]||1853-1902||||||
 +
|-
 +
|128||26 Aug 1898||||[[Okubo Toshisada]] 大久保利貞||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1846-1918||30 Nov 1905||||
 +
|-
 +
|129||1 Oct 1898||||[[Ando Teibi]] 安東貞美||||[[Nagano prefecture|Nagano]]||1853-1932||15 Jan 1905||25 Jan 1915||
 +
|-
 +
|130||1 Oct 1898||||[[Arai Seikan]] 新井晴簡||||[[Hyogo prefecture|Hyogo]]||1853-1906||6 Feb 1905||||
 +
|-
 +
|131||1 Oct 1898||||[[Iida Shunsuke]] 飯田俊助||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1846-1914||6 Feb 1905||||
 +
|-
 +
|132||10 Feb [[1899 (year)|1899]]||||[[Masumitsu Kunisuke]] 益満邦介||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1849-1899||||||
 +
|-
 +
|133||13 Mar 1899||||[[Tomoyasu Harunobu]] 友安治延||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1845-1906||15 May 1906||||
 +
|-
 +
|134||26 Aug 1899||||[[Yamanaka Nobuyoshi]] 山中信儀||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1851-1926||18 Jul 1905||||
 +
|-
 +
|135||1 Sept 1899||||[[Imazu Takanori]] 今津孝則||||[[Gifu prefecture|Gifu]]||1845-1922||||||
 +
|-
 +
|136||8 Sept 1899||||[[Maeda Takanori]] 前田隆禮||||[[Nara prefecture|Nara]]||1848-1905||26 Mar 1905||||
 +
|-
 +
|137||8 Sept 1899||||[[Nakamura Satoru]] 中村覺||||[[Shiga prefecture|Shiga]]||1854-1925||18 Jul 1905||25 Jan 1915||
 +
|-
 +
|138||8 Sept 1899||||[[Takagi Sakuzo]] 高木作藏||||[[Wakayama prefecture|Wakayama]]||1855-1905||||||
 +
|-
 +
|139||29 Mar [[1900 (year)|1900]]||||[[Yamada Yasunaga]] 山田保永||||[[Wakayama prefecture|Wakayama]]||1850-1932||6 Jul 1906||||
 +
|-
 +
|140||25 Apr 1900||||[[Arisaka Nariakira]] 有阪成章||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1852-1925||6 Jul 1906||||
 +
|-
 +
|141||25 Apr 1900||||[[Fukushima Yasumasa]] 福島安正||||[[Nagano prefecture|Nagano]]||1852-1919||6 Jul 1906||15 Sept 1914||
 +
|-
 +
|142||25 Apr 1900||||[[Hirasa Ryozo]] 平佐良蔵||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1851-1912||6 Jul 1906||||
 +
|-
 +
|143||25 Apr 1900||||[[Kodama Tokutaro]] 兒玉德太郎||||[[Wakayama prefecture|Wakayama]]||1856-1905||||||
 +
|-
 +
|144||25 Apr 1900||||[[Matsunaga Masatoshi]] 松永正敏||||[[Kumamoto prefecture|Kumamoto]]||1851-1912||18 Oct 1905||||
 +
|-
 +
|145||25 Apr 1900||||[[Nishimura Seiichi]] 西村精一||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1855-1924||6 Jul 1906||||
 +
|-
 +
|146||25 Apr 1900||||[[Oguni Iwao]] 小國磐||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1856-1901||||||
 +
|-
 +
|147||25 Apr 1900||||[[Sasaki Sunao]] 佐々木直||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1852-1928||6 Apr 1906||||
 +
|-
 +
|148||25 Apr 1900||||[[Shibata Masataka]] 柴田正孝||||[[Ishikawa prefecture|Ishikawa]]||1851-1937||||||
 +
|-
 +
|149||25 Apr 1900||||[[Takeuchi Seisaku]] 竹内正策||||[[Tokyo prefecture|Tokyo]]||1851-1922||28 Feb 1907||||
 +
|-
 +
|150||25 Apr 1900||||[[Ijichi Sukekiyo]] 伊地知季清||[[1st class of Military Cadet (Japanese Army)|1st class, Cadet]]||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1854-1905||||||
 +
|-
 +
|151||25 Apr 1900||||[[Yamane Takesuke]] 山根武亮||[[1st class of Military Cadet (Japanese Army)|1st class, Cadet]]||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1853-1928||6 Jul 1906||||
 +
|-
 +
|152||25 Apr 1900||||[[Ijichi Kosuke]] 伊地知幸介||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1855-1917||6 Jul 1906||||
 +
|-
 +
|153||25 Apr 1900||||[[Tamura Iyozo]] 田村怡與造||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Yamanashi prefecture|Yamanashi]]||1854-1903||1 Oct 1903||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously
 +
|-
 +
|154||11 Jul 1900||||[[Nakaoka Moku]] 中岡黙||||[[Okayama prefecture|Okayama]]||1847-1925||||||
 +
|-
 +
|155||11 Jul 1900||||[[Uehara Yusaku]] 上原勇作||[[3rd class of Military Cadet (Japanese Army)|3rd class, Cadet]]||[[Miyazaki prefecture|Miyazaki]]||1856-1933||6 Jul 1906||15 Feb 1915||27 Apr 1921 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
 +
|-
 +
|156||9 Feb [[1901 (year)|1901]]||||[[Muraki Masami]] 村木雅美||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Kochi prefecture|Kochi]]||1856-1922||6 Jul 1906||||
 +
|-
 +
|157||18 Feb 1901||||[[Okazaki Shozo]] 岡崎生三||||[[Kochi prefecture|Kochi]]||1851-1910||6 Jul 1906||||
 +
|-
 +
|158||8 Apr 1901||||[[Usagawa Kazumasa]] 宇佐川一正||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1849-1927||6 Jul 1906||||
 +
|-
 +
|159||8 Apr 1901||||[[Watanabe Akira (Lieutenant General)|Watanabe Akira]] 渡邊章||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1851-1934||6 Jul 1906||||
 +
|-
 +
|160||22 May 1901||||[[Ichinohe Hyoe]] 一戸兵衞||||[[Aomori prefecture|Aomori]]||1855-1931||13 Nov 1907||10 Aug 1915||
 +
|-
 +
|161||22 May 1901||||[[Kimura Aritsune]] 木村有恆||||[[Tokushima prefecture|Tokushima]]||1851-1920||13 Nov 1907||||
 +
|-
 +
|162||22 May 1901||||[[Tojo Hidenori]] 東條英教||||[[Iwate prefecture|Iwate]]||1855-1913||7 Nov 1907||||
 +
|-
 +
|163||19 Jun 1901||||[[Oki Shigetaka]] 隱岐重節||||[[Chiba prefecture|Chiba]]||1848-1906||||||
 +
|-
 +
|164||26 Jun 1901||||[[Osako Naomichi]] 大迫尚道||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1854-1934||13 Nov 1907||10 Aug 1915||
 +
|-
 +
|165||26 Jun 1901||||[[Kusunose Sachihiko]] 楠瀬幸彦||[[3rd class of Military Cadet (Japanese Army)|3rd class, Cadet]]||[[Kochi prefecture|Kochi]]||1858-1927||13 Nov 1907||||
 +
|-
 +
|166||26 Jun 1901||||[[Uchiyama Kojiro]] 内山小二郎||[[3rd class of Military Cadet (Japanese Army)|3rd class, Cadet]]||[[Tottori prefecture|Tottori]]||1859-1945||13 Nov 1907||10 Aug 1915||
 +
|-
 +
|167||3 Nov 1901||||[[Prince Kotohito]] 載仁親王||||||1865-1945||3 Nov 1904||27 Nov 1912||12 Dec 1919 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
 +
|-
 +
|168||3 Nov 1901||||[[Saito Taro]] 齊藤太郎||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1849-1922||21 Jan 1907||||
 +
|-
 +
|169||3 Nov 1901||||[[Yoshida Seiichi]] 吉田清一||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1851-1917||25 Jan 1907||||
 +
|-
 +
|170||3 Nov 1901||||[[Shibuya Ariaki]] 澁谷在明||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Wakayama prefecture|Wakayama]]||1856-1923||21 Dec 1908||||
 +
|-
 +
|171||1 Jan [[1902 (year)|1902]]||||[[Izushi Michihiko]] 出石猷彦||||[[Okayama prefecture|Okayama]]||1848-1934||||||
 +
|-
 +
|172||5 May 1902||||[[Kamio Mitsuomi]] 神尾光臣||||[[Nagano prefecture|Nagano]]||1855-1927||21 Dec 1908||24 Jun 1916||
 +
|-
 +
|173||5 May 1902||||[[Kawamura Masunao]] 川村益直||||[[Wakayama prefecture|Wakayama]]||1853-1918||21 Dec 1908||||
 +
|-
 +
|174||5 May 1902||||[[Okabe Seizo]] 岡部政藏||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1856-1925||||||
 +
|-
 +
|175||5 May 1902||||[[Tanida Fumie]] 谷田文衞||||[[Tokushima prefecture|Tokushima]]||1856-1930||1 Aug 1909||||
 +
|-
 +
|176||5 May 1902||||[[Tasaka Toranosuke]] 田坂虎之助||||[[Hiroshima prefecture|Hiroshima]]||1850-1933||||||
 +
|-
 +
|177||5 May 1902||||[[Muta Keikuro]] 牟田敬九郎||[[1st class of Military Cadet (Japanese Army)|1st class, Cadet]]||[[Saga prefecture|Saga]]||1855-1913||21 Dec 1908||||
 +
|-
 +
|178||5 May 1902||||[[Iguchi Shogo]] 井口省吾||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Shizuoka prefecture|Shizuoka]]||1855-1925||1 Aug 1909||16 Nov 1916||
 +
|-
 +
|179||5 May 1902||||[[Murata Atsushi]] 村田惇||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Shizuoka prefecture|Shizuoka]]||1854-1917||1 Aug 1909||||
 +
|-
 +
|180||5 May 1902||||[[Saisho Atsufumi]] 税所篤文||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1855-1910||1 Aug 1909||||
 +
|-
 +
|181||5 May 1902||||[[Toyoshima Yozo]] 豐島陽蔵||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Hiroshima prefecture|Hiroshima]]||1852-1922||21 Dec 1908||||
 +
|-
 +
|182||5 May 1902||||[[Yamaguchi Keizo]] 山口圭藏||||[[Kyoto prefecture|Kyoto]]||1861-1932||||||
 +
|-
 +
|183||1 Jun 1902||||[[Kumabe Hisumu]] 隈部潜||||[[Nagano prefecture|Nagano]]||1848-1924||||||
 +
|-
 +
|184||21 Jun 1902||||[[Nagaoka Gaishi]] 長岡外史||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1858-1933||1 Aug 1909||||
 +
|-
 +
|185||21 Jun 1902||||[[Otani Kikuzo]] 大谷喜久蔵||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Fukui prefecture|Fukui]]||1855-1923||1 Aug 1909||16 Nov 1916||
 +
|-
 +
|186||21 Jun 1902||||[[Akiyama Yoshifuru]] 秋山好古||[[3rd class of Military Cadet (Japanese Army)|3rd class, Cadet]]||[[Ehime prefecture|Ehime]]||1859-1930||1 Aug 1909||16 Nov 1916||
 +
|-
 +
|187||21 Jun 1902||||[[Fujii Shigeta]] 藤井茂太||[[3rd class of Military Cadet (Japanese Army)|3rd class, Cadet]]||[[Hyogo prefecture|Hyogo]]||1860-1945||1 Aug 1909||||
 +
|-
 +
|188||15 Nov 1902||||[[Okami Masami]] 岡見正美||||[[Shiga prefecture|Shiga]]||1852-1920||||||
 +
|-
 +
|189||13 Jan [[1903 (year)|1903]]||||[[Marui Masatsugu]] 丸井政亞||||[[Wakayama prefecture|Wakayama]]||1851-1934||||||
 +
|-
 +
|190||29 Apr 1903||||[[Sakai Mototaro]] 酒井元太郎||||[[Wakayama prefecture|Wakayama]]||1848-1913||||||
 +
|-
 +
|191||1 May 1903||||[[Noma Kakeru]] 野間駧||||[[Shizuoka prefecture|Shizuoka]]||1854-1906||||||
 +
|-
 +
|192||1 May 1903||||[[Fukuhara Shinzo]] 福原信藏||||[[Fukuoka prefecture|Fukuoka]]||1856-1905||||||
 +
|-
 +
|193||1 May 1903||||[[Nakata Tokimochi]] 中田時懋||[[1st class of Military Cadet (Japanese Army)|1st class, Cadet]]||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1853-1927||21 Dec 1908||||
 +
|-
 +
|194||1 May 1903||||[[Oshigami Shinzo]] 押上森蔵||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Gifu prefecture|Gifu]]||1855-1927||9 Mar 1910||||
 +
|-
 +
|195||1 May 1903||||[[Ochiai Toyosaburo]] 落合豐三郎||[[3rd class of Military Cadet (Japanese Army)|3rd class, Cadet]]||[[Shimane prefecture|Shimane]]||1861-1934||9 Mar 1910||||
 +
|-
 +
|196||2 Jul 1903||||[[Kodama Jochu]] 兒玉恕忠||||[[Tokyo prefecture|Tokyo]]||1849-1923||5 Jul 1907||||
 +
|-
 +
|197||2 Jul 1903||||[[Tabe Masataka]] 田部正壮||||[[Hiroshima prefecture|Hiroshima]]||1849-1939||7 Nov 1907||||
 +
|-
 +
|198||2 Jul 1903||||[[Koizumi Masayasu]] 小泉正保||[[1st class of Military Cadet (Japanese Army)|1st class, Cadet]]||[[Ibaraki prefecture|Ibaraki]]||1855-1917||26 Aug 1910||||
 +
|-
 +
|199||2 Jul 1903||||[[Semba Taro]] 仙波太郎||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Ehime prefecture|Ehime]]||1852-1929||30 Nov 1910||||
 +
|-
 +
|200||9 Dec 1903||||[[Yoda Hirotaro]] 依田廣太郎||[[1st class of Military Cadet (Japanese Army)|1st class, Cadet]]||[[Kyoto prefecture|Kyoto]]||1852-1916||30 Nov 1910||||
 +
|-
 +
|201||22 Dec 1903||||[[Hayakawa Masayoshi]] 早川省義||||[[Shizuoka prefecture|Shizuoka]]||1852-1903||||||posthumously
 +
|-
 +
|202||10 Jul [[1904 (year)|1904]]||||[[Umezawa Michiharu]] 梅澤道治||||[[Miyagi prefecture|Miyagi]]||1853-1924||6 Sept 1911||||
 +
|-
 +
|203||10 Jul 1904||||[[Yamamoto Nobutsura]] 山本信行||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1852-1904||||||
 +
|-
 +
|204||10 Jul 1904||||[[Nambu Shimpei]] 南部辰丙||[[1st class of Military Cadet (Japanese Army)|1st class, Cadet]]||[[Ishikawa prefecture|Ishikawa]]||1856-1931||6 Sept 1911||||
 +
|-
 +
|205||15 Aug 1904||||[[Shimamura Takeo]] 島村干雄||||[[Kochi prefecture|Kochi]]||1856-1910||||||
 +
|-
 +
|206||27 Aug 1904||||[[Mihara Shigeo]] 三原重雄||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1853-1904||||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|207||3 Sept 1904||||[[Murayama Kunihiko]] 村山邦彦||||[[Hiroshima prefecture|Hiroshima]]||1852-1917||||||
 +
|-
 +
|208||8 Sept 1904||||[[Fukunaga Sonosuke]] 福永宗之助||||[[Tokyo prefecture|Tokyo]]||1854-1921||||||
 +
|-
 +
|209||8 Sept 1904||||[[Sunaga Takeyoshi]] 須永武義||||[[Saitama prefecture|Saitama]]||1855-1925||6 Sept 1911||||
 +
|-
 +
|210||8 Sept 1904||||[[Isaki Yoshihiro]] 伊崎良煕||[[1st class of Military Cadet (Japanese Army)|1st class, Cadet]]||[[Nagano prefecture|Nagano]]||1851-1922||||||
 +
|-
 +
|211||12 Sept 1904||||[[Kodama Gunta]] 兒玉軍太||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1851-1926||||||
 +
|-
 +
|212||12 Sept 1904||||[[Kumamoto Masatsugu]] 隈元政次||[[1st class of Military Cadet (Japanese Army)|1st class, Cadet]]||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1855-1937||6 Sept 1911||||
 +
|-
 +
|213||12 Sept 1904||||[[Nagata Kame]] 永田龜||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Kumamoto prefecture|Kumamoto]]||1856-1915||||||
 +
|-
 +
|214||21 Sept 1904||||[[Hayashi Tadao]] 林忠夫||||[[Fukui prefecture|Fukui]]||1852-1909||||||
 +
|-
 +
|215||21 Sept 1904||||[[Okada Tsurayuki]] 岡田貫之||||[[Tottori prefecture|Tottori]]||1854-1918||||||
 +
|-
 +
|216||21 Sept 1904||||[[Tamura Hisai]] 田村久井||||[[Kochi prefecture|Kochi]]||1851-1926||||||
 +
|-
 +
|217||23 Sept 1904||||[[Imahashi Tomokatsu]] 今橋知勝||||[[Ehime prefecture|Ehime]]||1854-1922||||||
 +
|-
 +
|218||23 Sept 1904||||[[Saji Tameyoshi]] 佐治爲善||||[[Hyogo prefecture|Hyogo]]||1852-1912||||||
 +
|-
 +
|219||26 Sept 1904||||[[Baba Michihide]] 馬場命英||||[[Nara prefecture|Nara]]||1851-1917||||||
 +
|-
 +
|220||12 Oct 1904||||[[Yasumura Norio]] 安村範雄||||[[Kochi prefecture|Kochi]]||1854-1904||||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|221||13 Oct 1904||||[[Ohara Yoshijiro]] 小原芳次郎||||[[Ehime prefecture|Ehime]]||1852-1934||||||
 +
|-
 +
|222||23 Oct 1904||||[[Surizawa Shizuo]] 摺澤静夫||||[[Miyagi prefecture|Miyagi]]||1852-1942||6 Sept 1911||||
 +
|-
 +
|223||1 Dec 1904||||[[Imamura Nobutaka]] 今村信敬||||[[Ishikawa prefecture|Ishikawa]]||1853-1921||28 Aug 1911||||
 +
|-
 +
|224||9 Dec 1904||||[[Nakamura Masao]] 中村正雄||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1852-1923||||||
 +
|-
 +
|225||14 Jan [[1905 (year)|1905]]||||[[Fujimoto Taro]] 藤本太郎||||[[Kochi prefecture|Kochi]]||1854-1940||27 Feb 1912||||
 +
|-
 +
|226||14 Jan 1905||||[[Ikeda Shosuke]] 池田正介||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1855-1914||||||
 +
|-
 +
|227||14 Jan 1905||||[[Kagawa Tomitaro]] 香川富太郎||||[[Hiroshima prefecture|Hiroshima]]||1853-1937||6 Sept 1911||||
 +
|-
 +
|228||14 Jan 1905||||[[Kato Yasuhisa]] 加藤泰久||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Tokyo prefecture|Tokyo]]||1854-1917||||||
 +
|-
 +
|229||14 Jan 1905||||[[Hayashi Taichiro]] 林太一郎||[[4th class of Military Cadet (Japanese Army)|4th class, Cadet]]||[[Ishikawa prefecture|Ishikawa]]||1856-1914||6 Sept 1911||||
 +
|-
 +
|230||20 Jan 1905||||[[Osawa Kaiyu]] 大澤界雄||[[4th class of Military Cadet (Japanese Army)|4th class, Cadet]]||[[Aichi prefecture|Aichi]]||1859-1929||14 Feb 1912||||
 +
|-
 +
|231||30 Jan 1905||||[[Matsukawa Toshitane]] 松川敏胤||[[5th class of Military Cadet (Japanese Army)|5th class, Cadet]]||[[Miyagi prefecture|Miyagi]]||1859-1928||14 Feb 1912||2 Jul 1918||
 +
|-
 +
|232||6 Feb 1905||||[[Ishida Masamitsu]] 石田正珍||||[[Saitama prefecture|Saitama]]||1852-1926||||||
 +
|-
 +
|233||6 Feb 1905||||[[Ishihara Masatsune]] 石原應恆||||[[Gunma prefecture|Gunma]]||1850-1936||||||
 +
|-
 +
|234||6 Feb 1905||||[[Kamata Nobumasa]] 鎌田宣正||||[[Tokushima prefecture|Tokushima]]||1858-1912||||||
 +
|-
 +
|235||6 Feb 1905||||[[Ishibashi Kenzo]] 石橋健蔵||[[3rd class of Military Cadet (Japanese Army)|3rd class, Cadet]]||[[Hyogo prefecture|Hyogo]]||1859-1927||27 Feb 1912||||
 +
|-
 +
|236||10 Mar 1905||||[[Oka Ichinosuke]] 岡市之助||[[4th class of Military Cadet (Japanese Army)|4th class, Cadet]]||[[Kyoto prefecture|Kyoto]]||1860-1916||27 Feb 1912||||
 +
|-
 +
|237||19 Mar 1905||||[[Naito Shinichiro]] 内藤新一郎||||[[Yamagata prefecture|Yamagata]]||1857-1935||27 Feb 1912||||
 +
|-
 +
|238||8 Apr 1905||||[[Tada Yasufusa]] 多田保房||[[1st class of Military Cadet (Japanese Army)|1st class, Cadet]]||[[Ishikawa prefecture|Ishikawa]]||1852-1935||||||
 +
|-
 +
|239||8 Apr 1905||||[[Nitahara Shigeyuki]] 仁田原重行||[[6th class of Military Cadet (Japanese Army)|6th class, Cadet]]||[[Fukuoka prefecture|Fukuoka]]||1862-1925||27 Feb 1912||2 Jul 1918||
 +
|-
 +
|240||16 Jun 1905||||[[Taniyama Takahide]] 谷山隆英||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1851-1910||||||
 +
|-
 +
|241||17 Jun 1905||||[[Moji Wataro]] 門司和太郎||||[[Fukuoka prefecture|Fukuoka]]||1848-1916||||||
 +
|-
 +
|242||17 Jun 1905||||[[Tomioka Sanzo]] 富岡三造||||[[Ibaraki prefecture|Ibaraki]]||1850-1922||||||
 +
|-
 +
|243||18 Jul 1905||||[[Ota Sadamoto]] 太田貞固||||[[Nagano prefecture|Nagano]]||1851-1907||||||
 +
|-
 +
|244||18 Jul 1905||||[[Hara Yoshinari]] 原義成||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Ishikawa prefecture|Ishikawa]]||1856-1917||||||
 +
|-
 +
|245||18 Jul 1905||||[[Yamada Chuzaburo]] 山田忠三郎||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Tokyo prefecture|Tokyo]]||1857-1916||12 Apr 1912||||
 +
|-
 +
|246||18 Jul 1905||||[[Hongo Fusataro]] 本郷房太郎||[[3rd class of Military Cadet (Japanese Army)|3rd class, Cadet]]||[[Hyogo prefecture|Hyogo]]||1860-1931||12 Apr 1912||2 Jul 1918||
 +
|-
 +
|247||11 Aug 1905||||[[Takenaka Yasutaro]] 竹中安太郎||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1846-1905||||||posthumously
 +
|-
 +
|248||20 Aug 1905||||[[Watanabe Katsushige]] 渡邊勝重||||[[Tokushima prefecture|Tokushima]]||1849-1921||||||
 +
|-
 +
|249||29 Aug 1905||||[[Kusaba Hikosuke]] 草場彦輔||||[[Fukuoka prefecture|Fukuoka]]||1848-||||||
 +
|-
 +
|250||29 Aug 1905||||[[Matsui Yoshinobu]] 松居吉統||||[[Shiga prefecture|Shiga]]||1849-1921||||||
 +
|-
 +
|251||29 Aug 1905||||[[Obata Shigeru]] 小畑蕃||||[[Fukui prefecture|Fukui]]||1848-1914||||||
 +
|-
 +
|252||29 Aug 1905||||[[Saito Noriaki]] 齊藤德明||||[[Tokyo prefecture|Tokyo]]||1847-1916||||||
 +
|-
 +
|253||3 Oct 1905||||[[Sena Yoshitoshi]] 瀬名義利||||[[Shizuoka prefecture|Shizuoka]]||1852-1923||||||
 +
|-
 +
|254||3 Oct 1905||||[[Nakamura Aizo]] 中村愛三||[[5th class of Military Cadet (Japanese Army)|5th class, Cadet]]||[[Mie prefecture|Mie]]||1858-1925||28 Sept 1912||||
 +
|-
 +
|255||3 Nov 1905||||[[Prince Yoshihito]] 嘉仁親王||||||1879-1926||3 Nov 1909||||30 Jul 1912 Emperor
 +
|-
 +
|256||30 Nov 1905||||[[Kani Haruyoshi]] 可兒春琳||||[[Gifu prefecture|Gifu]]||1846-1920||||||
 +
|-
 +
|257||30 Nov 1905||||[[Sakakibara Shozo]] 榊原昇造||[[3rd class of Military Cadet (Japanese Army)|3rd class, Cadet]]||[[Tokyo prefecture|Tokyo]]||1859-1940||28 Sept 1912||||
 +
|-
 +
|258||27 Dec 1905||||[[Ishihara Suguru]] 石原盧||||[[Okayama prefecture|Okayama]]||1856-1929||||||
 +
|-
 +
|259||2 Feb [[1906 (year)|1906]]||||[[Morioka Masamoto]] 森岡正元||||[[Kochi prefecture|Kochi]]||1850-1925||||||
 +
|-
 +
|260||20 Feb 1906||||[[Honda Michizumi]] 本多道純||[[5th class of Military Cadet (Japanese Army)|5th class, Cadet]]||[[Tokyo prefecture|Tokyo]]||1861-1915||28 Sept 1912||||
 +
|-
 +
|261||21 Feb 1906||||[[Mimaki Hiroyoshi]] 三卷弘義||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1845-1924||||||
 +
|-
 +
|262||21 Feb 1906||||[[Nojima Tanzo]] 野島丹藏||||[[Kochi prefecture|Kochi]]||1848-1917||||||
 +
|-
 +
|263||21 Feb 1906||||[[Tooyama Norikata]] 遠山規方||||[[Akita prefecture|Akita]]||1848-1916||||||
 +
|-
 +
|264||21 Feb 1906||||[[Awaya Miki]] 粟屋幹||[[1st class of Military Cadet (Japanese Army)|1st class, Cadet]]||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1851-1915||||||
 +
|-
 +
|265||20 Mar 1906||||[[Hasegawa Yoshiyuki]] 長谷川良之||||[[Saga prefecture|Saga]]||1842-1921||||||
 +
|-
 +
|266||20 Mar 1906||||[[Oumi Sadataka]] 大生定孝||||[[Fukui prefecture|Fukui]]||1846-1919||||||
 +
|-
 +
|267||2 Apr 1906||||[[Kawasaki Munenori]] 川崎宗則||||[[Hiroshima prefecture|Hiroshima]]||1849-1931||||||
 +
|-
 +
|268||11 Apr 1906||||[[Hagiwara Sadamoto]] 萩原貞固||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1849-||||||
 +
|-
 +
|269||11 Apr 1906||||[[Moriwaki Hisashi]] 森脇恆||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1847-1921||||||
 +
|-
 +
|270||11 Apr 1906||||[[Okuyama Yoshiaki]] 奥山義章||||[[Ehime prefecture|Ehime]]||1850-1912||||||
 +
|-
 +
|271||11 Apr 1906||||[[Yuchi Hiroshi]] 湯地弘||||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1848-1915||||||
 +
|-
 +
|272||17 Apr 1906||||[[Furuya Yasutami]] 古谷安民||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1852-1918||||||
 +
|-
 +
|273||19 Apr 1906||||[[Kumagaya Nobuatsu]] 熊谷宣篤||||[[Shimane prefecture|Shimane]]||1853-1920||||||
 +
|-
 +
|274||15 May 1906||||[[Goto Tsunetomo]] 後藤常伴||||[[Tottori prefecture|Tottori]]||1847-1907||||||
 +
|-
 +
|275||15 May 1906||||[[Okamoto Tadayoshi]] 岡本忠能||||[[Tokyo prefecture|Tokyo]]||1847-1927||||||
 +
|-
 +
|276||6 Jul 1906||||[[Ito Takajiro]] 居藤高次郎||||[[Shiga prefecture|Shiga]]||1854-1943||||||
 +
|-
 +
|277||6 Jul 1906||||[[Kawai Hisago]] 河井瓢||||[[Osaka prefecture|Osaka]]||1855-1906||||||
 +
|-
 +
|278||6 Jul 1906||||[[Watanabe Kijuro]] 渡邊祺十郎||||[[Fukushima prefecture|Fukushima]]||1859-1934||||||
 +
|-
 +
|279||6 Jul 1906||||[[Watanabe Suiya]] 渡邊水哉||||[[Fukuoka prefecture|Fukuoka]]||1852-1927||||||
 +
|-
 +
|280||6 Jul 1906||||[[Hayashi Rensaku]] 林錬作||[[1st class of Military Cadet (Japanese Army)|1st class, Cadet]]||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1852-1935||||||
 +
|-
 +
|281||6 Jul 1906||||[[Nishimura Senri]] 西村千里||[[1st class of Military Cadet (Japanese Army)|1st class, Cadet]]||[[Okayama prefecture|Okayama]]||1852-1922||||||
 +
|-
 +
|282||6 Jul 1906||||[[Ishii Hayata]] 石井隼太||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Miyazaki prefecture|Miyazaki]]||1856-1929||26 Dec 1912||||
 +
|-
 +
|283||6 Jul 1906||||[[Kawamura Sogoro]] 川村宗五郎||[[3rd class of Military Cadet (Japanese Army)|3rd class, Cadet]]||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1859-1916||26 Dec 1912||||
 +
|-
 +
|284||6 Jul 1906||||[[Okubo Noriaki]] 大久保德明||[[3rd class of Military Cadet (Japanese Army)|3rd class, Cadet]]||[[Kochi prefecture|Kochi]]||1860-1917||26 Dec 1912||||
 +
|-
 +
|285||6 Jul 1906||||[[Tsugawa Norimitsu]] 津川謙光||[[3rd class of Military Cadet (Japanese Army)|3rd class, Cadet]]||[[Tottori prefecture|Tottori]]||1861-1925||||||
 +
|-
 +
|286||10 Aug 1906||||[[Miyamoto Teruaki]] 宮本照明||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Ibaraki prefecture|Ibaraki]]||1856-1917||3 Aug 1912||||
 +
|-
 +
|287||11 Sept 1906||||[[Nakahara Wataru]] 中原渉||[[1st class of Military Cadet (Japanese Army)|1st class, Cadet]]||[[Ehime prefecture|Ehime]]||1852-1926||||||
 +
|-
 +
|288||4 Feb [[1907 (year)|1907]]||||[[Onodera Minoru]] 小野寺實||||[[Fukushima prefecture|Fukushima]]||1859-1937||||||
 +
|-
 +
|289||4 Feb 1907||||[[Hirai Masae]] 平井正衞||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Kumamoto prefecture|Kumamoto]]||1855-1919||28 Sept 1912||||
 +
|-
 +
|290||4 Feb 1907||||[[Kurata Torasuke]] 蔵田虎助||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Tokyo prefecture|Tokyo]]||1854-1922||15 Jul 1912||||
 +
|-
 +
|291||13 Feb 1907||||[[Sugihara Toru]] 椙原透||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1855-1938||||||
 +
|-
 +
|292||13 Feb 1907||||[[Fukaya Matasaburo]] 深谷又三郎||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Shizuoka prefecture|Shizuoka]]||1856-1930||||||
 +
|-
 +
|293||1 May 1907||||[[Umeji Tsunenojo]] 梅地庸之丞||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1852-1925||||||
 +
|-
 +
|294||1 May 1907||||[[Ushijima Mototsune]] 牛島本蕃||||[[Saga prefecture|Saga]]||1852-1937||||||
 +
|-
 +
|295||1 May 1907||||[[Kojima Yoshitoi]] 小島好問||[[1st class of Military Cadet (Japanese Army)|1st class, Cadet]]||[[Shizuoka prefecture|Shizuoka]]||1856-1919||||||
 +
|-
 +
|296||7 May 1907||||[[Ohara Masatsune]] 小原正恆||||[[Ishikawa prefecture|Ishikawa]]||1853-1929||||||
 +
|-
 +
|297||24 May 1907||||[[Nishiyama Yasuyuki]] 西山保之||||[[Wakayama prefecture|Wakayama]]||1852-1938||||||
 +
|-
 +
|298||5 Jul 1907||||[[Niiyama Yoshitomo]] 新山良知||[[1st class of Military Cadet (Japanese Army)|1st class, Cadet]]||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1853-||||||
 +
|-
 +
|299||19 Aug 1907||||[[Koizumi Sakuro]] 小泉策郎||||[[Fukui prefecture|Fukui]]||1852-1923||||||
 +
|-
 +
|300||4 Oct 1907||||[[Kameoka Yasutoki]] 龜岡泰辰||||[[Gunma prefecture|Gunma]]||1852-1933||||||
 +
|-
 +
|301||4 Oct 1907||||[[Akashi Motojiro]] 明石元二郎||[[6th class of Military Cadet (Japanese Army)|6th class, Cadet]]||[[Fukuoka prefecture|Fukuoka]]||1864-1919||26 Dec 1912||2 Jul 1918||
 +
|-
 +
|302||13 Nov 1907||||[[Aoki Sukejiro]] 青木助次郎||||[[Saga prefecture|Saga]]||1856-1932||||||
 +
|-
 +
|303||13 Nov 1907||||[[Eguchi Masaeda]] 江口昌條||||[[Kochi prefecture|Kochi]]||1852-1927||||||
 +
|-
 +
|304||13 Nov 1907||||[[Ishikawa Atsumoto]] 石川敦古||||[[Ibaraki prefecture|Ibaraki]]||1855-1908||||||
 +
|-
 +
|305||13 Nov 1907||||[[Uchida Tadanao]] 内田忠直||||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1853-1930||||||
 +
|-
 +
|306||13 Nov 1907||||[[Yamamoto Tokiji]] 山本登喜次||||[[Tottori prefecture|Tottori]]||1855-1929||||||
 +
|-
 +
|307||13 Nov 1907||||[[Kimata Yoshimi]] 木全多見||[[1st class of Military Cadet (Japanese Army)|1st class, Cadet]]||[[Okayama prefecture|Okayama]]||1857-1936||||||
 +
|-
 +
|308||13 Nov 1907||||[[Ota Eijiro]] 太田榮次郎||[[1st class of Military Cadet (Japanese Army)|1st class, Cadet]]||[[Shizuoka prefecture|Shizuoka]]||1856-1927||||||
 +
|-
 +
|309||13 Nov 1907||||[[Honjo Michizo]] 本荘道三||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Tokushima prefecture|Tokushima]]||1858-1939||||||
 +
|-
 +
|310||13 Nov 1907||||[[Hyodo Masayoshi]] 兵頭雅誉||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Ehime prefecture|Ehime]]||1858-1927||26 Dec 1912||||
 +
|-
 +
|311||13 Nov 1907||||[[Kuriyama Katsuzo]] 栗山勝三||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Kyoto prefecture|Kyoto]]||1854-1940||||||
 +
|-
 +
|312||13 Nov 1907||||[[Matsumoto Kanae]] 松本鼎||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||[[Shimane prefecture|Shimane]]||1856-1928||2 Jul 1913||||
 +
|-
 +
|313||13 Nov 1907||||[[Aoki Nobuzumi]] 青木宣純||[[3rd class of Military Cadet (Japanese Army)|3rd class, Cadet]]||[[Miyazaki prefecture|Miyazaki]]||1859-1924||22 Aug 1913||||
 +
|-
 +
|314||13 Nov 1907||||[[Shiba Goro]] 柴五郎||[[3rd class of Military Cadet (Japanese Army)|3rd class, Cadet]]||[[Fukushima prefecture|Fukushima]]||1860-1945||22 Aug 1913||26 Aug 1919||
 +
|-
 +
|315||13 Nov 1907||||[[Watanabe Chuzaburo]] 渡邊忠三郎||[[3rd class of Military Cadet (Japanese Army)|3rd class, Cadet]]||[[Fukui prefecture|Fukui]]||1860-1940||||||
 +
|-
 +
|316||13 Nov 1907||||[[Iguchi Goro]] 井口五郎||[[4th class of Military Cadet (Japanese Army)|4th class, Cadet]]||[[Gunma prefecture|Gunma]]||1859-1928||||||
 +
|-
 +
|317||13 Nov 1907||||[[Okumura Genkichi]] 奥村元佶||[[4th class of Military Cadet (Japanese Army)|4th class, Cadet]]||[[Yamanashi prefecture|Yamanashi]]||1861-1919||||||
 +
|-
 +
|318||13 Nov 1907||||[[Oshima Kenichi]] 大島健一||[[4th class of Military Cadet (Japanese Army)|4th class, Cadet]]||[[Gifu prefecture|Gifu]]||1858-1947||25 Aug 1913||||
 +
|-
 +
|319||13 Nov 1907||||[[Yamaguchi Masaru]] 山口勝||[[4th class of Military Cadet (Japanese Army)|4th class, Cadet]]||[[Shizuoka prefecture|Shizuoka]]||1862-1938||2 Jul 1913||||
 +
|-
 +
|320||13 Nov 1907||||[[Hoshino Kingo]] 星野金吾||[[5th class of Military Cadet (Japanese Army)|5th class, Cadet]]||[[Niigata prefecture|Niigata]]||1863-1921||22 Aug 1913||||
 +
|-
 +
|321||13 Nov 1907||||[[Kojima Hachijiro]] 兒島八二郎||[[5th class of Military Cadet (Japanese Army)|5th class, Cadet]]||[[Ehime prefecture|Ehime]]||1858-1922||||||
 +
|-
 +
|322||13 Nov 1907||||[[Kurosawa Genzaburo]] 黒澤源三郎||[[5th class of Military Cadet (Japanese Army)|5th class, Cadet]]||[[Miyagi prefecture|Miyagi]]||1863-1914||||||
 +
|-
 +
|323||13 Nov 1907||||[[Tsuneyoshi Tadamichi]] 恆吉忠道||[[5th class of Military Cadet (Japanese Army)|5th class, Cadet]]||[[Ehime prefecture|Ehime]]||1861-1918||||||
 +
|-
 +
|324||13 Nov 1907||||[[Hayashi Taro]] 林太郎||[[6th class of Military Cadet (Japanese Army)|6th class, Cadet]]||[[Aichi prefecture|Aichi]]||1860-1921||22 Aug 1913||||
 +
|-
 +
|325||13 Nov 1907||||[[Matsuishi Yasuharu]] 松石安治||[[6th class of Military Cadet (Japanese Army)|6th class, Cadet]]||[[Fukuoka prefecture|Fukuoka]]||1859-1915||11 May 1914||||
 +
|-
 +
|||18 Mar 1908||||[[Noguchi Nobuyuki]] 野口坤之||[[6th class of Military Cadet (Japanese Army)|6th class, Cadet]]||22 Aug 1913||||
 +
|-
 +
|||24 Apr 1908||||[[Toyobe Shinsaku]] 豐邊新作||[[5th class of Military Cadet (Japanese Army)|5th class, Cadet]]||22 Aug 1913||||
 +
|-
 +
|||21 Dec 1908||||[[Morikawa Takeshi]] 森川武||[[4th class of Military Cadet (Japanese Army)|4th class, Cadet]]||27 Dec 1913||||
 +
|-
 +
|||21 Dec 1908||||[[Abe Teijiro]] 阿部貞次郎||[[5th class of Military Cadet (Japanese Army)|5th class, Cadet]]||11 May 1914||||
 +
|-
 +
|||21 Dec 1908||||[[Ohara Tsutou]] 小原傳||[[5th class of Military Cadet (Japanese Army)|5th class, Cadet]]||11 May 1914||||
 +
|-
 +
|||14 Jan 1909||||[[Adachi Aizo]] 足立愛蔵||[[6th class of Military Cadet (Japanese Army)|6th class, Cadet]]||11 May 1914||||
 +
|-
 +
|||28 Jan 1909||||[[Saito Rikisaburo]] 齊藤力三郎||[[4th class of Military Cadet (Japanese Army)|4th class, Cadet]]||11 May 1914||||
 +
|-
 +
|||28 Jan 1909||||[[Oi Shigemoto]] 大井成元||[[6th class of Military Cadet (Japanese Army)|6th class, Cadet]]||11 May 1914||25 Nov 1919||
 +
|-
 +
|||28 Jan 1909||||[[Shimakawa Bumpachiro]] 島川文八郎||[[7th class of Military Cadet (Japanese Army)|7th class, Cadet]]||11 May 1914||25 Nov 1919||
 +
|-
 +
|||28 Jan 1909||||[[Utsunomiya Taro]] 宇都宮太郎||[[7th class of Military Cadet (Japanese Army)|7th class, Cadet]]||11 May 1914||25 Nov 1919||
 +
|-
 +
|||28 Jan 1909||||[[Shigemi Kumao]] 重見熊雄||[[6th class of Military Cadet (Japanese Army)|6th class, Cadet]]||11 May 1914||||
 +
|-
 +
|||20 May 1909||||[[Yui Mitsue]] 由比光衞||[[5th class of Military Cadet (Japanese Army)|5th class, Cadet]]||11 May 1914||25 Nov 1919||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1909||||[[Kakizaki Tomisaburo]] 蠣崎富三郎||[[6th class of Military Cadet (Japanese Army)|6th class, Cadet]]||8 Aug 1914||||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1909||||[[Tachibana Koichiro]] 立花小一郎||[[6th class of Military Cadet (Japanese Army)|6th class, Cadet]]||8 Aug 1914||16 Aug 1920||
 +
|-
 +
|||15 Sept 1909||||[[Asakawa Toshinobu]] 淺川敏靖||[[8th class of Military Cadet (Japanese Army)|8th class, Cadet]]||8 Aug 1914||||
 +
|-
 +
|||30 Nov 1909||||[[Iida Hidemi]] 飯田英三||[[4th class of Military Cadet (Japanese Army)|4th class, Cadet]]||16 Oct 1914||||
 +
|-
 +
|||16 Feb 1910||||[[Takatsukasa Hiromichi]] 鷹司煕通||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||||||
 +
|-
 +
|||14 May 1910||||[[Iida Samon]] 飯田左門||[[6th class of Military Cadet (Japanese Army)|6th class, Cadet]]||1 Nov 1914||||
 +
|-
 +
|||1 Jun 1910||||[[Hagino Suekichi]] 萩野末吉||[[4th class of Military Cadet (Japanese Army)|4th class, Cadet]]||8 Sept 1914||||
 +
|-
 +
|||26 Aug 1910||||[[Nojima Tadataka]] 野島忠孝||[[8th class of Military Cadet (Japanese Army)|8th class, Cadet]]||1 Nov 1914||||
 +
|-
 +
|||30 Nov 1910||||[[Kuno Tsukasa]] 久能司||[[5th class of Military Cadet (Japanese Army)|5th class, Cadet]]||12 Mar 1915||||
 +
|-
 +
|||30 Nov 1910||||[[Ando Izumi]] 安藤厳水||[[6th class of Military Cadet (Japanese Army)|6th class, Cadet]]||15 Feb 1915||||
 +
|-
 +
|||30 Nov 1910||||[[Makino Kiyoto]] 牧野清人||[[6th class of Military Cadet (Japanese Army)|6th class, Cadet]]||15 Feb 1915||||
 +
|-
 +
|||30 Nov 1910||||[[Inoue Yoshiro]] 井上仁郎||[[7th class of Military Cadet (Japanese Army)|7th class, Cadet]]||15 Feb 1915||||
 +
|-
 +
|||30 Nov 1910||||[[Muraoka Tsunetoshi]] 村岡恆利||[[7th class of Military Cadet (Japanese Army)|7th class, Cadet]]||15 Feb 1915||||
 +
|-
 +
|||30 Nov 1910||||[[Shiba Katsusaburo]] 柴勝三郎||[[7th class of Military Cadet (Japanese Army)|7th class, Cadet]]||15 Feb 1915||||
 +
|-
 +
|||30 Nov 1910||||[[Ushuku Yukisuke]] 宇宿行輔||[[7th class of Military Cadet (Japanese Army)|7th class, Cadet]]||10 Aug 1915||||
 +
|-
 +
|||30 Nov 1910||||[[Hashimoto Katsutaro]] 橋本勝太郎||[[8th class of Military Cadet (Japanese Army)|8th class, Cadet]]||15 Feb 1915||||
 +
|-
 +
|||30 Nov 1910||||[[Kawai Misao]] 河合操||[[8th class of Military Cadet (Japanese Army)|8th class, Cadet]]||10 Aug 1915||9 Apr 1921||
 +
|-
 +
|||30 Nov 1910||||[[Kurita Naohachiro]] 栗田直八郎||[[8th class of Military Cadet (Japanese Army)|8th class, Cadet]]||15 Feb 1915||||
 +
|-
 +
|||30 Nov 1910||||[[Oba Jiro]] 大庭次郎||[[8th class of Military Cadet (Japanese Army)|8th class, Cadet]]||15 Feb 1915||28 Dec 1920||
 +
|-
 +
|||30 Nov 1910||||[[Tanaka Giichi]] 田中義一||[[8th class of Military Cadet (Japanese Army)|8th class, Cadet]]||4 Oct 1915||7 Jun 1921||
 +
|-
 +
|||30 Nov 1910||||[[Ito Sehei]] 伊藤瀬平||[[9th class of Military Cadet (Japanese Army)|9th class, Cadet]]||27 Aug 1915||||
 +
|-
 +
|||15 Jun 1911||||[[Takeda Saburo]] 武田三郎||[[8th class of Military Cadet (Japanese Army)|8th class, Cadet]]||2 May 1916||||
 +
|-
 +
|||6 Sept 1911||||[[Horiuchi Bunjiro]] 堀内文次郎||[[7th class of Military Cadet (Japanese Army)|7th class, Cadet]]||2 May 1916||||
 +
|-
 +
|||6 Sept 1911||||[[Kawachi Reizo]] 河内禮蔵||[[7th class of Military Cadet (Japanese Army)|7th class, Cadet]]||18 Aug 1916||||
 +
|-
 +
|||6 Sept 1911||||[[Igata Tokuzo]] 鑄方德蔵||[[8th class of Military Cadet (Japanese Army)|8th class, Cadet]]||2 May 1916||||
 +
|-
 +
|||6 Sept 1911||||[[Koike Yasuyuki]] 小池安之||[[8th class of Military Cadet (Japanese Army)|8th class, Cadet]]||2 May 1916||||
 +
|-
 +
|||6 Sept 1911||||[[Takahashi Yoshiaki]] 高橋義章||[[8th class of Military Cadet (Japanese Army)|8th class, Cadet]]||2 May 1916||||
 +
|-
 +
|||6 Sept 1911||||[[Yamanashi Hanzo]] 山梨半造||[[8th class of Military Cadet (Japanese Army)|8th class, Cadet]]||2 May 1916||19 Dec 1921||
 +
|-
 +
|||6 Sept 1911||||[[Fukuda Masataro]] 福田雅太郎||[[9th class of Military Cadet (Japanese Army)|9th class, Cadet]]||2 May 1916||19 Dec 1921||
 +
|-
 +
|||6 Sept 1911||||[[Yamada Ryuichi]] 山田隆一||[[10th class of Military Cadet (Japanese Army)|10th class, Cadet]]||18 Aug 1916||||
 +
|-
 +
|||24 Oct 1911||||[[Takeshita Heisaku]] 竹下平作||[[7th class of Military Cadet (Japanese Army)|7th class, Cadet]]||18 Aug 1916||||
 +
|-
 +
|||14 Feb 1912||||[[Sato Kojiro (1862-1923)|Sato Kojiro]] 佐藤鋼次郎||[[8th class of Military Cadet (Japanese Army)|8th class, Cadet]]||18 Aug 1916||||
 +
|-
 +
|||14 Feb 1912||||[[Shirai Jiro]] 白井二郎||[[9th class of Military Cadet (Japanese Army)|9th class, Cadet]]||18 Aug 1916||||
 +
|-
 +
|||14 Feb 1912||||[[Takeuchi Toru]] 武内徹||[[9th class of Military Cadet (Japanese Army)|9th class, Cadet]]||18 Aug 1916||||
 +
|-
 +
|||5 Mar 1912||||[[Furumi Izushio]] 古海厳潮||[[9th class of Military Cadet (Japanese Army)|9th class, Cadet]]||18 Aug 1916||||
 +
|-
 +
|||5 Mar 1912||||[[Inoguchi Harukiyo]] 井野口春清||[[8th class of Military Cadet (Japanese Army)|8th class, Cadet]]||18 Aug 1916||||
 +
|-
 +
|||5 Mar 1912||||[[Machida Keiu]] 町田經宇||[[9th class of Military Cadet (Japanese Army)|9th class, Cadet]]||18 Aug 1916||10 May 1922||
 +
|-
 +
|||5 Mar 1912||||[[Ono Minobu]] 尾野實信||[[10th class of Military Cadet (Japanese Army)|10th class, Cadet]]||18 Aug 1916||10 May 1922||
 +
|-
 +
|||12 Apr 1912||||[[Fujii Kotsuchi]] 藤井幸槌||[[8th class of Military Cadet (Japanese Army)|8th class, Cadet]]||18 Aug 1916||||
 +
|-
 +
|||26 Apr 1912||||[[Miyata Taro]] 宮田太郎||[[8th class of Military Cadet (Japanese Army)|8th class, Cadet]]||18 Aug 1916||||
 +
|-
 +
|||26 Apr 1912||||[[Naganuma Hidefumi]] 永沼秀文||[[8th class of Military Cadet (Japanese Army)|8th class, Cadet]]||6 Aug 1917||||
 +
|-
 +
|||26 Apr 1912||||[[Johoji Goro]] 淨法寺五郎||[[9th class of Military Cadet (Japanese Army)|9th class, Cadet]]||6 Aug 1917||||
 +
|-
 +
|||26 Apr 1912||||[[Yoshida Heitaro]] 吉田平太郎||[[10th class of Military Cadet (Japanese Army)|10th class, Cadet]]||18 Aug 1916||||
 +
|-
 +
|||15 Jul 1912||||[[Narita Masamine]] 成田正峰||[[8th class of Military Cadet (Japanese Army)|8th class, Cadet]]||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1865-1942||6 Aug 1917||||
 +
|-
 +
|||28 Sept 1912||||[[Arita Osamu]] 有田恕||[[8th class of Military Cadet (Japanese Army)|8th class, Cadet]]||[[Hiroshima prefecture|Hiroshima]]||1863-1932||6 Aug 1917||||
 +
|-
 +
|||27 Nov 1912||||[[Yamada Yoshimi]] 山田良水||[[8th class of Military Cadet (Japanese Army)|8th class, Cadet]]||[[Kochi prefecture|Kochi]]||1861-1927||6 Aug 1917||||
 +
|-
 +
|||27 Nov 1912||||[[Shirouzu Awashi]] 白水淡||[[9th class of Military Cadet (Japanese Army)|9th class, Cadet]]||[[Fukuoka prefecture|Fukuoka]]||1863-1932||6 Aug 1917||||
 +
|-
 +
|||4 Mar 1913||||[[Nishikawa Torajiro]] 西川虎次郎||[[11th class of Military Cadet (Japanese Army)|11th class, Cadet]]||6 Aug 1917||||
 +
|-
 +
|||9 Jun 1913||||[[Wakami Toraji]] 若見虎治||[[9th class of Military Cadet (Japanese Army)|9th class, Cadet]]||[[Nagasaki prefecture|Nagasaki]]||1866-1935||6 Aug 1917||||
 +
|-
 +
|||9 Jun 1913||||[[Kikuchi Shinnosuke]] 菊池愼之助||[[11th class of Military Cadet (Japanese Army)|11th class, Cadet]]||6 Aug 1917||6 Aug 1923||
 +
|-
 +
|||3 Jul 1913||||[[Kinoshita Usaburo]] 木下宇三郎||[[9th class of Military Cadet (Japanese Army)|9th class, Cadet]]||[[Kumamoto prefecture|Kumamoto]]||1865-1946||6 Aug 1917||||
 +
|-
 +
|||3 Jul 1913||||[[Tsukushi Kumashichi]] 筑紫熊七||[[9th class of Military Cadet (Japanese Army)|9th class, Cadet]]||[[Kumamoto prefecture|Kumamoto]]||1863-1944||6 Aug 1917||||
 +
|-
 +
|||22 Aug 1913||||[[Tanaka Kotaro (General)|Tanaka Kotaro]] 田中弘太郎||[[9th class of Military Cadet (Japanese Army)|9th class, Cadet]]||24 Jul 1918||20 Aug 1924||
 +
|-
 +
|||31 Aug 1913||||[[Prince Kuniyoshi of Kuni|Prince Kuniyoshi]] 邦彦王||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||||1873-1929||6 Aug 1917||6 Aug 1923||27 Jan 1929 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]] posthumously
 +
|-
 +
|||31 Aug 1913||||[[Prince Morimasa]] 守正王||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||||1874-1951||6 Aug 1917||6 Aug 1923||8 Aug 1932 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
 +
|-
 +
|||20 Jan 1914||||[[Saito Suejiro]] 齊藤季治郎||[[11th class of Military Cadet (Japanese Army)|11th class, Cadet]]||24 Jul 1918||||
 +
|-
 +
|||8 Aug 1914||||[[Nara Takeji]] 奈良武次||[[11th class of Military Cadet (Japanese Army)|11th class, Cadet]]||24 Jul 1918||20 Aug 1924||
 +
|-
 +
|||8 Aug 1914||||[[Kojima Sojiro]] 兒島惣次郎||[[1st class of Military Academy (Japanese Army)|1st class, MA]]||24 Jul 1918||||
 +
|-
 +
|||8 Aug 1914||||[[Suzuki Soroku]] 鈴木莊六||[[1st class of Military Academy (Japanese Army)|1st class, MA]]||24 Jul 1918||20 Aug 1924||
 +
|-
 +
|||25 Jan 1915||||[[Nakajima Masatake]] 中島正武||[[1st class of Military Academy (Japanese Army)|1st class, MA]]||15 Jan 1919||||
 +
|-
 +
|||10 Aug 1915||||[[Shirakawa Yoshinori]] 白川義則||[[1st class of Military Academy (Japanese Army)|1st class, MA]]||15 Jan 1919||28 Mar 1925||
 +
|-
 +
|||10 Aug 1915||||[[Ugaki Kazushige]] 宇垣一成||[[1st class of Military Academy (Japanese Army)|1st class, MA]]||25 Jul 1919||1 Aug 1925||
 +
|-
 +
|||10 Aug 1915||||[[Sugano Hisaichi]] 菅野尚一||[[2nd class of Military Academy (Japanese Army)|2nd class, MA]]||25 Jul 1919||1 Aug 1925||
 +
|-
 +
|||2 May 1916||||[[Ishimitsu Maomi]] 石光眞臣||[[1st class of Military Academy (Japanese Army)|1st class, MA]]||25 Jul 1919||||
 +
|-
 +
|||2 May 1916||||[[Morioka Morishige]] 森岡守成||[[2nd class of Military Academy (Japanese Army)|2nd class, MA]]||25 Jul 1919||2 Mar 1926||
 +
|-
 +
|||2 May 1916||||[[Muto Nobuyoshi]] 武藤信義||[[3rd class of Military Academy (Japanese Army)|3rd class, MA]]||[[Saga prefecture|Saga]]||1868-1933||25 Jul 1919||2 Mar 1926||3 Mar 1933 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
 +
|-
 +
|||18 Aug 1916||||[[Inoue Ikutaro]] 井上幾太郎||[[4th class of Military Academy (Japanese Army)|4th class, MA]]||10 Aug 1920||16 Feb 1927||
 +
|-
 +
|||6 Aug 1917||||[[Suzuki Takao]] 鈴木孝雄||[[2nd class of Military Academy (Japanese Army)|2nd class, MA]]||20 Jul 1921||26 Jul 1927||
 +
|-
 +
|||18 Jan 1918||||[[Isomura Toshi]] 磯村年||[[4th class of Military Academy (Japanese Army)|4th class, MA]]||15 Aug 1922||10 Aug 1928||
 +
|-
 +
|||10 Jun 1918||||[[Kanaya Hanzo]] 金谷範三||[[5th class of Military Academy (Japanese Army)|5th class, MA]]||15 Aug 1922||10 Aug 1928||
 +
|-
 +
|||24 Jul 1918||||[[Tanaka Kunishige]] 田中國重||[[4th class of Military Academy (Japanese Army)|4th class, MA]]||15 Aug 1922||10 Aug 1928||
 +
|-
 +
|||24 Jul 1918||||[[Hishikari Takashi]] 菱刈隆||[[5th class of Military Academy (Japanese Army)|5th class, MA]]||6 Aug 1923||1 Aug 1929||
 +
|-
 +
|||24 Jul 1918||||[[Inoue Kazutsugu]] 井上一次||[[5th class of Military Academy (Japanese Army)|5th class, MA]]||6 Aug 1923||||
 +
|-
 +
|||24 Jul 1918||||[[Muraoka Chotaro]] 村岡長太郎||[[5th class of Military Academy (Japanese Army)|5th class, MA]]||6 Aug 1923||||
 +
|-
 +
|||24 Jul 1918||||[[Tsuno Ichisuke]] 津雄一輔||[[5th class of Military Academy (Japanese Army)|5th class, MA]]||6 Aug 1923||||
 +
|-
 +
|||19 Aug 1918||||[[Kishimoto Shikataro]] 岸本鹿太郎||[[5th class of Military Academy (Japanese Army)|5th class, MA]]||6 Aug 1923||1 Aug 1929||
 +
|-
 +
|||1 Nov 1918||||[[Yasumitsu Kinichi]] 安満欽一||[[6th class of Military Academy (Japanese Army)|6th class, MA]]||6 Aug 1923||||
 +
|-
 +
|||15 Jan 1919||||[[Wada Kameji]] 和田龜治||[[6th class of Military Academy (Japanese Army)|6th class, MA]]||6 Aug 1923||||
 +
|-
 +
|||23 Apr 1919||||[[Prince Tsunehisa]] 恆久王||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||||1882-1919||||||posthumously
 +
|-
 +
|||25 Jul 1919||||[[Yoshida Toyohiko]] 吉田豐彦||[[5th class of Military Academy (Japanese Army)|5th class, MA]]||4 Feb 1924||7 Mar 1930||
 +
|-
 +
|||25 Jul 1919||||[[Minami Jiro]] 南次郎||[[6th class of Military Academy (Japanese Army)|6th class, MA]]||4 Feb 1924||7 Mar 1930||
 +
|-
 +
|||25 Jul 1919||||[[Watanabe Hisashi]] 渡邊壽||[[6th class of Military Academy (Japanese Army)|6th class, MA]]||4 Feb 1924||||
 +
|-
 +
|||25 Nov 1919||||[[Suzuki Kazuma]] 鈴木一馬||[[5th class of Military Academy (Japanese Army)|5th class, MA]]||15 Dec 1924||||
 +
|-
 +
|||12 May 1920||||[[Hasegawa Naotoshi]] 長谷川直敏||[[6th class of Military Academy (Japanese Army)|6th class, MA]]||20 Dec 1924||||
 +
|-
 +
|||10 Aug 1920||||[[Hata Eitaro]] 畑英太郎||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||20 Dec 1924||1 May 1930||
 +
|-
 +
|||10 Aug 1920||||[[Koizumi Rokuichi]] 小泉六一||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||1 May 1925||||
 +
|-
 +
|||10 Aug 1920||||[[Ogata Katsuichi]] 緒方勝一||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||1 May 1925||1 Aug 1931||
 +
|-
 +
|||10 Aug 1920||||[[Yoshioka Kensaku]] 吉岡顯作||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||1 May 1925||||
 +
|-
 +
|||10 Aug 1920||||[[Watanabe Jotaro]] 渡邊錠太郎||[[8th class of Military Academy (Japanese Army)|8th class, MA]]||1 May 1925||1 Aug 1931||
 +
|-
 +
|||28 Jun 1921||||[[Takada Toyoki]] 高田豐樹||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||2 Mar 1926||||
 +
|-
 +
|||20 Jul 1921||||[[Hayashi Senjuro]] 林銑十郎||[[8th class of Military Academy (Japanese Army)|8th class, MA]]||2 Mar 1926||11 Apr 1932||
 +
|-
 +
|||15 Aug 1922||||[[Arai Kametaro]] 新井龜太郎||[[8th class of Military Academy (Japanese Army)|8th class, MA]]||26 Jul 1927||||
 +
|-
 +
|||15 Aug 1922||||[[Hayashi Yasakichi]] 林彌三吉||[[8th class of Military Academy (Japanese Army)|8th class, MA]]||5 Mar 1927||||
 +
|-
 +
|||15 Aug 1922||||[[Abe Nobuyuki]] 阿部信行||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||5 Mar 1927||19 Jun 1933||
 +
|-
 +
|||15 Aug 1922||||[[Honjo Shigeru]] 本庄繁||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||5 Mar 1927||19 Jun 1933||
 +
|-
 +
|||15 Aug 1922||||[[Masaki Jinzaburo]] 眞崎甚三郎||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||5 Mar 1927||19 Jun 1933||
 +
|-
 +
|||15 Aug 1922||||[[Kikuchi Takeo]] 菊池武夫||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||5 Mar 1927||||
 +
|-
 +
|||6 Dec 1922||||[[Kihara Kiyoshi]] 木原清||[[8th class of Military Academy (Japanese Army)|8th class, MA]]||26 Jul 1927||||
 +
|-
 +
|||17 Mar 1923||||[[Araki Sadao]] 荒木貞夫||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||26 Jul 1927||20 Oct 1933||
 +
|-
 +
|||17 Mar 1923||||[[Matsui Iwane]] 松井石根||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||26 Jul 1927||20 Oct 1933||
 +
|-
 +
|||6 Aug 1923||||[[Hayashi Nariyuki]] 林仙之||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||16 Dec 1927||5 Mar 1934||
 +
|-
 +
|||6 Aug 1923||||[[Okamoto Renichiro]] 岡本連一郎||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||8 Mar 1928||||
 +
|-
 +
|||6 Aug 1923||||[[Kawashima Yoshiyuki]] 川島義之||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||16 Dec 1927||5 Mar 1934||
 +
|-
 +
|||6 Aug 1923||||[[Matsuki Naosuke]] 松木直亮||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||16 Dec 1927||20 Dec 1933||
 +
|-
 +
|||6 Aug 1923||||[[Nishi Yoshikazu]] 西義一||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||10 Aug 1928||28 Nov 1934||
 +
|-
 +
|||6 Aug 1923||||[[Ueda Kenkichi]] 植田謙吉||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||10 Aug 1928||28 Nov 1934||
 +
|-
 +
|||15 Oct 1923||||[[Furuya Kiyoshi]] 古谷清||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||1 Aug 1929||||
 +
|-
 +
|||4 Feb 1924||||[[Asada Ryoitsu]] 淺田良逸||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||1 Aug 1929||||
 +
|-
 +
|||4 Feb 1924||||[[Terauchi Hisaichi]] 寺内壽一||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||[[Tokyo prefecture|Tokyo]]||1879-1946||1 Aug 1929||30 Oct 1935||21 Jun 1943 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
 +
|-
 +
|||15 Dec 1924||||[[Kishimoto Ayao]] 岸本綾夫||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||1 Aug 1930||1 Aug 1936||
 +
|-
 +
|||15 Dec 1924||||[[Mori Muraji]] 森連||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||1 Aug 1930||||
 +
|-
 +
|||1 May 1925||||[[Ninomiya Harushige]] 二宮治重||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||1 Aug 1930||||
 +
|-
 +
|||1 May 1925||||[[Sugiyama Hajime]] 杉山元||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||[[Fukuoka prefecture|Fukuoka]]||1880-1945||1 Aug 1930||2 Nov 1936||21 Jun 1943 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
 +
|-
 +
|||2 Mar 1926||||[[Kamata Yahiko]] 鎌田彌彦||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||11 Mar 1931||||
 +
|-
 +
|||2 Mar 1926||||[[Hata Shunroku]] 畑俊六||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||[[Fukushima prefecture|Fukushima]]||1879-1962||1 Aug 1931||1 Nov 1937||2 Jun 1944 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
 +
|-
 +
|||2 Mar 1926||||[[Kashii Kohei]] 香椎浩平||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||1 Aug 1931||||
 +
|-
 +
|||1 Dec 1926||||[[Koiso Kuniaki]] 小磯國昭||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||1 Aug 1931||1 Nov 1937||
 +
|-
 +
|||1 Apr 1927||||[[Yanagawa Heisuke]] 柳川平助||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||12 Dec 1931||||
 +
|-
 +
|||26 Jul 1927||||[[Ando Kisaburo]] 安藤紀三郎||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||11 Apr 1932||||
 +
|-
 +
|||26 Jul 1927||||[[Iwakoshi Tsuneichi]] 岩越恆一||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||11 Apr 1932||||
 +
|-
 +
|||26 Jul 1927||||[[Hayashi Katsura]] 林桂||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||11 Apr 1932||||
 +
|-
 +
|||26 Jul 1927||||[[Nakamura Kotaro]] 中村孝太郎||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||11 Apr 1932||30 Jun 1938||
 +
|-
 +
|||10 Aug 1928||||[[Furusho Motoo]] 古莊幹郎||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||18 Mar 1933||19 May 1939||
 +
|-
 +
|||28 Jan 1929||||[[Kazuki Kiyoshi]] 香月清司||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||18 Mar 1933||||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1929||||[[Hori Takeo]] 堀丈夫||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||1 Aug 1933||||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1929||||[[Kodama Tomoo]] 兒玉友雄||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||1 Aug 1933||||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1929||||[[Nishio Toshizo]] 西尾壽造||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||1 Aug 1933||1 Aug 1939||
 +
|-
 +
|||10 Dec 1929||||[[Hashimoto Toranosuke]] 橋本虎之助||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||20 Dec 1933||||
 +
|-
 +
|||10 Dec 1929||||[[Prince Naruhiko]] 稔彦王||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||||1887-1990||1 Aug 1933||1 Aug 1939||
 +
|-
 +
|||10 Dec 1929||||[[Prince Yasuhiko]] 鳩彦王||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||||1887-1981||1 Aug 1933||1 Aug 1939||
 +
|-
 +
|||6 Mar 1930||||[[Usami Okiie]] 宇佐美興屋||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||5 Mar 1934||||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1930||||[[Ito Masayoshi (Lieutenant General)|Ito Masayoshi]] 伊東政喜||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||1 Aug 1934||||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1930||||[[Yamada Otozo]] 山田乙三||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||8 Aug 1934||1 Aug 1940||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1930||||[[Imai Kiyoshi]] 今井清||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||1 Aug 1934||||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1930||||[[Tashiro Kanichiro]] 田代皖一郎||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||1 Aug 1934||||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1930||||[[Umezu Yoshijiro]] 梅津美治郎||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||1 Aug 1934||1 Aug 1940||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1931||||[[Hasunuma Shigeru]] 蓮沼蕃||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||1 Aug 1935||2 Dec 1940||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1931||||[[Kawagishi Bunzaburo]] 川岸文三郎||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||1 Aug 1935||||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1931||||[[Kawamura Kyosuke]] 河村恭輔||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||1 Aug 1935||||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1931||||[[Tokugawa Yoshitoshi]] 德川好敏||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||1 Aug 1935||||
 +
|-
 +
|||11 Apr 1932||||[[Nakajima Kesago]] 中島今朝吾||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||7 Mar 1936||||
 +
|-
 +
|||11 Apr 1932||||[[Doihara Kenji]] 土肥原賢二||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||7 Mar 1936||28 Apr 1941||
 +
|-
 +
|||11 Apr 1932||||[[Obata Toshishiro]] 小畑敏四郎||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||7 Mar 1936||||
 +
|-
 +
|||11 Apr 1932||||[[Okamura Yasuji]] 岡村寧次||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||7 Mar 1936||28 Apr 1941||
 +
|-
 +
|||8 Aug 1932||||[[Tada Hayao]] 多田駿||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||28 Apr 1936||7 Jul 1941||
 +
|-
 +
|||8 Aug 1932||||[[Uemura Seitaro]] 上村清太郎||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||28 Apr 1936||||
 +
|-
 +
|||8 Aug 1932||||[[Ando Rikichi]] 安藤利吉||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||28 Apr 1936||7 Jan 1944||
 +
|-
 +
|||8 Aug 1932||||[[Itagaki Seishiro]] 板垣征四郎||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||28 Apr 1936||7 Jul 1941||
 +
|-
 +
|||8 Aug 1932||||[[Suetaka Kamezo]] 尾高龜蔵||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||28 Apr 1936||||
 +
|-
 +
|||8 Aug 1932||||[[Ushijima Mitsune]] 牛嶋實常||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||28 Apr 1936||||
 +
|-
 +
|||18 Mar 1933||||[[Iida Sadakata]] 飯田貞固||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||1 Dec 1936||||
 +
|-
 +
|||18 Mar 1933||[[Marquis (Japan)|Marquis]]||[[Maeda Toshinari]] 前田利爲||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||[[Tokyo prefecture|Tokyo]]||1885-1942||1 Dec 1936||5 Sept 1942||[[General (Japanese Army)|General]] posthumously (killed by accident)
 +
|-
 +
|||18 Mar 1933||||[[Shinozuka Yoshio]] 篠塚義男||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||1 Dec 1936||||
 +
|-
 +
|||18 Mar 1933||||[[Tojo Hideki]] 東條英機||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||1 Dec 1936||18 Oct 1941||
 +
|-
 +
|||16 Oct 1933||||[[Ogisu Ryuhei]] 荻洲立兵||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||1 Mar 1937||||
 +
|-
 +
|||5 Mar 1934||||[[Iwamatsu Yoshio]] 岩松義雄||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||2 Aug 1937||||
 +
|-
 +
|||5 Mar 1934||||[[Ushiroku Jun]] 後宮淳||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||2 Aug 1937||17 Aug 1942||
 +
|-
 +
|||5 Mar 1934||||[[Inaba Shiro]] 稲葉四郎||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||2 Aug 1937||||
 +
|-
 +
|||5 Mar 1934||||[[Yasui Toji]] 安井藤治||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||2 Aug 1937||||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1934||||[[Okabe Naozaburo]] 岡部直三郎||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||1 Nov 1937||10 Feb 1943||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1934||||[[Fujie Keisuke]] 藤江惠輔||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||1 Nov 1937||10 Feb 1943||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1934||||[[Washizu Kohei]] 鷲津鈆平||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||1 Nov 1937||||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1934||||[[Yamashita Tomoyuki]] 山下奉文||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||1 Nov 1937||10 Feb 1943||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1934||||[[Yamawaki Masataka]] 山脇正隆||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||1 Nov 1937||27 Sept 1944||
 +
|-
 +
|||15 Mar 1935||||[[Anami Korechika]] 阿南惟幾||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||1 Mar 1938||1 May 1943||
 +
|-
 +
|||15 Mar 1935||||[[Hada Juichi]] 波田重一||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||1 Mar 1938||||
 +
|-
 +
|||15 Mar 1935||||[[Nakajima Tetsuzo]] 中島鐵蔵||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||1 Mar 1938||||
 +
|-
 +
|||15 Mar 1935||||[[Sawada Shigeru]] 澤田茂||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||1 Mar 1938||||
 +
|-
 +
|||15 Mar 1935||||[[Imamura Hitoshi]] 今村均||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||1 Mar 1938||1 May 1943||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1935||||[[Fujii Yoji]] 藤井洋治||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||15 Jul 1938||||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1935||||[[Honma Masaharu]] 本間雅晴||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||15 Jul 1938||||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1935||||[[Tanaka Shizuichi]] 田中静壹||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||15 Jul 1938||7 Sept 1943||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1935||||[[Tsukada Osamu]] 塚田攻||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||[[Ibaraki prefecture|Ibaraki]]||1886-1942||15 Jul 1938||18 Dec 1942||[[General (Japanese Army)|General]] posthumously
 +
|-
 +
|||7 Mar 1936||||[[Kawabe Masakazu]] 河邊正三||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||9 Mar 1939||9 Mar 1945||
 +
|-
 +
|||7 Mar 1936||||[[Kita Seiichi]] 喜多誠一||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||9 Mar 1939||9 Mar 1945||
 +
|-
 +
|||7 Mar 1936||||[[Shimomura Sadamu]] 下村定||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||9 Mar 1939||7 May 1945||
 +
|-
 +
|||7 Mar 1936||||[[Yoshimoto Teiichi]] 吉本貞一||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||9 Mar 1939||7 May 1945||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1936||||[[Kimura Heitaro]] 木村兵太郎||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||9 Mar 1939||7 May 1945||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1936||||[[Kusaba Tatsumi]] 草場辰巳||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||9 Mar 1939||||
 +
|-
 +
|||1 Mar 1937||||[[Iida Shojiro]] 飯田祥二郎||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||1 Aug 1939||||
 +
|-
 +
|||1 Mar 1937||||[[Shichida Ichiro]] 七田一郎||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||1 Aug 1939||||
 +
|-
 +
|||1 Mar 1937||||[[Ushijima Mitsuru]] 牛島満||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1887-1945||1 Aug 1939||23 Jun 1945||[[General (Japanese Army)|General]] posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||1 Mar 1937||||[[Iimura Jo]] 飯村穣||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||1 Aug 1939||||
 +
|-
 +
|||1 Mar 1937||||[[Kuroda Shigenori]] 黒田重德||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||1 Aug 1939||||
 +
|-
 +
|||1 Mar 1937||||[[Machijiri Kazumoto]] 町尻量基||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||1 Aug 1939||||
 +
|-
 +
|||1 Mar 1937||||[[Yasuda Takeo]] 安田武雄||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||1 Aug 1939||||
 +
|-
 +
|||1 Mar 1937||||[[Yokoyama Isamu]] 横山勇||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||1 Aug 1939||||
 +
|-
 +
|||2 Aug 1937||||[[Higuchi Kiichiro]] 樋口季一郎||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||2 Oct 1939||||
 +
|-
 +
|||2 Aug 1937||||[[Kotsuki Yoshio]] 上月良夫||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||2 Oct 1939||||
 +
|-
 +
|||2 Aug 1937||||[[Sugawara Michio]] 菅原道大||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||2 Oct 1939||||
 +
|-
 +
|||2 Aug 1937||||[[Tominaga Nobumasa]] 富永信政||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||[[Tokyo prefecture|Tokyo]]||1888-1943||2 Oct 1939||9 Nov 1943||[[General (Japanese Army)|General]] posthumously
 +
|-
 +
|||2 Aug 1937||||[[Uchiyama Eitaro]] 内山英太郎||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||2 Oct 1939||||
 +
|-
 +
|||2 Aug 1937||||[[Kitano Kenzo]] 北野憲造||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||2 Oct 1939||||
 +
|-
 +
|||2 Aug 1937||||[[Murakami Keisaku]] 村上啓作||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||2 Oct 1939||||
 +
|-
 +
|||2 Aug 1937||||[[Nakamura Aketo]] 中村明人||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||2 Oct 1939||||
 +
|-
 +
|||2 Aug 1937||||[[Suzuki Yorimichi]] 鈴木率道||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||2 Oct 1939||||
 +
|-
 +
|||2 Aug 1937||||[[Tanabe Moritake]] 田邊盛武||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||2 Oct 1939||||
 +
|-
 +
|||1 Nov 1937||||[[Suzuki Teiichi]] 鈴木貞一||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||1 Aug 1940||||
 +
|-
 +
|||1 Nov 1937||||[[Teramoto Kumaichi]] 寺本熊市||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||1 Aug 1940||||
 +
|-
 +
|||1 Nov 1937||||[[Teshima Fusataro]] 豐嶋房太郎||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||1 Aug 1940||||
 +
|-
 +
|||1 Mar 1938||||[[Ishiguro Teizo]] 石黒貞蔵||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||1 Aug 1940||||
 +
|-
 +
|||1 Mar 1938||||[[Nishimura Takuma]] 西村琢磨||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||2 Dec 1940||||
 +
|-
 +
|||1 Mar 1938||||[[Obata Hideyoshi]] 小畑英良||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||[[Osaka prefecture|Osaka]]||1890-1944||2 Dec 1940||11 Aug 1944||[[General (Japanese Army)|General]] posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||1 Mar 1938||||[[Shimizu Noritsune]] 清水規矩||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||2 Dec 1940||||
 +
|-
 +
|||15 Jul 1938||||[[Nemoto Hiroshi]] 根本博||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||1 Mar 1941||||
 +
|-
 +
|||15 Jul 1938||||[[Nishihara Kanji]] 西原貫治||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||1 Mar 1941||||
 +
|-
 +
|||15 Jul 1938||||[[Okada Tasuku]] 岡田資||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||1 Mar 1941||||
 +
|-
 +
|||15 Jul 1938||||[[Sogawa Jiro]] 十川次郎||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||1 Mar 1941||||
 +
|-
 +
|||15 Jul 1938||||[[Kawabe Torashiro]] 河邊虎四郎||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||25 Aug 1941||||
 +
|-
 +
|||15 Jul 1938||||[[Noda Kengo]] 野田謙吾||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||25 Aug 1941||||
 +
|-
 +
|||15 Jul 1938||||[[Sumita Raishiro]] 澄田睞四郎||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||25 Aug 1941||||
 +
|-
 +
|||15 Jul 1938||||[[Suzuki Sosaku]] 鈴木宗作||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||[[Aichi prefecture|Aichi]]||1891-1945||1 Mar 1941||19 Apr 1945||[[General (Japanese Army)|General]] posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||15 Jul 1938||||[[Uemura Mikio]] 上村幹男||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||25 Aug 1941||||
 +
|-
 +
|||15 Jul 1938||||[[Prince Yi Un]] 李王垠||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||1897-1970||2 Dec 1940||||
 +
|-
 +
|||9 Mar 1939||||[[Akashiba Yaezo]] 赤柴八重蔵||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||15 Oct 1941||||
 +
|-
 +
|||9 Mar 1939||||[[Hata Hikosaburo]] 秦彦三郎||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||15 Oct 1941||||
 +
|-
 +
|||9 Mar 1939||||[[Shibayama Kaneshiro]] 柴山兼四郎||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||15 Oct 1941||||
 +
|-
 +
|||9 Mar 1939||||[[Hara Mamoru]] 原守||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||6 Nov 1941||||
 +
|-
 +
|||9 Mar 1939||||[[Muto Akira]] 武藤章||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||15 Oct 1941||||
 +
|-
 +
|||9 Mar 1939||||[[Tominaga Kyoji]] 富永恭次||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||6 Nov 1941||||
 +
|-
 +
|||1 Aug 1939||||[[Wakamatsu Tadakazu]] 若松只一||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||1 Dec 1942||||
 +
|-
 +
|||9 Mar 1940||||[[Kuribayashi Tadamichi]] 栗林忠道||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||[[Nagano prefecture|Nagano]]||1891-1945||10 Jun 1943||26 Mar 1945||[[General (Japanese Army)|General]] posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||2 Dec 1940||||[[Kunomura Momoyo]] 久野村桃代||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||[[Kochi prefecture|Kochi]]||1893-1979||1 Mar 1944||||
 +
|-
 +
|||2 Dec 1940||||[[Prince Tsunenori]] 恆憲王||[[32nd class of Military Academy (Japanese Army)|32nd class, MA]]||||1900-1978||1 Mar 1943||||
 +
|-
 +
|||25 Aug 1941||||[[Suzuki Shigeji]] 鈴木繁二||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||[[Fukui prefecture|Fukui]]||1892-1945||22 Jun 1945||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||25 Aug 1941||||[[Mori Takeshi]] 森赳||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||[[Kochi prefecture|Kochi]]||1894-1945||1 Mar 1945||||
 +
|-
 +
|||25 Oct 1941||||[[Goto Mitsuzo]] 後藤光蔵||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||[[Oita prefecture|Oita]]||1896-1986||1 Mar 1945||||
 +
|-
 +
|||22 May 1942||||[[Kato Tateo]] 加藤建夫||[[37th class of Military Academy (Japanese Army)|37th class, MA]]||[[Hokkaido prefecture|Hokkaido]]||1903-1942||||||double promotion posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||1 Mar 1943||||[[Nagasawa Saburo]] 永澤三郎||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||[[Iwate prefecture|Iwate]]||1890-1961||5 Jul 1945||||
 +
|-
 +
|||1 Mar 1943||||[[Suzuki Tetsuzo]] 鈴木鐵三||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||[[Gifu prefecture|Gifu]]||1892-1945||1 Aug 1945||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||1 Mar 1943||||[[Aoki Takezo]] 青木武三||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1894-1982||16 Jul 1945||||
 +
|-
 +
|||1 Mar 1943||||[[Nagamine Kiichi]] 長嶺喜一||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||[[Niigata prefecture|Niigata]]||1895-1945||15 Nov 1945||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously
 +
|-
 +
|||1 Mar 1943||||[[Takada Kiyohide]] 高田清秀||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||[[Toyama prefecture|Toyama]]||1896-1945||19 May 1945||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||1 Mar 1943||||[[Isomura Takesuke]] 磯村武亮||[[30th class of Military Academy (Japanese Army)|30th class, MA]]||[[Tokyo prefecture|Tokyo]]||1898-1945||10 Jul 1945||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||2 Aug 1943||||[[Sakurai Ryozo]] 櫻井鐐三||[[30th class of Military Academy (Japanese Army)|30th class, MA]]||[[Aichi prefecture|Aichi]]||1897-1947||9 Mar 1947||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously
 +
|-
 +
|||2 Aug 1943||||[[Arisue Yadoru]] 有末次||[[31st class of Military Academy (Japanese Army)|31st class, MA]]||[[Hokkaido prefecture|Hokkaido]]||1897-1943||28 Aug 1943||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||2 Aug 1943||||[[Kimihira Masatake]] 公平匡武||[[31st class of Military Academy (Japanese Army)|31st class, MA]]||[[Tokyo prefecture|Tokyo]]||1898-1944||18 Jul 1944||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||2 Aug 1943||||[[Tamura Yoshitomi]] 田村義富||[[31st class of Military Academy (Japanese Army)|31st class, MA]]||[[Yamanashi prefecture|Yamanashi]]||1897-1944||30 Sept 1944||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||1 Mar 1944||||[[Arikawa Shuichi]] 有川主一||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1891-1945||21 Jun 1945||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||1 Mar 1944||||[[Kurusu Takeo (lieutenant general)|Kurusu Takeo]] 栗栖猛夫||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1892-1945||17 Jul 1945||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||1 Mar 1944||||[[Oki Yoshie]] 大木良枝||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||[[Fukuoka prefecture|Fukuoka]]||1895-1946||4 Jan 1946||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously
 +
|-
 +
|||1 Mar 1944||||[[Komatsu Misao]] 小松巳三雄||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||[[Tokyo prefecture|Tokyo]]||1893-1947||13 Mar 1947||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously
 +
|-
 +
|||1 Mar 1944||||[[Sekine Kyutaro]] 關根久太郎||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||[[Akita prefecture|Akita]]||1894-1945||27 Jul 1945||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||1 Mar 1944||||[[Ueyama Hidetake]] 植山英武||[[30th class of Military Academy (Japanese Army)|30th class, MA]]||[[Oita prefecture|Oita]]||1897-1945||4 Aug 1945||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||1 Mar 1944||||[[Gondo Hakaru]] 權藤恕||[[31st class of Military Academy (Japanese Army)|31st class, MA]]||[[Miyazaki prefecture|Miyazaki]]||1897-1991||||||
 +
|-
 +
|||1 Mar 1944||||[[Watanabe Kumeichi]] 渡邊粂一||[[31st class of Military Academy (Japanese Army)|31st class, MA]]||[[Kagawa prefecture|Kagawa]]||1897-1945||16 Nov 1945||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously
 +
|-
 +
|||1 Aug 1944||||[[Mitsunari Shozo]] 光成省三||[[31st class of Military Academy (Japanese Army)|31st class, MA]]||[[Hiroshima prefecture|Hiroshima]]||1898-1945||21 Jun 1945||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||1 Aug 1944||||[[Okabe Eiichi]] 岡部英一||[[31st class of Military Academy (Japanese Army)|31st class, MA]]||[[Tokyo prefecture|Tokyo]]||1897-1944||30 Sept 1944||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||15 Jan 1945||||[[Shimamura Noriyasu]] 島村矩康||[[36th class of Military Academy (Japanese Army)|36th class, MA]]||[[Kochi prefecture|Kochi]]||1904-1945||||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||1 Mar 1945||||[[Ueno Genkichi]] 上野源吉||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||[[Yamagata prefecture|Yamagata]]||1889-1946||19 Jan 1946||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously
 +
|-
 +
|||1 Mar 1945||||[[Kikkawa Tasuku]] 吉川資||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||[[Yamaguchi prefecture|Yamaguchi]]||1890-1945||17 May 1945||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||1 Mar 1945||||[[Oki Shizuo]] 沖静夫||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1894-1945||3 Jul 1945||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||1 Mar 1945||||[[Mori Iwao]] 森巖||[[31st class of Military Academy (Japanese Army)|31st class, MA]]||[[Aichi prefecture|Aichi]]||1899-1945||19 Apr 1945||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||1 Mar 1945||||[[Nagai Yatsuji]] 永井八津次||[[33rd class of Military Academy (Japanese Army)|33rd class, MA]]||[[Ibaraki prefecture|Ibaraki]]||1901-1970|||||||
 +
|-
 +
|||1 Mar 1945||||[[Prince Yasuhito, Prince of Chichibu|Prince Yasuhito]] 雍仁親王||[[34th class of Military Academy (Japanese Army)|34th class, MA]]|||||1902-1953||||||
 +
|-
 +
|||9 Mar 1945||||[[Tanaka Tetsujiro]] 田中鐵次郎||[[34th class of Military Academy (Japanese Army)|34th class, MA]]||[[Oita prefecture|Oita]]||1901-1945||||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||10 Jun 1945||||[[Kotani Kazuo]] 小谷一雄||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||[[Aichi prefecture|Aichi]]||1891-1945||6 Aug 1945||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||10 Jun 1945||||[[Iwakiri Giichi]] 岩切義一||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||[[Kagoshima prefecture|Kagoshima]]||1892-1946||20 Oct 1946||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously
 +
|-
 +
|||10 Jun 1945||||[[Hayashi Kaichi]] 林葭一||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||[[Hiroshima prefecture|Hiroshima]]||1892-1945||18 Sept 1945||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously
 +
|-
 +
|||10 Jun 1945||||[[Ikeda Koichi]] 池田功一||[[32nd class of Military Academy (Japanese Army)|32nd class, MA]]||[[Osaka prefecture|Osaka]]||1899-1945||20 Jul 1945||||[[Lieutenant General (Japanese Army)|Lieutenant General]] posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|||10 Jun 1945||||[[Prince Haruhito]] 春仁王||[[36th class of Military Academy (Japanese Army)|36th class, MA]]||||1902-1988||||||
 +
|-
 +
|||18 Aug 1945||||[[Ikeda Sueo]] 池田末男||[[34th class of Military Academy (Japanese Army)|34th class, MA]]||[[Aichi prefecture|Aichi]]||1900-1945||||||posthumously (killed in action)
 +
|}
 +
<!--
 +
==list of lieutenant generals==
 
{| border="1"
 
{| border="1"
!no!!date of<br>promotion!!name!!class!![[Lieutenant General (Japanese Army)|Lt General]]||[[General (Japanese Army)|General]]||note
+
!no!!date of<br>promotion!!name!!class!![[General (Japanese Army)|General]]!!note
 +
|-
 +
|241||24 Jul [[1918 (year)|1918]]||近野鳩三 [[Konno Kyuzo]]||[[8th class of Military Cadet (Japanese Army)|8th class, Cadet]]||||
 +
|-
 +
|242||24 Jul 1918||福原錢太郎 [[Fukuhara Sentaro]]||[[9th class of Military Cadet (Japanese Army)|9th class, Cadet]]||||
 +
|-
 +
|244||24 Jul 1918||金久保萬吉 [[Kanakubo Mankichi]]||[[10th class of Military Cadet (Japanese Army)|10th class, Cadet]]||||
 +
|-
 +
|245||24 Jul 1918||松井庫之助 [[Matsui Kuranosuke]]||[[10th class of Military Cadet (Japanese Army)|10th class, Cadet]]||||
 +
|-
 +
|246||24 Jul 1918||高島友武 [[Takashima Tomotake]]||[[10th class of Military Cadet (Japanese Army)|10th class, Cadet]]||||
 +
|-
 +
|247||24 Jul 1918||田村沖之甫 [[Tamura Okinosuke]]||[[10th class of Military Cadet (Japanese Army)|10th class, Cadet]]||||
 +
|-
 +
|248||24 Jul 1918||渡邊岩之助 [[Watanabe Iwanosuke]]||[[10th class of Military Cadet (Japanese Army)|10th class, Cadet]]||||
 +
|-
 +
|249||24 Jul 1918||渡邊満太郎 [[Watanabe Mantaro (lieutenant general)|Watanabe Mantaro]]||[[10th class of Military Cadet (Japanese Army)|10th class, Cadet]]||||
 +
|-
 +
|250||24 Jul 1918||與倉喜平 [[Yokura Kihei]]||[[10th class of Military Cadet (Japanese Army)|10th class, Cadet]]||||
 +
|-
 +
|251||24 Jul 1918||河村正彦 [[Kawamura Masahiko]]||[[11th class of Military Cadet (Japanese Army)|11th class, Cadet]]||||
 +
|-
 +
|253||24 Jul 1918||岡澤慶三郎 [[Okazawa Keizaburo]]||[[11th class of Military Cadet (Japanese Army)|11th class, Cadet]]||||
 +
|-
 +
|254||24 Jul 1918||大村信行 [[Omura Nobuyuki]]||[[11th class of Military Cadet (Japanese Army)|11th class, Cadet]]||||
 +
|-
 +
|256||24 Jul 1918||新免行太郎 [[Shinmen Kotaro]]||[[11th class of Military Cadet (Japanese Army)|11th class, Cadet]]||||
 +
|-
 +
|257||24 Jul 1918||高山公通 [[Takayama Kinmichi]]||[[11th class of Military Cadet (Japanese Army)|11th class, Cadet]]||||
 +
|-
 +
|260||1 Nov 1918||市川堅太郎 [[Ichikawa Kentaro]]||[[1st class of Military Academy (Japanese Army)|1st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|261||1 Nov 1918||宮田爲之 [[Miyata Tameyuki]]||[[1st class of Military Academy (Japanese Army)|1st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|263||15 Jan 1919||志岐守治 [[Shiki Moriharu]]||[[1st class of Military Academy (Japanese Army)|1st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|265||15 Jan 1919||首藤多喜馬 [[Shuto Takima]]||[[1st class of Military Academy (Japanese Army)|1st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|266||1 Apr 1919||松浦善助 [[Matsuura Zensuke]]||[[10th class of Military Cadet (Japanese Army)|10th class, Cadet]]||||
 +
|-
 +
|267||25 Jul 1919||松浦寛威 [[Matsuura Hirotake]]||[[10th class of Military Cadet (Japanese Army)|10th class, Cadet]]||||
 +
|-
 +
|269||25 Jul 1919||内野辰次郎 [[Uchino Tatsujiro]]||[[1st class of Military Academy (Japanese Army)|1st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|271||25 Jul 1919||山田陸槌 [[Yamada Rikutsuchi]]||[[1st class of Military Academy (Japanese Army)|1st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|272||25 Jul 1919||尾藤知勝 [[Bito Tomokatsu]]||[[2nd class of Military Academy (Japanese Army)|2nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|273||25 Jul 1919||稻垣三郎 [[Inagaki Saburo]]||[[2nd class of Military Academy (Japanese Army)|2nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|275||25 Jul 1919||奥村鋭作 [[Okumura Eisaku]]||[[2nd class of Military Academy (Japanese Army)|2nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|277||25 Jul 1919||矢野目孫一 [[Yanome Magoichi]]||[[2nd class of Military Academy (Japanese Army)|2nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|279||1 Nov 1919||川人潔太郎 [[Kawahito Kiyotaro]]||[[11th class of Military Cadet (Japanese Army)|11th class, Cadet]]||||
 +
|-
 +
|280||1 Nov 1919||星野庄三郎 [[Hoshino Shozaburo]]||[[2nd class of Military Academy (Japanese Army)|2nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|281||26 Apr [[1920 (year)|1920]]||趙東潤 [[Jo Dongyun]]||||||former Korean Army
 +
|-
 +
|282||26 Apr 1920||李秉武 [[Ri Byeongmu]]||||||former Korean Army
 +
|-
 +
|283||10 Aug 1920||久松定謨 [[Hisamatsu Sadakoto]]||[[11th class of Military Cadet (Japanese Army)|11th class, Cadet]]||||
 +
|-
 +
|284||10 Aug 1920||横山彦六 [[Yokoyama Hikoroku]]||[[11th class of Military Cadet (Japanese Army)|11th class, Cadet]]||||
 +
|-
 +
|285||10 Aug 1920||石坂善次郎 [[Ishizaka Zenjiro]]||[[1st class of Military Academy (Japanese Army)|1st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|286||10 Aug 1920||町田彦二 [[Machida Hikoji]]||[[1st class of Military Academy (Japanese Army)|1st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|287||10 Aug 1920||緒方多賀雄 [[Ogata Tagao]]||[[1st class of Military Academy (Japanese Army)|1st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|288||10 Aug 1920||大多和新輔 [[Otawa Shinsuke]]||[[1st class of Military Academy (Japanese Army)|1st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|289||10 Aug 1920||朝久野勘十郎 [[Asakuno Kanjuro]]||[[3rd class of Military Academy (Japanese Army)|3rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|290||10 Aug 1920||三原辰次 [[Mihara Tatsuji]]||[[3rd class of Military Academy (Japanese Army)|3rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|292||28 Jun [[1921 (year)|1921]]||權藤傳次 [[Gondo Denji]]||[[10th class of Military Cadet (Japanese Army)|10th class, Cadet]]||||
 +
|-
 +
|293||28 Jun 1921||河内信彦 [[Kawachi Nobuhiko]]||[[10th class of Military Cadet (Japanese Army)|10th class, Cadet]]||||
 +
|-
 +
|294||28 Jun 1921||兩角三郎 [[Morozumi Saburo]]||[[1st class of Military Academy (Japanese Army)|1st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|295||28 Jun 1921||長坂研介 [[Nagasaka Kensuke]]||[[2nd class of Military Academy (Japanese Army)|2nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|296||28 Jun 1921||小田切政純 [[Odagiri Masazumi]]||[[2nd class of Military Academy (Japanese Army)|2nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|297||28 Jun 1921||山田虎夫 [[Yamada Torao]]||[[2nd class of Military Academy (Japanese Army)|2nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|298||20 Jul 1921||布施慶助 [[Fuse Keisuke]]||[[10th class of Military Cadet (Japanese Army)|10th class, Cadet]]||||
 +
|-
 +
|299||20 Jul 1921||長野準四郎 [[Nagano Junshiro]]||[[1st class of Military Academy (Japanese Army)|1st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|300||20 Jul 1921||坂西利八郎 [[Banzai Rihachiro]]||[[2nd class of Military Academy (Japanese Army)|2nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|301||20 Jul 1921||神頭勝彌 [[Kozu Katsuya]]||[[2nd class of Military Academy (Japanese Army)|2nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|302||20 Jul 1921||小野寺重太郎 [[Onodera Jutaro]]||[[2nd class of Military Academy (Japanese Army)|2nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|304||20 Jul 1921||吉江石之助 [[Yoshie Ishinosuke]]||[[2nd class of Military Academy (Japanese Army)|2nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|305||20 Jul 1921||中屋則哲 [[Nakaya Noriaki]]||[[3rd class of Military Academy (Japanese Army)|3rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|306||20 Jul 1921||大野豊四 [[Ono Toyoshi]]||[[3rd class of Military Academy (Japanese Army)|3rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|307||20 Jul 1921||種子田秀實 [[Taneda Hidemi]]||[[3rd class of Military Academy (Japanese Army)|3rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|308||20 Jul 1921||上田太郎 [[Ueda Taro]]||[[3rd class of Military Academy (Japanese Army)|3rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|309||20 Jul 1921||植野德太郎 [[Ueno Tokutaro]]||[[3rd class of Military Academy (Japanese Army)|3rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|310||20 Jul 1921||谷田繁太郎 [[Tanida Shigetaro]]||[[4th class of Military Academy (Japanese Army)|4th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|311||15 Aug [[1922 (year)|1922]]||井戸川辰三 [[Idogawa Tatsuzo]]||[[1st class of Military Academy (Japanese Army)|1st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|312||15 Aug 1922||南部麒次郎 [[Nambu Kijiro]]||[[2nd class of Military Academy (Japanese Army)|2nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|313||15 Aug 1922||山田四郎 [[Yamada Shiro]]||[[2nd class of Military Academy (Japanese Army)|2nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|314||15 Aug 1922||岡本功 [[Okamoto Isao (lieutenant general)|Okamoto Isao]]||[[3rd class of Military Academy (Japanese Army)|3rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|315||15 Aug 1922||大島又彦 [[Oshima Matahiko]]||[[3rd class of Military Academy (Japanese Army)|3rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|316||15 Aug 1922||高柳保太郎 [[Takayanagi Yasutaro]]||[[3rd class of Military Academy (Japanese Army)|3rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|317||15 Aug 1922||濱面又助 [[Hamaomote Matasuke]]||[[4th class of Military Academy (Japanese Army)|4th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|318||15 Aug 1922||東乙彦 [[Higashi Otohiko]]||[[4th class of Military Academy (Japanese Army)|4th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|320||15 Aug 1922||向西兵庫 [[Mukainishi Hyogo]]||[[4th class of Military Academy (Japanese Army)|4th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|321||15 Aug 1922||岡田重久 [[Okada Shigehisa]]||[[4th class of Military Academy (Japanese Army)|4th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|323||15 Aug 1922||渡邊爲太郎 [[Watanabe Tametaro]]||[[4th class of Military Academy (Japanese Army)|4th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|324||15 Aug 1922||柚原完蔵 [[Yuhara Kanzo]]||[[4th class of Military Academy (Japanese Army)|4th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|326||15 Aug 1922||國司伍七 [[Kunishi Goshichi]]||[[5th class of Military Academy (Japanese Army)|5th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|327||13 Jun [[1923 (year)|1923]]||田村守衞 [[Tamura Morie]]||[[5th class of Military Academy (Japanese Army)|5th class, MA]]||||posthumously
 +
|-
 +
|328||6 Aug 1923||佐多武彦 [[Sata Takehiko]]||[[3rd class of Military Academy (Japanese Army)|3rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|329||6 Aug 1923||松村法吉 [[Matsumura Hokichi]]||[[4th class of Military Academy (Japanese Army)|4th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|330||6 Aug 1923||西原茂太郎 [[Nishihara Shigetaro]]||[[4th class of Military Academy (Japanese Army)|4th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|331||6 Aug 1923||庄田藤治 [[Shoda Toji]]||[[4th class of Military Academy (Japanese Army)|4th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|332||6 Aug 1923||福原佳哉 [[Fukuhara Yoshiya]]||[[5th class of Military Academy (Japanese Army)|5th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|333||6 Aug 1923||引田乾作 [[Hikita Kensaku]]||[[5th class of Military Academy (Japanese Army)|5th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|336||6 Aug 1923||木村戒自 [[Kimura Kaiji]]||[[5th class of Military Academy (Japanese Army)|5th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|339||6 Aug 1923||曾田孝一郎 [[Soda Koichiro]]||[[5th class of Military Academy (Japanese Army)|5th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|340||6 Aug 1923||髙橋於菟丸 [[Takahashi Otomaru]]||[[5th class of Military Academy (Japanese Army)|5th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|341||6 Aug 1923||高崎喜惣 [[Takasaki Kiso]]||[[5th class of Military Academy (Japanese Army)|5th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|342||6 Aug 1923||竹上常三郎 [[Takegami Tsunesaburo]]||[[5th class of Military Academy (Japanese Army)|5th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|344||6 Aug 1923||山田良之助 [[Yamada Ryonosuke]]||[[5th class of Military Academy (Japanese Army)|5th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|345||6 Aug 1923||有川鷹一 [[Arikawa Takaichi]]||[[6th class of Military Academy (Japanese Army)|6th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|346||6 Aug 1923||村田信乃 [[Murata Shino]]||[[6th class of Military Academy (Japanese Army)|6th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|349||4 Feb [[1924 (year)|1924]]||宮地久壽馬 [[Miyaji Kusuma]]||[[5th class of Military Academy (Japanese Army)|5th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|350||4 Feb 1924||佐藤小次郎 [[Sato Kojiro (1872-1928)|Sato Kojiro]]||[[5th class of Military Academy (Japanese Army)|5th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|352||4 Feb 1924||福井策三 [[Fukui Sakuzo]]||[[6th class of Military Academy (Japanese Army)|6th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|353||4 Feb 1924||香椎秀一 [[Kashii Hidekazu]]||[[6th class of Military Academy (Japanese Army)|6th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|354||4 Feb 1924||松山良朔 [[Matsuyama Ryosaku]]||[[6th class of Military Academy (Japanese Army)|6th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|356||4 Feb 1924||奥野英太郎 [[Okuno Eitaro]]||[[6th class of Military Academy (Japanese Army)|6th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|357||4 Feb 1924||芝生佐市郎 [[Shibafu Saichiro]]||[[6th class of Military Academy (Japanese Army)|6th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|359||20 Aug 1924||波多野義彦 [[Hatano Yoshihiko]]||[[5th class of Military Academy (Japanese Army)|5th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|360||20 Aug 1924||貴志彌次郎 [[Kishi Yajiro]]||[[6th class of Military Academy (Japanese Army)|6th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|361||20 Aug 1924||伊丹松雄 [[Itami Matsuo]]||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|363||15 Dec 1924||河西惟一 [[Kawanishi Korekazu]]||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|364||15 Dec 1924||奥平俊蔵 [[Okubira Shunzo]]||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|365||15 Dec 1924||白石通則 [[Shiraishi Michinori]]||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|368||1 May [[1925 (year)|1925]]||古賀啓太郎 [[Koga Keitaro]]||[[2nd class of Military Academy (Japanese Army)|2nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|369||1 May 1925||天野邦太郎 [[Amano Kunitaro]]||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|370||1 May 1925||福田彦助 [[Fukuda Hikosuke]]||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|371||1 May 1925||川瀬亨 [[Kawase Toru]]||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|373||1 May 1925||松井兵三郎 [[Matsui Heizaburo]]||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|374||1 May 1925||鳴瀧紫麿 [[Narutaki Shima]]||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|376||1 May 1925||静間知次 [[Shizuma Tomoji]]||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|379||2 Mar [[1926 (year)|1926]]||能村磐夫 [[Nomura Iwao]]||[[6th class of Military Academy (Japanese Army)|6th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|380||2 Mar 1926||等々力森蔵 [[Todoroki Shinzo]]||[[6th class of Military Academy (Japanese Army)|6th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|381||2 Mar 1926||安藝晉 [[Aki Susumu]]||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|382||2 Mar 1926||今西甚五郎 [[Imanishi Jingoro]]||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|383||2 Mar 1926||稲垣清 [[Inagaki Kiyoshi]]||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|384||2 Mar 1926||木原仙八 [[Kihara Senhachi]]||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|385||2 Mar 1926||桑田安三郎 [[Kuwata Yasuzaburo]]||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|386||2 Mar 1926||小畑豐之助 [[Obata Toyonosuke]]||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|388||2 Mar 1926||上原平太郎 [[Uehara Heitaro]]||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|389||2 Mar 1926||原口初太郎 [[Haraguchi Hatsutaro]]||[[8th class of Military Academy (Japanese Army)|8th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|391||2 Mar 1926||堀田正一 [[Hotta Shoichi]]||[[8th class of Military Academy (Japanese Army)|8th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|392||2 Mar 1926||金山久松 [[Kanayama Hisamatsu]]||[[8th class of Military Academy (Japanese Army)|8th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|393||2 Mar 1926||宮原國雄 [[Miyahara Kunio]]||[[8th class of Military Academy (Japanese Army)|8th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|394||2 Mar 1926||永井來 [[Nagai Kitaru]]||[[8th class of Military Academy (Japanese Army)|8th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|395||2 Mar 1926||柴山重一 [[Shibayama Juichi]]||[[8th class of Military Academy (Japanese Army)|8th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|396||2 Mar 1926||赤井春海 [[Akai Harumi]]||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|397||28 Jul 1926||牧達之 [[Maki Tatsuyuki]]||[[5th class of Military Academy (Japanese Army)|5th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|398||5 Mar [[1927 (year)|1927]]||二子石官太郎 [[Futagoishi Kantaro]]||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|400||5 Mar 1927||三好一 [[Miyoshi Hajime]]||[[8th class of Military Academy (Japanese Army)|8th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|401||5 Mar 1927||佐藤信 [[Sato Makoto (lieutenant general)|Sato Makoto]]||[[8th class of Military Academy (Japanese Army)|8th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|404||5 Mar 1927||黒崎延次郎 [[Kurosaki Nobujiro]]||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|407||26 Jul 1927||山本清次 [[Yamamoto Seiji]]||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|409||26 Jul 1927||深水武平次 [[Fukami Buheiji]]||[[8th class of Military Academy (Japanese Army)|8th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|411||26 Jul 1927||木下文次 [[Kinoshita Bunji]]||[[8th class of Military Academy (Japanese Army)|8th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|413||26 Jul 1927||圓藤作蔵 [[Endo Sakuzo]]||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|415||26 Jul 1927||野田久吉 [[Noda Hisakichi]]||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|416||26 Jul 1927||渡邊金造 [[Watanabe Kinzo (lieutenant general)|Watanabe Kinzo]]||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|417||5 Sept 1927||黒澤準 [[Kurosawa Jun]]||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||||posthumously
 +
|-
 +
|419||16 Dec 1927||川村尚武 [[Kawamura Naotake]]||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|422||8 Mar [[1928 (year)|1928]]||河田四十一 [[Kawada Shijuichi]]||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|423||8 Mar 1928||室兼次 [[Muro Kenji]]||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|424||8 Mar 1928||大平善市 [[Ohira Zenichi]]||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|426||8 Mar 1928||坂部十寸穂 [[Sakabe Tosuo]]||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|427||8 Mar 1928||佐藤清勝 [[Sato Kiyokatsu]]||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|428||8 Mar 1928||烏谷章 [[Uya Akira]]||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|429||8 Mar 1928||山内静夫 [[Yamauchi Shizuo]]||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|430||8 Mar 1928||大橋顧四郎 [[Ohashi Koshiro]]||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|431||10 Aug 1928||汾陽光二 [[Kawakita Koji]]||[[8th class of Military Academy (Japanese Army)|8th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|432||10 Aug 1928||近藤兵三郎 [[Kondo Heizaburo]]||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|433||10 Aug 1928||山本鶴一 [[Yamamoto Kakuichi]]||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|434||10 Aug 1928||金子直 [[Kaneko Naoshi]]||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|435||10 Aug 1928||川田明治 [[Kawada Akiharu]]||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|436||10 Aug 1928||小坂平 [[Kosaka Hitoshi]]||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|438||10 Aug 1928||齊藤恆 [[Saito Hisashi]]||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|439||10 Aug 1928||齊藤義夫 [[Saito Yoshio]]||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|440||10 Aug 1928||笹本菊太郎 [[Sasamoto Kikutaro]]||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|441||10 Aug 1928||關谷連三 [[Sekiya Renzo]]||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|443||23 Oct 1928||趙性根 [[Jo Seonggeun]]||||||former Korean Army
 +
|-
 +
|444||26 Jan [[1929 (year)|1929]]||馬淵直逸 [[Mabuchi Naoitsu]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||posthumously
 +
|-
 +
|445||16 Mar 1929||服部英男 [[Hattori Hideo]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|446||1 Aug 1929||峯幸松 [[Mine Yukimatsu]]||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|447||1 Aug 1929||大村齊 [[Omura Hitoshi (Japanese Army)|Omura Hitoshi]]||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|449||1 Aug 1929||石川漣平 [[Ishikawa Rempei]]||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|450||1 Aug 1929||厚東篤太郎 [[Koto Atsutaro]]||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|451||1 Aug 1929||松井順 [[Matsui Jun]]||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|452||1 Aug 1929||三輪時雄 [[Miwa Tokio]]||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|453||1 Aug 1929||村瀬文雄 [[Murase Fumio]]||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|454||1 Aug 1929||篠田次助 [[Shinoda Jisuke]]||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|455||1 Aug 1929||上村良助 [[Uemura Ryosuke]]||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|457||1 Aug 1929||服部眞彦 [[Hattori Masahiko]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|458||1 Aug 1929||廣瀬壽助 [[Hirose Jusuke]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|459||1 Aug 1929||井染禄朗 [[Izome Rokuro]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|460||1 Aug 1929||森壽 [[Mori Hisashi]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|461||1 Aug 1929||大村有隣 [[Omura Arichika]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|462||1 Aug 1929||四王天延孝 [[Shioten Nobutaka]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|463||1 Aug 1929||多門二郎 [[Tamon Jiro]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|465||14 Aug 1929||小川恆三郎 [[Ogawa Tsunesaburo]]||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||||posthumously
 +
|-
 +
|466||1 Aug [[1930 (year)|1930]]||藤田鴻輔 [[Fujita Kosuke]]||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|467||1 Aug 1930||林彦一 [[Hayashi Hikoichi]]||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|468||1 Aug 1930||小澤寅吉 [[Ozawa Torakichi]]||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|469||1 Aug 1930||荒蒔義勝 [[Aramaki Yoshikatsu]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|470||1 Aug 1930||原田貞吉 [[Harada Sadakichi]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|471||1 Aug 1930||勝野正魚 [[Katsuno Masana]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|473||1 Aug 1930||久木村十郎次 [[Kukimura Juroji]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|474||1 Aug 1930||松井七夫 [[Matsui Shichio]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|476||1 Aug 1930||西田恆夫 [[Nishida Tsuneo]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|477||1 Aug 1930||坂本政右衞門 [[Sakamoto Masaemon]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|478||1 Aug 1930||佐藤子之助 [[Sato Nenosuke]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|479||1 Aug 1930||若山善太郎 [[Wakayama Zentaro]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|482||22 Dec 1930||魚潭 [[Eo Dam]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|484||11 Mar 1931||毛内靖胤 [[Monai Yasutane]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|485||1 Aug 1931||中嶋寅吉 [[Nakajima Torakichi]]||[[9th class of Military Academy (Japanese Army)|9th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|486||1 Aug 1931||鈴村吉一 [[Suzumura Yoshikazu]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|487||1 Aug 1931||深見新之助 [[Fukami Shinnosuke]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|488||1 Aug 1931||郷田兼安 [[Goda Kaneyasu]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|489||1 Aug 1931||原田敬一 [[Harada Keiichi]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|490||1 Aug 1931||秦眞次 [[Hata Shinji]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|492||1 Aug 1931||蒲穆 [[Kaba Atsushi]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|495||1 Aug 1931||小倉可夫 [[Ogura Yoshio]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|496||1 Aug 1931||外山豐造 [[Toyama Bunzo]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|497||1 Aug 1931||梅崎延太郎 [[Umezaki Nobutaro]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|498||1 Aug 1931||牛島貞雄 [[Ushijima Sadao]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|499||1 Aug 1931||渡邊良三 [[Watanabe Ryozo]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|500||1 Aug 1931||安田郷輔 [[Yasuda Gosuke]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|501||12 Dec 1931||入江仁六郎 [[Irie Jinrokuro]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|502||12 Dec 1931||瀬川章友 [[Segawa Akitomo]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|504||11 Apr [[1932 (year)|1932]]||井上璞 [[Inoue Mitsugu]]||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|506||11 Apr 1932||猪狩亮介 [[Ikari Ryosuke]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|507||11 Apr 1932||井上忠也 [[Inoue Chuya]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|509||11 Apr 1932||大谷一男 [[Otani Kazuo]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|510||11 Apr 1932||杉原美代太郎 [[Sugihara Miyotaro]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|511||11 Apr 1932||古川三郎 [[Furukawa Saburo]]||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|513||11 Apr 1932||三宅光治 [[Miyake Mitsuharu]]||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|515||8 Aug 1932||小林道生 [[Kobayashi Michio]]||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|516||8 Aug 1932||福井四郎 [[Fukui Shiro]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|517||8 Aug 1932||横須賀辰蔵 [[Yokosuka Tatsuzo]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|518||8 Aug 1932||吉岡豐輔 [[Yoshioka Toyosuke]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|519||8 Aug 1932||小杉武司 [[Kosugi Takeshi]]||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|520||8 Aug 1932||仙波安藝 [[Semba Aki]]||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|521||8 Aug 1932||建川美次 [[Tatekawa Yoshitsugu]]||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|522||7 Dec 1932||木村恆夫 [[Kimura Tsuneo]]||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|523||7 Dec 1932||井上達三 [[Inoue Tatsuzo]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|524||7 Dec 1932||三木善太郎 [[Miki Zentaro]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|525||7 Dec 1932||髙橋眞八 [[Takahashi Masato]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|526||7 Dec 1932||廣瀬猛 [[Hirose Takeshi]]||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|527||7 Dec 1932||石井英橘 [[Ishii Eikitsu]]||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|528||7 Dec 1932||中岡彌高 [[Nakaoka Yataka]]||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|529||18 Mar [[1933 (year)|1933]]||稲垣孝照 [[Inagaki Takateru]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|530||18 Mar 1933||淺田禮三 [[Asada Reizo]]||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|531||18 Mar 1933||市瀬源助 [[Ichise Gensuke]]||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|532||18 Mar 1933||嶋永太郎 [[Shima Eitaro]]||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|533||18 Mar 1933||筒井正雄 [[Tsutsui Masao]]||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|535||18 Mar 1933||飯田恆次郎 [[Iida Tsunejiro]]||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|537||18 Mar 1933||清水喜重 [[Shimizu Yoshishige]]||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|540||1 Aug 1933||中村濱作 [[Nakamura Hamasaku]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|541||1 Aug 1933||武田秀一 [[Takeda Shuichi]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|543||1 Aug 1933||武藤一彦 [[Muto Kazuhiko]]||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|544||1 Aug 1933||小柳津正蔵 [[Oyaizu Shozo]]||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|545||1 Aug 1933||上村友兄 [[Uemura Tomoe]]||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|546||1 Aug 1933||植村東彦 [[Uemura Haruhiko]]||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|549||1 Aug 1933||佐藤三郎 [[Sato Saburo (lieutenant general)|Sato Saburo]]||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|550||1 Aug 1933||澁谷伊之彦 [[Shibuya Inohiko]]||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|551||1 Aug 1933||鈴木美通 [[Suzuki Yoshimichi]]||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|552||1 Aug 1933||吉富庄祐 [[Yoshitomi Shosuke]]||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|553||2 Sept 1933||郷竹三 [[Go Takezo]]||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||||posthumously
 +
|-
 +
|555||20 Dec 1933||久村種樹 [[Hisamura Taneki]]||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|556||20 Dec 1933||時乘壽 [[Tokinori Hisashi]]||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|557||5 Mar [[1934 (year)|1934]]||大塚堅之助 [[Otsuka Kennosuke]]||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|558||5 Mar 1934||佐村益雄 [[Samura Masuo]]||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|559||5 Mar 1934||末松茂治 [[Suematsu Shigeharu]]||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|561||1 Aug 1934||福田袈裟雄 [[Fukuda Kesao]]||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|562||1 Aug 1934||鏡山巖 [[Kagamiyama Iwao]]||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|563||1 Aug 1934||黒須辰之助 [[Kurosu Tatsunosuke]]||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|564||1 Aug 1934||中島三郎 [[Nakajima Saburo]]||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|565||1 Aug 1934||山田卯三男 [[Yamada Umio]]||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|567||1 Aug 1934||森田宣 [[Morita Nobu]]||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|568||1 Aug 1934||大江亮一 [[Oe Ryoichi]]||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|569||1 Aug 1934||髙橋貞夫 [[Takahashi Sadao]]||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|572||1 Aug 1934||松浦淳六郎 [[Matsuura Junrokuro]]||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|573||1 Aug 1934||三毛一夫 [[Mike Kazuo]]||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|574||1 Aug 1934||下元熊彌 [[Shimomoto Kumaya]]||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|575||1 Aug 1934||谷壽夫 [[Tani Hisao]]||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|578||1 Aug 1934||山崎定義 [[Yamazaki Sadayoshi]]||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|579||10 Dec 1934||深澤友彦 [[Fukazawa Tomohiko]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|580||15 Mar [[1935 (year)|1935]]||林茂清 [[Hayashi Shigekiyo]]||[[13th class of Military Academy (Japanese Army)|13th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|581||15 Mar 1935||原常成 [[Hara Tsunenari]]||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|582||15 Mar 1935||山田健三 [[Yamada Kenzo]]||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|583||1 Aug 1935||高田友助 [[Takada Tomosuke]]||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|585||1 Aug 1935||平松英雄 [[Hiramatsu Hideo]]||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|586||1 Aug 1935||弘岡好忠 [[Hirooka Yoshitada]]||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|587||1 Aug 1935||岩佐禄郎 [[Iwasa Rokuro]]||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|588||1 Aug 1935||笠井平十郎 [[Kasai Heijuro]]||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|590||1 Aug 1935||川上義弘 [[Kawakami Yoshihiro]]||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|592||1 Aug 1935||松田巻平 [[Matsuda Makihei]]||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|593||1 Aug 1935||村井勝 [[Murai Masaru]]||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|594||1 Aug 1935||永持源次 [[Nagamochi Genji]]||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|595||1 Aug 1935||島省三 [[Shima Shozo]]||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|596||1 Aug 1935||田中稔 [[Tanaka Minoru (lieutenant general)|Tanaka Minoru]]||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|598||1 Aug 1935||山岡重厚 [[Yamaoka Shigeatsu]]||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|599||13 Aug 1935||永田鐵山 [[Nagata Tetsuzan]]||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||||posthumously
 +
|-
 +
|600||7 Mar [[1936 (year)|1936]]||中村馨 [[Nakamura Kaoru]]||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|601||7 Mar 1936||山室宗武 [[Yamamuro Sobu]]||[[14th class of Military Academy (Japanese Army)|14th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|602||7 Mar 1936||伊藤周次郎 [[Ito Shujiro]]||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|604||7 Mar 1936||多田禮吉 [[Tada Reikichi]]||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|606||7 Mar 1936||松井命 [[Matsui Makoto]]||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|609||7 Mar 1936||佐野光信 [[Sano Mitsunobu]]||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|614||28 Apr 1936||中山蕃 [[Nakayama Shigeru]]||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|615||28 Apr 1936||大串敬吉 [[Ogushi Keikichi]]||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|616||28 Apr 1936||園部和一郎 [[Sonobe Waichiro]]||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|618||28 Apr 1936||鈴木元長 [[Suzuki Motonaga]]||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|620||1 Aug 1936||藤田進 [[Fujita Susumu]]||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|621||1 Aug 1936||桑木崇明 [[Kuwaki Takaakira]]||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|622||1 Aug 1936||小笠原數夫 [[Ogasawara Kazuo]]||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|623||1 Aug 1936||周山滿蔵 [[Suyama Manzo]]||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|624||1 Dec 1936||磯谷廉介 [[Isogai Rensuke]]||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|625||1 Dec 1936||小林角太郎 [[Kobayashi Kakutaro]]||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|626||1 Dec 1936||松村修己 [[Matsumura Osami]]||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|630||1 Dec 1936||鈴木重康 [[Suzuki Shigeyasu]]||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|632||1 Mar [[1937 (year)|1937]]||谷口元治郎 [[Taniguchi Motojiro]]||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|633||1 Mar 1937||浦澄江 [[Ura Sumie]]||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|634||1 Mar 1937||江橋英次郎 [[Ehashi Eijiro]]||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|635||1 Mar 1937||松村正員 [[Matsumura Masakazu]]||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|637||1 Mar 1937||渡久雄 [[Watari Hisao]]||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|638||1 Mar 1937||山口正煕 [[Yamaguchi Masaaki]]||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|640||2 Aug 1937||牧野正迪 [[Makino Masamichi]]||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|641||2 Aug 1937||三宅俊雄 [[Miyake Toshio]]||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|642||2 Aug 1937||中島完一 [[Nakajima Kanichi]]||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|643||2 Aug 1937||佐伯清一 [[Saeki Seiichi]]||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|644||2 Aug 1937||上野良丞 [[Ueno Yoshitaka]]||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|646||2 Aug 1937||吉住良輔 [[Yoshizumi Ryosuke]]||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|648||2 Aug 1937||酒井鎬次 [[Sakai Koji]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|650||1 Nov 1937||木本益雄 [[Kimoto Masuo]]||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|651||1 Nov 1937||志岐豐 [[Shiki Yutaka]]||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|652||1 Nov 1937||春田隆一郎 [[Haruta Takashiro]]||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|653||1 Nov 1937||小見山恭造 [[Komiyama Kyozo]]||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|656||1 Nov 1937||井關隆昌 [[Iseki Takamasa]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|657||1 Nov 1937||菊池門也 [[Kikuchi Monya]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|658||1 Nov 1937||小松原道太郎 [[Komatsubara Michitaro]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|659||1 Nov 1937||中村音吉 [[Nakamura Otokichi]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|660||1 Nov 1937||内田荘一 [[Uchida Shoichi]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|664||14 Nov 1937||淺野嘉一 [[Asano Kaichi]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||posthumously
 +
|-
 +
|665||1 Mar [[1938 (year)|1938]]||中山德治 [[Nakayama Tokuji]]||[[15th class of Military Academy (Japanese Army)|15th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|666||1 Mar 1938||安達十九 [[Adachi Juku]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|668||1 Mar 1938||安藤三郎 [[Ando Saburo]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|670||1 Mar 1938||濱本喜三郎 [[Hamamoto Kisaburo]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|671||1 Mar 1938||羽守清一郎 [[Hamori Seiichiro]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|672||1 Mar 1938||廣野太吉 [[Hirono Takichi]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|673||1 Mar 1938||河村董 [[Kawamura Tadasu]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|674||1 Mar 1938||久納誠一 [[Kuno Seiichi]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|676||1 Mar 1938||大久保雄賢 [[Okubo Yuken]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|677||1 Mar 1938||大島浩 [[Oshima Hiroshi]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|678||1 Mar 1938||佐々木到一 [[Sasaki Toichi]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|679||1 Mar 1938||佐竹保治郎 [[Satake Yasujiro]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|681||1 Mar 1938||重藤千秋 [[Shigeto Chiaki]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|682||1 Mar 1938||田嶋榮次郎 [[Tajima Eijiro]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|683||1 Mar 1938||田尻昌次 [[Tajiri Masatsugu]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|684||1 Mar 1938||常岡寛治 [[Tsuneoka Hiroharu]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|685||1 Mar 1938||安岡正臣 [[Yasuoka Masaomi]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|686||1 Mar 1938||横山正雄 [[Yokoyama Masao]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|687||1 Mar 1938||秦雅尚 [[Hata Masahisa]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|689||1 Mar 1938||齊藤彌平太 [[Saito Yaheita]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|690||15 Jul 1938||中川泰輔 [[Nakagawa Taisuke]]||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|691||15 Jul 1938||辻邦助 [[Tsuji Kunisuke]]||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|692||15 Jul 1938||甘粕重太郎 [[Amakasu Jutaro]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|693||15 Jul 1938||安藤麟三 [[Ando Rinzo]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|694||15 Jul 1938||淺川一衞 [[Asakawa Kazue]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|695||15 Jul 1938||伊藤義雄 [[Ito Yoshio]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|696||15 Jul 1938||小泉恭次 [[Koizumi Kyoji]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|697||15 Jul 1938||長瀬武平 [[Nagase Buhei]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|698||15 Jul 1938||内藤正一 [[Naito Shoichi]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|699||15 Jul 1938||土橋一次 [[Tsuchihashi Ichiji]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|700||15 Jul 1938||値賀忠治 [[Chiga Chuji]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|702||15 Jul 1938||儀峨徹二 [[Giga Tetsuji]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|706||10 Dec 1938||小須賀勝造 [[Kosuda Katsuzo]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|707||9 Mar [[1939 (year)|1939]]||田邊松太郎 [[Tanabe Matsutaro]]||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|708||9 Mar 1939||坂井德太郎 [[Sakai Tokutaro]]||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|709||9 Mar 1939||篠原誠一郎 [[Shinohara Seiichiro]]||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|710||9 Mar 1939||田村元一 [[Tamura Motokazu]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|711||9 Mar 1939||山田栴二 [[Yamada Senji]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|712||9 Mar 1939||尾藤加勢士 [[Bito Kaseshi]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|713||9 Mar 1939||平田健吉 [[Hirata Kenkichi]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|714||9 Mar 1939||伊藤知剛 [[Ito Tomotake]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|716||9 Mar 1939||香積見弼 [[Kazumi Kensuke]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|718||9 Mar 1939||熊谷敬一 [[Kumagaya Keiichi]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|719||9 Mar 1939||國崎登 [[Kunisaki Noboru]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|720||9 Mar 1939||桑原四郎 [[Kuwabara Shiro]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|721||9 Mar 1939||前田治 [[Maeda Osamu]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|722||9 Mar 1939||舞傳男 [[Mai Deno]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|723||9 Mar 1939||増野周滿 [[Masuno Shuman]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|724||9 Mar 1939||松本健兒 [[Matsumoto Kenji]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|725||9 Mar 1939||三浦敏事 [[Miura Toshikoto]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|726||9 Mar 1939||沼田德重 [[Numata Tokushige]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|727||9 Mar 1939||關龜治 [[Seki Kameharu]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|728||9 Mar 1939||髙木義人 [[Takagi Yoshito]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|729||9 Mar 1939||柳下重治 [[Yanagishita Shigeharu]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|730||9 Mar 1939||橋本群 [[Hashimoto Gun]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|731||9 Mar 1939||石田保秀 [[Ishida Yasuhide]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|733||9 Mar 1939||木下敏 [[Kinoshita Hayashi]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|735||9 Mar 1939||中井良太郎 [[Nakai Ryotaro]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|736||9 Mar 1939||太田勝海 [[Ota Katsumi]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|738||9 Mar 1939||吉田悳 [[Yoshida Shin]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|740||17 Jun 1939||田路朝一 [[Taji Tomoichi]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|741||1 Aug 1939||秋山義兌 [[Akiyama Yoshimitsu]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|742||1 Aug 1939||馬場保雄 [[Baba Yasuo]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|744||1 Aug 1939||野口正義 [[Noguchi Masayoshi]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|745||1 Aug 1939||酒井隆 [[Sakai Takashi]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|747||1 Aug 1939||篠原次郎 [[Shinohara Jiro]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|748||1 Aug 1939||鈴木春松 [[Suzuki Harumatsu]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|750||1 Aug 1939||百武晴吉 [[Hyakutake Haruyoshi]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|751||1 Aug 1939||井出宣時 [[Ide Nobutoki]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|753||1 Aug 1939||石原莞爾 [[Ishiwara Kanji]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|758||2 Oct 1939||井上政吉 [[Inoue Masakichi]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|759||2 Oct 1939||小島吉蔵 [[Kojima Yoshizo]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|760||2 Oct 1939||黒岩義勝 [[Kuroiwa Yoshikatsu]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|761||2 Oct 1939||阿部規秀 [[Abe Norihide]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|762||2 Oct 1939||吉澤忠男 [[Yoshizawa Tadao]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|763||2 Oct 1939||天谷直次郎 [[Amaya Naojiro]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|765||2 Oct 1939||平林盛人 [[Hirabayashi Morito]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|766||2 Oct 1939||井出鐵蔵 [[Ide Tetsuzo]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|767||2 Oct 1939||飯沼守 [[Iinuma Mamoru]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|768||2 Oct 1939||今村勝次 [[Imamura Katsuji]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|769||2 Oct 1939||岩下新太郎 [[Iwashita Shintaro]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|770||2 Oct 1939||木村弘人 [[Kimura Hiroto]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|771||2 Oct 1939||木村民蔵 [[Kimura Tamizo]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|772||2 Oct 1939||菰田康一 [[Komoda Koichi]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|774||2 Oct 1939||永見俊德 [[Nagami Toshinori]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|775||2 Oct 1939||大賀茂 [[Oga Shigeru]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|776||2 Oct 1939||島本正一 [[Shimamoto Shoichi]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|777||2 Oct 1939||盬田定市 [[Shiota Teiichi]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|781||2 Oct 1939||上野勘一郎 [[Ueno Kanichiro]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|782||2 Oct 1939||和田義雄 [[Wada Yoshio]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|783||2 Oct 1939||渡邊正夫 [[Watanabe Masao]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|784||2 Oct 1939||渡邊右文 [[Watanabe Ubun]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|785||2 Oct 1939||原田熊吉 [[Harada Kumakichi]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|786||2 Oct 1939||本多政材 [[Honda Masaki]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|787||2 Oct 1939||笠原幸雄 [[Kasahara Yukio]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|791||2 Oct 1939||瀬谷啓 [[Seya Hiraku]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|794||2 Oct 1939||寺倉正三 [[Terakura Shozo]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|795||25 Dec 1939||中村正雄 [[Nakamura Masao (lieutenant general)|Nakamura Masao]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|796||26 Feb [[1940 (year)|1940]]||寶蔵寺久雄 [[Hozoji Hisao]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|797||20 Mar 1940||木谷資俊 [[Kitani Suketoshi]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||posthumously
 +
|-
 +
|798||3 Jun 1940||藤堂高英 [[Todo Takahide]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||posthumously
 +
|-
 +
|799||1 Aug 1940||佐枝義重 [[Saeda Yoshishige]]||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|800||1 Aug 1940||矢野機 [[Yano Hakaru]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|802||1 Aug 1940||佐藤正三郎 [[Sato Shozaburo]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|803||1 Aug 1940||山地坦 [[Yamaji Hiromu]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|804||1 Aug 1940||人見與一 [[Hitomi Yoichi]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|805||1 Aug 1940||安倍定 [[Abe Sadamu]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|806||1 Aug 1940||安達二十三 [[Adachi Hatazo]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|807||1 Aug 1940||藤田朋 [[Fujita Tomo]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|808||1 Aug 1940||林柳三郎 [[Hayashi Ryuzaburo]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|809||1 Aug 1940||井關仞 [[Iseki Mitsuru]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|810||1 Aug 1940||松井太久郎 [[Matsui Takuro]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|811||1 Aug 1940||牟田口廉也 [[Mutaguchi Renya]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|812||1 Aug 1940||長澤重五 [[Nagasawa Jugo]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|814||1 Aug 1940||竹内寛 [[Takeuchi Yutaka]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|815||1 Aug 1940||田中久一 [[Tanaka Hisaichi]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|818||1 Aug 1940||矢野音三郎 [[Yano Otosaburo]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|819||28 Nov 1940||飯田泰次郎 [[Iida Yasujiro]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||posthumously
 +
|-
 +
|821||2 Dec 1940||城倉義衞 [[Shirokura Yoshie]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|822||2 Dec 1940||片山省太郎 [[Katayama Shotaro]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|823||2 Dec 1940||森岡皐 [[Morioka Susumu]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|824||2 Dec 1940||中川廣 [[Nakagawa Hiroshi]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|826||2 Dec 1940||越生虎之助 [[Koshibu Toranosuke]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|827||2 Dec 1940||大島駿 [[Oshima Hayashi]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|828||2 Dec 1940||關原六 [[Seki Hararoku]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|829||2 Dec 1940||白倉司馬太 [[Shirakura Shibata]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|830||2 Dec 1940||上村利道 [[Uemura Toshimichi]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|831||2 Dec 1940||石本寅三 [[Ishimoto Torazo]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|833||2 Dec 1940||櫻井省三 [[Sakurai Shozo]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|835||2 Dec 1940||下野一霍 [[Shimono Ikkaku]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|836||1 Mar [[1941 (year)|1941]]||北島驥子雄 [[Kitajima Kineo]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|837||1 Mar 1941||村井俊雄 [[Murai Toshio]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|838||1 Mar 1941||萱嶋高 [[Kayashima Takashi]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|839||1 Mar 1941||小林恆一 [[Kobayashi Koichi]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|840||1 Mar 1941||髙橋多賀二 [[Takahashi Tagaji]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|841||1 Mar 1941||坂西一良 [[Banzai Ichiro]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|842||1 Mar 1941||板花義一 [[Itahana Giichi]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|843||1 Mar 1941||神田正種 [[Kanda Masatane]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|844||1 Mar 1941||丸山政男 [[Maruyama Masao]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|845||1 Mar 1941||永津佐比重 [[Nagatsu Sahishige]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|846||1 Mar 1941||奈良晃 [[Nara Akira]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|849||1 Mar 1941||及川源七 [[Oikawa Genshichi]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|851||1 Mar 1941||佐伯文郎 [[Saeki Fumio]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|852||1 Mar 1941||酒井直次 [[Sakai Naoji]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|853||1 Mar 1941||佐野忠義 [[Sano Tadayoshi]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|855||1 Mar 1941||田尻利雄 [[Tajiri Toshio]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|856||1 Mar 1941||竹下義晴 [[Takeshita Yoshiharu]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|857||1 Mar 1941||武内俊二郎 [[Takeuchi Toshijiro]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|858||1 Mar 1941||沼田多稼蔵 [[Numata Takazo]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|859||1 Mar 1941||酒井康 [[Sakai Yasushi]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|861||10 Aug 1941||大津和郎 [[Otsu Waro]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||posthumously
 +
|-
 +
|862||25 Aug 1941||阿部平輔 [[Abe Heisuke]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|863||25 Aug 1941||小林信男 [[Kobayashi Nobuo]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|864||25 Aug 1941||長谷川治良 [[Hasegawa Haruyoshi]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|865||25 Aug 1941||長谷川美代次 [[Hasegawa Miyoji]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|866||25 Aug 1941||伊佐一男 [[Isa Kazuo]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|867||25 Aug 1941||片村四八 [[Katamura Shihachi]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|868||25 Aug 1941||村木竹雄 [[Muraki Takeo]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|869||25 Aug 1941||大迫通貞 [[Osako Michisada]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|870||25 Aug 1941||尾崎義春 [[Ozaki Yoshiharu]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|871||25 Aug 1941||柳川悌 [[Yanagawa Yasushi]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|872||25 Aug 1941||秋山德三郎 [[Akiyama Tokusaburo]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|873||25 Aug 1941||青木成一 [[Aoki Seiichi]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|874||25 Aug 1941||馬場正郎 [[Baba Masao]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|875||25 Aug 1941||本郷義夫 [[Hongo Yoshio]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|877||25 Aug 1941||小林淺三郎 [[Kobayashi Asasaburo]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|878||25 Aug 1941||櫛淵鍹一 [[Kushibuchi Senichi]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|880||25 Aug 1941||柴田信一 [[Shibata Shinichi]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|882||25 Aug 1941||土橋勇逸 [[Tsuchihashi Yuichi]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|884||15 Oct 1941||鷹森孝 [[Takamori Takashi]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|885||15 Oct 1941||山田鐵二郎 [[Yamada Tetsujiro]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|886||15 Oct 1941||落合忠吉 [[Ochiai Chukichi]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|888||15 Oct 1941||長谷川基 [[Hasegawa Motoi]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|890||15 Oct 1941||服部曉太郎 [[Hattori Gyotaro]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|891||15 Oct 1941||細川忠康 [[Hosokawa Tadayasu]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|892||15 Oct 1941||石井嘉穂 [[Ishii Yoshiho]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|893||15 Oct 1941||川並密 [[Kawanami Mitsu]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|894||15 Oct 1941||楠本實隆 [[Kusumoto Sanetaka]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|895||15 Oct 1941||麥倉俊三郎 [[Mugikura Shunzaburo]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|896||15 Oct 1941||長野祐一郎 [[Nagano Yuichiro]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|897||15 Oct 1941||中島藤太郎 [[Nakajima Totaro]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|898||15 Oct 1941||中野英光 [[Nakano Hidemitsu]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|899||15 Oct 1941||中富秀夫 [[Nakatomi Hideo]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|900||15 Oct 1941||中澤三夫 [[Nakazawa Mitsuo]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|901||15 Oct 1941||中薗盛孝 [[Nakazono Moritaka]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|903||15 Oct 1941||重田德松 [[Shigeta Tokumatsu]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|904||15 Oct 1941||鳥田隆一 [[Torida Ryuichi]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|905||15 Oct 1941||内田孝行 [[Uchida Takayuki]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|906||15 Oct 1941||山本務 [[Yamamoto Tsutomu]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|907||15 Oct 1941||横山静雄 [[Yokoyama Shizuo]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|908||15 Oct 1941||青木重誠 [[Aoki Shigemasa (lieutenant general)|Aoki Shigemasa]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|910||15 Oct 1941||西原一策 [[Nishihara Issaku]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|911||15 Oct 1941||田中新一 [[Tanaka Shinichi]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|912||15 Oct 1941||山内正文 [[Yamauchi Masafumi]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|913||6 Nov 1941||鯉登行一 [[Koito Gyoichi]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|914||6 Nov 1941||伴健雄 [[Ban Takeo]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|916||6 Nov 1941||平田正判 [[Hirata Masachika]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|917||6 Nov 1941||前田正實 [[Maeda Masami]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|918||6 Nov 1941||大城戸三治 [[Okido Sanji]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|919||6 Nov 1941||阪口芳太郎 [[Sakaguchi Yoshitaro]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|920||6 Nov 1941||下山琢磨 [[Shimoyama Takuma]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|921||6 Nov 1941||菅晴次 [[Kan Haruji]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|923||3 Dec 1941||楠山秀吉 [[Kusuyama Hideyoshi]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|924||25 Dec 1941||山縣業一 [[Yamagata Narikazu]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||posthumously
 +
|-
 +
|925||1 Apr [[1942 (year)|1942]]||井上貞衞 [[Inoue Sadae]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|926||1 Apr 1942||岡本保之 [[Okamoto Yasuyuki]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|927||1 Apr 1942||山本三男 [[Yamamoto Mitsuo]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|928||1 Apr 1942||加藤怜三 [[Kato Reizo]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|929||1 Apr 1942||木村經廣 [[Kimura Tsunehiro]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|930||1 Apr 1942||中山惇 [[Nakayama Atsushi]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|931||1 Apr 1942||遠山登 [[Toyama Nobori]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|932||1 Aug 1942||林芳太郎 [[Hayashi Yoshitaro]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|933||1 Aug 1942||大場四平 [[Oba Shihei]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|934||1 Aug 1942||佐久間爲人 [[Sakuma Tameto]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|935||1 Aug 1942||鈴木貞次 [[Suzuki Sadaji]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|936||1 Aug 1942||原田宇一郎 [[Harada Uichiro]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|937||1 Aug 1942||星野利元 [[Hoshino Toshimoto]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|938||1 Aug 1942||磯田三郎 [[Isoda Saburo]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|939||1 Aug 1942||加藤錀平 [[Kato Rimpei]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|940||1 Aug 1942||岡田重一郎 [[Okada Juichiro]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|941||1 Aug 1942||武田馨 [[Takeda Kaoru]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|942||14 Aug 1942||藤室良輔 [[Fujimuro Ryosuke]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||posthumously
 +
|-
 +
|943||17 Aug 1942||赤鹿理 [[Akashika Tadashi]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|944||29 Sept 1942||北島卓美 [[Kitajima Takumi]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||posthumously
 +
|-
 +
|945||14 Oct 1942||河原利明 [[Kawahara Toshiaki]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|946||26 Oct 1942||那須弓雄 [[Nasu Yumio]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|947||23 Nov 1942||堀井富太郎 [[Horii Tomitaro]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|948||1 Dec 1942||松山祐三 [[Matsuyama Yuzo]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|949||1 Dec 1942||福榮眞平 [[Fukue Shimpei]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|950||1 Dec 1942||眞野五郎 [[Mano Goro]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|951||1 Dec 1942||片桐茂 [[Katagiri Shigeru]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|952||1 Dec 1942||古閑健 [[Koga Takeshi]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|953||1 Dec 1942||小池國英 [[Koike Kunihide]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|954||1 Dec 1942||三國直福 [[Mikuni Naotomi]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|955||1 Dec 1942||三浦忠次郎 [[Miura Chujiro]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|956||1 Dec 1942||小倉尚 [[Ogura Hisashi]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|957||1 Dec 1942||櫻田武 [[Sakurada Takeshi]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|958||1 Dec 1942||佐藤幸德 [[Sato Kotoku]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|959||1 Dec 1942||須藤榮之助 [[Sudo Einosuke]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|960||1 Dec 1942||末藤知文 [[Suedo Tomofumi]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|961||1 Dec 1942||田中勤 [[Tanaka Tsutomu]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|962||1 Dec 1942||吉岡安直 [[Yoshioka Yasunao]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|963||1 Dec 1942||遠藤三郎 [[Endo Saburo (lieutenant general)|Endo Saburo]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|964||1 Dec 1942||影佐禎昭 [[Kagesa Sadaaki]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|965||1 Dec 1942||岡崎清三郎 [[Okazaki Seizaburo]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|966||1 Dec 1942||田副登 [[Tazoe Noboru]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|968||1 Dec 1942||柳田元三 [[Yanagida Genzo]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|969||21 Jan [[1943 (year)|1943]]||小田健作 [[Oda Kensaku]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|970||26 Jan 1943||下田宣力 [[Shimoda Nobuo]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|971||26 Jan 1943||外立岩治 [[Hashidate Iwaji]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|973||20 May 1943||守屋精爾 [[Moriya Seiji]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||posthumously
 +
|-
 +
|974||29 May 1943||山崎保代 [[Yamazaki Yasuyo]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||double promotion posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|975||10 Jun 1943||行德守治 [[Gyotoku Moriharu]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|976||10 Jun 1943||早淵四郎 [[Hayabuchi Shiro]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|977||10 Jun 1943||南部襄吉 [[Nambu Jokichi]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|978||10 Jun 1943||千田貞雄 [[Senda Sadao]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|979||10 Jun 1943||野副昌德 [[Nozoe Masanori]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|980||10 Jun 1943||坂口静夫 [[Sakaguchi Shizuo]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|981||10 Jun 1943||人見秀三 [[Hitomi Shuzo]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|982||10 Jun 1943||竹原三郎 [[Takehara Saburo]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|983||10 Jun 1943||岩永汪 [[Iwanaga Ou]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|984||10 Jun 1943||西山福太郎 [[Nishiyama Fukutaro]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|985||10 Jun 1943||舩引正之 [[Funabiki Masayuki]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|986||10 Jun 1943||河田末三郎 [[Kawada Suesaburo]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|987||10 Jun 1943||河野悦次郎 [[Kono Etsujiro]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|988||10 Jun 1943||三浦三郎 [[Miura Saburo]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|989||10 Jun 1943||太田米雄 [[Ota Yoneo]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|990||10 Jun 1943||杉浦辰雄 [[Sugiura Tatsuo]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|991||10 Jun 1943||立花章一 [[Tachibana Shoichi]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|992||10 Jun 1943||田上八郎 [[Tagami Hachiro]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|993||10 Jun 1943||花谷正 [[Hanaya Tadashi]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|994||10 Jun 1943||木下勇 [[Kinoshita Isamu]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|996||10 Jun 1943||牧野四郎 [[Makino Shiro]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|997||10 Jun 1943||中永太郎 [[Naka Eitaro]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|998||10 Jun 1943||盬澤清宣 [[Shiozawa Kiyonobu]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|999||10 Jun 1943||和知鷹一 [[Wachi Takaji]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1000||10 Jun 1943||山田清一 [[Yamada Seiichi]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1001||10 Jun 1943||山瀬昌雄 [[Yamase Masao]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1002||10 Jun 1943||吉積正雄 [[Yoshizumi Masao]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1003||25 Jul 1943||田村節蔵 [[Tamura Setsuzo]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||posthumously
 +
|-
 +
|1004||26 Aug 1943||大木繁 [[Oki Shigeru]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1006||29 Oct 1943||加藤泊治郎 [[Kato Hakujiro]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1007||29 Oct 1943||加藤尹義 [[Kato Tadayoshi]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1008||29 Oct 1943||松岡勝蔵 [[Matsuoka Katsuzo]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1009||29 Oct 1943||秋山義隆 [[Akiyama Yoshitaka (lieutenant general)|Akiyama Yoshitaka]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1010||29 Oct 1943||堤不夾貴 [[Tsutsumi Fusaki]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1011||29 Oct 1943||金岡嶠 [[Kaneoka Takashi]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1012||29 Oct 1943||宮川清三 [[Miyagawa Seizo]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1013||29 Oct 1943||高品彪 [[Takashina Takeshi]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1014||29 Oct 1943||雨宮巽 [[Amamiya Tatsumi]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1015||29 Oct 1943||池田浚吉 [[Ikeda Shunkichi]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1016||29 Oct 1943||岩仲義治 [[Iwanaka Yoshiharu]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1017||29 Oct 1943||物部長鉾 [[Mononobe Choho]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1018||29 Oct 1943||綾部橘樹 [[Ayabe Kitsuju]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1019||29 Oct 1943||原乙未生 [[Hara Tomio]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1020||29 Oct 1943||諫山春樹 [[Isayama Haruki]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1021||29 Oct 1943||岡本清福 [[Okamoto Kiyotomi]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1022||29 Oct 1943||四手井綱正 [[Shidei Tsunamasa]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1023||29 Oct 1943||辰巳榮一 [[Tatsumi Eiichi]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1024||29 Oct 1943||山田國太郎 [[Yamada Kunitaro]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1025||7 Jan [[1944 (year)|1944]]||山路秀男 [[Yamaji Hideo]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1026||24 Jan 1944||高崎祐政 [[Takasaki Sukemasa]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||posthumously
 +
|-
 +
|1027||24 Feb 1944||西田祥實 [[Nishida Yoshimi]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|1028||1 Mar 1944||小倉達次 [[Ogura Tatsuji]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1029||1 Mar 1944||毛利末廣 [[Mouri Suehiro]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1030||1 Mar 1944||佐野虎太 [[Sano Torata]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1031||1 Mar 1944||岩崎民男 [[Iwasaki Tamio]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1032||1 Mar 1944||木村松治郎 [[Kimura Matsujiro]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1034||1 Mar 1944||坪島文雄 [[Tsuboshima Fumio]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1035||1 Mar 1944||吉原矩 [[Yoshihara Kane]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1036||28 Mar 1944||兩角業作 [[Morozumi Gyosaku]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1037||6 Apr 1944||齊藤義次 [[Saito Yoshitsugu]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1038||14 Apr 1944||大橋熊雄 [[Ohashi Kumao]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||posthumously
 +
|-
 +
|1039||19 Apr 1944||下川義忠 [[Shimokawa Yoshitada]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||posthumously
 +
|-
 +
|1040||10 May 1944||石本貞直 [[Ishimoto Sadanao]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1041||19 May 1944||安部孝一 [[Abe Koichi]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1042||20 May 1944||小薗江邦雄 [[Osonoe Kunio]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||posthumously
 +
|-
 +
|1043||10 Jun 1944||柴田卯一 [[Shibata Uichi]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1044||10 Jun 1944||椎名正健 [[Shiina Masatake]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1045||10 Jun 1944||村岡豐 [[Muraoka Yutaka]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1046||11 Jun 1944||本村千代太 [[Motomura Chiyota]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|1047||11 Jun 1944||横山武彦 [[Yokoyama Takehiko]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|1048||21 Jun 1944||津田美武 [[Tsuda Yoshitake]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1049||27 Jun 1944||久德知至 [[Kyutoku Tomoyoshi]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1050||27 Jun 1944||堤三樹男 [[Tsutsumi Mikio]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1051||27 Jun 1944||河田槌太郎 [[Kawada Tsuchitaro]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1052||27 Jun 1944||中村次喜蔵 [[Nakamura Jikizo]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1053||27 Jun 1944||高野直滿 [[Takano Naomitsu]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1054||27 Jun 1944||田中信男 [[Tanaka Nobuo]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1055||27 Jun 1944||天昌惠 [[Amaaki Megumu]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1056||27 Jun 1944||稻村豐二郎 [[Inamura Toyojiro]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1057||27 Jun 1944||井上作巳 [[Inoue Narumi]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1058||27 Jun 1944||宮嵜繁三郎 [[Miyazaki Shigezaburo]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1059||27 Jun 1944||名倉栞 [[Nagura Shiori]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1060||27 Jun 1944||落合甚九郎 [[Ochiai Jinkuro]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1061||27 Jun 1944||大幸喜三郎 [[Osachi Kisaburo]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1062||27 Jun 1944||矢嵜勘十 [[Yazaki Kanju]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1063||27 Jun 1944||藤塚止戈夫 [[Fujitsuka Shikao]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1064||27 Jun 1944||信氏良吉 [[Nobuuji Ryokichi]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1065||27 Jun 1944||原田次郎 [[Harada Jiro]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1066||27 Jun 1944||橋本秀信 [[Hashimoto Hidenobu]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1067||27 Jun 1944||三上喜三 [[Mikami Yoshizo]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1068||27 Jun 1944||納見敏郎 [[Nomi Toshiro]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1069||27 Jun 1944||佐々眞之助 [[Sassa Shinnosuke]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1070||27 Jun 1944||白銀義方 [[Shirogane Yoshikata]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1071||27 Jun 1944||相馬癸八郎 [[Soma Kihachiro]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1072||27 Jun 1944||谷田勇 [[Tanida Isamu]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1073||27 Jun 1944||芳仲和太郎 [[Yoshinaka Wataro]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1074||2 Jul 1944||葛目直幸 [[Kuzume Naoyuki]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||double promotion posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|1075||8 Jul 1944||吉田峯太郎 [[Yoshida Minetaro]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1076||14 Jul 1944||磐井虎二郎 [[Iwai Torajiro]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1077||14 Jul 1944||杉浦英吉 [[Sugiura Eikichi]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1078||14 Jul 1944||池田廉二 [[Ikeda Renji]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1079||14 Jul 1944||山縣栗花生 [[Yamagata Tsuyuo]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1080||14 Jul 1944||北川一夫 [[Kitagawa Kazuo (Japanese Army)|Kitagawa Kazuo]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1081||14 Jul 1944||内田銀之助 [[Uchida Ginnosuke]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1082||18 Jul 1944||加嶋三郎 [[Kashima Saburo]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|1083||18 Jul 1944||井桁敬治 [[Igeta Keiji]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|1085||21 Jul 1944||森玉德光 [[Moritama Norimitsu]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|1086||4 Aug 1944||水上源蔵 [[Minakami Genzo]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|1087||6 Aug 1944||志摩源吉 [[Shima Genkichi]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|1088||30 Sept 1944||重松潔 [[Shigematsu Kiyoshi]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|1089||30 Sept 1944||末長常太郎 [[Suenaga Tsunetaro]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|1092||25 Oct 1944||竹田鼎三 [[Takeda Teizo]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||posthumously
 +
|-
 +
|1093||26 Oct 1944||末光元廣 [[Suemitsu Motohiro]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1094||26 Oct 1944||北澤貞治郎 [[Kitazawa Teijiro]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1095||26 Oct 1944||森田廣 [[Morita Hiroshi]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1096||26 Oct 1944||中村誠一 [[Nakamura Seiichi (Japanese Army line officer)|Nakamura Seiichi]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1097||26 Oct 1944||佐藤質 [[Sato Tadasu]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1098||26 Oct 1944||今利龍雄 [[Imari Tatsuo]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1099||26 Oct 1944||伊東武夫 [[Ito Takeo]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1100||26 Oct 1944||太田貞昌 [[Ota Sadamasa]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1101||26 Oct 1944||和田孝助 [[Wada Kosuke]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1102||26 Oct 1944||柳川眞一 [[Yanagawa Shinichi]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1103||26 Oct 1944||中島吉三郎 [[Nakajima Kichisaburo]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1104||26 Oct 1944||井上芳佐 [[Inoue Yoshisuke]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1105||26 Oct 1944||村治敏男 [[Muraji Toshio]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1106||26 Oct 1944||髙橋茂壽慶 [[Takahashi Mosuke]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1107||26 Oct 1944||藤本鐵熊 [[Fujimoto Tetsukuma]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1108||26 Oct 1944||洪思翊 [[Hong Saik]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1109||26 Oct 1944||河野健雄 [[Kono Takeo]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1110||26 Oct 1944||正井義人 [[Masai Yoshito]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1111||26 Oct 1944||佐々木登 [[Sasaki Minoru]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1112||26 Oct 1944||田邊助友 [[Tanabe Suketomo]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1113||26 Oct 1944||山中繁茂 [[Yamanaka Shigemochi]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1114||26 Oct 1944||秋永月三 [[Akinaga Tsukizo]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1115||26 Oct 1944||服部武士 [[Hattori Takeshi]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1116||26 Oct 1944||石田保忠 [[Ishida Yasutada]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1117||26 Oct 1944||石川浩三郎 [[Ishikawa Kozaburo]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1118||26 Oct 1944||片岡董 [[Kataoka Tadasu]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1119||26 Oct 1944||國武三千雄 [[Kunitake Michio]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1120||26 Oct 1944||西大條胖 [[Nishioeda Yutaka]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1121||26 Oct 1944||髙橋坦 [[Takahashi Tan]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1122||26 Oct 1944||田坂専一 [[Tasaka Senichi]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1123||26 Oct 1944||渡邊洋 [[Watanabe Hiroshi (Japanese Army lieutenant general)|Watanabe Hiroshi]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1124||26 Oct 1944||池田純久 [[Ikeda Sumihisa]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1125||26 Oct 1944||國分新七郎 [[Kokubu Shinshichiro]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1126||26 Oct 1944||宮崎周一 [[Miyazaki Shuichi]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1127||26 Oct 1944||白銀重二 [[Shirogane Juji]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1128||26 Oct 1944||武田信男 [[Takeda Nobuo]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1129||26 Oct 1944||寺田濟一 [[Terada Seiichi]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1130||26 Oct 1944||山本健兒 [[Yamamoto Kenji]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1131||8 Dec 1944||川上清志 [[Kawakami Kiyoshi]]||[[30th class of Military Academy (Japanese Army)|30th class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|1132||31 Dec 1944||村井權治郎 [[Murai Kenjiro]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|1133||31 Dec 1944||中川州男 [[Nakagawa Kunio]]||[[30th class of Military Academy (Japanese Army)|30th class, MA]]||||double promotion posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|1134||27 Jan [[1945 (year)|1945]]||重見伊三郎 [[Shigemi Isao]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|1135||26 Feb 1945||安田利喜雄 [[Yasuda Rikio]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 +
|-
 +
|1136||1 Mar 1945||水原義重 [[Mizuhara Yoshishige]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1137||1 Mar 1945||古賀龍太郎 [[Koga Ryutaro]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1138||1 Mar 1945||西脇宗吉 [[Nishiwaki Sokichi]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1139||1 Mar 1945||野溝弌彦 [[Nomizo Kazuhiko]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1140||1 Mar 1945||猿谷吉太郎 [[Saruya Kichitaro]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1141||1 Mar 1945||藤岡武雄 [[Fujioka Takeo]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1142||1 Mar 1945||平野煕 [[Hirano Hiromu]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1143||1 Mar 1945||柏德 [[Kashiwa Toku]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1144||1 Mar 1945||河野毅 [[Kono Tsuyoshi]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1145||1 Mar 1945||岸川健一 [[Kishikawa Kenichi]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1146||1 Mar 1945||野地嘉平 [[Noji Kahei]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1147||1 Mar 1945||北條藤吉 [[Hojo Tokichi]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1148||1 Mar 1945||能崎清次 [[Nozaki Seiji]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1149||1 Mar 1945||奥村半二 [[Okumura Hanji]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1150||1 Mar 1945||荒木正二 [[Araki Shoji]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1151||1 Mar 1945||藤澤繁三 [[Fujisawa Shigezo]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1152||1 Mar 1945||林義秀 [[Hayashi Yoshihide]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1153||1 Mar 1945||石河龍夫 [[Ishiko Tatsuo]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1154||1 Mar 1945||小林隆 [[Kobayashi Takashi]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1155||1 Mar 1945||近藤兼利 [[Kondo Kanetoshi]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1156||1 Mar 1945||緒方辰義 [[Ogata Tatsuyoshi]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1157||1 Mar 1945||篠田鐐 [[Shinoda Ryo]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1158||1 Mar 1945||谷口春治 [[Taniguchi Shunji]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1159||1 Mar 1945||樋口敬七郎 [[Higuchi Keishichiro]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1160||1 Mar 1945||石田榮熊 [[Ishida Eikuma]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1161||1 Mar 1945||石川愛 [[Ishikawa Ai]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1162||1 Mar 1945||宮下健一郎 [[Miyashita Kenichiro]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1163||1 Mar 1945||佐久間亮三 [[Sakuma Ryozo]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1164||1 Mar 1945||渡左近 [[Watari Sakon]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1165||1 Mar 1945||秋永力 [[Akinaga Tsutomu]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1166||1 Mar 1945||長勇 [[Cho Isamu]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1167||1 Mar 1945||繪野澤静一 [[Enozawa Seiichi]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1168||1 Mar 1945||濱田平 [[Hamada Hitoshi]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1169||1 Mar 1945||原田義和 [[Harada Yoshikazu]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1170||1 Mar 1945||井原潤次郎 [[Ihara Junjiro]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1171||1 Mar 1945||川俣雄人 [[Kawamata Taketo]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1172||1 Mar 1945||馬奈木敬信 [[Manaki Takanobu]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1173||1 Mar 1945||峯木十一郎 [[Mineki Toichiro]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1174||1 Mar 1945||三嶋義一郎 [[Mishima Giichiro]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1175||1 Mar 1945||森茂樹 [[Mori Shigeki]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1177||1 Mar 1945||中西良介 [[Nakanishi Ryosuke]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1178||1 Mar 1945||佐藤正一 [[Sato Shoichi]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1179||1 Mar 1945||多田與一 [[Tada Yoichi]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1180||1 Mar 1945||寺垣忠雄 [[Teragaki Tadao]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1181||1 Mar 1945||塚田理喜智 [[Tsukada Rikichi]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1182||1 Mar 1945||鵜澤尚信 [[Uzawa Naonobu]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1183||1 Mar 1945||山本清衞 [[Yamamoto Kiyoe]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1184||1 Mar 1945||矢野政雄 [[Yano Masao]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1185||1 Mar 1945||有末精三 [[Arisue Seizo]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1186||1 Mar 1945||千葉熊治 [[Chiba Kumaji]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1187||1 Mar 1945||土居明夫 [[Doi Akio]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1189||1 Mar 1945||鎌田銓一 [[Kamata Senichi]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1190||1 Mar 1945||唐川安夫 [[Karakawa Yasuo]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1191||1 Mar 1945||河村參郎 [[Kawamura Saburo]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1192||1 Mar 1945||駒村利三 [[Komamura Toshizo]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1193||1 Mar 1945||小松光彦 [[Komatsu Mitsuhiko]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1194||1 Mar 1945||中西貞喜 [[Nakanishi Sadayoshi]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1195||1 Mar 1945||額田坦 [[Nukada Hiroshi]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1196||1 Mar 1945||佐藤賢了 [[Sato Kenryo]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1197||1 Mar 1945||寺田雅雄 [[Terada Masao]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1198||1 Mar 1945||吉田喜八郎 [[Yoshida Kihachiro]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1199||9 Mar 1945||菱田元四郎 [[Hishida Motoshiro]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 +
|-
 +
|1200||13 Mar 1945||有馬徴 [[Arima Mitsugu]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||posthumously
 +
|-
 +
|1201||17 Mar 1945||千田貞季 [[Senda Sadasue]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 
|-
 
|-
|||15 Aug 1871||[[Oyama Iwao]]||||||||3 Nov 1871 discharged
+
|1202||17 Mar 1945||大須賀應 [[Osuga Kotoo]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 
|-
 
|-
|||13 Sep 1874||[[Prince Akihito]]||||1 Mar 1880||7 Jun 1890||20 Jan 1898 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
+
|1203||19 Mar 1945||小川權之助 [[Ogawa Gonnosuke]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||17 Nov 1874||[[Oyama Iwao]]||||20 Nov 1878||17 May 1891||20 Jan 1898 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
+
|1204||23 Mar 1945||立花芳夫 [[Tachibana Yoshio]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||20 Nov 1878||[[Nozu Michitsura]]||||21 May 1885||18 Mar 1895||31 Jan 1906 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
+
|1205||31 Mar 1945||藤田茂 [[Fujita Shigeru]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||7 Feb 1881||[[Sakuma Samata]]||||23 Dec 1886||28 Sep 1898||
+
|1206||1 Apr 1945||宮下文夫 [[Miyashita Fumio]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||3 Nov 1884||[[Prince Yoshihisa]]||||8 Dec 1892||4 Nov 1895||[[General (Japanese Army)|General]] posthumously
+
|1207||1 Apr 1945||小原一明 [[Ohara Kazuaki]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||21 May 1885||[[Katsura Taro]]||||7 Jun 1890||28 Sep 1898||
+
|1208||7 Apr 1945||田坂八十八 [[Tasaka Yasohachi]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||21 May 1885||[[Kawakami Soroku]]||||7 Jun 1890||28 Sep 1898||
+
|1209||7 Apr 1945||大野廣一 [[Ono Koichi]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||21 May 1885||[[Kuroki Tamemoto]]||||10 Nov 1893||3 Nov 1903||
+
|1210||7 Apr 1945||北島熊男 [[Kitajima Kumao]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||21 May 1885||[[Oku Yasukata]]||||29 Nov 1894||3 Nov 1903||24 Oct 1911 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
+
|1211||7 Apr 1945||中井増太郎 [[Nakai Masutaro]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||21 May 1885||[[Okazawa Kuwashi]]||||4 Jan 1895||6 Jun 1904||
+
|1212||15 Apr 1945||近藤新八 [[Kondo Shimpachi]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||21 May 1885||[[Nogi Maresuke]]||||5 Apr 1895||6 Jun 1904||
+
|1213||16 Apr 1945||横尾闊 [[Yokoo Hiraku]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||posthumously (killed in action)
 
|-
 
|-
|||23 Dec 1886||[[Hasegawa Yoshimichi]]||||6 Jun 1896||6 Jun 1904||9 Jan 1915 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
+
|1215||30 Apr 1945||中島要吉 [[Nakajima Yokichi]]||[[22nd class of Military Academy (Japanese Army)|22nd class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||24 Aug 1889||[[Kodama Gentaro]]||||14 Oct 1896||6 Jun 1904||
+
|1216||30 Apr 1945||相田俊二 [[Aida Shunji]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||24 Aug 1889||[[Nishi Kanjiro]]||||14 Oct 1896||6 Jun 1904||
+
|1217||30 Apr 1945||平岡清 [[Hiraoka Kiyoshi]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||12 Feb 1890||[[Yamaguchi Motoomi]]||||14 Oct 1896||17 Mar 1904||
+
|1218||30 Apr 1945||鈴木啓久 [[Suzuki Hiraku]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||7 Jun 1890||[[Ogawa Mataji]]||||8 Apr 1897||15 Jan 1905||
+
|1219||30 Apr 1945||多田保 [[Tada Tamotsu]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||1 Jun 1891||[[Kawamura Kageaki]]||||27 Oct 1897||15 Jan 1905||9 Jan 1915 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
+
|1220||30 Apr 1945||小路彌八 [[Koji Yahachi]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||13 Jun 1891||[[Oshima Yoshimasa]]||||26 Feb 1898||18 Oct 1905||
+
|1221||30 Apr 1945||永野龜一郎 [[Nagano Kameichiro]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||3 Feb 1892||[[Oshima Hisanao]]||||1 Oct 1898||29 May 1906||
+
|1222||30 Apr 1945||永田直武 [[Nagata Naotake]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||7 Sep 1892||[[Osako Naotoshi]]||||1 Oct 1898||29 May 1906||
+
|1223||30 Apr 1945||中島德太郎 [[Nakajima Tokutaro]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||8 Dec 1892||[[Prince Sadanaru]]||||1 Oct 1898||28 Jun 1904||9 Jan 1915 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
+
|1224||30 Apr 1945||落合松二郎 [[Ochiai Matsujiro]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||14 Jun 1894||[[Tatsumi Naofumi]]||||1 Oct 1898||29 May 1906||
+
|1225||30 Apr 1945||庄下亮一 [[Shoge Ryoichi]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||27 Aug 1894||[[Terauchi Masatake]]||||1 Oct 1898||21 Nov 1906||24 Jun 1916 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
+
|1226||30 Apr 1945||山崎清次 [[Yamazaki Seiji]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||29 Nov 1894||[[Inoue Hikaru]]||||13 Mar 1899||7 Aug 1908||
+
|1227||30 Apr 1945||八隅錦三郎 [[Yasumi Kinsaburo]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||29 Nov 1894||[[Okubo Haruno]]||||25 Apr 1900||7 Aug 1908||
+
|1228||30 Apr 1945||吉岡善四郎 [[Yoshioka Zenshiro]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||28 Sep 1897||[[Tsuchiya Mitsuharu]]||||5 May 1902||26 Aug 1910||
+
|1229||30 Apr 1945||細見惟雄 [[Hosomi Koreo]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||28 Sep 1897||[[Ueda Arisawa]]||||5 May 1902||14 Feb 1912||
+
|1230||30 Apr 1945||石田乙五郎 [[Ishida Otsugoro]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||28 Sep 1897||[[Samejima Shigeo]]||||3 Sep 1904||6 Sep 1911||
+
|1231||30 Apr 1945||伊藤範治 [[Ito Noriharu]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||28 Sep 1897||[[Asada Nobuoki]]||||8 Sep 1904||10 Aug 1912||
+
|1232||30 Apr 1945||眞崎久滿雄 [[Masaki Kumao]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||1 Oct 1898||[[Ando Teibi]]||||15 Jan 1905||25 Jan 1915||
+
|1233||30 Apr 1945||中山政康 [[Nakayama Masayasu]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||8 Sep 1899||[[Nakamura Satoru]]||||18 Jul 1905||25 Jan 1915||
+
|1234||30 Apr 1945||澤田保富 [[Sawada Yasutomi]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||25 Apr 1900||[[Fukushima Yasumasa]]||||6 Jul 1906||15 Sep 1914||
+
|1235||30 Apr 1945||玉田美郎 [[Tamada Yoshio]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||11 Jul 1900||[[Uehara Yusaku]]||[[3rd class of Military Cadet (Japanese Army)|3rd class, Cadet]]||6 Jul 1906||15 Feb 1915||27 Apr 1921 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
+
|1236||30 Apr 1945||辻演武 [[Tsuji Embu]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||22 May 1901||[[Ichinohe Hyoe]]||||13 Nov 1907||10 Aug 1915||
+
|1237||30 Apr 1945||山口信一 [[Yamaguchi Shinichi]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||26 Jun 1901||[[Osako Naomichi]]||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||13 Nov 1907||10 Aug 1915||
+
|1238||30 Apr 1945||横田豐一郎 [[Yokota Toyoichiro]]||[[25th class of Military Academy (Japanese Army)|25th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||3 Nov 1901||[[Prince Kotohito]]||||3 Nov 1904||27 Nov 1912||12 Dec 1919 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
+
|1239||30 Apr 1945||藤村謙 [[Fujimura Yuzuru]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||5 May 1902||[[Kamio Mitsuomi]]||||21 Dec 1908||24 Jun 1916||
+
|1240||30 Apr 1945||岩切秀 [[Iwakiri Shu]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||5 May 1902||[[Iguchi Shogo]]||[[2nd class of Military Cadet (Japanese Army)|2nd class, Cadet]]||1 Aug 1909||16 Nov 1916||
+
|1241||30 Apr 1945||落合鼎五 [[Ochiai Teigo]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||5 Mar 1912||[[Ono Minobu]]||[[10th class of Military Cadet (Japanese Army)|10th class, Cadet]]||18 Aug 1916||10 May 1922||
+
|1242||30 Apr 1945||大谷修 [[Otani Osamu]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||31 Aug 1913||[[Prince Kuniyoshi]]||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||6 Aug 1917||6 Aug 1923||27 Jan 1929 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]] posthumously
+
|1243||30 Apr 1945||坂本末雄 [[Sakamoto Sueo]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||31 Aug 1913||[[Prince Morimasa]]||[[7th class of Military Academy (Japanese Army)|7th class, MA]]||6 Aug 1917||6 Aug 1923||8 Aug 1932 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
+
|1244||30 Apr 1945||山本募 [[Yamamoto Tsunoru]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||2 May 1916||[[Muto Nobuyoshi]]||[[3rd class of Military Academy (Japanese Army)|3rd class, MA]]||25 Jul 1919||2 Mar 1926||3 Mar 1933 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
+
|1245||30 Apr 1945||秋山豐次 [[Akiyama Bunji]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||6 Aug 1923||[[Kawashima Yoshiyuki]]||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||16 Dec 1927||5 Mar 1934||
+
|1246||30 Apr 1945||朝野寅四郎 [[Asano Torashiro]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||6 Aug 1923||[[Ueda Kenkichi]]||[[10th class of Military Academy (Japanese Army)|10th class, MA]]||10 Aug 1928||28 Nov 1934||
+
|1247||30 Apr 1945||廣田豐 [[Hirota Yutaka]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||4 Feb 1924||[[Terauchi Hisaichi]]||[[11th class of Military Academy (Japanese Army)|11th class, MA]]||1 Aug 1929||30 Oct 1935||21 Jun 1943 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
+
|1248||30 Apr 1945||今西六郎 [[Imanishi Rokuro]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||1 May 1925||[[Sugiyama Hajime]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||1 Aug 1930||2 Nov 1936||21 Jun 1943 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
+
|1249||30 Apr 1945||伊藤忍 [[Ito Shinobu]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||2 Mar 1926||[[Hata Shunroku]]||[[12th class of Military Academy (Japanese Army)|12th class, MA]]||1 Aug 1931||1 Nov 1937||2 Jun 1944 [[Field Marshal (Japanese Army)|Field Marshal]]
+
|1250||30 Apr 1945||笠原嘉兵衞 [[Kasahara Kahei]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||10 Dec 1929||[[Prince Yasuhiko]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||1 Aug 1933||1 Aug 1939||
+
|1251||30 Apr 1945||川久保鎭馬 [[Kawakubo Shizuma]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||10 Dec 1929||[[Prince Naruhiko]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||1 Aug 1933||1 Aug 1939||
+
|1252||30 Apr 1945||木下榮市 [[Kinoshita Eiichi]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||11 Apr 1932||[[Doihara Kenji]]||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||7 Mar 1936||28 Apr 1941||
+
|1253||30 Apr 1945||村田孝生 [[Murata Takao]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||11 Apr 1932||[[Okamura Yasuji]]||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||7 Mar 1936||28 Apr 1941||
+
|1254||30 Apr 1945||永野叢人 [[Nagano Murato]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||8 Aug 1932||[[Ando Rikichi]]||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||28 Apr 1936||7 Jan 1944||
+
|1255||30 Apr 1945||大前憲三郎 [[Omae Kenzaburo]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||8 Aug 1932||[[Itagaki Seishiro]]||[[16th class of Military Academy (Japanese Army)|16th class, MA]]||28 Apr 1936||7 Jul 1941||
+
|1256||30 Apr 1945||田島彦太郎 [[Tajima Hikotaro]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||18 Mar 1933||[[Tojo Hideki]]||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||1 Dec 1936||18 Oct 1941||
+
|1257||30 Apr 1945||田村宜武 [[Tamura Yoshitake]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||18 Mar 1933||[[Maeda Toshinari]]||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||1 Dec 1936||5 Sep 1942||[[General (Japanese Army)|General]] posthumously (killed by accident)
+
|1258||30 Apr 1945||田中友道 [[Tanaka Tomomichi]]||[[27th class of Military Academy (Japanese Army)|27th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||5 Mar 1934||[[Ushiroku Jun]]||[[17th class of Military Academy (Japanese Army)|17th class, MA]]||2 Aug 1937||17 Aug 1942||
+
|1259||30 Apr 1945||深堀游龜 [[Fukabori Yuki]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||1 Aug 1934||[[Okabe Naozaburo]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||1 Nov 1937||10 Feb 1943||
+
|1260||30 Apr 1945||平田勝治 [[Hirata Katsuji]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||1 Aug 1934||[[Fujie Keisuke]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||1 Nov 1937||10 Feb 1943||
+
|1261||30 Apr 1945||石野芳男 [[Ishino Yoshio]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||1 Aug 1934||[[Yamashita Tomobumi]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||1 Nov 1937||10 Feb 1943||
+
|1262||30 Apr 1945||川越守二 [[Kawagoe Moriji]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||1 Aug 1934||[[Yamawaki Masataka]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||1 Nov 1937||27 Sep 1944||
+
|1263||30 Apr 1945||久保禎三 [[Kubo Teizo]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||15 Mar 1935||[[Anami Korechika]]||[[18th class of Military Academy (Japanese Army)|18th class, MA]]||1 Mar 1938||1 May 1943||
+
|1264||30 Apr 1945||松田巖 [[Matsuda Iwao (lieutenant general)|Matsuda Iwao]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||15 Mar 1935||[[Imamura Hitoshi]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||1 Mar 1938||1 May 1943||
+
|1265||30 Apr 1945||小柳津政雄 [[Oyaizu Masao]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||1 Aug 1935||[[Tanaka Shizuichi]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||15 Jul 1938||7 Sep 1943||
+
|1266||30 Apr 1945||武田壽 [[Takeda Hisashi]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||1 Aug 1935||[[Tsukada Osamu]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||15 Jul 1938||18 Dec 1942||[[General (Japanese Army)|General]] posthumously
+
|1267||30 Apr 1945||田村浩 [[Tamura Hiroshi]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||7 Mar 1936||[[Kawabe Masakazu]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||9 Mar 1939||9 Mar 1945||
+
|1268||30 Apr 1945||當山弘道 [[Toyama Hiromichi]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||7 Mar 1936||[[Kita Seiichi]]||[[19th class of Military Academy (Japanese Army)|19th class, MA]]||9 Mar 1939||9 Mar 1945||
+
|1269||30 Apr 1945||山脇正男 [[Yamawaki Masao]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||7 Mar 1936||[[Shimomura Sadamu]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||9 Mar 1939||7 May 1945||
+
|1270||30 Apr 1945||芳村正義 [[Yoshimura Masayoshi]]||[[28th class of Military Academy (Japanese Army)|28th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||7 Mar 1936||[[Yoshimoto Teiichi]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||9 Mar 1939||7 May 1945||
+
|1271||30 Apr 1945||萩三郎 [[Hagi Saburo]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||1 Aug 1936||[[Kimura Heitaro]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||9 Mar 1939||7 May 1945||
+
|1272||30 Apr 1945||稻田正純 [[Inada Masazumi]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||1 Mar 1937||[[Ushijima Mitsuru]]||[[20th class of Military Academy (Japanese Army)|20th class, MA]]||1 Aug 1939||23 Jun 1945||[[General (Japanese Army)|General]] posthumously (killed in action)
+
|1273||30 Apr 1945||磯谷伍郎 [[Isoya Goro]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||2 Aug 1937||[[Tominaga Nobumasa]]||[[21st class of Military Academy (Japanese Army)|21st class, MA]]||2 Oct 1939||9 Nov 1943||[[General (Japanese Army)|General]] posthumously
+
|1274||30 Apr 1945||中野良次 [[Nakano Ryoji]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||1 Mar 1938||[[Obata Hideyoshi]]||[[23rd class of Military Academy (Japanese Army)|23rd class, MA]]||2 Dec 1940||11 Aug 1944||[[General (Japanese Army)|General]] posthumously (killed in action)
+
|1275||30 Apr 1945||坂戸直孝 [[Sakado Naotaka]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||15 Jul 1938||[[Suzuki Sosaku]]||[[24th class of Military Academy (Japanese Army)|24th class, MA]]||1 Mar 1941||19 Apr 1945||[[General (Japanese Army)|General]] posthumously (killed in action)
+
|1276||30 Apr 1945||清水盛明 [[Shimizu Moriakira]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||
 
|-
 
|-
|||9 Mar 1940||[[Kuribayashi Tadamichi]]||[[26th class of Military Academy (Japanese Army)|26th class, MA]]||10 Jun 1943||26 Mar 1945||[[General (Japanese Army)|General]] posthumously (killed in action)
+
|1277||30 Apr 1945||渡邊雅夫 [[Watanabe Masao]]||[[29th class of Military Academy (Japanese Army)|29th class, MA]]||||
 +
 
 +
 
 
|}
 
|}
 +
-->
  
 
==reference==
 
==reference==

Latest revision as of 14:25, 17 May 2020

Major General 陸軍少将 Rikugun Shosho was a rank of Japanese Army.

incomplete list of major generals

no date of
promotion
title name class home life Lt General General note
1 28 Jul 1871 Kirino Toshiaki 桐野利秋 Kagoshima 1838-1877 25 Feb 1877 discharged
2 28 Jul 1871 Torio Koyata 鳥尾小彌太 Yamaguchi 1847-1905 8 Jan 1876
3 28 Jul 1871 Yamada Akiyoshi 山田顯義 Yamaguchi 1844-1892 20 Nov 1878
4 15 Aug 1871 Oyama Iwao 大山巌 Kagoshima 1842-1916 3 Nov 1871 discharged. 17 Nov 1874 reassigned
5 23 Aug 1871 Hosokawa Morihisa 細川護久 Kumamoto 1839-1893
6 2 Sept 1871 Ida Yuzuru 井田譲 Gifu 1838-1889 4 Sept 1872 discharged. 8 Feb 1874 reassigned
7 14 Dec 1871 Miura Goro 三浦梧樓 Kochi 1846-1926 20 Nov 1878
8 29 Jan 1872 Shijo Takauta 四條隆謌 Kyoto 1828-1898 12 Feb 1881
9 9 Mar 1872 Saigo Tsugumichi 西郷從道 Kagoshima 1843-1902 4 Apr 1874 3 Oct 1894 Admiral
10 2 Sept 1872 Nozu Shizuo 野津鎭雄 Kagoshima 1835-1880 20 Nov 1878
11 2 Sept 1872 Shinohara Kunimoto 篠原國幹 Kagoshima 1836-1877 25 Feb 1877 discharged
12 2 Sept 1872 Tani Tateki 谷干城 Kochi 1837-1911 20 Nov 1878
13 2 Feb 1873 Soga Sukenori 曾我祐準 Fukuoka 1843-1935 1 Feb 1883
14 29 Nov 1873 Taneda Masaaki 種田政明 Kagoshima 1837-1876
* 8 Feb 1874 Ida Yuzuru 井田譲 Gifu 1838-1889
15 8 Feb 1874 Tsuda Izuru 津田出 Wakayama 1832-1903
16 12 Aug 1874 Miyoshi Shigeomi 三好重臣 Yamaguchi 1840-1900 27 Apr 1880
17 13 Sept 1874 Prince Yoshiakira 嘉彰親王 1846-1903 1 Mar 1880 7 Jun 1890 20 Jan 1898 Field Marshal
* 17 Nov 1874 Oyama Iwao 大山巌 Kagoshima 1842-1916 20 Nov 1878 17 May 1891 20 Jan 1898 Field Marshal
18 19 Feb 1877 Kawaji Toshiyoshi 川路利良 Kagoshima 1834-1879
19 28 Mar 1877 Takashima Tomonosuke 高島鞆之助 Kagoshima 1844-1916 1 Feb 1883
20 20 Nov 1878 Fukuhara Minoru 福原實 Yamaguchi 1844-1900
21 20 Nov 1878 Kurokawa Michinori 黒川通軌 Ehime 1843-1903 21 May 1885
22 20 Nov 1878 Nozu Michitsura 野津道貫 Kagoshima 1841-1908 21 May 1885 18 Mar 1895 31 Jan 1906 Field Marshal
23 20 Nov 1878 Ozawa Takeo 小澤武雄 Fukuoka 1844-1926 21 May 1885
24 27 Apr 1880 Ibi Akira 揖斐章 Shizuoka 1844-1881
25 7 Feb 1881 Kabayama Sukenori 樺山資紀 Kagoshima 1837-1922 6 Feb 1884 Rear Admiral
26 7 Feb 1881 Sakuma Samata 佐久間左馬太 Yamaguchi 1844-1915 23 Dec 1886 28 Sept 1898
27 7 Feb 1881 Yamaji Motoharu 山地元治 Kochi 1841-1897 23 Dec 1886
28 6 Jul 1881 Harada Kazumichi 原田一道 Okayama 1830-1910
29 31 Oct 1881 Tanaka Mitsuaki 田中光顯 Kochi 1843-1939
30 6 Feb 1882 Kunishi Yorimasa 國司順正 Yamaguchi 1842-1890
31 6 Feb 1882 Nozaki Sadazumi 野崎貞澄 Kagoshima 1840-1906 7 Jun 1890
32 6 Feb 1882 Shigeno Kiyohiko 滋野清彦 Yamaguchi 1846-1896 12 Nov 1892
33 1 Feb 1883 Horie Yoshisuke 堀江芳介 Yamaguchi 1845-1902
34 1 Feb 1883 Imai Kanetoshi 今井兼利 Kagoshima 1840-1890
35 3 Nov 1884 Prince Yoshihisa 能久親王 1847-1895 8 Dec 1892 4 Nov 1895 General posthumously
36 21 May 1885 Katsura Taro 桂太郎 Yamaguchi 1847-1913 7 Jun 1890 28 Sept 1898
37 21 May 1885 Kawakami Soroku 川上操六 Kagoshima 1848-1899 7 Jun 1890 28 Sept 1898
38 21 May 1885 Kuroki Tamemoto 黒木爲楨 Kagoshima 1844-1923 10 Nov 1893 3 Nov 1903
39 21 May 1885 Oku Yasukata 奥保鞏 Fukuoka 1846-1930 29 Nov 1894 3 Nov 1903 24 Oct 1911 Field Marshal
40 21 May 1885 Okazawa Kuwashi 岡澤精 Yamaguchi 1844-1908 4 Jan 1895 6 Jun 1904
41 21 May 1885 Onuma Wataru 大沼渉 Tochigi 1844-1899
42 21 May 1885 Nagayama Takeshiro 永山武四郎 Kagoshima 1837-1904 14 Oct 1906
43 21 May 1885 Nogi Maresuke 乃木希典 Yamaguchi 1849-1912 5 Apr 1895 6 Jun 1904
44 21 May 1885 Shinagawa Ujiaki 品川氏章 Yamaguchi 1848-1889
45 21 May 1885 Yamazawa Seigo 山澤静吾 Kagoshima 1845-1897 4 Jan 1895
46 23 Dec 1886 Hasegawa Yoshimichi 長谷川好道 Yamaguchi 1850-1924 6 Jun 1896 6 Jun 1904 9 Jan 1915 Field Marshal
47 23 Dec 1886 Okamoto Heishiro 岡本兵四郎 Wakayama 1846-1898 27 Jun 1898
48 23 Dec 1886 Otsuki Hisashi 大築尚志 Shizuoka 1835-1900 1 Dec 1899
49 23 Dec 1886 Watanabe Akira 渡邊央 Tokushima 1837-1894
50 23 Dec 1886 Yamakawa Hiroshi 山川浩 Aomori 1845-1898
51 24 Aug 1889 Kodama Gentaro 兒玉源太郎 Yamaguchi 1852-1906 14 Oct 1896 6 Jun 1904
52 24 Aug 1889 Nishi Kanjiro 西寛二郎 Kagoshima 1846-1912 14 Oct 1896 6 Jun 1904
53 12 Feb 1890 Yamaguchi Motoomi 山口素臣 Yamaguchi 1846-1904 14 Oct 1896 17 Mar 1904
54 10 May 1890 Anno Motoyuki 阿武素行 Yamaguchi 1840-1911
55 7 Jun 1890 Ibaraki Koreaki 茨木惟昭 Wakayama 1849-1914 14 Oct 1896
56 7 Jun 1890 Ogawa Mataji 小川又次 Fukuoka 1848-1909 8 Apr 1897 15 Jan 1905
57 25 Aug 1890 Betsuyaku Shigeyoshi 別役成義 Kochi 1844-1905
58 30 Sept 1890 Kuroda Hisataka 黒田久孝 Shizuoka 1845-1900 8 Apr 1897
59 30 Sept 1890 Makino Tsuyoshi 牧野毅 Nagano 1844-1894
60 30 Sept 1890 Yamane Nobushige 山根信成 Yamaguchi 1850-1895
61 4 Oct 1890 Murata Tsuneyoshi 村田經芳 Kagoshima 1838-1921
62 16 Oct 1890 Tsuchiya Bekinari 土屋可成 Tokyo 1846-1930
63 1 Jun 1891 Kawamura Kageaki 川村景明 Kagoshima 1850-1926 27 Oct 1897 15 Jan 1905 9 Jan 1915 Field Marshal
64 1 Jun 1891 Sano Nobukatsu 佐野延勝 Saitama 1849-1915 2 Feb 1898
65 13 Jun 1891 Oshima Yoshimasa 大島義昌 Yamaguchi 1850-1926 26 Feb 1898 18 Oct 1905
66 6 Jan 1892 Aoyama Akira 青山朗 Aichi 1848-1912
67 3 Feb 1892 Oshima Hisanao 大島久直 Akita 1848-1928 1 Oct 1898 29 May 1906
68 23 Jun 1892 Inoue Norimichi 井上教通 Hokkaido 1838-1900
69 7 Sept 1892 Osako Naotoshi 大迫尚敏 Kagoshima 1844-1927 1 Oct 1898 29 May 1906
70 8 Dec 1892 Prince Sadanaru 貞愛親王 1858-1923 1 Oct 1898 28 Jun 1904 9 Jan 1915 Field Marshal
71 14 Jun 1894 Tatsumi Naofumi 立見尚文 Mie 1845-1907 1 Oct 1898 29 May 1906
72 27 Aug 1894 Fukuhara Toyokatsu 福原豐功 Yamaguchi 1852-1895
73 27 Aug 1894 Terauchi Masatake 寺内正毅 Yamaguchi 1852-1919 1 Oct 1898 21 Nov 1906 24 Jun 1916 Field Marshal
74 30 Aug 1894 Shioya Masakuni 盬屋方圀 Ishikawa 1849-1914 13 Mar 1899
75 25 Oct 1894 Tamura Kanichi 田村寛一 Yamaguchi 1842-1899 1 Oct 1898
76 29 Nov 1894 Inoue Hikaru 井上光 Yamaguchi 1851-1908 13 Mar 1899 7 Aug 1908
77 29 Nov 1894 Odera Yasuzumi 大寺安純 Kagoshima 1846-1895
78 29 Nov 1894 Okubo Haruno 大久保春野 Shizuoka 1846-1915 25 Apr 1900 7 Aug 1908
79 4 Jan 1895 Shoda Yomozo 勝田四方蔵 Yamaguchi 1845-1918 25 Apr 1900
80 4 Jan 1895 Yabuki Shuichi 矢吹秀一 Shizuoka 1849-1909 25 Apr 1900
81 22 Feb 1895 Iseji Yoshinari 伊瀬地好成 Kagoshima 1848-1922 25 Apr 1900
82 5 Apr 1895 Okihara Mitsutaka 沖原光孚 Yamaguchi 1848-1931 22 May 1901
83 6 Apr 1895 Murai Nagahiro 村井長寛 Tokyo 1848-1905 22 May 1901
84 13 Apr 1895 Kurose Yoshikado 黒瀬義門 Okayama 1846-1919 22 May 1901
85 8 Aug 1895 Hishijima Yoshiteru 比志島義輝 Kagoshima 1847-1927 27 Feb 1906
86 16 Aug 1895 Suwa Yoshikazu 諏訪好和 Yamaguchi 1848-
87 20 Aug 1895 Miyoshi Shigeyuki 三好成行 Yamaguchi 1845-1919 22 May 1901
88 3 Oct 1895 Sakai Shigesue 阪井重季 Kochi 1846-1922 20 Jun 1902
89 20 Oct 1895 Sato Tadashi 佐藤正 Hiroshima 1849-1920
90 27 Jan 1896 Oshima Sadayasu 大島貞恭 Tokyo 1842-1898
91 27 Jan 1896 Sakamoto Sumihiro 阪元純煕 Kagoshima 1843-1914
92 27 Jan 1896 Sugiyama Naoya 杉山直矢 Yamaguchi 1850-1896
93 27 Jan 1896 Tomoda Yoshitaka 友田美喬 Yamaguchi 1848-1905
94 11 Mar 1896 Nakagi Koretane 仲木之植 Yamaguchi 1848-1900
95 14 Oct 1896 Fujii Kanefusa 藤井包聰 Hiroshima 1850-1925 6 Feb 1905
96 14 Oct 1896 Okamura Shizuhiko 岡村静彦 Yamaguchi 1848-1926 5 Mar 1906
97 14 Oct 1896 Takebashi Naofumi 竹橋尚文 Ishikawa 1851-1906 5 May 1902
98 8 Apr 1897 Kono Michiyoshi 河野通好 Yamaguchi 1850-1918 2 Apr 1906
99 8 Apr 1897 Shibano Yoshihiro 柴野義廣 Ishikawa 1846-1924 5 May 1902
100 8 Apr 1897 Tsutsumi Kanetake 鼓包武 Yamaguchi 1846-1914
101 24 Apr 1897 Naito Koreatsu 内藤之厚 Tokyo 1847-1898
102 7 Jul 1897 Manabe Takeshi 眞鍋斌 Yamaguchi 1851-1918 6 Feb 1905
103 28 Sept 1897 Asada Nobuoki 淺田信興 Saitama 1851-1927 8 Sept 1904 10 Aug 1912
104 28 Sept 1897 Fukushima Yasutomo 福島庸智 Saga 1847-1903
105 28 Sept 1897 Furukawa Nobuyoshi 古川宣誉 Shizuoka 1848-1921 5 Mar 1906
106 28 Sept 1897 Harada Ryotaro 原田良太郎 Yamaguchi 1847-1903
107 28 Sept 1897 Haraguchi Kensei 原口兼濟 Oita 1847-1919 14 Jan 1905
108 28 Sept 1897 Haruda Kageyoshi 春田景義 Aichi 1847-1903
109 28 Sept 1897 Hatano Takeshi 波多野毅 Yamaguchi 1847-1917 15 Jan 1906
110 28 Sept 1897 Kojima Masatoshi 小島政利 Wakayama 1843-1904
111 28 Sept 1897 Matsumura Kanemoto 松村務本 Ishikawa 1852-1905 10 Jul 1904
112 28 Sept 1897 Naito Masaaki 内藤正明 Yamaguchi 1846-1913 15 May 1906
113 28 Sept 1897 Nakamura Yujiro 中村雄次郎 Mie 1852-1928 15 Apr 1902
114 28 Sept 1897 Ota Tokusaburo 太田德三郎 Hiroshima 1849-1904 5 May 1902
115 28 Sept 1897 Sakurai Shigehisa 櫻井重壽 Chiba 1850-1904
116 28 Sept 1897 Samejima Shigeo 鮫島重雄 Kagoshima 1849-1928 3 Sept 1904 6 Sept 1911
117 28 Sept 1897 Takai Takayoshi 高井敬義 Tokushima 1844-1917 26 Mar 1906
118 28 Sept 1897 Tsuchiya Mitsuharu 土屋光春 Aichi 1848-1920 5 May 1902 26 Aug 1910
119 28 Sept 1897 Tsukamoto Katsuyoshi 塚本勝嘉 Gifu 1847-1912 3 Sept 1904
120 28 Sept 1897 Ueda Arisawa 上田有澤 Tokushima 1850-1921 5 May 1902 14 Feb 1912
121 28 Sept 1897 Yamauchi Nagahito 山内長人 Kanagawa 1850-1931 6 Feb 1905
122 9 Dec 1897 Aihara Tsuneyo 粟飯原常世 Yamaguchi 1850-1919
123 3 Mar 1898 Ishimoto Shinroku 石本新六 1st class, Cadet Hyogo 1854-1912 13 Oct 1904
124 3 Mar 1898 Kigoshi Yasutsuna 木越安綱 1st class, Cadet Ishikawa 1854-1932 13 Oct 1904
125 3 Mar 1898 Nishijima Sukeyoshi 西島助義 Yamaguchi 1847-1933 8 Sept 1904
126 3 Mar 1898 Okura Heizo 大蔵平三 Okayama 1852-1911 13 Oct 1904
127 3 Mar 1898 Takeda Shuzan 武田秀山 Kochi 1853-1902
128 26 Aug 1898 Okubo Toshisada 大久保利貞 Kagoshima 1846-1918 30 Nov 1905
129 1 Oct 1898 Ando Teibi 安東貞美 Nagano 1853-1932 15 Jan 1905 25 Jan 1915
130 1 Oct 1898 Arai Seikan 新井晴簡 Hyogo 1853-1906 6 Feb 1905
131 1 Oct 1898 Iida Shunsuke 飯田俊助 Yamaguchi 1846-1914 6 Feb 1905
132 10 Feb 1899 Masumitsu Kunisuke 益満邦介 Kagoshima 1849-1899
133 13 Mar 1899 Tomoyasu Harunobu 友安治延 Yamaguchi 1845-1906 15 May 1906
134 26 Aug 1899 Yamanaka Nobuyoshi 山中信儀 Yamaguchi 1851-1926 18 Jul 1905
135 1 Sept 1899 Imazu Takanori 今津孝則 Gifu 1845-1922
136 8 Sept 1899 Maeda Takanori 前田隆禮 Nara 1848-1905 26 Mar 1905
137 8 Sept 1899 Nakamura Satoru 中村覺 Shiga 1854-1925 18 Jul 1905 25 Jan 1915
138 8 Sept 1899 Takagi Sakuzo 高木作藏 Wakayama 1855-1905
139 29 Mar 1900 Yamada Yasunaga 山田保永 Wakayama 1850-1932 6 Jul 1906
140 25 Apr 1900 Arisaka Nariakira 有阪成章 Yamaguchi 1852-1925 6 Jul 1906
141 25 Apr 1900 Fukushima Yasumasa 福島安正 Nagano 1852-1919 6 Jul 1906 15 Sept 1914
142 25 Apr 1900 Hirasa Ryozo 平佐良蔵 Yamaguchi 1851-1912 6 Jul 1906
143 25 Apr 1900 Kodama Tokutaro 兒玉德太郎 Wakayama 1856-1905
144 25 Apr 1900 Matsunaga Masatoshi 松永正敏 Kumamoto 1851-1912 18 Oct 1905
145 25 Apr 1900 Nishimura Seiichi 西村精一 Yamaguchi 1855-1924 6 Jul 1906
146 25 Apr 1900 Oguni Iwao 小國磐 Yamaguchi 1856-1901
147 25 Apr 1900 Sasaki Sunao 佐々木直 Yamaguchi 1852-1928 6 Apr 1906
148 25 Apr 1900 Shibata Masataka 柴田正孝 Ishikawa 1851-1937
149 25 Apr 1900 Takeuchi Seisaku 竹内正策 Tokyo 1851-1922 28 Feb 1907
150 25 Apr 1900 Ijichi Sukekiyo 伊地知季清 1st class, Cadet Kagoshima 1854-1905
151 25 Apr 1900 Yamane Takesuke 山根武亮 1st class, Cadet Yamaguchi 1853-1928 6 Jul 1906
152 25 Apr 1900 Ijichi Kosuke 伊地知幸介 2nd class, Cadet Kagoshima 1855-1917 6 Jul 1906
153 25 Apr 1900 Tamura Iyozo 田村怡與造 2nd class, Cadet Yamanashi 1854-1903 1 Oct 1903 Lieutenant General posthumously
154 11 Jul 1900 Nakaoka Moku 中岡黙 Okayama 1847-1925
155 11 Jul 1900 Uehara Yusaku 上原勇作 3rd class, Cadet Miyazaki 1856-1933 6 Jul 1906 15 Feb 1915 27 Apr 1921 Field Marshal
156 9 Feb 1901 Muraki Masami 村木雅美 2nd class, Cadet Kochi 1856-1922 6 Jul 1906
157 18 Feb 1901 Okazaki Shozo 岡崎生三 Kochi 1851-1910 6 Jul 1906
158 8 Apr 1901 Usagawa Kazumasa 宇佐川一正 Yamaguchi 1849-1927 6 Jul 1906
159 8 Apr 1901 Watanabe Akira 渡邊章 Yamaguchi 1851-1934 6 Jul 1906
160 22 May 1901 Ichinohe Hyoe 一戸兵衞 Aomori 1855-1931 13 Nov 1907 10 Aug 1915
161 22 May 1901 Kimura Aritsune 木村有恆 Tokushima 1851-1920 13 Nov 1907
162 22 May 1901 Tojo Hidenori 東條英教 Iwate 1855-1913 7 Nov 1907
163 19 Jun 1901 Oki Shigetaka 隱岐重節 Chiba 1848-1906
164 26 Jun 1901 Osako Naomichi 大迫尚道 2nd class, Cadet Kagoshima 1854-1934 13 Nov 1907 10 Aug 1915
165 26 Jun 1901 Kusunose Sachihiko 楠瀬幸彦 3rd class, Cadet Kochi 1858-1927 13 Nov 1907
166 26 Jun 1901 Uchiyama Kojiro 内山小二郎 3rd class, Cadet Tottori 1859-1945 13 Nov 1907 10 Aug 1915
167 3 Nov 1901 Prince Kotohito 載仁親王 1865-1945 3 Nov 1904 27 Nov 1912 12 Dec 1919 Field Marshal
168 3 Nov 1901 Saito Taro 齊藤太郎 Yamaguchi 1849-1922 21 Jan 1907
169 3 Nov 1901 Yoshida Seiichi 吉田清一 Kagoshima 1851-1917 25 Jan 1907
170 3 Nov 1901 Shibuya Ariaki 澁谷在明 2nd class, Cadet Wakayama 1856-1923 21 Dec 1908
171 1 Jan 1902 Izushi Michihiko 出石猷彦 Okayama 1848-1934
172 5 May 1902 Kamio Mitsuomi 神尾光臣 Nagano 1855-1927 21 Dec 1908 24 Jun 1916
173 5 May 1902 Kawamura Masunao 川村益直 Wakayama 1853-1918 21 Dec 1908
174 5 May 1902 Okabe Seizo 岡部政藏 Yamaguchi 1856-1925
175 5 May 1902 Tanida Fumie 谷田文衞 Tokushima 1856-1930 1 Aug 1909
176 5 May 1902 Tasaka Toranosuke 田坂虎之助 Hiroshima 1850-1933
177 5 May 1902 Muta Keikuro 牟田敬九郎 1st class, Cadet Saga 1855-1913 21 Dec 1908
178 5 May 1902 Iguchi Shogo 井口省吾 2nd class, Cadet Shizuoka 1855-1925 1 Aug 1909 16 Nov 1916
179 5 May 1902 Murata Atsushi 村田惇 2nd class, Cadet Shizuoka 1854-1917 1 Aug 1909
180 5 May 1902 Saisho Atsufumi 税所篤文 2nd class, Cadet Kagoshima 1855-1910 1 Aug 1909
181 5 May 1902 Toyoshima Yozo 豐島陽蔵 2nd class, Cadet Hiroshima 1852-1922 21 Dec 1908
182 5 May 1902 Yamaguchi Keizo 山口圭藏 Kyoto 1861-1932
183 1 Jun 1902 Kumabe Hisumu 隈部潜 Nagano 1848-1924
184 21 Jun 1902 Nagaoka Gaishi 長岡外史 2nd class, Cadet Yamaguchi 1858-1933 1 Aug 1909
185 21 Jun 1902 Otani Kikuzo 大谷喜久蔵 2nd class, Cadet Fukui 1855-1923 1 Aug 1909 16 Nov 1916
186 21 Jun 1902 Akiyama Yoshifuru 秋山好古 3rd class, Cadet Ehime 1859-1930 1 Aug 1909 16 Nov 1916
187 21 Jun 1902 Fujii Shigeta 藤井茂太 3rd class, Cadet Hyogo 1860-1945 1 Aug 1909
188 15 Nov 1902 Okami Masami 岡見正美 Shiga 1852-1920
189 13 Jan 1903 Marui Masatsugu 丸井政亞 Wakayama 1851-1934
190 29 Apr 1903 Sakai Mototaro 酒井元太郎 Wakayama 1848-1913
191 1 May 1903 Noma Kakeru 野間駧 Shizuoka 1854-1906
192 1 May 1903 Fukuhara Shinzo 福原信藏 Fukuoka 1856-1905
193 1 May 1903 Nakata Tokimochi 中田時懋 1st class, Cadet Kagoshima 1853-1927 21 Dec 1908
194 1 May 1903 Oshigami Shinzo 押上森蔵 2nd class, Cadet Gifu 1855-1927 9 Mar 1910
195 1 May 1903 Ochiai Toyosaburo 落合豐三郎 3rd class, Cadet Shimane 1861-1934 9 Mar 1910
196 2 Jul 1903 Kodama Jochu 兒玉恕忠 Tokyo 1849-1923 5 Jul 1907
197 2 Jul 1903 Tabe Masataka 田部正壮 Hiroshima 1849-1939 7 Nov 1907
198 2 Jul 1903 Koizumi Masayasu 小泉正保 1st class, Cadet Ibaraki 1855-1917 26 Aug 1910
199 2 Jul 1903 Semba Taro 仙波太郎 2nd class, Cadet Ehime 1852-1929 30 Nov 1910
200 9 Dec 1903 Yoda Hirotaro 依田廣太郎 1st class, Cadet Kyoto 1852-1916 30 Nov 1910
201 22 Dec 1903 Hayakawa Masayoshi 早川省義 Shizuoka 1852-1903 posthumously
202 10 Jul 1904 Umezawa Michiharu 梅澤道治 Miyagi 1853-1924 6 Sept 1911
203 10 Jul 1904 Yamamoto Nobutsura 山本信行 Yamaguchi 1852-1904
204 10 Jul 1904 Nambu Shimpei 南部辰丙 1st class, Cadet Ishikawa 1856-1931 6 Sept 1911
205 15 Aug 1904 Shimamura Takeo 島村干雄 Kochi 1856-1910
206 27 Aug 1904 Mihara Shigeo 三原重雄 Kagoshima 1853-1904 posthumously (killed in action)
207 3 Sept 1904 Murayama Kunihiko 村山邦彦 Hiroshima 1852-1917
208 8 Sept 1904 Fukunaga Sonosuke 福永宗之助 Tokyo 1854-1921
209 8 Sept 1904 Sunaga Takeyoshi 須永武義 Saitama 1855-1925 6 Sept 1911
210 8 Sept 1904 Isaki Yoshihiro 伊崎良煕 1st class, Cadet Nagano 1851-1922
211 12 Sept 1904 Kodama Gunta 兒玉軍太 Yamaguchi 1851-1926
212 12 Sept 1904 Kumamoto Masatsugu 隈元政次 1st class, Cadet Kagoshima 1855-1937 6 Sept 1911
213 12 Sept 1904 Nagata Kame 永田龜 2nd class, Cadet Kumamoto 1856-1915
214 21 Sept 1904 Hayashi Tadao 林忠夫 Fukui 1852-1909
215 21 Sept 1904 Okada Tsurayuki 岡田貫之 Tottori 1854-1918
216 21 Sept 1904 Tamura Hisai 田村久井 Kochi 1851-1926
217 23 Sept 1904 Imahashi Tomokatsu 今橋知勝 Ehime 1854-1922
218 23 Sept 1904 Saji Tameyoshi 佐治爲善 Hyogo 1852-1912
219 26 Sept 1904 Baba Michihide 馬場命英 Nara 1851-1917
220 12 Oct 1904 Yasumura Norio 安村範雄 Kochi 1854-1904 posthumously (killed in action)
221 13 Oct 1904 Ohara Yoshijiro 小原芳次郎 Ehime 1852-1934
222 23 Oct 1904 Surizawa Shizuo 摺澤静夫 Miyagi 1852-1942 6 Sept 1911
223 1 Dec 1904 Imamura Nobutaka 今村信敬 Ishikawa 1853-1921 28 Aug 1911
224 9 Dec 1904 Nakamura Masao 中村正雄 Yamaguchi 1852-1923
225 14 Jan 1905 Fujimoto Taro 藤本太郎 Kochi 1854-1940 27 Feb 1912
226 14 Jan 1905 Ikeda Shosuke 池田正介 Yamaguchi 1855-1914
227 14 Jan 1905 Kagawa Tomitaro 香川富太郎 Hiroshima 1853-1937 6 Sept 1911
228 14 Jan 1905 Kato Yasuhisa 加藤泰久 2nd class, Cadet Tokyo 1854-1917
229 14 Jan 1905 Hayashi Taichiro 林太一郎 4th class, Cadet Ishikawa 1856-1914 6 Sept 1911
230 20 Jan 1905 Osawa Kaiyu 大澤界雄 4th class, Cadet Aichi 1859-1929 14 Feb 1912
231 30 Jan 1905 Matsukawa Toshitane 松川敏胤 5th class, Cadet Miyagi 1859-1928 14 Feb 1912 2 Jul 1918
232 6 Feb 1905 Ishida Masamitsu 石田正珍 Saitama 1852-1926
233 6 Feb 1905 Ishihara Masatsune 石原應恆 Gunma 1850-1936
234 6 Feb 1905 Kamata Nobumasa 鎌田宣正 Tokushima 1858-1912
235 6 Feb 1905 Ishibashi Kenzo 石橋健蔵 3rd class, Cadet Hyogo 1859-1927 27 Feb 1912
236 10 Mar 1905 Oka Ichinosuke 岡市之助 4th class, Cadet Kyoto 1860-1916 27 Feb 1912
237 19 Mar 1905 Naito Shinichiro 内藤新一郎 Yamagata 1857-1935 27 Feb 1912
238 8 Apr 1905 Tada Yasufusa 多田保房 1st class, Cadet Ishikawa 1852-1935
239 8 Apr 1905 Nitahara Shigeyuki 仁田原重行 6th class, Cadet Fukuoka 1862-1925 27 Feb 1912 2 Jul 1918
240 16 Jun 1905 Taniyama Takahide 谷山隆英 Kagoshima 1851-1910
241 17 Jun 1905 Moji Wataro 門司和太郎 Fukuoka 1848-1916
242 17 Jun 1905 Tomioka Sanzo 富岡三造 Ibaraki 1850-1922
243 18 Jul 1905 Ota Sadamoto 太田貞固 Nagano 1851-1907
244 18 Jul 1905 Hara Yoshinari 原義成 2nd class, Cadet Ishikawa 1856-1917
245 18 Jul 1905 Yamada Chuzaburo 山田忠三郎 2nd class, Cadet Tokyo 1857-1916 12 Apr 1912
246 18 Jul 1905 Hongo Fusataro 本郷房太郎 3rd class, Cadet Hyogo 1860-1931 12 Apr 1912 2 Jul 1918
247 11 Aug 1905 Takenaka Yasutaro 竹中安太郎 Yamaguchi 1846-1905 posthumously
248 20 Aug 1905 Watanabe Katsushige 渡邊勝重 Tokushima 1849-1921
249 29 Aug 1905 Kusaba Hikosuke 草場彦輔 Fukuoka 1848-
250 29 Aug 1905 Matsui Yoshinobu 松居吉統 Shiga 1849-1921
251 29 Aug 1905 Obata Shigeru 小畑蕃 Fukui 1848-1914
252 29 Aug 1905 Saito Noriaki 齊藤德明 Tokyo 1847-1916
253 3 Oct 1905 Sena Yoshitoshi 瀬名義利 Shizuoka 1852-1923
254 3 Oct 1905 Nakamura Aizo 中村愛三 5th class, Cadet Mie 1858-1925 28 Sept 1912
255 3 Nov 1905 Prince Yoshihito 嘉仁親王 1879-1926 3 Nov 1909 30 Jul 1912 Emperor
256 30 Nov 1905 Kani Haruyoshi 可兒春琳 Gifu 1846-1920
257 30 Nov 1905 Sakakibara Shozo 榊原昇造 3rd class, Cadet Tokyo 1859-1940 28 Sept 1912
258 27 Dec 1905 Ishihara Suguru 石原盧 Okayama 1856-1929
259 2 Feb 1906 Morioka Masamoto 森岡正元 Kochi 1850-1925
260 20 Feb 1906 Honda Michizumi 本多道純 5th class, Cadet Tokyo 1861-1915 28 Sept 1912
261 21 Feb 1906 Mimaki Hiroyoshi 三卷弘義 Yamaguchi 1845-1924
262 21 Feb 1906 Nojima Tanzo 野島丹藏 Kochi 1848-1917
263 21 Feb 1906 Tooyama Norikata 遠山規方 Akita 1848-1916
264 21 Feb 1906 Awaya Miki 粟屋幹 1st class, Cadet Yamaguchi 1851-1915
265 20 Mar 1906 Hasegawa Yoshiyuki 長谷川良之 Saga 1842-1921
266 20 Mar 1906 Oumi Sadataka 大生定孝 Fukui 1846-1919
267 2 Apr 1906 Kawasaki Munenori 川崎宗則 Hiroshima 1849-1931
268 11 Apr 1906 Hagiwara Sadamoto 萩原貞固 Kagoshima 1849-
269 11 Apr 1906 Moriwaki Hisashi 森脇恆 Yamaguchi 1847-1921
270 11 Apr 1906 Okuyama Yoshiaki 奥山義章 Ehime 1850-1912
271 11 Apr 1906 Yuchi Hiroshi 湯地弘 Kagoshima 1848-1915
272 17 Apr 1906 Furuya Yasutami 古谷安民 2nd class, Cadet Yamaguchi 1852-1918
273 19 Apr 1906 Kumagaya Nobuatsu 熊谷宣篤 Shimane 1853-1920
274 15 May 1906 Goto Tsunetomo 後藤常伴 Tottori 1847-1907
275 15 May 1906 Okamoto Tadayoshi 岡本忠能 Tokyo 1847-1927
276 6 Jul 1906 Ito Takajiro 居藤高次郎 Shiga 1854-1943
277 6 Jul 1906 Kawai Hisago 河井瓢 Osaka 1855-1906
278 6 Jul 1906 Watanabe Kijuro 渡邊祺十郎 Fukushima 1859-1934
279 6 Jul 1906 Watanabe Suiya 渡邊水哉 Fukuoka 1852-1927
280 6 Jul 1906 Hayashi Rensaku 林錬作 1st class, Cadet Yamaguchi 1852-1935
281 6 Jul 1906 Nishimura Senri 西村千里 1st class, Cadet Okayama 1852-1922
282 6 Jul 1906 Ishii Hayata 石井隼太 2nd class, Cadet Miyazaki 1856-1929 26 Dec 1912
283 6 Jul 1906 Kawamura Sogoro 川村宗五郎 3rd class, Cadet Kagoshima 1859-1916 26 Dec 1912
284 6 Jul 1906 Okubo Noriaki 大久保德明 3rd class, Cadet Kochi 1860-1917 26 Dec 1912
285 6 Jul 1906 Tsugawa Norimitsu 津川謙光 3rd class, Cadet Tottori 1861-1925
286 10 Aug 1906 Miyamoto Teruaki 宮本照明 2nd class, Cadet Ibaraki 1856-1917 3 Aug 1912
287 11 Sept 1906 Nakahara Wataru 中原渉 1st class, Cadet Ehime 1852-1926
288 4 Feb 1907 Onodera Minoru 小野寺實 Fukushima 1859-1937
289 4 Feb 1907 Hirai Masae 平井正衞 2nd class, Cadet Kumamoto 1855-1919 28 Sept 1912
290 4 Feb 1907 Kurata Torasuke 蔵田虎助 2nd class, Cadet Tokyo 1854-1922 15 Jul 1912
291 13 Feb 1907 Sugihara Toru 椙原透 Yamaguchi 1855-1938
292 13 Feb 1907 Fukaya Matasaburo 深谷又三郎 2nd class, Cadet Shizuoka 1856-1930
293 1 May 1907 Umeji Tsunenojo 梅地庸之丞 Yamaguchi 1852-1925
294 1 May 1907 Ushijima Mototsune 牛島本蕃 Saga 1852-1937
295 1 May 1907 Kojima Yoshitoi 小島好問 1st class, Cadet Shizuoka 1856-1919
296 7 May 1907 Ohara Masatsune 小原正恆 Ishikawa 1853-1929
297 24 May 1907 Nishiyama Yasuyuki 西山保之 Wakayama 1852-1938
298 5 Jul 1907 Niiyama Yoshitomo 新山良知 1st class, Cadet Yamaguchi 1853-
299 19 Aug 1907 Koizumi Sakuro 小泉策郎 Fukui 1852-1923
300 4 Oct 1907 Kameoka Yasutoki 龜岡泰辰 Gunma 1852-1933
301 4 Oct 1907 Akashi Motojiro 明石元二郎 6th class, Cadet Fukuoka 1864-1919 26 Dec 1912 2 Jul 1918
302 13 Nov 1907 Aoki Sukejiro 青木助次郎 Saga 1856-1932
303 13 Nov 1907 Eguchi Masaeda 江口昌條 Kochi 1852-1927
304 13 Nov 1907 Ishikawa Atsumoto 石川敦古 Ibaraki 1855-1908
305 13 Nov 1907 Uchida Tadanao 内田忠直 Yamaguchi 1853-1930
306 13 Nov 1907 Yamamoto Tokiji 山本登喜次 Tottori 1855-1929
307 13 Nov 1907 Kimata Yoshimi 木全多見 1st class, Cadet Okayama 1857-1936
308 13 Nov 1907 Ota Eijiro 太田榮次郎 1st class, Cadet Shizuoka 1856-1927
309 13 Nov 1907 Honjo Michizo 本荘道三 2nd class, Cadet Tokushima 1858-1939
310 13 Nov 1907 Hyodo Masayoshi 兵頭雅誉 2nd class, Cadet Ehime 1858-1927 26 Dec 1912
311 13 Nov 1907 Kuriyama Katsuzo 栗山勝三 2nd class, Cadet Kyoto 1854-1940
312 13 Nov 1907 Matsumoto Kanae 松本鼎 2nd class, Cadet Shimane 1856-1928 2 Jul 1913
313 13 Nov 1907 Aoki Nobuzumi 青木宣純 3rd class, Cadet Miyazaki 1859-1924 22 Aug 1913
314 13 Nov 1907 Shiba Goro 柴五郎 3rd class, Cadet Fukushima 1860-1945 22 Aug 1913 26 Aug 1919
315 13 Nov 1907 Watanabe Chuzaburo 渡邊忠三郎 3rd class, Cadet Fukui 1860-1940
316 13 Nov 1907 Iguchi Goro 井口五郎 4th class, Cadet Gunma 1859-1928
317 13 Nov 1907 Okumura Genkichi 奥村元佶 4th class, Cadet Yamanashi 1861-1919
318 13 Nov 1907 Oshima Kenichi 大島健一 4th class, Cadet Gifu 1858-1947 25 Aug 1913
319 13 Nov 1907 Yamaguchi Masaru 山口勝 4th class, Cadet Shizuoka 1862-1938 2 Jul 1913
320 13 Nov 1907 Hoshino Kingo 星野金吾 5th class, Cadet Niigata 1863-1921 22 Aug 1913
321 13 Nov 1907 Kojima Hachijiro 兒島八二郎 5th class, Cadet Ehime 1858-1922
322 13 Nov 1907 Kurosawa Genzaburo 黒澤源三郎 5th class, Cadet Miyagi 1863-1914
323 13 Nov 1907 Tsuneyoshi Tadamichi 恆吉忠道 5th class, Cadet Ehime 1861-1918
324 13 Nov 1907 Hayashi Taro 林太郎 6th class, Cadet Aichi 1860-1921 22 Aug 1913
325 13 Nov 1907 Matsuishi Yasuharu 松石安治 6th class, Cadet Fukuoka 1859-1915 11 May 1914
18 Mar 1908 Noguchi Nobuyuki 野口坤之 6th class, Cadet 22 Aug 1913
24 Apr 1908 Toyobe Shinsaku 豐邊新作 5th class, Cadet 22 Aug 1913
21 Dec 1908 Morikawa Takeshi 森川武 4th class, Cadet 27 Dec 1913
21 Dec 1908 Abe Teijiro 阿部貞次郎 5th class, Cadet 11 May 1914
21 Dec 1908 Ohara Tsutou 小原傳 5th class, Cadet 11 May 1914
14 Jan 1909 Adachi Aizo 足立愛蔵 6th class, Cadet 11 May 1914
28 Jan 1909 Saito Rikisaburo 齊藤力三郎 4th class, Cadet 11 May 1914
28 Jan 1909 Oi Shigemoto 大井成元 6th class, Cadet 11 May 1914 25 Nov 1919
28 Jan 1909 Shimakawa Bumpachiro 島川文八郎 7th class, Cadet 11 May 1914 25 Nov 1919
28 Jan 1909 Utsunomiya Taro 宇都宮太郎 7th class, Cadet 11 May 1914 25 Nov 1919
28 Jan 1909 Shigemi Kumao 重見熊雄 6th class, Cadet 11 May 1914
20 May 1909 Yui Mitsue 由比光衞 5th class, Cadet 11 May 1914 25 Nov 1919
1 Aug 1909 Kakizaki Tomisaburo 蠣崎富三郎 6th class, Cadet 8 Aug 1914
1 Aug 1909 Tachibana Koichiro 立花小一郎 6th class, Cadet 8 Aug 1914 16 Aug 1920
15 Sept 1909 Asakawa Toshinobu 淺川敏靖 8th class, Cadet 8 Aug 1914
30 Nov 1909 Iida Hidemi 飯田英三 4th class, Cadet 16 Oct 1914
16 Feb 1910 Takatsukasa Hiromichi 鷹司煕通 2nd class, Cadet
14 May 1910 Iida Samon 飯田左門 6th class, Cadet 1 Nov 1914
1 Jun 1910 Hagino Suekichi 萩野末吉 4th class, Cadet 8 Sept 1914
26 Aug 1910 Nojima Tadataka 野島忠孝 8th class, Cadet 1 Nov 1914
30 Nov 1910 Kuno Tsukasa 久能司 5th class, Cadet 12 Mar 1915
30 Nov 1910 Ando Izumi 安藤厳水 6th class, Cadet 15 Feb 1915
30 Nov 1910 Makino Kiyoto 牧野清人 6th class, Cadet 15 Feb 1915
30 Nov 1910 Inoue Yoshiro 井上仁郎 7th class, Cadet 15 Feb 1915
30 Nov 1910 Muraoka Tsunetoshi 村岡恆利 7th class, Cadet 15 Feb 1915
30 Nov 1910 Shiba Katsusaburo 柴勝三郎 7th class, Cadet 15 Feb 1915
30 Nov 1910 Ushuku Yukisuke 宇宿行輔 7th class, Cadet 10 Aug 1915
30 Nov 1910 Hashimoto Katsutaro 橋本勝太郎 8th class, Cadet 15 Feb 1915
30 Nov 1910 Kawai Misao 河合操 8th class, Cadet 10 Aug 1915 9 Apr 1921
30 Nov 1910 Kurita Naohachiro 栗田直八郎 8th class, Cadet 15 Feb 1915
30 Nov 1910 Oba Jiro 大庭次郎 8th class, Cadet 15 Feb 1915 28 Dec 1920
30 Nov 1910 Tanaka Giichi 田中義一 8th class, Cadet 4 Oct 1915 7 Jun 1921
30 Nov 1910 Ito Sehei 伊藤瀬平 9th class, Cadet 27 Aug 1915
15 Jun 1911 Takeda Saburo 武田三郎 8th class, Cadet 2 May 1916
6 Sept 1911 Horiuchi Bunjiro 堀内文次郎 7th class, Cadet 2 May 1916
6 Sept 1911 Kawachi Reizo 河内禮蔵 7th class, Cadet 18 Aug 1916
6 Sept 1911 Igata Tokuzo 鑄方德蔵 8th class, Cadet 2 May 1916
6 Sept 1911 Koike Yasuyuki 小池安之 8th class, Cadet 2 May 1916
6 Sept 1911 Takahashi Yoshiaki 高橋義章 8th class, Cadet 2 May 1916
6 Sept 1911 Yamanashi Hanzo 山梨半造 8th class, Cadet 2 May 1916 19 Dec 1921
6 Sept 1911 Fukuda Masataro 福田雅太郎 9th class, Cadet 2 May 1916 19 Dec 1921
6 Sept 1911 Yamada Ryuichi 山田隆一 10th class, Cadet 18 Aug 1916
24 Oct 1911 Takeshita Heisaku 竹下平作 7th class, Cadet 18 Aug 1916
14 Feb 1912 Sato Kojiro 佐藤鋼次郎 8th class, Cadet 18 Aug 1916
14 Feb 1912 Shirai Jiro 白井二郎 9th class, Cadet 18 Aug 1916
14 Feb 1912 Takeuchi Toru 武内徹 9th class, Cadet 18 Aug 1916
5 Mar 1912 Furumi Izushio 古海厳潮 9th class, Cadet 18 Aug 1916
5 Mar 1912 Inoguchi Harukiyo 井野口春清 8th class, Cadet 18 Aug 1916
5 Mar 1912 Machida Keiu 町田經宇 9th class, Cadet 18 Aug 1916 10 May 1922
5 Mar 1912 Ono Minobu 尾野實信 10th class, Cadet 18 Aug 1916 10 May 1922
12 Apr 1912 Fujii Kotsuchi 藤井幸槌 8th class, Cadet 18 Aug 1916
26 Apr 1912 Miyata Taro 宮田太郎 8th class, Cadet 18 Aug 1916
26 Apr 1912 Naganuma Hidefumi 永沼秀文 8th class, Cadet 6 Aug 1917
26 Apr 1912 Johoji Goro 淨法寺五郎 9th class, Cadet 6 Aug 1917
26 Apr 1912 Yoshida Heitaro 吉田平太郎 10th class, Cadet 18 Aug 1916
15 Jul 1912 Narita Masamine 成田正峰 8th class, Cadet Kagoshima 1865-1942 6 Aug 1917
28 Sept 1912 Arita Osamu 有田恕 8th class, Cadet Hiroshima 1863-1932 6 Aug 1917
27 Nov 1912 Yamada Yoshimi 山田良水 8th class, Cadet Kochi 1861-1927 6 Aug 1917
27 Nov 1912 Shirouzu Awashi 白水淡 9th class, Cadet Fukuoka 1863-1932 6 Aug 1917
4 Mar 1913 Nishikawa Torajiro 西川虎次郎 11th class, Cadet 6 Aug 1917
9 Jun 1913 Wakami Toraji 若見虎治 9th class, Cadet Nagasaki 1866-1935 6 Aug 1917
9 Jun 1913 Kikuchi Shinnosuke 菊池愼之助 11th class, Cadet 6 Aug 1917 6 Aug 1923
3 Jul 1913 Kinoshita Usaburo 木下宇三郎 9th class, Cadet Kumamoto 1865-1946 6 Aug 1917
3 Jul 1913 Tsukushi Kumashichi 筑紫熊七 9th class, Cadet Kumamoto 1863-1944 6 Aug 1917
22 Aug 1913 Tanaka Kotaro 田中弘太郎 9th class, Cadet 24 Jul 1918 20 Aug 1924
31 Aug 1913 Prince Kuniyoshi 邦彦王 7th class, MA 1873-1929 6 Aug 1917 6 Aug 1923 27 Jan 1929 Field Marshal posthumously
31 Aug 1913 Prince Morimasa 守正王 7th class, MA 1874-1951 6 Aug 1917 6 Aug 1923 8 Aug 1932 Field Marshal
20 Jan 1914 Saito Suejiro 齊藤季治郎 11th class, Cadet 24 Jul 1918
8 Aug 1914 Nara Takeji 奈良武次 11th class, Cadet 24 Jul 1918 20 Aug 1924
8 Aug 1914 Kojima Sojiro 兒島惣次郎 1st class, MA 24 Jul 1918
8 Aug 1914 Suzuki Soroku 鈴木莊六 1st class, MA 24 Jul 1918 20 Aug 1924
25 Jan 1915 Nakajima Masatake 中島正武 1st class, MA 15 Jan 1919
10 Aug 1915 Shirakawa Yoshinori 白川義則 1st class, MA 15 Jan 1919 28 Mar 1925
10 Aug 1915 Ugaki Kazushige 宇垣一成 1st class, MA 25 Jul 1919 1 Aug 1925
10 Aug 1915 Sugano Hisaichi 菅野尚一 2nd class, MA 25 Jul 1919 1 Aug 1925
2 May 1916 Ishimitsu Maomi 石光眞臣 1st class, MA 25 Jul 1919
2 May 1916 Morioka Morishige 森岡守成 2nd class, MA 25 Jul 1919 2 Mar 1926
2 May 1916 Muto Nobuyoshi 武藤信義 3rd class, MA Saga 1868-1933 25 Jul 1919 2 Mar 1926 3 Mar 1933 Field Marshal
18 Aug 1916 Inoue Ikutaro 井上幾太郎 4th class, MA 10 Aug 1920 16 Feb 1927
6 Aug 1917 Suzuki Takao 鈴木孝雄 2nd class, MA 20 Jul 1921 26 Jul 1927
18 Jan 1918 Isomura Toshi 磯村年 4th class, MA 15 Aug 1922 10 Aug 1928
10 Jun 1918 Kanaya Hanzo 金谷範三 5th class, MA 15 Aug 1922 10 Aug 1928
24 Jul 1918 Tanaka Kunishige 田中國重 4th class, MA 15 Aug 1922 10 Aug 1928
24 Jul 1918 Hishikari Takashi 菱刈隆 5th class, MA 6 Aug 1923 1 Aug 1929
24 Jul 1918 Inoue Kazutsugu 井上一次 5th class, MA 6 Aug 1923
24 Jul 1918 Muraoka Chotaro 村岡長太郎 5th class, MA 6 Aug 1923
24 Jul 1918 Tsuno Ichisuke 津雄一輔 5th class, MA 6 Aug 1923
19 Aug 1918 Kishimoto Shikataro 岸本鹿太郎 5th class, MA 6 Aug 1923 1 Aug 1929
1 Nov 1918 Yasumitsu Kinichi 安満欽一 6th class, MA 6 Aug 1923
15 Jan 1919 Wada Kameji 和田龜治 6th class, MA 6 Aug 1923
23 Apr 1919 Prince Tsunehisa 恆久王 15th class, MA 1882-1919 posthumously
25 Jul 1919 Yoshida Toyohiko 吉田豐彦 5th class, MA 4 Feb 1924 7 Mar 1930
25 Jul 1919 Minami Jiro 南次郎 6th class, MA 4 Feb 1924 7 Mar 1930
25 Jul 1919 Watanabe Hisashi 渡邊壽 6th class, MA 4 Feb 1924
25 Nov 1919 Suzuki Kazuma 鈴木一馬 5th class, MA 15 Dec 1924
12 May 1920 Hasegawa Naotoshi 長谷川直敏 6th class, MA 20 Dec 1924
10 Aug 1920 Hata Eitaro 畑英太郎 7th class, MA 20 Dec 1924 1 May 1930
10 Aug 1920 Koizumi Rokuichi 小泉六一 7th class, MA 1 May 1925
10 Aug 1920 Ogata Katsuichi 緒方勝一 7th class, MA 1 May 1925 1 Aug 1931
10 Aug 1920 Yoshioka Kensaku 吉岡顯作 7th class, MA 1 May 1925
10 Aug 1920 Watanabe Jotaro 渡邊錠太郎 8th class, MA 1 May 1925 1 Aug 1931
28 Jun 1921 Takada Toyoki 高田豐樹 7th class, MA 2 Mar 1926
20 Jul 1921 Hayashi Senjuro 林銑十郎 8th class, MA 2 Mar 1926 11 Apr 1932
15 Aug 1922 Arai Kametaro 新井龜太郎 8th class, MA 26 Jul 1927
15 Aug 1922 Hayashi Yasakichi 林彌三吉 8th class, MA 5 Mar 1927
15 Aug 1922 Abe Nobuyuki 阿部信行 9th class, MA 5 Mar 1927 19 Jun 1933
15 Aug 1922 Honjo Shigeru 本庄繁 9th class, MA 5 Mar 1927 19 Jun 1933
15 Aug 1922 Masaki Jinzaburo 眞崎甚三郎 9th class, MA 5 Mar 1927 19 Jun 1933
15 Aug 1922 Kikuchi Takeo 菊池武夫 11th class, MA 5 Mar 1927
6 Dec 1922 Kihara Kiyoshi 木原清 8th class, MA 26 Jul 1927
17 Mar 1923 Araki Sadao 荒木貞夫 9th class, MA 26 Jul 1927 20 Oct 1933
17 Mar 1923 Matsui Iwane 松井石根 9th class, MA 26 Jul 1927 20 Oct 1933
6 Aug 1923 Hayashi Nariyuki 林仙之 9th class, MA 16 Dec 1927 5 Mar 1934
6 Aug 1923 Okamoto Renichiro 岡本連一郎 9th class, MA 8 Mar 1928
6 Aug 1923 Kawashima Yoshiyuki 川島義之 10th class, MA 16 Dec 1927 5 Mar 1934
6 Aug 1923 Matsuki Naosuke 松木直亮 10th class, MA 16 Dec 1927 20 Dec 1933
6 Aug 1923 Nishi Yoshikazu 西義一 10th class, MA 10 Aug 1928 28 Nov 1934
6 Aug 1923 Ueda Kenkichi 植田謙吉 10th class, MA 10 Aug 1928 28 Nov 1934
15 Oct 1923 Furuya Kiyoshi 古谷清 10th class, MA 1 Aug 1929
4 Feb 1924 Asada Ryoitsu 淺田良逸 11th class, MA 1 Aug 1929
4 Feb 1924 Terauchi Hisaichi 寺内壽一 11th class, MA Tokyo 1879-1946 1 Aug 1929 30 Oct 1935 21 Jun 1943 Field Marshal
15 Dec 1924 Kishimoto Ayao 岸本綾夫 11th class, MA 1 Aug 1930 1 Aug 1936
15 Dec 1924 Mori Muraji 森連 11th class, MA 1 Aug 1930
1 May 1925 Ninomiya Harushige 二宮治重 12th class, MA 1 Aug 1930
1 May 1925 Sugiyama Hajime 杉山元 12th class, MA Fukuoka 1880-1945 1 Aug 1930 2 Nov 1936 21 Jun 1943 Field Marshal
2 Mar 1926 Kamata Yahiko 鎌田彌彦 10th class, MA 11 Mar 1931
2 Mar 1926 Hata Shunroku 畑俊六 12th class, MA Fukushima 1879-1962 1 Aug 1931 1 Nov 1937 2 Jun 1944 Field Marshal
2 Mar 1926 Kashii Kohei 香椎浩平 12th class, MA 1 Aug 1931
1 Dec 1926 Koiso Kuniaki 小磯國昭 12th class, MA 1 Aug 1931 1 Nov 1937
1 Apr 1927 Yanagawa Heisuke 柳川平助 12th class, MA 12 Dec 1931
26 Jul 1927 Ando Kisaburo 安藤紀三郎 11th class, MA 11 Apr 1932
26 Jul 1927 Iwakoshi Tsuneichi 岩越恆一 12th class, MA 11 Apr 1932
26 Jul 1927 Hayashi Katsura 林桂 13th class, MA 11 Apr 1932
26 Jul 1927 Nakamura Kotaro 中村孝太郎 13th class, MA 11 Apr 1932 30 Jun 1938
10 Aug 1928 Furusho Motoo 古莊幹郎 14th class, MA 18 Mar 1933 19 May 1939
28 Jan 1929 Kazuki Kiyoshi 香月清司 14th class, MA 18 Mar 1933
1 Aug 1929 Hori Takeo 堀丈夫 13th class, MA 1 Aug 1933
1 Aug 1929 Kodama Tomoo 兒玉友雄 14th class, MA 1 Aug 1933
1 Aug 1929 Nishio Toshizo 西尾壽造 14th class, MA 1 Aug 1933 1 Aug 1939
10 Dec 1929 Hashimoto Toranosuke 橋本虎之助 14th class, MA 20 Dec 1933
10 Dec 1929 Prince Naruhiko 稔彦王 20th class, MA 1887-1990 1 Aug 1933 1 Aug 1939
10 Dec 1929 Prince Yasuhiko 鳩彦王 20th class, MA 1887-1981 1 Aug 1933 1 Aug 1939
6 Mar 1930 Usami Okiie 宇佐美興屋 14th class, MA 5 Mar 1934
1 Aug 1930 Ito Masayoshi 伊東政喜 14th class, MA 1 Aug 1934
1 Aug 1930 Yamada Otozo 山田乙三 14th class, MA 8 Aug 1934 1 Aug 1940
1 Aug 1930 Imai Kiyoshi 今井清 15th class, MA 1 Aug 1934
1 Aug 1930 Tashiro Kanichiro 田代皖一郎 15th class, MA 1 Aug 1934
1 Aug 1930 Umezu Yoshijiro 梅津美治郎 15th class, MA 1 Aug 1934 1 Aug 1940
1 Aug 1931 Hasunuma Shigeru 蓮沼蕃 15th class, MA 1 Aug 1935 2 Dec 1940
1 Aug 1931 Kawagishi Bunzaburo 川岸文三郎 15th class, MA 1 Aug 1935
1 Aug 1931 Kawamura Kyosuke 河村恭輔 15th class, MA 1 Aug 1935
1 Aug 1931 Tokugawa Yoshitoshi 德川好敏 15th class, MA 1 Aug 1935
11 Apr 1932 Nakajima Kesago 中島今朝吾 15th class, MA 7 Mar 1936
11 Apr 1932 Doihara Kenji 土肥原賢二 16th class, MA 7 Mar 1936 28 Apr 1941
11 Apr 1932 Obata Toshishiro 小畑敏四郎 16th class, MA 7 Mar 1936
11 Apr 1932 Okamura Yasuji 岡村寧次 16th class, MA 7 Mar 1936 28 Apr 1941
8 Aug 1932 Tada Hayao 多田駿 15th class, MA 28 Apr 1936 7 Jul 1941
8 Aug 1932 Uemura Seitaro 上村清太郎 15th class, MA 28 Apr 1936
8 Aug 1932 Ando Rikichi 安藤利吉 16th class, MA 28 Apr 1936 7 Jan 1944
8 Aug 1932 Itagaki Seishiro 板垣征四郎 16th class, MA 28 Apr 1936 7 Jul 1941
8 Aug 1932 Suetaka Kamezo 尾高龜蔵 16th class, MA 28 Apr 1936
8 Aug 1932 Ushijima Mitsune 牛嶋實常 16th class, MA 28 Apr 1936
18 Mar 1933 Iida Sadakata 飯田貞固 17th class, MA 1 Dec 1936
18 Mar 1933 Marquis Maeda Toshinari 前田利爲 17th class, MA Tokyo 1885-1942 1 Dec 1936 5 Sept 1942 General posthumously (killed by accident)
18 Mar 1933 Shinozuka Yoshio 篠塚義男 17th class, MA 1 Dec 1936
18 Mar 1933 Tojo Hideki 東條英機 17th class, MA 1 Dec 1936 18 Oct 1941
16 Oct 1933 Ogisu Ryuhei 荻洲立兵 17th class, MA 1 Mar 1937
5 Mar 1934 Iwamatsu Yoshio 岩松義雄 17th class, MA 2 Aug 1937
5 Mar 1934 Ushiroku Jun 後宮淳 17th class, MA 2 Aug 1937 17 Aug 1942
5 Mar 1934 Inaba Shiro 稲葉四郎 18th class, MA 2 Aug 1937
5 Mar 1934 Yasui Toji 安井藤治 18th class, MA 2 Aug 1937
1 Aug 1934 Okabe Naozaburo 岡部直三郎 18th class, MA 1 Nov 1937 10 Feb 1943
1 Aug 1934 Fujie Keisuke 藤江惠輔 18th class, MA 1 Nov 1937 10 Feb 1943
1 Aug 1934 Washizu Kohei 鷲津鈆平 18th class, MA 1 Nov 1937
1 Aug 1934 Yamashita Tomoyuki 山下奉文 18th class, MA 1 Nov 1937 10 Feb 1943
1 Aug 1934 Yamawaki Masataka 山脇正隆 18th class, MA 1 Nov 1937 27 Sept 1944
15 Mar 1935 Anami Korechika 阿南惟幾 18th class, MA 1 Mar 1938 1 May 1943
15 Mar 1935 Hada Juichi 波田重一 18th class, MA 1 Mar 1938
15 Mar 1935 Nakajima Tetsuzo 中島鐵蔵 18th class, MA 1 Mar 1938
15 Mar 1935 Sawada Shigeru 澤田茂 18th class, MA 1 Mar 1938
15 Mar 1935 Imamura Hitoshi 今村均 19th class, MA 1 Mar 1938 1 May 1943
1 Aug 1935 Fujii Yoji 藤井洋治 19th class, MA 15 Jul 1938
1 Aug 1935 Honma Masaharu 本間雅晴 19th class, MA 15 Jul 1938
1 Aug 1935 Tanaka Shizuichi 田中静壹 19th class, MA 15 Jul 1938 7 Sept 1943
1 Aug 1935 Tsukada Osamu 塚田攻 19th class, MA Ibaraki 1886-1942 15 Jul 1938 18 Dec 1942 General posthumously
7 Mar 1936 Kawabe Masakazu 河邊正三 19th class, MA 9 Mar 1939 9 Mar 1945
7 Mar 1936 Kita Seiichi 喜多誠一 19th class, MA 9 Mar 1939 9 Mar 1945
7 Mar 1936 Shimomura Sadamu 下村定 20th class, MA 9 Mar 1939 7 May 1945
7 Mar 1936 Yoshimoto Teiichi 吉本貞一 20th class, MA 9 Mar 1939 7 May 1945
1 Aug 1936 Kimura Heitaro 木村兵太郎 20th class, MA 9 Mar 1939 7 May 1945
1 Aug 1936 Kusaba Tatsumi 草場辰巳 20th class, MA 9 Mar 1939
1 Mar 1937 Iida Shojiro 飯田祥二郎 20th class, MA 1 Aug 1939
1 Mar 1937 Shichida Ichiro 七田一郎 20th class, MA 1 Aug 1939
1 Mar 1937 Ushijima Mitsuru 牛島満 20th class, MA Kagoshima 1887-1945 1 Aug 1939 23 Jun 1945 General posthumously (killed in action)
1 Mar 1937 Iimura Jo 飯村穣 21st class, MA 1 Aug 1939
1 Mar 1937 Kuroda Shigenori 黒田重德 21st class, MA 1 Aug 1939
1 Mar 1937 Machijiri Kazumoto 町尻量基 21st class, MA 1 Aug 1939
1 Mar 1937 Yasuda Takeo 安田武雄 21st class, MA 1 Aug 1939
1 Mar 1937 Yokoyama Isamu 横山勇 21st class, MA 1 Aug 1939
2 Aug 1937 Higuchi Kiichiro 樋口季一郎 21st class, MA 2 Oct 1939
2 Aug 1937 Kotsuki Yoshio 上月良夫 21st class, MA 2 Oct 1939
2 Aug 1937 Sugawara Michio 菅原道大 21st class, MA 2 Oct 1939
2 Aug 1937 Tominaga Nobumasa 富永信政 21st class, MA Tokyo 1888-1943 2 Oct 1939 9 Nov 1943 General posthumously
2 Aug 1937 Uchiyama Eitaro 内山英太郎 21st class, MA 2 Oct 1939
2 Aug 1937 Kitano Kenzo 北野憲造 22nd class, MA 2 Oct 1939
2 Aug 1937 Murakami Keisaku 村上啓作 22nd class, MA 2 Oct 1939
2 Aug 1937 Nakamura Aketo 中村明人 22nd class, MA 2 Oct 1939
2 Aug 1937 Suzuki Yorimichi 鈴木率道 22nd class, MA 2 Oct 1939
2 Aug 1937 Tanabe Moritake 田邊盛武 22nd class, MA 2 Oct 1939
1 Nov 1937 Suzuki Teiichi 鈴木貞一 22nd class, MA 1 Aug 1940
1 Nov 1937 Teramoto Kumaichi 寺本熊市 22nd class, MA 1 Aug 1940
1 Nov 1937 Teshima Fusataro 豐嶋房太郎 22nd class, MA 1 Aug 1940
1 Mar 1938 Ishiguro Teizo 石黒貞蔵 19th class, MA 1 Aug 1940
1 Mar 1938 Nishimura Takuma 西村琢磨 22nd class, MA 2 Dec 1940
1 Mar 1938 Obata Hideyoshi 小畑英良 23rd class, MA Osaka 1890-1944 2 Dec 1940 11 Aug 1944 General posthumously (killed in action)
1 Mar 1938 Shimizu Noritsune 清水規矩 23rd class, MA 2 Dec 1940
15 Jul 1938 Nemoto Hiroshi 根本博 23rd class, MA 1 Mar 1941
15 Jul 1938 Nishihara Kanji 西原貫治 23rd class, MA 1 Mar 1941
15 Jul 1938 Okada Tasuku 岡田資 23rd class, MA 1 Mar 1941
15 Jul 1938 Sogawa Jiro 十川次郎 23rd class, MA 1 Mar 1941
15 Jul 1938 Kawabe Torashiro 河邊虎四郎 24th class, MA 25 Aug 1941
15 Jul 1938 Noda Kengo 野田謙吾 24th class, MA 25 Aug 1941
15 Jul 1938 Sumita Raishiro 澄田睞四郎 24th class, MA 25 Aug 1941
15 Jul 1938 Suzuki Sosaku 鈴木宗作 24th class, MA Aichi 1891-1945 1 Mar 1941 19 Apr 1945 General posthumously (killed in action)
15 Jul 1938 Uemura Mikio 上村幹男 29th class, MA 25 Aug 1941
15 Jul 1938 Prince Yi Un 李王垠 29th class, MA 1897-1970 2 Dec 1940
9 Mar 1939 Akashiba Yaezo 赤柴八重蔵 24th class, MA 15 Oct 1941
9 Mar 1939 Hata Hikosaburo 秦彦三郎 24th class, MA 15 Oct 1941
9 Mar 1939 Shibayama Kaneshiro 柴山兼四郎 24th class, MA 15 Oct 1941
9 Mar 1939 Hara Mamoru 原守 25th class, MA 6 Nov 1941
9 Mar 1939 Muto Akira 武藤章 25th class, MA 15 Oct 1941
9 Mar 1939 Tominaga Kyoji 富永恭次 25th class, MA 6 Nov 1941
1 Aug 1939 Wakamatsu Tadakazu 若松只一 26th class, MA 1 Dec 1942
9 Mar 1940 Kuribayashi Tadamichi 栗林忠道 26th class, MA Nagano 1891-1945 10 Jun 1943 26 Mar 1945 General posthumously (killed in action)
2 Dec 1940 Kunomura Momoyo 久野村桃代 27th class, MA Kochi 1893-1979 1 Mar 1944
2 Dec 1940 Prince Tsunenori 恆憲王 32nd class, MA 1900-1978 1 Mar 1943
25 Aug 1941 Suzuki Shigeji 鈴木繁二 26th class, MA Fukui 1892-1945 22 Jun 1945 Lieutenant General posthumously (killed in action)
25 Aug 1941 Mori Takeshi 森赳 28th class, MA Kochi 1894-1945 1 Mar 1945
25 Oct 1941 Goto Mitsuzo 後藤光蔵 29th class, MA Oita 1896-1986 1 Mar 1945
22 May 1942 Kato Tateo 加藤建夫 37th class, MA Hokkaido 1903-1942 double promotion posthumously (killed in action)
1 Mar 1943 Nagasawa Saburo 永澤三郎 25th class, MA Iwate 1890-1961 5 Jul 1945
1 Mar 1943 Suzuki Tetsuzo 鈴木鐵三 26th class, MA Gifu 1892-1945 1 Aug 1945 Lieutenant General posthumously (killed in action)
1 Mar 1943 Aoki Takezo 青木武三 27th class, MA Yamaguchi 1894-1982 16 Jul 1945
1 Mar 1943 Nagamine Kiichi 長嶺喜一 28th class, MA Niigata 1895-1945 15 Nov 1945 Lieutenant General posthumously
1 Mar 1943 Takada Kiyohide 高田清秀 29th class, MA Toyama 1896-1945 19 May 1945 Lieutenant General posthumously (killed in action)
1 Mar 1943 Isomura Takesuke 磯村武亮 30th class, MA Tokyo 1898-1945 10 Jul 1945 Lieutenant General posthumously (killed in action)
2 Aug 1943 Sakurai Ryozo 櫻井鐐三 30th class, MA Aichi 1897-1947 9 Mar 1947 Lieutenant General posthumously
2 Aug 1943 Arisue Yadoru 有末次 31st class, MA Hokkaido 1897-1943 28 Aug 1943 Lieutenant General posthumously (killed in action)
2 Aug 1943 Kimihira Masatake 公平匡武 31st class, MA Tokyo 1898-1944 18 Jul 1944 Lieutenant General posthumously (killed in action)
2 Aug 1943 Tamura Yoshitomi 田村義富 31st class, MA Yamanashi 1897-1944 30 Sept 1944 Lieutenant General posthumously (killed in action)
1 Mar 1944 Arikawa Shuichi 有川主一 25th class, MA Kagoshima 1891-1945 21 Jun 1945 Lieutenant General posthumously (killed in action)
1 Mar 1944 Kurusu Takeo 栗栖猛夫 27th class, MA Yamaguchi 1892-1945 17 Jul 1945 Lieutenant General posthumously (killed in action)
1 Mar 1944 Oki Yoshie 大木良枝 29th class, MA Fukuoka 1895-1946 4 Jan 1946 Lieutenant General posthumously
1 Mar 1944 Komatsu Misao 小松巳三雄 29th class, MA Tokyo 1893-1947 13 Mar 1947 Lieutenant General posthumously
1 Mar 1944 Sekine Kyutaro 關根久太郎 29th class, MA Akita 1894-1945 27 Jul 1945 Lieutenant General posthumously (killed in action)
1 Mar 1944 Ueyama Hidetake 植山英武 30th class, MA Oita 1897-1945 4 Aug 1945 Lieutenant General posthumously (killed in action)
1 Mar 1944 Gondo Hakaru 權藤恕 31st class, MA Miyazaki 1897-1991
1 Mar 1944 Watanabe Kumeichi 渡邊粂一 31st class, MA Kagawa 1897-1945 16 Nov 1945 Lieutenant General posthumously
1 Aug 1944 Mitsunari Shozo 光成省三 31st class, MA Hiroshima 1898-1945 21 Jun 1945 Lieutenant General posthumously (killed in action)
1 Aug 1944 Okabe Eiichi 岡部英一 31st class, MA Tokyo 1897-1944 30 Sept 1944 Lieutenant General posthumously (killed in action)
15 Jan 1945 Shimamura Noriyasu 島村矩康 36th class, MA Kochi 1904-1945 posthumously (killed in action)
1 Mar 1945 Ueno Genkichi 上野源吉 24th class, MA Yamagata 1889-1946 19 Jan 1946 Lieutenant General posthumously
1 Mar 1945 Kikkawa Tasuku 吉川資 24th class, MA Yamaguchi 1890-1945 17 May 1945 Lieutenant General posthumously (killed in action)
1 Mar 1945 Oki Shizuo 沖静夫 28th class, MA Kagoshima 1894-1945 3 Jul 1945 Lieutenant General posthumously (killed in action)
1 Mar 1945 Mori Iwao 森巖 31st class, MA Aichi 1899-1945 19 Apr 1945 Lieutenant General posthumously (killed in action)
1 Mar 1945 Nagai Yatsuji 永井八津次 33rd class, MA Ibaraki 1901-1970
1 Mar 1945 Prince Yasuhito 雍仁親王 34th class, MA 1902-1953
9 Mar 1945 Tanaka Tetsujiro 田中鐵次郎 34th class, MA Oita 1901-1945 posthumously (killed in action)
10 Jun 1945 Kotani Kazuo 小谷一雄 25th class, MA Aichi 1891-1945 6 Aug 1945 Lieutenant General posthumously (killed in action)
10 Jun 1945 Iwakiri Giichi 岩切義一 26th class, MA Kagoshima 1892-1946 20 Oct 1946 Lieutenant General posthumously
10 Jun 1945 Hayashi Kaichi 林葭一 26th class, MA Hiroshima 1892-1945 18 Sept 1945 Lieutenant General posthumously
10 Jun 1945 Ikeda Koichi 池田功一 32nd class, MA Osaka 1899-1945 20 Jul 1945 Lieutenant General posthumously (killed in action)
10 Jun 1945 Prince Haruhito 春仁王 36th class, MA 1902-1988
18 Aug 1945 Ikeda Sueo 池田末男 34th class, MA Aichi 1900-1945 posthumously (killed in action)

reference