Kurita Shunzo

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Rear Admiral (Surgeon) Kurita Shunzo 栗田俊三 (1 Feb 1876 - 8 Jan 1940) was a Japanese naval officer.

History

date rank title job
1 Feb 1876 born
12 Oct 1897 Surgeon Officer Midshipman Member, Kure Naval Hospital
13 Jun 1898 Member, Naval Medical School
21 Oct 1898 Surgeon Junior Officer Member, Yokosuka Naval Hospital
1 Feb 1899 Member, Naval Engineer Academy
22 Mar 1899 Member, Naval Engineer Academy / Member, Yokosuka Seaman Corps
24 Jun 1899 Crew, Akashi
25 Sept 1900 Surgeon Medium Officer
27 Dec 1900 Crew, Itsukushima
30 Aug 1901 acting Chief Surgeon, Itsukushima
23 Apr 1902 acting Chief Surgeon, Atago
6 Oct 1902 Surgeon Senior Officer Chief Surgeon, Atago
1 Jul 1903 Member, Kure Naval Hospital
27 Oct 1903 Chief Surgeon, Tsukushi / Chief Surgeon, Akagi
28 Dec 1903 Chief Surgeon, Tsukushi
12 Dec 1905 Student, Naval Medical School
15 Dec 1906 Student, Naval Medical School (Infective diseases research)
28 Sept 1907 Surgeon Junior Master
25 Oct 1907 Chief Surgeon, Kasuga
8 Jan 1908 Member , Yokosuka Naval Hospital / Instructor, Nurse training center, Yokosuka Naval Hospital
29 Jul 1908 Member, Yokosuka Naval Hospital
20 Nov 1908 Secretary / Adjutant, Naval Medical School
1 Dec 1910 Surgeon Medium Master Chief Surgeon, Asahi
1 Dec 1911 Member, Kure Naval Hospital (2nd Division) / Member, Kure Naval District
25 Apr 1912 Chief Surgeon, Kure Naval Yard
10 Aug 1914 Equipment officer, Naval Shipping Command
15 Dec 1914 Chief Surgeon, Kirishima / Equipment officer, Naval Shipping Command
19 Apr 1915 Chief Surgeon, Kirishima
13 Dec 1915 Chief, 2nd Division / Chief, Nurse training center / Chief, Disinfection center, Sasebo Naval Hospital
1 Dec 1916 Surgeon Senior Master Chief Surgeon, Second Fleet
1 Dec 1917 Vice Director / Chief, 2nd Division / Chief, Disinfection center, Maizuru Naval Hospital
23 Sept 1919 Captain (Surgeon)
5 Apr 1920 Vice Director / Chief, 2nd Division, Yokosuka Naval Hospital
7 Jun 1921 Chief, 2nd Division, Yokosuka Naval Hospital
1 Dec 1921 Rear Admiral (Surgeon) Member, Yokosuka Naval District
10 Dec 1921 Wait for appointment
1 Dec 1922 suspended
31 Mar 1923 reserved
1 Feb 1936 deactivated
8 Jan 1940 died (63)
Imperial Japanese Navy servicemen, civilians
Deck Direct commissioned officers 1st class of Naval Academy 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Engineer Direct commissioned officers 1882 class of Naval Engineer Academy 1883 class 1885 class 1887 class 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Specific Service Paymaster Surgeon Apothecary Dentist Shipbuilder Ordnance Engine-Builder Hydrography Technology Justice Band
Navy Reserve Deck Engineer
Civilians Secretary Clerk Coordinator Judge Teacher Interpreter Editor Jail Master Engineer Attorney

Surgeon servicemen for Imperial Japanese Navy
Cradle eraVice Admiral (Surgeon)Kawamura Hoshu, Kimura Sosuke, Suzuki Konosuke, Suzuki Shigemichi
Rear Admiral (Surgeon)Kagami Mitsukata, Kuwabara Sokichi, Takagi Kanehiro, Takeda Masamori, Totsuka Bunkai, Totsuka Kankai, Toyozumi Hidekata, Tsuruta Shikakichi, Yamamoto Kageyuki
1884Rear Admiral (Surgeon)Ishihara Sumikata, Mitamura Tadakuni, Saito Ariki
1885Vice Admiral (Surgeon)Saneyoshi Yasuzumi
Rear Admiral (Surgeon)Yoshimura Susumu
1886Vice Admiral (Surgeon)Tomatsuri Bunzo, Yabe Tatsusaburo
Rear Admiral (Surgeon)Ishiguro Uchuji, Ota Yataro, Satake Satoshi, Yoshida Teijun
1887Vice Admiral (Surgeon)Honda Tadao
Rear Admiral (Surgeon)Nakao Taichiro, Usui Hiroshi
1889Vice Admiral (Surgeon)Suzuki Yuzo
1891Vice Admiral (Surgeon)Nishi Isao, Oishi Shigekichi
Rear Admiral (Surgeon)Yokochi Kimito
1892Vice Admiral (Surgeon)Hirano Isamu, Yoshikawa Ikuzo
1893Rear Admiral (Surgeon)Nakagawa Heihachi
1896Rear Admiral (Surgeon)Kato Yasukichi
1897Vice Admiral (Surgeon)Suzuki Kannosuke
Rear Admiral (Surgeon)Kurita Shunzo, Yamamoto Hidetada
1898Vice Admiral (Surgeon)Onuki Yasuzo
Rear Admiral (Surgeon)Arai Keizaburo, Kumakawa Motoi, Kuwahara Kataaki, Miyao Nobuharu, Nakajima Etsuro, Takamiya Takashi
1899Vice Admiral (Surgeon)Amamiya Ryoshichiro
Rear Admiral (Surgeon)Fukuda Ryo, Hattori Seiichi, Sunabori Masato, Tateno Itaru
1900Rear Admiral (Surgeon)Obo Kumao
1901Rear Admiral (Surgeon)Miyakawa Masao, Tanaka Takehiko
1902Rear Admiral (Surgeon)Kobayashi Mikio, Kuroiwa Kenzo
1903Vice Admiral (Surgeon)Ogawa Ryu
Rear Admiral (Surgeon)Imazawa Masafuyu, Takei Mitsuzumi, Yamashita Tomoyoshi
1904Rear Admiral (Surgeon)Imayoshi Masakichi, Kabejima Tamezo, Orimo Tsuneji, Ujiie Kojiro
1905Vice Admiral (Surgeon)Koda Naka
Rear Admiral (Surgeon)Hashimoto Masanao, Kusano Tadao, Sasano Masato
1906Vice Admiral (Surgeon)Fusejima Tadao, Takasugi Shinichiro
Rear Admiral (Surgeon)Aida Tsuneji, Imai Kinzaburo, Takahashi Michimaro
1907Vice Admiral (Surgeon)Fukushima Hisashi
Rear Admiral (Surgeon)Shiomi Choei, Yano Tamaki
1908Rear Admiral (Surgeon)Abe Bungoro, Ikuta Zenji, Ishihara Ryo, Kashiwazaki Osamu, Kimura Ritsuo, Maruta Koji
1909Vice Admiral (Surgeon)Tanaka Tomozo
Rear Admiral (Surgeon)Katsu Shokichi, Suga Minoru
1910Vice Admiral (Surgeon)Nakano Taro
Rear Admiral (Surgeon)Kikuchi Mitsugu, Mashita Rokusaburo, Ueda Harujiro
1911Vice Admiral (Surgeon)Mukoyama Yoshihiro, Osada Katsuyoshi, Sugawara Sahei
Rear Admiral (Surgeon)Fukada Kanichi, Toyoda Minoru
1912Vice Admiral (Surgeon)Hori Nobuaki, Takagi Takashi, Tanaka Higotaro
Rear Admiral (Surgeon)Hiki Yoshiyuki, Imokawa Chiaki
1913Rear Admiral (Surgeon)Hotta Chikayuki
1914Vice Admiral (Surgeon)Takemasa Shimpei, Wakao Yoshiho
1915Vice Admiral (Surgeon)Sugata Naoki, Tagawa Sukezo, Tanabe Yutaka
Rear Admiral (Surgeon)Koganei Ryoichi, Uehara Junnosuke
1916Vice Admiral (Surgeon)Imada Ibuo, Ishiguro Yoshio, Osuga Tomiji, Sugimoto Toyomatsu, Takata Rokuro
Rear Admiral (Surgeon)Goto Kosaburo, Hara Hayato, Kanazawa Shintaro, Kobayashi Kengo, Ogawa Junkichi, Takahashi Yutaka, Yamanouchi Shuzo
1917Vice Admiral (Surgeon)Fukui Nobutatsu, Kambayashi Yoshiharu, Sudo Iwao
Rear Admiral (Surgeon)Hasegawa Seiichi, Ito Shinichi, Kandatsu Kinsaku, Kuroki Morihide, Nakamura Michitaka, Tsuzuki Masao, Yakabe Gunji, Yasuyama Kodo
1918Vice Admiral (Surgeon)Matsumoto Cho
Rear Admiral (Surgeon)Amano Senkichi, Dobeta Sugizo, Ito Shunkichi, Kanai Izumi, Kawashima Hideshi, Kuroki Takeichi, Matsuo Masamichi, Okubo Shin, Shibata Toshio, Shimazaki Tadashi, Ushikubo Shigetsune
1917Vice Admiral (Surgeon)Kaburagi Kihei
Rear Admiral (Surgeon)Akune Mutsumi, Homma Masato, Kataoka Katsumi, Nagaoki Moriyasu, Shiina Saburo, Tsutomi Takashi, Yano Yoshio, Yoshida Hajime
1920Rear Admiral (Surgeon)Oda Kazuaki, Otagawa Hajime, Sakurai Tokuichi, Takei Hiizu, Tamura Akira
1921Rear Admiral (Surgeon)Kizu Einosuke, Murata Saburo, Sekuzu Eiichi, Terakado Masafumi, Yokokura Seijiro
1922Rear Admiral (Surgeon)Amano Naoe, Itakura Shun, Kotatsu Kappei, Matsuno Kinji, Odajima Shokichi
Captain (Surgeon)Arima Shizuka
1923Rear Admiral (Surgeon)Kawada Masashi
1924Captain (Surgeon)Fukubara Fumio
1925Rear Admiral (Surgeon)Ikegami Yasuo, Kimura Masao
1926Rear Admiral (Surgeon)Hirokawa Wataru
1927Rear Admiral (Surgeon)Nagayama Chiyosaku