Ito Jotaro

From Wiki31en
Revision as of 08:26, 17 November 2020 by Admiral31 (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Rear Admiral (post.) Ito Jotaro 伊藤尉太郎 (15 Jul 1892 - 22 Jul 1943) was Japanese naval officer.

History

date rank title job
15 Jul 1892 born
19 Dec 1914 Midshipman Crew, Soya
27 Aug 1915 Crew, Suwo
13 Dec 1915 Sublieutenant Crew, Katori
1 Dec 1916 Crew, Nisshin
1 Dec 1917 Lieutenant JG Student, Basic course, Naval Gunnery School
20 May 1918 Student, Basic course, Naval Torpedo School
1 Dec 1918 Member, 11th Submarine boat Unit
1 Apr 1919 Member, 11th Submarine Unit
20 Aug 1920 Equipment officer, Submarine No.26
30 Nov 1920 Crew, Submarine No.26
1 Dec 1920 Lieutenant Student, Advanced course, Naval Torpedo School
1 Dec 1921 Crew, Submarine No.24
1 Mar 1923 Crew, Submarine No.39
21 Oct 1924 Crew, Submarine Ro-21
1 Dec 1924 Submarine Commanding officer, Submarine Ro-21
1 Dec 1925 Instructor / Division commander, Naval Submarine School
1 Dec 1927 Lt Commander
15 Jan 1928 Submarine Commanding officer, Submarine Ro-63
10 Mar 1929 Submarine Commanding officer, Submarine I-23
10 Jun 1930 Submarine Commanding officer, Submarine I-57
15 Nov 1930 Submarine Commanding officer, Submarine I-57 / Submarine Commanding officer, Submarine I-58
1 Dec 1930 Submarine Commanding officer, Submarine I-57
14 Nov 1931 Submarine Commanding officer, Submarine I-63
15 Nov 1933 Commander Instructor / Division commander, Naval Submarine School / Instructor, Naval Torpedo School
15 Nov 1934 Instructor, Naval Submarine School
15 Nov 1935 Executive officer, Iwate
1 Dec 1936 Commanding officer, 30th Submarine Unit
15 Nov 1937 Commanding officer, 28th Submarine Unit
15 Nov 1938 Captain Auxiliary Commanding officer, Noshima
15 Nov 1939 Commanding officer, Tsurugizaki
15 Nov 1940 Chief Instructor, Naval Submarine School
1 Oct 1941 Chief Instructor, Naval Submarine School / Commanding officer, Kure Submarine Base Unit
10 Nov 1941 Chief Instructor, Naval Submarine School
20 Apr 1942 Chief Instructor, Naval Submarine School / Commanding officer, Kure Submarine Base Unit
10 May 1942 Chief Instructor, Naval Submarine School
13 Sept 1942 Chief Instructor, Naval Submarine School / Commanding officer, Kure Submarine Base Unit
20 Oct 1942 Chief Instructor, Naval Submarine School
5 Dec 1942 Commanding officer, Nisshin
22 Jul 1943 Rear Admiral killed in action (51)
Imperial Japanese Navy servicemen, civilians
Deck Direct commissioned officers 1st class of Naval Academy 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Engineer Direct commissioned officers 1882 class of Naval Engineer Academy 1883 class 1885 class 1887 class 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Specific Service Paymaster Surgeon Apothecary Dentist Shipbuilder Ordnance Engine-Builder Hydrography Technology Justice Band
Navy Reserve Deck Engineer
Civilians Secretary Clerk Coordinator Judge Teacher Interpreter Editor Jail Master Engineer Attorney


42nd class of Naval Academy
Vice AdmiralAkiyama Monzo, Arima Kaoru, Ban Masami, Hasegawa Kiichi, Ichioka Hisashi, Isaki Shunji, Ito Yasunoshin, Kaneko Shigeji, Kawano Chimaki, Kobayashi Kengo, Kondo Yasuichiro, Koyanagi Tomiji, Mito Hisashi, Monzen Tei, Nakagawa Ko, Onishi Shinzo, Shiraishi Kazutaka, Tsujimura Takehisa, Yamada Michiyuki, Yamada Sadayoshi, Yasuba Yasuo
Rear AdmiralAkiyoshi Toshio, Ariga Takeo, Azukizawa Sei, Doi Takashi, Fujinaga Shiro, Fukuyoshi Yasuo, Hamada Kiyoshi, Hamanaka Kyoho, Ishikawa Shingo, Ishizaki Noboru, Itakura Tokushi, Ito Jotaro, Kaku Tomeo, Kiyama Tatsuo, Kiyota Takahiko, Komazawa Katsumi, Kose Takasue, Masuda Nisuke, Matsuoka Tomoyuki, Minobe Sadakatsu, Mizuno Kyosuke, Mori Tomoichi, Morikawa Akira, Nabeshima Shunsaku, Nagao Motoo, Ogata Tsutomu, Okada Jisaku, Okuda Kikuji, Saito Eisho, Sakiyama Shakuo, Soma Shinshiro, Tsuji Masayasu, Uozumi Jisaku, Ushio Fujimasa, Watanabe Seishichi, Yagi Hidetsuna