Ichijo Fusamichi

From Wiki31en
Revision as of 07:11, 17 November 2016 by Admiral31 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

一条房通(いちじょう・ふさみち、永正6年(1509年) - 弘治2年10月30日(1556年12月1日))は、日本の公卿。

親族

尊属

卑属

Patrilineal ancestors from Top ancestor

 1. Nakatomi no Katabuko
 2. Nakatomi no Mikeko
 3. Lord Fujiwara no Kamatari (614 - 669)
 4. Lord Fujiwara no Fuhito (659 - 720)
 5. Lord Fujiwara no Fusasaki (681 - 737)
 6. Lord Fujiwara no Matate (715 - 766)
 7. Lord Fujiwara no Uchimaro (756 - 812)
 8. Lord Fujiwara no Fuyutsugu (775 - 826)
 9. Lord Fujiwara no Nagayoshi (802 - 856)
 10. Lord Fujiwara no Mototsune (836 - 891)
 11. Lord Fujiwara no Tadahira (880 - 949)
 12. Lord Fujiwara no Morosuke (908 - 960)
 13. Lord Fujiwara no Kaneie (929 - 990)
 14. Lord Fujiwara no Michinaga (966 - 1027)
 15. Lord Fujiwara no Yorimichi (992 - 1074)
 16. Lord Fujiwara no Morozane (1042 - 1101)
 17. Lord Fujiwara no Moromichi (1062 - 1099)
 18. Lord Fujiwara no Tadazane (1078 - 1162)
 19. Lord Fujiwara no Tadamichi (1097 - 1164)
 20. Lord Kujo Kanezane (1149 - 1207)
 21. Lord Kujo Yoshitsune (1169 - 1206)
 22. Lord Kujo Michiie (1193 - 1252)
 23. Lord Nijo Yoshizane (1216 - 1270)
 24. Lord Nijo Kanemoto (1268 - 1334)
 25. Lord Nijo Michihira (1287 - 1335)
 26. Lord Nijo Yoshimoto (1320 - 1388)
 27. Lord Ichijo Tsunetsugu (1358 - 1418)
 28. Lord Ichijo Kaneyoshi (1402 - 1481)
 29. Lord Ichijo Norifusa (1423 - 1480)
 30. Lord Ichijo Fusaie (1475 - 1539)
 31. Lord Ichijo Fusamichi (1509 - 1556)