Zhang Chunqiao

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Zhang Chunqiao 張春橋 / 张春桥 (1917 - 21 Apr 2005) was Chinese politician. A member of "Gang of Four".