Xiang Zhongfa

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Xiang Zhongfa 向忠發 / 向忠发 (1879 - 24 Jun 1931) was Chinese politician.