Vice Admiral, Paymaster (Japanese Navy)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Vice Admiral, Paymaster 海軍主計中将 Kaigun Shukei Chujo was a rank of Japanese Navy.

list of vice admirals, paymaster

no date of
promotion
title name class home life note
1 23 Sept 1919 Baron Murakami Keijiro 村上敬次郎 Hiroshima 1853-1929 Transferred. 5 Jun 1897 Paymaster General. 26 May 1902 first grade.
2 23 Sept 1919 Harada Hiroshi 原田啓 Iwate 1846-1921 Transferred. 28 Dec 1897 Paymaster General. 2 Nov 1905 first grade.
3 23 Sept 1919 Aihara Masukatsu 相原益功 Saga 1855-1930 Transferred. 1 Sept 1904 Paymaster General. 17 Apr 1911 first grade.
4 23 Sept 1919 Shisa Masaru 志佐勝 Nagasaki 1864-1928 Transferred. 10 Dec 1908 Paymaster General. 29 May 1914 first grade.
5 23 Sept 1919 Nakadai Junkichi 中臺順吉 Akita 1863-1934 Transferred. 1 Apr 1910 Paymaster General. 13 Dec 1915 first grade.
6 23 Sept 1919 Akiyama Tokichi 秋山藤吉 Chiba 1863-1931 Transferred. 1 Dec 1911 Paymaster General. 1 Jun 1917 first grade
7 23 Sept 1919 Fukunaga Kichinosuke 福永吉之助 Kagoshima 1856-1945 Transferred. 3 Mar 1907 Surgeon General. 27 May 1912 first grade.
8 23 Sept 1919 Sakura Kotaro 櫻孝太郎 1886 class, NPA Ibaraki 1866-1920 Transferred. 1 Dec 1913 Paymaster General. 1 Dec 1918 first grade
9 1 Aug 1920 Shimizu Usuke 清水宇助 1889 class, NPA Saitama 1867-1924
10 1 Dec 1921 Sano Yuji 佐野雄治 1890 class, NPA Gunma 1869-1940
11 1 Dec 1922 Yamazaki Hinata 山崎位 1891 class, NPA Kochi 1870-1924
12 1 Dec 1923 Fukamizu Sadakichi 深水貞吉 Nagasaki 1869-1962
13 1 Dec 1923 Hisano Takumi 久野工 Kochi 1874-1960
14 1 Dec 1924 Kashiwagi Masafumi 柏木正文 University of Tokyo Kagoshima 1871-1962
15 1 Dec 1925 Nagayasu Shinjiro 永安晉次郎 University of Tokyo Tokyo 1873-1935
16 1 Dec 1926 Maki Mitsuyoshi 牧三良 Tokyo Coll of Comm Tokyo 1875-1928
17 1 Dec 1927 Kato Ryoichi 加藤亮一 University of Tokyo Fukui 1877-1946
18 30 Nov 1929 Gyobu Hitoshi 刑部齊 University of Tokyo Tokyo 1877-
19 1 Dec 1931 Iritani Kiyonaga 入谷清長 University of Tokyo Kyoto 1877-1948
20 15 Nov 1933 Tannawa Toshio 淡輪敏雄 Tokyo Coll of Comm Fukuoka 1883-1970
21 15 Nov 1933 Murakami Haruichi 村上春一 University of Tokyo Osaka 1880-1945
22 15 Nov 1934 Ikebe Yasuo 池邊安雄 University of Kyoto Kumamoto 1881-1946
23 1 Dec 1936 Sasaki Juzo 佐々木重蔵 University of Tokyo Miyagi 1885-1951
24 1 Dec 1937 Takei Daisuke 武井大助 Tokyo Coll of Comm Ibaraki 1887-1972
25 1 Dec 1937 Araki Hikosuke 荒木彦弼 University of Tokyo Tokyo 1883-1947
26 15 Nov 1938 Otsuka Takeo 大束健夫 University of Kyoto Tokyo 1882-1968
27 15 Nov 1939 Hirai Hiroshi 平井博 Tokyo Coll of Comm Tochigi 1886-
28 15 Nov 1939 Kanaya Takaichi 金谷隆一 University of Tokyo Okayama 1884-
29 15 Nov 1940 Takahashi Shiro 髙橋四郎 Tokyo Coll of Comm Tokyo 1886-1957
30 15 Nov 1940 Motegi Tomoji 茂木知二 Tokyo Coll of Comm Tokyo 1889-1960
31 15 Nov 1940 Honda Masuzo 本田増蔵 Tokyo Coll of Comm Fukushima 1886-1971
32 15 Oct 1941 Suzuki Toru 鈴木亨 Tokyo Coll of Comm Tokyo 1890-1960
33 1 Nov 1942 Hisatake Kaizo 久武戒三 Tokyo Coll of Comm Hiroshima 1888-1954
34 1 Nov 1942 Kataoka Kakutaro 片岡覺太郎 1st class, NPA Okayama 1888-1959
35 1 Nov 1942 Yamamoto Ushinosuke 山本丑之助 1st class, NPA Mie 1889-1976
36 1 Nov 1943 Konno Ikuya 紺野逸彌 1st class, NPA Miyagi 1891-1973
37 1 May 1944 Yokoo Iwao 横尾石夫 2nd class, NPA Saga 1893-1977
38 1 May 1944 Yonehana Tokutaro 米花德太郎 2nd class, NPA Fukuoka 1891-1981
39 1 May 1944 Shirakami Kimitaro 白神君太郎 2nd class, NPA Okayama 1892-1956
40 1 May 1944 Morishima Taneo 森島種雄 2nd class, NPA Osaka 1891-1945
41 1 May 1945 Tamemoto Hiroatsu 爲本博篤 3rd class, NPA Kochi 1893-1959
42 1 May 1945 Nishino Sadaichi 西野定市 3rd class, NPA Fukuoka 1892-1968
43 13 Aug 1945 Yamamoto Kameji 山本龜次 3rd class, NPA Hyogo 1893-1945 posthumously (died from disease in service)
44 1 Nov 1945 Nakamura Teisuke 中村貞助 3rd class, NPA Iwate 1891-1953
45 1 Nov 1945 Omatsuzawa Bumpei 大松澤文平 4th class, NPA Iwate 1893-1976

reference