Template:IJNOFFICERS S

From Wiki31en
Jump to: navigation, search


Surgeon servicemen for Imperial Japanese Navy
Cradle eraVice Admiral (Surgeon)Kawamura Hoshu, Kimura Sosuke, Suzuki Konosuke, Suzuki Shigemichi
Rear Admiral (Surgeon)Kagami Mitsukata, Kuwabara Sokichi, Takagi Kanehiro, Takeda Masamori, Totsuka Bunkai, Totsuka Kankai, Toyozumi Hidekata, Tsuruta Shikakichi, Yamamoto Kageyuki
1884Rear Admiral (Surgeon)Ishihara Sumikata, Mitamura Tadakuni, Saito Ariki
1885Vice Admiral (Surgeon)Saneyoshi Yasuzumi
Rear Admiral (Surgeon)Yoshimura Susumu
1886Vice Admiral (Surgeon)Tomatsuri Bunzo, Yabe Tatsusaburo
Rear Admiral (Surgeon)Ishiguro Uchuji, Ota Yataro, Satake Satoshi, Yoshida Teijun
1887Vice Admiral (Surgeon)Honda Tadao
Rear Admiral (Surgeon)Nakao Taichiro, Usui Hiroshi
1889Vice Admiral (Surgeon)Suzuki Yuzo
1891Vice Admiral (Surgeon)Nishi Isao, Oishi Shigekichi
Rear Admiral (Surgeon)Yokochi Kimito
1892Vice Admiral (Surgeon)Hirano Isamu, Yoshikawa Ikuzo
1893Rear Admiral (Surgeon)Nakagawa Heihachi
1896Rear Admiral (Surgeon)Kato Yasukichi
1897Vice Admiral (Surgeon)Suzuki Kannosuke
Rear Admiral (Surgeon)Kurita Shunzo, Yamamoto Hidetada
1898Vice Admiral (Surgeon)Onuki Yasuzo
Rear Admiral (Surgeon)Arai Keizaburo, Kumakawa Motoi, Kuwahara Kataaki, Miyao Nobuharu, Nakajima Etsuro, Takamiya Takashi
1899Vice Admiral (Surgeon)Amamiya Ryoshichiro
Rear Admiral (Surgeon)Fukuda Ryo, Hattori Seiichi, Sunabori Masato, Tateno Itaru
1900Rear Admiral (Surgeon)Obo Kumao
1901Rear Admiral (Surgeon)Miyakawa Masao, Tanaka Takehiko
1902Rear Admiral (Surgeon)Kobayashi Mikio, Kuroiwa Kenzo
1903Vice Admiral (Surgeon)Ogawa Ryu
Rear Admiral (Surgeon)Imazawa Masafuyu, Takei Mitsuzumi, Yamashita Tomoyoshi
1904Rear Admiral (Surgeon)Imayoshi Masakichi, Kabejima Tamezo, Orimo Tsuneji, Ujiie Kojiro
1905Vice Admiral (Surgeon)Koda Naka
Rear Admiral (Surgeon)Hashimoto Masanao, Kusano Tadao, Sasano Masato
1906Vice Admiral (Surgeon)Fusejima Tadao, Takasugi Shinichiro
Rear Admiral (Surgeon)Aida Tsuneji, Imai Kinzaburo, Takahashi Michimaro
1907Vice Admiral (Surgeon)Fukushima Hisashi
Rear Admiral (Surgeon)Shiomi Choei, Yano Tamaki
1908Rear Admiral (Surgeon)Abe Bungoro, Ikuta Zenji, Ishihara Ryo, Kashiwazaki Osamu, Kimura Ritsuo, Maruta Koji
1909Vice Admiral (Surgeon)Tanaka Tomozo
Rear Admiral (Surgeon)Katsu Shokichi, Suga Minoru
1910Vice Admiral (Surgeon)Nakano Taro
Rear Admiral (Surgeon)Kikuchi Mitsugu, Mashita Rokusaburo, Ueda Harujiro
1911Vice Admiral (Surgeon)Mukoyama Yoshihiro, Osada Katsuyoshi, Sugawara Sahei
Rear Admiral (Surgeon)Fukada Kanichi, Toyoda Minoru
1912Vice Admiral (Surgeon)Hori Nobuaki, Takagi Takashi, Tanaka Higotaro
Rear Admiral (Surgeon)Hiki Yoshiyuki, Imokawa Chiaki
1913Rear Admiral (Surgeon)Hotta Chikayuki
1914Vice Admiral (Surgeon)Takemasa Shimpei, Wakao Yoshiho
1915Vice Admiral (Surgeon)Sugata Naoki, Tagawa Sukezo, Tanabe Yutaka
Rear Admiral (Surgeon)Koganei Ryoichi, Uehara Junnosuke
1916Vice Admiral (Surgeon)Imada Ibuo, Ishiguro Yoshio, Osuga Tomiji, Sugimoto Toyomatsu, Takata Rokuro
Rear Admiral (Surgeon)Goto Kosaburo, Hara Hayato, Kanazawa Shintaro, Kobayashi Kengo, Ogawa Junkichi, Takahashi Yutaka, Yamanouchi Shuzo
1917Vice Admiral (Surgeon)Fukui Nobutatsu, Kambayashi Yoshiharu, Sudo Iwao
Rear Admiral (Surgeon)Hasegawa Seiichi, Ito Shinichi, Kandatsu Kinsaku, Kuroki Morihide, Nakamura Michitaka, Tsuzuki Masao, Yakabe Gunji, Yasuyama Kodo
1918Vice Admiral (Surgeon)Matsumoto Cho
Rear Admiral (Surgeon)Amano Senkichi, Dobeta Sugizo, Ito Shunkichi, Kanai Izumi, Kawashima Hideshi, Kuroki Takeichi, Matsuo Masamichi, Okubo Shin, Shibata Toshio, Shimazaki Tadashi, Ushikubo Shigetsune
1917Vice Admiral (Surgeon)Kaburagi Kihei
Rear Admiral (Surgeon)Akune Mutsumi, Homma Masato, Kataoka Katsumi, Nagaoki Moriyasu, Shiina Saburo, Tsutomi Takashi, Yano Yoshio, Yoshida Hajime
1920Rear Admiral (Surgeon)Oda Kazuaki, Otagawa Hajime, Sakurai Tokuichi, Takei Hiizu, Tamura Akira
1921Rear Admiral (Surgeon)Kizu Einosuke, Murata Saburo, Sekuzu Eiichi, Terakado Masafumi, Yokokura Seijiro
1922Rear Admiral (Surgeon)Amano Naoe, Itakura Shun, Kotatsu Kappei, Matsuno Kinji, Odajima Shokichi
Captain (Surgeon)Arima Shizuka
1923Rear Admiral (Surgeon)Kawada Masashi
1924Captain (Surgeon)Fukubara Fumio
1925Rear Admiral (Surgeon)Ikegami Yasuo, Kimura Masao
1926Rear Admiral (Surgeon)Hirokawa Wataru
1927Rear Admiral (Surgeon)Nagayama Chiyosaku