Template:IJNOFFICERS O

From Wiki31en
Jump to: navigation, search


Ordnance servicemen for Imperial Japanese Navy
1886Ordnance GeneralHarada Sosuke, Maeda Toru, Rinoie Masataka
1893Vice Admiral (Ordnance)Arisaka Shozo
1894Vice Admiral (Ordnance)Kususe Kumaji
1900Vice Admiral (Ordnance)Noda Tsuruo
Rear Admiral (Ordnance)Oyama Tomasu, Shibanai Ko, Yoshida Taro
1901Vice Admiral (Ordnance)Godo Takuo, Muto Inetaro
Rear Admiral (Ordnance)Nakajima Akira
1903Rear Admiral (Ordnance)Tanaka Tatsuzo, Tsukamoto Naoshi
1907Vice Admiral (Ordnance)Minohara Tsutsumu
1908Vice Admiral (Ordnance)Kishimoto Hajime
Rear Admiral (Ordnance)Hori Masayuki, Nakaya Tatsujiro
1910Rear Admiral (Ordnance)Kikkawa Haruju, Takeishi Taro
1911Vice Admiral (Ordnance)Hidaka Koichi, Tanimura Toyotaro, Yamaga Nobuji
Rear Admiral (Ordnance)Tanaka Hiroshi, Watanabe Kanzaburo
1912Vice Admiral (Ordnance)Matsuoka Yoshimi
Rear Admiral (Ordnance)Imai Hiroshige
1914Vice Admiral (Ordnance)Hishikawa Mansaburo, Mukoyama Hitoshi
1915Vice Admiral (Technology)Kotari Katsutaka
Rear Admiral (Ordnance)Murase Tojuro
1916Vice Admiral (Technology)Saio Yoshikatsu
Rear Admiral (Ordnance)Inada Torahiko, Nitta Shigeharu, Sugiyama Kinsaku, Yamada Kogoro
1917Vice Admiral (Technology)Nawa Takeshi, Shimizu Fumio
1918Vice Admiral (Technology)Asakuma Toshihide, Iokibe Kei, Kubo Satoshi
Rear Admiral (Technology)Hasebe Ryuzaburo, Murakami Sanji, Watanabe Takeshi
1919Rear Admiral (Technology)Anzawa Susumu, Kaneko Yoshitada, Katsuta Kaneshige, Sato Kyosuke, Tani Keikichiro, Tsukahara Mori
1920Rear Admiral (Technology)Ito Tadahide, Matsuyama Kanji, Miyazawa Takezo, Nakamori Shigeo, Naruse Seiji, Oyagi Shizuo, Sendo Michizo
Captain (Ordnance)Takebayashi Seiichi
1921Rear Admiral (Technology)Furukawa Isami, Okamura Jun, Rai Jungo, Sasagawa Kiyoshi, Totsuka Takehiko, Yoshino Jinshiro
1922Rear Admiral (Technology)Nomura Motoji
1924Captain (Technology)Ito Yoji
1939Commander (Technology)Yamana Masao
1942Rear Admiral (Technology)Ikeya Masuta