Takatsukasa Mototada

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Prince Takatsukasa Mototada 鷹司基忠 (宝治元年(1247年) - 正和2年7月7日(1313年7月30日))は、日本の公卿。

親族

尊属

issues and descendants

Patrilineal ancestors from Top ancestor

 1. Nakatomi no Katabuko
 2. Nakatomi no Mikeko
 3. Lord Fujiwara no Kamatari (614 - 669)
 4. Lord Fujiwara no Fuhito (659 - 720)
 5. Lord Fujiwara no Fusasaki (681 - 737)
 6. Lord Fujiwara no Matate (715 - 766)
 7. Lord Fujiwara no Uchimaro (756 - 812)
 8. Lord Fujiwara no Fuyutsugu (775 - 826)
 9. Lord Fujiwara no Nagayoshi (802 - 856)
 10. Lord Fujiwara no Mototsune (836 - 891)
 11. Lord Fujiwara no Tadahira (880 - 949)
 12. Lord Fujiwara no Morosuke (908 - 960)
 13. Lord Fujiwara no Kaneie (929 - 990)
 14. Lord Fujiwara no Michinaga (966 - 1027)
 15. Lord Fujiwara no Yorimichi (992 - 1074)
 16. Lord Fujiwara no Morozane (1042 - 1101)
 17. Lord Fujiwara no Moromichi (1062 - 1099)
 18. Lord Fujiwara no Tadazane (1078 - 1162)
 19. Lord Fujiwara no Tadamichi (1097 - 1164)
 20. Lord Konoe Motozane (1143 - 1166)
 21. Lord Konoe Motomichi (1160 - 1233)
 22. Lord Konoe Iezane (1179 - 1242)
 23. Lord Takatsukasa Kanehira (1228 - 1294)
 24. Lord Takatsukasa Mototada (1247 - 1313)


court assignment
Preceded by
Konoe Motohira
Viceroy
10 Dec 1268 - 5 May 1273
Succeeded by
Kujo Tadaie