Takatsugi Kanichi

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Rear Admiral Takatsugi Kanichi 高次貫一 (5 Nov 1893 - 16 Apr 1984) was a Japanese naval officer. 44th class of Naval Academy (68th place out of 95 graduates).

History

date rank title job
5 Nov 1893 born
22 Nov 1916 Midshipman Crew, Tokiwa
17 Aug 1917 Crew, Hizen
1 Dec 1917 Sublieutenant
18 May 1918 Crew, Aso
1 Dec 1918 Student, Basic course, Naval Gunnery School
23 May 1919 Student, Basic course, Naval Torpedo School
1 Dec 1919 Lieutenant JG Crew, Fushimi
1 Dec 1920 Crew, Arare
1 Dec 1921 Crew, Sakura
1 Dec 1922 Lieutenant
1 May 1923 Crew, Take
1 Dec 1923 Student, Advanced course, Naval Torpedo School
1 Dec 1924 Chief Torpedo officer / Division commander, Destroyer No.1
15 Oct 1925 Equipment officer, Destroyer No.21
12 Nov 1925 Chief Torpedo officer / Division commander, Destroyer No.21
1 Dec 1926 Chief Torpedo officer / Division commander, Tone
1 Dec 1927 Chief Torpedo officer / Division commander, Kiso
10 Dec 1928 Lt Commander Destroyer Commanding officer, Nire
1 Dec 1930 Destroyer Commanding officer, Mutsuki
6 Feb 1932 Attendant, Third Fleet HQ
5 Mar 1932 Member, Sasebo Naval District
1 Dec 1932 Member, Yokosuka Naval District
10 Nov 1933 Division commander / Instructor, Yokosuka Seaman Corps
15 Nov 1934 Commander
1 Dec 1936 Member / Instructor, Yokosuka Naval Air Unit
1 Apr 1938 Executive officer, Takao Naval Air Unit
6 Nov 1939 Commanding officer, Chichijima Naval Air Unit
21 Jun 1940 Commanding officer, Iwakuni Naval Air Unit
15 Nov 1940 Captain
11 Aug 1941 Commanding officer, Kasuga-maru
31 Aug 1942 Commanding officer, Taiyo
24 Oct 1942 Member, Yokosuka Naval District
1 Nov 1942 Commanding officer, Kanoya Naval Air Unit
1 Dec 1943 Commanding officer / Executive officer, Kanoya Naval Air Unit
1 Jan 1944 Commanding officer / Executive officer, Tsuiki Naval Air Unit
20 Feb 1944 Commanding officer / Executive officer, Naval Air Unit 553
17 Mar 1944 Commanding officer / Executive officer, Tsukuba Naval Air Unit
10 Jul 1944 Commanding officer / Executive officer, Hyakurihara Naval Air Unit
1 May 1945 Rear Admiral
5 May 1945 Commander, 53rd Air Squadron
15 Sept 1945 reserved
16 Apr 1984 died (90)


Imperial Japanese Navy servicemen, civilians
DeckDirect commissioned officers 1st class of Naval Academy 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Engineer Direct commissioned officers 1882 class of Naval Engineer Academy 1883 class 1885 class 1887 class 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Specific Service Paymaster Surgeon Apothecary Dentist Shipbuilder Ordnance Engine-Builder Hydrography Technology Justice Band
Navy Reserve Deck Engineer
Civilians Secretary Clerk Coordinator Judge Teacher Interpreter Editor Jail Master Engineer Attorney


44th class of Naval Academy
Vice AdmiralHayakawa Mikio, Sato Yasuo, Shibuya Shiro, Shimazaki Toshio, Shinoda Katsukiyo, Sugimoto Ushie, Takada Satoshi
Rear AdmiralAsakura Bunji, Chudo Kane, Fujiyoshi Naoshiro, Hase Shinzaburo, Hattori Katsuji, Ichimiya Yoshiyuki, Inoue Samaji, Iso Megumi, Kameyama Minegoro, Kanome Zensuke, Kase Saburo, Kimoto Goroku, Kojima Hideo, Konishi Kaname, Kurihara Etsuzo, Kuroda Akira, Kuroshima Kameto, Matsuda Chiaki, Minato Keijo, Murakami Chonosuke, Mutaguchi Kakuro, Nakatsu Seiki, Nishida Heishiro, Nishina Kozo, Nomoto Tameki, Okuma Yuzuru, Onishi Keiichi, Ono Takeji, Owada Noboru, Sato Katsuya, Sawa Masao, Shimamoto Hisagoro, Shinoda Tarohachi, Sone Akira, Takahashi Yuji, Takatsugi Kanichi, Tanimoto Keizo, Yamataka Matsujiro, Yamazumi Teijiro, Yanagimoto Ryusaku