State Council of People's Republic of China

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

State Council of People's Republic of China 中华人民共和国国务院 is the administrative office for People's Republic of China, led by Premier of People's Republic of China 中华人民共和国国务院总理, along with deputy premier 副总理, and members of council 国务委员.

Premiers

no date start date end name note
1 Oct 1949 27 Sept 1954 Zhou Enlai 周恩来
1 27 Sept 1954 8 Jan 1976 Zhou Enlai 周恩来 died in office
2 2 Feb 1976 10 Sept 1980 Hua Guofeng 华国锋
3 10 Sept 1980 24 Nov 1987 Zhao Ziyang 赵紫阳
4 24 Nov 1987 17 Mar 1998 Li Peng 李鹏
5 17 Mar 1998 16 Mar 2003 Zhu Rongji 朱镕基
6 16 Mar 2003 15 Mar 2013 Wen Jiabao 温家宝
7 15 Mar 2013 Li Keqiang 李克强 incumbent

Councils

Provisional (21 Oct 1949 - 27 Sept 1954)

Members of Council.
Premier (red), Deputy (pink), Member (white)
name 21 Oct 1949 11 Apr 1950 7 Aug 1952 - 27 Sept 1954
Zhou Enlai  
Dong Biwu  
Chen Yun  
Guo Moruo  
Huang Yanpei  
Deng Xiaoping    
Tan Pingshan  
Xie Juezai  
Luo Ruiqing  
Bo Yibo  
Zeng Shan  
Teng Daiyuan  
Zhang Bojun  
Li Lisan  
Ma Xulun  
Chen Shaoxian  
Wang Kunlun  
Luo Longji  
Zhang Naiqi  
Shao Lizi  
Huang Shaohong  
Li Fuchun    

1st Congress (27 Sept 1954 - 27 Apr 1959)

Members of Council
name 27 Sept 1954 16 Nov 1956 - 27 Apr 1959 note
Zhou Enlai  
Chen Yun  
Lin Biao  
Peng Dehuai  
Deng Xiaoping  
Deng Zihui  
He Long  
Chen Yi  
Ulanhu   Mongolian
Li Fuchun  
Li Xiannian  
Nie Rongzhen    
Bo Yibo    

2nd Congress (27 Apr 1959 - 3 Jan 1965)

Members of Council
name 27 Apr 1959 - 3 Jan 1965 note
Zhou Enlai  
Chen Yun  
Lin Biao  
Peng Dehuai  
Deng Xiaoping  
Deng Zihui  
He Long  
Chen Yi  
Ulanhu   Mongolian
Li Fuchun  
Li Xiannian  
Nie Rongzhen  
Bo Yibo  
Tan Zhenlin  
Lu Dingyi  
Luo Ruiqing  
Xi Zhongxun  

3rd Congress (3 Jan 1965 - 17 Jan 1975)

Members of Council
name 3 Jan 1965 9 Apr 1965 Jan 1967 9 Jun 1969 30 Nov 1969 13 Sept 1971 5 Jan 1972 26 Mar 1972 10 Mar 1973 9 Jan 1975 - 17 Jan 1975 note
Zhou Enlai  
Lin Biao   (x)
Chen Yun    
Deng Xiaoping      
He Long   (x)
Chen Yi   (x)
Ke Qingshi   (x)
Ulanhu   Mongolian
Li Fuchun   (x)
Li Xiannian  
Tan Zhenlin  
Nie Rongzhen  
Bo Yibo  
Lu Dingyi  
Luo Ruiqing  
Tao Zhu   (x)
Xie Fuzhi   (x)

4th Congress (17 Jan 1975 - 5 Mar 1978)

  • Premier:
  • Chief Secretary: vacant
Members of Council
name 17 Jan 1975 8 Jan 1976 2 Feb 1976 7 Apr 1976 6 Oct 1976 21 Jul 1977 - 5 Mar 1978 note
Zhou Enlai   (x)
Deng Xiaoping      
Zhang Chunqiao    
Li Xiannian  
Chen Xilian  
Ji Dengkui  
Hua Guofeng   (acting)  
Chen Yonggui  
Wu Guixian   female
Wang Zhen  
Yu Qiuli  
Gu Mu  
Sun Jian  

5th Congress before reform (5 Mar 1978 - 4 May 1982)

Members of Council
name 5 Mar 1978 26 Dec 1978 1 Jul 1979 13 Sept 1979 16 Apr 1980 10 Sept 1980 - 4 May 1982 note
Hua Guofeng    
Deng Xiaoping    
Li Xiannian    
Xu Xiangqian    
Ji Dengkui    
Yu Qiuli  
Chen Xilian    
Geng Biao  
Chen Yonggui  
Fang Yi  
Wang Zhen    
Gu Mu  
Kang Shien  
Chen Muhua   female
Wang Renzhong      
Chen Yun      
Bo Yibo    
Yao Yilin    
Ji Pengfei    
Zhao Ziyang      
Wan Li    
Yang Jingren    
Zhang Aiping    
Huang Hua    

5th Congress after reform (4 May 1982 - 20 Jun 1983)

Members of Council
name 4 May 1982 Nov 1982 - 20 Jun 1983 note
Zhao Ziyang  
Wan Li  
Yao Yilin  
Yu Qiuli  
Geng Biao  
Fang Yi  
Gu Mu  
Kang Shien  
Chen Muhua   female
Bo Yibo  
Ji Pengfei  
Huang Hua  
Zhang Jinfu  
Zhang Aiping    

6th Congress (18 Jun 1983 - 9 Apr 1988)

Members of Council
name 18 Jun 1983 12 Apr 1986 24 Nov 1987 - 9 Apr 1988 note
Zhao Ziyang    
Wan Li  
Yao Yilin  
Li Peng   (acting)
Tian Jiyun  
Fang Yi  
Gu Mu  
Kang Shien  
Chen Muhua   female
Ji Pengfei  
Zhang Jinfu  
Zhang Aiping  
Wu Xueqian  
Wang Bingqian  
Song Ping  
Song Jian  
Qiao Shi    

7th Congress (9 Apr 1988 - 28 Mar 1993)

Members of Council
name 9 Apr 1988 8 Apr 1991 - 28 Mar 1993
Li Peng  
Yao Yilin  
Tian Jiyun  
Wu Xueqian  
Li Tieying  
Qin Jiwei  
Wang Bingqian  
Song Jian  
Wang Fang  
Zou Jiahua    
Li Guixian  
Chen Xitong  
Chen Junsheng  
Zhu Rongji    
Qian Qichen    

8th Congress (28 Mar 1993 - 17 Mar 1998)

Members of Council
name 29 Mar 1993 18 Mar 1995 - 17 Mar 1998 note
Li Peng  
Zhu Rongji  
Zou Jiahua  
Qian Qichen  
Li Lanqing  
Li Tieying  
Chi Haotian  
Song Jian  
Li Guixian  
Chen Junsheng  
Ismail Amet   Uyghur
Peng Peiyun   female
Luo Gan  
Wu Bangguo    
Jiang Chunyun    

9th Congress (17 Mar 1998 - 16 Mar 2003)

Members of Council
name 17 Mar 1998 - 16 Mar 2003 note
Zhu Rongji  
Li Lanqing  
Qian Qichen  
Wu Bangguo  
Wen Jiabao  
Chi Haotian  
Luo Gan  
Wu Yi   female
Ismail Amet   Uyghur
Wang Zhongyu  

10th Congress (16 Mar 2003 - 16 Mar 2008)

Members of Council
name 16 Mar 2003 2 Jun 2007 - 16 Mar 2008 note
Wen Jiabao  
Huang Ju   (x)
Wu Yi   female
Zeng Peiyan  
Hui Liangyu   Hui
Zhou Yongkang  
Cao Gangchuan  
Tang Jiaxuan  
Hua Jianmin  
Chen Zhili   female

11th Congress (16 Mar 2008 - 17 Mar 2013)

Members of Council
name 16 Mar 2008 - 17 Mar 2013 note
Wen Jiabao  
Li Keqiang  
Hui Liangyu   Hui
Zhang Dejiang  
Wang Qishan  
Liu Yandong   female
Liang Guanglie  
Ma Kai  
Meng Jianzhu  
Dai Bingguo   Tujia

12th Congress (17 Mar 2013 - present)

Members of Council
name 17 Mar 2013 - present note
Li Keqiang  
Zhang Gaoli  
Liu Yandong   female
Wang Yang  
Ma Kai  
Yang Jing   Mongolian
Chang Wanquan  
Yang Jiechi  
Guo Shengkun  
Wang Yong  

Ministries under State Council

reference