Princess Takako, Abbey of Reisei-mon

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Princess Takako 孝子内親王, aka Abbey of Reisei-mon 禮成門院 Reisei-mon-in (11 OctJOS / 4 NovGC 1650 - 26 JunJOS / 4 AugGC 1725).

relations

ancestors