Prince Yorihito, Prince of Higashifushimi

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Admiral of the Fleet Prince Yorihito, Prince of Higashifushimi 東伏見宮依仁親王 Higashifushimi no miya Yorihito shinno (19 Sept 1867JOS / 16 Oct 1867GC - 27 Jun 1922) was a member of Japanese Imperial House, and naval officer.

History

date rank title job
19 Sept 1867 born (as Prince Sadamaro)
24 Feb 1869 Prince of Yamashina
1 Mar 1877 Cadet, Naval Academy
27 Apr 1884 Study in UK
2 Dec 1885 Prince of Komatsu
1 May 1886 Imperial Prince renamed as Prince Yorihito
July 1887 entrance to French Naval Academy
15 Jul 1889 Grand Cordon
26 Jul 1890 graduated from French Naval Academy
14 Aug 1890 Sublieutenant Study in France
7 Oct 1891 Order of return
27 Mar 1892 Assistant Division officer, Takachiho
28 Sept 1892 Assistant Division officer, Naniwa
22 Jun 1893 official trip to Europe, USA
3 Aug 1894 Order of return
5 Oct 1894 acting Division commander, Naniwa
9 Dec 1894 Lieutenant Division commander, Naniwa
29 Jul 1895 Division commander, Minelaying branch, Yokosuka Torpedo Unit
27 Nov 1895 Division commander, Chiyoda
30 Apr 1897 Staff, Intelligence Section, Naval General Staff / Staff, 3rd Bureau, Naval General Staff
19 Apr 1898 Division commander, Matsushima
1 Sept 1898 Division commander, Takasago
29 Sept 1899 Lt Commander Division commander, Yashima
22 Jan 1901 Division commander, Azuma
12 Dec 1901 Executive officer, Fuso
23 May 1902 Temporary Instructor, Naval College
31 Jan 1903 Prince of Higashifushimi creation of Prince of Higashifushimi
26 Sept 1903 Commander Student, Selected course, Naval College
18 Dec 1903 Executive officer, Chitose
12 Jan 1905 Captain Commanding officer, Chiyoda
20 Dec 1905 Commanding officer, Takachiho
7 Apr 1906 Commanding officer, Kasuga
24 Dec 1906 Attendant, Naval General Staff
1 Dec 1909 Rear Admiral
1 Dec 1911 Commander, Yokosuka Reserve Fleet
1 Apr 1913 Commander, Yokosuka Naval District Fleet
31 Aug 1913 Vice Admiral Member of Admirals' Committee / Attendant, Naval General Staff
1 Dec 1916 Commander-in-chief, Yokosuka Naval District / Member of Admirals' Committee
1 Dec 1917 Commander-in-chief, Second Fleet
13 Jun 1918 Member of Admirals' Committee
2 Jul 1918 Admiral Military Councillor
26 Sept 1918 official trip to UK
7 Jan 1919 return
27 Jun 1922 Admiral of the Fleet
Collar
died (54)

Aide-de-camp

no date of
appointment
end of
appointment
rank name class previous job next job note
12 Apr 1903 28 Dec 1903 CDR Togo Kichitaro 13th class, NA XO, Yokosuka SC XO, Naniwa
13 Jan 1905 5 Apr 1905 LT Koyama Takeshi 26th class, NA Chief Gunner, Chiyoda Chief Gunner, Naniwa

Styles and titles

  • 19 Sept 1867 - 22 Feb 1869 His Highness Prince Sada of Fushimi
  • 22 Feb 1869 - 24 Feb 1869 His Highness Prince Sadamaro of Fushimi
  • 24 Feb 1869 - 2 Dec 1885 His Highness Prince Sadamaro of Yamashina
  • 2 Dec 1885 - 1 May 1886 His Highness Prince Sadamaro of Komatsu
  • 1 May 1886 - 31 Jan 1903 His Imperial Highness Prince Yorihito of Komatsu
  • 31 Jan 1903 - 27 Jun 1922 His Imperial Highness The Prince of Higashifushimi

relations

ancestors

spouse

  1. Yamauchi Yaeko (9 Jun 1869 - 9 Oct 1919) married 6 Jul 1892, divorced 30 Apr 1896
  2. Iwakura Kaneko (29 Aug 1876 - 4 Mar 1955) married 10 Feb 1898


Japanese Imperial House
New creation
Prince of Higashifushimi
31 Jan 1903 - 27 Jun 1922
extinct
(remnant until 1947)
military assignment
Preceded by
Fujii Koichi
Commander-in-chief, Yokosuka Naval District
1 Dec 1916 - 1 Dec 1917
Succeeded by
Nawa Matahachiro
Preceded by
Yashiro Rokuro
Commander-in-chief, Second Fleet
1 Dec 1917 - 13 Jun 1918
Succeeded by
Yamaya Tanin
Imperial Japanese Navy servicemen, civilians
Deck Direct commissioned officers 1st class of Naval Academy 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Engineer Direct commissioned officers 1882 class of Naval Engineer Academy 1883 class 1885 class 1887 class 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Specific Service Paymaster Surgeon Apothecary Dentist Shipbuilder Ordnance Engine-Builder Hydrography Technology Justice Band
Navy Reserve Deck Engineer
Civilians Secretary Clerk Coordinator Judge Teacher Interpreter Editor Jail Master Engineer Attorney


Naval Deck officer who did not finish Naval Academy
Admiral of the FleetPrince Hiroyasu, Prince Takehito, Prince Yorihito, Ijuin Goro, Inoue Yoshika, Ito Sukeyuki, Saigo Tsugumichi, Togo Heihachiro
AdmiralKabayama Sukenori, Kawamura Sumiyoshi, Samejima Kazunori, Shibayama Yahachi, Uryu Sotokichi
Vice AdmiralAbo Kiyoyasu, Aiura Norimichi, Akamatsu Noriyoshi, Arai Aritsura, Arichi Shinanojo, Enomoto Takeaki, Inoue Yoshitomo, Ito Sukemaro, Ito Toshiyoshi, Kimotsuke Kaneyuki, Kurooka Tatewaki, Maki Nagayoshi, Matsumura Junzo, Miura Isao, Mochihara Heiji, Nakamuta Kuranosuke, Nashiba Tokioki, Nire Kagenori, Onomoto Tomomichi, Taketomi Kunikane, Tsuboi Kozo, Tsunoda Hidematsu
Rear AdmiralPrince Hirotsune, Arikawa Sadashiro, Fukushima Takanori, Funaki Rentaro, Hida Hamagoro, Ijuin Kanehiro, Isobe Kaneyoshi, Kitano Katsuya, Kodama Toshikuni, Mano Iwajiro, Matsumura Masanaga, Motoyama Susumu, Nagai Gunkichi, Nomura Tadashi, Oda Toru, Ogata Koreyoshi, Ota Morizane, Sakai Tadatoshi, Sato Shizuo, Serata Tasuku, Sugi Morimichi, Takagi Eijiro, Takino Naotoshi, Tanaka Tsunatsune, Tokuhisa Takenobu, Yamazaki Kagenori, Yanagi Narayoshi, Yoshijima Tokiyasu
CaptainPrince Kikumaro, Akatsuka Genroku
CommanderKataoka Kenkichi
Lt CommanderKatsu Koroku, Nire Keiichi