Prince Takehito, Prince of Arisugawa

From Wiki31en
(Redirected from Prince Takehito)
Jump to: navigation, search

Admiral of the Fleet Prince Takehito, Prince of Arisugawa 有栖川宮威仁親王 Arisugawa no miya Takehito shinno (13 Jan 1862JOS / 11 Feb 1862GC - 10 Jul 1913) was a Japanese Imperial house member, and a naval officer.

History

date rank title job
13 Jan 1862 born
8 Jul 1874 entrance to Naval Academy
18 May 1878 named son of Emperor
26 Aug 1878 Imperial Prince
26 Jul 1879 Crew, HMS Iron Duke
8 Feb 1880 Midshipman Study in UK
1 Dec 1880 Sublieutenant
Oct 1881 Study in British Naval College
15 Feb 1883 Order of return
29 Jun 1883 Lieutenant
24 Oct 1883 special service
25 Apr 1884 Work in Naval Operations Office
5 Oct 1885 Division commander, Fuso
26 Jun 1886 Staff, 1st Department, General Staffs of Navy
23 Oct 1886 Lt Commander
5 Nov 1886 Attendant, General Staffs of Navy
29 Dec 1886 Grand Cordon
14 May 1888 Attendant, General Staffs for the Navy
5 Nov 1888 official trip to Europe
10 Apr 1890 Attendant, Naval Staffs
13 May 1890 acting Commanding officer, Katsuragi
11 Aug 1890 Captain Commanding officer, Katsuragi
24 Sept 1890 Commanding officer, Takao
5 Sept 1892 Commanding officer, Chiyoda
12 Oct 1893 Commander, Yokosuka Naval District Seaman Corps
28 Sept 1894 Member, Joint General Staff
5 Dec 1894 Commanding officer, Matsushima
18 May 1895 Commanding officer, Hashidate
25 Jul 1895 Superintendent, Naval Gunnery Training Center
5 Nov 1896 Rear Admiral Commander, Readiness Fleet
16 Apr 1897 Special Ambassador to UK (for 60th anniversary of Queen's reign)
16 Aug 1897 return
3 Mar 1898 Attendant, Naval General Staff / Member of Admirals' Committee
26 Sept 1899 Vice Admiral
29 Nov 1901 Suspended
6 Mar 1904 Member, Joint General Staff
28 Jun 1904 Admiral
19 Jan 1905 Military Councillor
15 Mar 1905 official trip to Europe
26 Aug 1905 return
7 Jul 1913 Admiral of the Fleet
Collar
10 Jul 1913 died (51)

Aide-de-camp

no from to rank name class previous job next job note
7 Mar 1904 25 Dec 1904 CAPT Nishi Shinrokuro 8th class, NA Cdr, Sasebo SC CoS, Bako GD
24 Mar 1906 10 Dec 1908 CDR Nunome Manzo 15th class, NA Att, MoN XO, Asahi

relatives

有栖川宮幟仁親王四男。母は家女房森則子明治天皇の養子、有栖川宮熾仁親王継嗣。

ancestors

卑属

  • 前田慰子 文久四年二月八日(1864年3月15日)~大正12(1923)年6月30日。明治13(1880)年12月1日結婚。
    • 績子女王(いさこ) 明治18(1885)年10月17日~明治19(1886)年 9月30日
    • 栽仁王(たねひと) 明治20(1887)年 9月22日~明治41(1908)年 4月 7日
    • 実枝子女王(みえこ) 明治24(1891)年 2月14日~昭和 8(1933)年 4月25日。明治41(1908)年11月 8日 徳川慶久に降嫁。


Japanese Imperial House
Preceded by
Prince Taruhito
Prince of Arisugawa
24 Jan 1895 - 10 Jul 1913
extinct
(remnant until 1923)


Imperial Japanese Navy servicemen, civilians
DeckDirect commissioned officers 1st class of Naval Academy 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Engineer Direct commissioned officers 1882 class of Naval Engineer Academy 1883 class 1885 class 1887 class 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Specific Service Paymaster Surgeon Apothecary Dentist Shipbuilder Ordnance Engine-Builder Hydrography Technology Justice Band
Navy Reserve Deck Engineer
Civilians Secretary Clerk Coordinator Judge Teacher Interpreter Editor Jail Master Engineer Attorney


Naval Deck officer who did not finish Naval Academy
Admiral of the FleetPrince Hiroyasu, Prince Takehito, Prince Yorihito, Ijuin Goro, Inoue Yoshika, Ito Sukeyuki, Saigo Tsugumichi, Togo Heihachiro
AdmiralKabayama Sukenori, Kawamura Sumiyoshi, Samejima Kazunori, Shibayama Yahachi, Uryu Sotokichi
Vice AdmiralAbo Kiyoyasu, Aiura Norimichi, Akamatsu Noriyoshi, Arai Aritsura, Arichi Shinanojo, Enomoto Takeaki, Inoue Yoshitomo, Ito Sukemaro, Ito Toshiyoshi, Kimotsuke Kaneyuki, Kurooka Tatewaki, Maki Nagayoshi, Matsumura Junzo, Miura Isao, Mochihara Heiji, Nakamuta Kuranosuke, Nashiba Tokioki, Nire Kagenori, Onomoto Tomomichi, Taketomi Kunikane, Tsuboi Kozo, Tsunoda Hidematsu
Rear AdmiralPrince Hirotsune, Arikawa Sadashiro, Fukushima Takanori, Funaki Rentaro, Hida Hamagoro, Ijuin Kanehiro, Isobe Kaneyoshi, Kitano Katsuya, Kodama Toshikuni, Mano Iwajiro, Matsumura Masanaga, Motoyama Susumu, Nagai Gunkichi, Nomura Tadashi, Oda Toru, Ogata Koreyoshi, Ota Morizane, Sakai Tadatoshi, Sato Shizuo, Serata Tasuku, Sugi Morimichi, Takagi Eijiro, Takino Naotoshi, Tanaka Tsunatsune, Tokuhisa Takenobu, Yamazaki Kagenori, Yanagi Narayoshi, Yoshijima Tokiyasu
CaptainPrince Kikumaro, Akatsuka Genroku
CommanderKataoka Kenkichi
Lt CommanderKatsu Koroku, Nire Keiichi