Prince Hiroyasu, Prince of Fushimi

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Admiral of the Fleet Prince Hiroyasu, Prince of Fushimi 伏見宮博恭王 Fushimi no miya Hiroyasu ou (16 Oct 1875 - 16 Aug 1946) was a Japanese Imperial house member, and Naval officer.

History

date rank title job
16 Oct 1875 born (as Prince Narukata)
23 Apr 1883 Prince of Kacho renamed Prince Hiroyasu
5 Apr 1886 Preliminary course Cadet, Naval Academy
17 Sept 1889 removed from Naval Academy
28 Sept 1889 Study in Germany
5 Oct 1891 Study in German Naval Academy
8 Apr 1892 Cadet, German Naval Academy
30 Mar 1893 Midshipman Study in Germany
20 Apr 1894 Sublieutenant
3 Oct 1894 Study in German Naval College
15 Aug 1895 graduated from German Naval College
28 Oct 1895 return
29 Oct 1895 Assistant Division officer, Itsukushima
20 Apr 1896 Crew, Matsushima
17 Mar 1897 Student, Naval Gunnery Training Center
19 Jul 1897 Attendant, Torpedo boat Unit, Kure Torpedo Corps
14 Sept 1897 acting Torpedo boat Commanding officer, Torpedo boat Unit, Kure Torpedo Corps
1 Dec 1897 Lieutenant JG acting Division commander, Fuji
27 Dec 1897 Lieutenant Division commander, Fuji
26 Aug 1899 Division commander, Asama
13 Oct 1900 Instructor / Division commander, Naval Gunnery Training Center
10 Jun 1901 Division commander, Izumo
22 Apr 1902 Division commander, Asahi
8 Jul 1902 Student, Selected course, Naval College
24 Jul 1903 Division commander, Mikasa
29 Jul 1903 Lt Commander
16 Jan 1904 returned to Prince of Fushimi as heir
5 Oct 1904 Staff, Naval Affairs Bureau, Ministry of Navy / Attendant, Joint General Staff
20 Aug 1905 Executive officer, Niitaka
3 Nov 1905 Grand Cordon
1 Apr 1906 acting Executive officer, Okinoshima
11 May 1906 acting Executive officer, Naniwa
28 Sept 1906 Commander Executive officer, Naniwa
5 Nov 1906 Executive officer, Nisshin
15 Feb 1907 Student, Selected course, Naval College
18 Dec 1907 Resident in UK
23 May 1910 Order of return
25 Jul 1910 Attendant, Naval General Staff
26 Sept 1910 acting Commanding officer, Takachiho
1 Dec 1910 Captain Commanding officer, Asahi
1 Mar 1912 Commanding officer, Ibuki
1 Dec 1912 Student, Selected course, Naval College
31 Aug 1913 Rear Admiral Commander, Yokosuka Naval District Fleet
18 Aug 1914 Commandant, Naval College
29 Aug 1914 Commandant, Naval College / Attendant, Naval General Staff
13 Dec 1915 Commander, 2nd Squadron
1 Dec 1916 Vice Admiral Member of Admirals' Committee / Attendant, Naval General Staff
1 Dec 1919 Commander-in-chief, Second Fleet
1 Dec 1920 Military Councillor
1 Dec 1922 Admiral
4 Feb 1923 Prince of Fushimi
5 Feb 1924 Commander-in-chief, Sasebo Naval District
15 Apr 1925 Military Councillor
2 Feb 1932 Chief, Naval General Staff / Member of Admirals' Committee
27 May 1932 Admiral of the Fleet
1 Oct 1933 Chief, Naval General Staff
9 Apr 1941 resigned
30 Nov 1945 retired
16 Aug 1946 died (70)

Aide-de-camp

no date of
appointment
end of
appointment
rank name class previous job next job note
7 Jun 1901 13 Feb 1902 LT Yoshioka Hansaku 18th class, NA Wait Chief Gunner, Takachiho
5 Nov 1906 18 Dec 1906 CDR Kawahara Kesataro 17th class, NA CO, 2nd Torpedo boat Unit Att, NGS
1926.09.15 1928.12.10 御堀伝造 海兵32
1928.12.10 1930.12.01 後藤輝道 海兵35
1930.12.01 1932.02.02 高崎武雄 海兵37
1932.02.02 1934.11.15 Matsunaga Jiro 海兵38
1932.05.27 1933.10.20 海軍少佐 Minato Keijo 海兵44 海軍軍令部副官専任 第三艦隊参謀
1933.10.20 1935.11.15 新島信夫 海兵46
1934.11.15 1936.12.01 堀江義一郎 海兵43
1935.11.15 1937.12.01 無着仙明 海兵51
1936.12.01 1938.12.01 Tanaka Kikumatsu 海兵43
1937.12.01 1939.11.15 杉藤馬 海兵50
1938.12.01 1940.11.15 新島信夫 海兵46
1939.11.15 1941.09.01 末国正雄 海兵52
1940.11.15 1941.05.10 細谷資彦 海兵47
1941.09.10 1943.06.02 野村盛弘 海兵62
1942.11.25 1945.01.25 山屋太郎 海兵48
1943.06.02 1944.01.21 小山亨 海兵52
1944.01.21 1945.04.15 塚田収 海兵52
1945.01.25 岡村於菟彦 海兵50
1945.04.15 前田安彦 海兵64

Styles and titles

  • 16 Oct 1875 - 23 Apr 1883 His Highness Prince Narukata of Fushimi
  • 23 Apr 1883 - 14 Jan 1904 His Highness The Prince of Kacho
  • 14 Jan 1904 - 4 Feb 1923 His Highness Prince Hiroyasu of Fushimi
  • 4 Feb 1923 - 16 Aug 1946 His Highness The Prince of Fushimi

relations

ascendants

siblings

spouse

issues and descendants


Japanese Imperial House
Preceded by
Prince Hiroatsu
Prince of Kacho
23 Apr 1883 - 16 Jan 1904
Succeeded by
Prince Hirotada
Preceded by
Prince Sadanaru
Prince of Fushimi
4 Feb 1923 - 16 Aug 1946
Succeeded by
Prince Hiroaki
military assignment
Preceded by
Yamaya Tanin
Commandant, Naval College
22 Aug 1914 - 13 Dec 1915
Succeeded by
Sato Tetsutaro
Preceded by
Yamaya Tanin
CinC, Second Fleet
1 Dec 1919 - 1 Dec 1920
Succeeded by
Suzuki Kantaro
Preceded by
Saito Hanroku
CinC, Sasebo Naval District
5 Feb 1924 - 15 Apr 1925
Succeeded by
Hyakutake Saburo
Preceded by
Taniguchi Naomi
Chief, Naval General Staff
2 Feb 1932 - 9 Apr 1941
Succeeded by
Nagano Osami
Imperial Japanese Navy servicemen, civilians
Deck Direct commissioned officers 1st class of Naval Academy 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Engineer Direct commissioned officers 1882 class of Naval Engineer Academy 1883 class 1885 class 1887 class 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Specific Service Paymaster Surgeon Apothecary Dentist Shipbuilder Ordnance Engine-Builder Hydrography Technology Justice Band
Navy Reserve Deck Engineer
Civilians Secretary Clerk Coordinator Judge Teacher Interpreter Editor Jail Master Engineer Attorney


Naval Deck officer who did not finish Naval Academy
Admiral of the FleetPrince Hiroyasu, Prince Takehito, Prince Yorihito, Ijuin Goro, Inoue Yoshika, Ito Sukeyuki, Saigo Tsugumichi, Togo Heihachiro
AdmiralKabayama Sukenori, Kawamura Sumiyoshi, Samejima Kazunori, Shibayama Yahachi, Uryu Sotokichi
Vice AdmiralAbo Kiyoyasu, Aiura Norimichi, Akamatsu Noriyoshi, Arai Aritsura, Arichi Shinanojo, Enomoto Takeaki, Inoue Yoshitomo, Ito Sukemaro, Ito Toshiyoshi, Kimotsuke Kaneyuki, Kurooka Tatewaki, Maki Nagayoshi, Matsumura Junzo, Miura Isao, Mochihara Heiji, Nakamuta Kuranosuke, Nashiba Tokioki, Nire Kagenori, Onomoto Tomomichi, Taketomi Kunikane, Tsuboi Kozo, Tsunoda Hidematsu
Rear AdmiralPrince Hirotsune, Arikawa Sadashiro, Fukushima Takanori, Funaki Rentaro, Hida Hamagoro, Ijuin Kanehiro, Isobe Kaneyoshi, Kitano Katsuya, Kodama Toshikuni, Mano Iwajiro, Matsumura Masanaga, Motoyama Susumu, Nagai Gunkichi, Nomura Tadashi, Oda Toru, Ogata Koreyoshi, Ota Morizane, Sakai Tadatoshi, Sato Shizuo, Serata Tasuku, Sugi Morimichi, Takagi Eijiro, Takino Naotoshi, Tanaka Tsunatsune, Tokuhisa Takenobu, Yamazaki Kagenori, Yanagi Narayoshi, Yoshijima Tokiyasu
CaptainPrince Kikumaro, Akatsuka Genroku
CommanderKataoka Kenkichi
Lt CommanderKatsu Koroku, Nire Keiichi