People's Bank of China

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

People's Bank of China 中国人民银行

Governors

no date start date end name note
1 19 Oct 1949 20 Nov 1954 Nan Hanchen 南汉宸
2 20 Nov 1954 Oct 1964 Cao Juru 曹菊如
3 Oct 1964 1966 Hu Lijiao 胡立教
4 May 1973 Mar 1978 Chen Xiyu 陈希愈
5 5 Mar 1978 4 May 1982 Li Baohua 李葆华
6 4 May 1982 21 Mar 1985 Lu Peijian 吕培俭
7 21 Mar 1985 12 Apr 1988 Chen Muhua
8 12 Apr 1988 2 Jul 1998 Li Guixian 李贵鲜
9 2 Jul 1993 30 Jun 1995 Zhu Rongji
10 30 Jun 1995 28 Dec 2002 Dai Xianglong
11 28 Dec 2002 Zhou Xiaochuan incumbent

reference