Office of Governor General of Korea (Japan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Office of Governor General of Korea 朝鮮総督府 Chosen Sotoku fu

Assignment

Governors General of Korea

no date of
appointment
name note
1 21 Dec 1905 Ito Hirobumi High commissioner to Korea
2 15 Jun 1909 Sone Arasuke
3 30 May 1910 Terauchi Masatake
1 1 Oct 1910 Terauchi Masatake Governor General of Korea
2 14 Oct 1916 Hasegawa Yoshimichi
3 12 Aug 1919 Saito Makoto
4 10 Dec 1927 Yamanashi Hanzo
5 17 Aug 1929 Saito Makoto
6 17 Jun 1931 Ugaki Kazushige
7 5 Aug 1936 Minami Jiro
8 29 May 1942 Koiso Kuniaki 22 Jul 1944 vacant
9 24 Jul 1944 Abe Nobuyuki 28 Sept 1945 abolished

Administrators, Office of Governor General of Korea

no date of
appointment
name note
1 21 Sep 1907 Sone Arasuke Vice High commissioner of Korea
14 Jun 1909 vacant
2 30 May 1910 Yamagata Isaburo
1 1 Oct 1910 Yamagata Isaburo Administrator, Office of Governor General of Korea
2 12 Aug 1919 Mizuno Rentaro 12 Jun 1922 vacant
3 15 Jun 1922 Ariyoshi Tadakazu
4 4 Jul 1924 Simooka Chuji 22 Nov 1925 died
5 3 Dec 1925 Yuasa Kurahei
6 23 Dec 1927 Ikegami Shiro 4 Apr 1929 died
7 22 Jun 1929 Kodama Hideo
8 19 Jun 1931 Imaida Kiyonori
9 5 Aug 1936 Ono Ryokuichiro
10 29 May 1942 Tanaka Takeo
11 24 Jul 1944 Endo Ryusaku 24 Oct 1945 vacant

reference