Nijo Yoshitada

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Prince Nijo Yoshitada 二条吉忠 (元禄2年8月13日(1689年9月26日) - 元文2年8月3日(1737年8月28日))は、日本の公卿。

在任

relations

ancestors

issues

Patrilineal ancestors from Top ancestor

 1. Nakatomi no Katabuko
 2. Nakatomi no Mikeko
 3. Lord Fujiwara no Kamatari (614 - 669)
 4. Lord Fujiwara no Fuhito (659 - 720)
 5. Lord Fujiwara no Fusasaki (681 - 737)
 6. Lord Fujiwara no Matate (715 - 766)
 7. Lord Fujiwara no Uchimaro (756 - 812)
 8. Lord Fujiwara no Fuyutsugu (775 - 826)
 9. Lord Fujiwara no Nagayoshi (802 - 856)
 10. Lord Fujiwara no Mototsune (836 - 891)
 11. Lord Fujiwara no Tadahira (880 - 949)
 12. Lord Fujiwara no Morosuke (908 - 960)
 13. Lord Fujiwara no Kaneie (929 - 990)
 14. Lord Fujiwara no Michinaga (966 - 1027)
 15. Lord Fujiwara no Yorimichi (992 - 1074)
 16. Lord Fujiwara no Morozane (1042 - 1101)
 17. Lord Fujiwara no Moromichi (1062 - 1099)
 18. Lord Fujiwara no Tadazane (1078 - 1162)
 19. Lord Fujiwara no Tadamichi (1097 - 1164)
 20. Lord Kujo Kanezane (1149 - 1207)
 21. Lord Kujo Yoshitsune (1169 - 1206)
 22. Lord Kujo Michiie (1193 - 1252)
 23. Lord Nijo Yoshizane (1216 - 1270)
 24. Lord Nijo Kanemoto (1268 - 1334)
 25. Lord Nijo Michihira (1287 - 1335)
 26. Lord Nijo Yoshimoto (1320 - 1388)
 27. Lord Nijo Morotsugu (1356 - 1400)
 28. Lord Nijo Mochimoto (1390 - 1445)
 29. Lord Nijo Mochimichi (1416 - 1493)
 30. Lord Nijo Masatsugu (1443 - 1480)
 31. Lord Nijo Hisamoto (1471 - 1497)
 32. Lord Nijo Tadafusa (1496 - 1551)
 33. Lord Nijo Haruyoshi (1526 - 1579)
 34. Lord Takatsukasa Nobufusa (1565 - 1657)
 35. Lord Takatsukasa Nobuhisa (1590 - 1621)
 36. Lord Takatsukasa Norihira (1609 - 1668)
 37. Lord Kujo Kaneharu (1641 - 1677)
 38. Lord Nijo Tsunahira (1672 - 1732)
 39. Lord Nijo Yoshitada (1689 - 1737)


court assignment
Preceded by
Konoe Iehisa
Viceroy
27 Aug 1736 - 3 Aug 1737
Succeeded by
Ichijo Kaneka