Nijo Mochimichi

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Prince Nijo Mochimichi 二条持通 (応永23年5月6日(1416年6月1日) - 明応2年正月12日(1493年1月29日))は、日本の公卿。

relations

ancestors

issues and descendants

Patrilineal ancestors from Top ancestor

 1. Nakatomi no Katabuko
 2. Nakatomi no Mikeko
 3. Lord Fujiwara no Kamatari (614 - 669)
 4. Lord Fujiwara no Fuhito (659 - 720)
 5. Lord Fujiwara no Fusasaki (681 - 737)
 6. Lord Fujiwara no Matate (715 - 766)
 7. Lord Fujiwara no Uchimaro (756 - 812)
 8. Lord Fujiwara no Fuyutsugu (775 - 826)
 9. Lord Fujiwara no Nagayoshi (802 - 856)
 10. Lord Fujiwara no Mototsune (836 - 891)
 11. Lord Fujiwara no Tadahira (880 - 949)
 12. Lord Fujiwara no Morosuke (908 - 960)
 13. Lord Fujiwara no Kaneie (929 - 990)
 14. Lord Fujiwara no Michinaga (966 - 1027)
 15. Lord Fujiwara no Yorimichi (992 - 1074)
 16. Lord Fujiwara no Morozane (1042 - 1101)
 17. Lord Fujiwara no Moromichi (1062 - 1099)
 18. Lord Fujiwara no Tadazane (1078 - 1162)
 19. Lord Fujiwara no Tadamichi (1097 - 1164)
 20. Lord Kujo Kanezane (1149 - 1207)
 21. Lord Kujo Yoshitsune (1169 - 1206)
 22. Lord Kujo Michiie (1193 - 1252)
 23. Lord Nijo Yoshizane (1216 - 1270)
 24. Lord Nijo Kanemoto (1268 - 1334)
 25. Lord Nijo Michihira (1287 - 1335)
 26. Lord Nijo Yoshimoto (1320 - 1388)
 27. Lord Nijo Morotsugu (1356 - 1400)
 28. Lord Nijo Mochimoto (1390 - 1445)
 29. Lord Nijo Mochimichi (1416 - 1493)


court assignment
Preceded by
Ichijo Kaneyoshi
Viceroy
28 Apr 1453 - 29 Jun 1454
Succeeded by
Takatsukasa Fusahira
Preceded by
Takatsukasa Fusahira
Viceroy
5 Jun 1455 - Dec 1458
Succeeded by
Ichijo Norifusa
Preceded by
Ichijo Norifusa
Viceroy
3 Apr 1463 - 9 May 1467
Succeeded by
Ichijo Kaneyoshi