Nakano Taro

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Vice Admiral (Surgeon) Nakano Taro 中野太郎 (11 Mar 1887 - 16 Oct 1954) was a Japanese naval officer.

History

date rank title job
11 Mar 1887 born
5 Nov 1909 graduated from Okayama College of Medical
15 Dec 1910 Surgeon Junior Officer Student, Trainee course, Naval Medical School
29 Jun 1911 Attendant, Kure Seaman Corps
1 Dec 1911 Attendant, Kure Naval Hospital
25 May 1912 Attendant, Takeshiki Guard District
23 Jun 1912 Attendant, Takeshiki Guard District / Attendant, Takeshiki Minelayer Unit
5 Aug 1912 Attendant, Sasebo Torpedo Corps
15 Aug 1912 Attendant, 9th Destroyer Unit
14 Nov 1912 Crew, Asahi
1 Dec 1912 Surgeon Medium Officer
18 Apr 1913 Attendant, Naval Torpedo School / Attendant, 2nd Torpedo boat Unit
27 May 1914 Crew, Ibuki
1 Dec 1914 Surgeon Senior Officer
25 Dec 1914 Crew, Haruna
11 Apr 1916 Chief Surgeon, Yodo
20 Nov 1916 Attendant, Provisional Southern Islands Defense Unit
1 Dec 1917 Attendant, Yokosuka Naval Hospital
1 Sept 1918 Attendant, Naval Ordnance Factory
23 Sept 1919 Lieutenant (Surgeon)
1 Dec 1919 Student, Advanced course, Naval Medical School
1 Dec 1920 Lt Commander (Surgeon) Student, Selected course, Naval Medical School
1 Dec 1922 Attendant / Instructor, Naval Academy
13 Aug 1923 Staff, Sasebo Naval Hospital
1 Dec 1923 Staff / Instructor, Sasebo Naval Hospital
10 May 1924 Staff / Instructor, Sasebo Naval Hospital / Attendant, Sasebo Naval District
20 Nov 1924 Chief Surgeon / Division commander, Mutsu
1 Dec 1924 Commander (Surgeon)
19 Mar 1925 Chief Surgeon / Division commander, Fuso
1 Jul 1925 Chief Surgeon, Fuso
1 Dec 1925 Secretary / Adjutant, Naval Medical School
1 Dec 1927 Chief, Medical Division, Naval Powder Factory
20 Feb 1929 official trip to USA, Europe
16 Nov 1929 return
30 Nov 1929 Captain (Surgeon)
1 Dec 1930 Chief, Medical Division, Sasebo Naval Yard
15 Nov 1932 Attendant, Naval General Staff / Attendant, Ministry of Navy
1 Dec 1932 Staff, Medical Bureau, Ministry of Navy
15 Nov 1935 Rear Admiral (Surgeon) Director, Beppu Naval Hospital / Chief, 1st Division, Beppu Naval Hospital
21 Sept 1936 Director, Sasebo Naval Hospital / Chief Surgeon, Sasebo Naval District
15 Nov 1938 Director, Kure Naval Hospital / Chief Surgeon, Kure Naval District
1 Mar 1939 Director, Yokosuka Naval Hospital / Chief Surgeon, Yokosuka Naval District
15 Nov 1939 Vice Admiral (Surgeon) Director, Medical Bureau, Ministry of Navy
15 Oct 1941 Attendant, Naval General Staff
11 Mar 1942 Wait for appointment
12 Mar 1942 reserved
16 Mar 1942 (part time) Attendant, Ministry of Navy
27 Feb 1943 Director, Navy Military Government (Hainan Island)
20 Apr 1944 (part time) Attendant, Kainan Naval Intelligence Office
27 Feb 1945 resigned Director, Navy Military Government
16 Oct 1954 died (67)


military assignment
Preceded by
Takasugi Shinichiro
Director, Medical Bureau, Ministry of Navy
15 Nov 1939 - 15 Oct 1941
Succeeded by
Tanaka Higotaro
Imperial Japanese Navy servicemen, civilians
Deck Direct commissioned officers 1st class of Naval Academy 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Engineer Direct commissioned officers 1882 class of Naval Engineer Academy 1883 class 1885 class 1887 class 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Specific Service Paymaster Surgeon Apothecary Dentist Shipbuilder Ordnance Engine-Builder Hydrography Technology Justice Band
Navy Reserve Deck Engineer
Civilians Secretary Clerk Coordinator Judge Teacher Interpreter Editor Jail Master Engineer Attorney


Surgeon servicemen for Imperial Japanese Navy
Cradle eraVice Admiral (Surgeon)Kawamura Hoshu, Kimura Sosuke, Suzuki Konosuke, Suzuki Shigemichi
Rear Admiral (Surgeon)Kagami Mitsukata, Kuwabara Sokichi, Takagi Kanehiro, Takeda Masamori, Totsuka Bunkai, Totsuka Kankai, Toyozumi Hidekata, Tsuruta Shikakichi, Yamamoto Kageyuki
1884Rear Admiral (Surgeon)Ishihara Sumikata, Mitamura Tadakuni, Saito Ariki
1885Vice Admiral (Surgeon)Saneyoshi Yasuzumi
Rear Admiral (Surgeon)Yoshimura Susumu
1886Vice Admiral (Surgeon)Tomatsuri Bunzo, Yabe Tatsusaburo
Rear Admiral (Surgeon)Ishiguro Uchuji, Ota Yataro, Satake Satoshi, Yoshida Teijun
1887Vice Admiral (Surgeon)Honda Tadao
Rear Admiral (Surgeon)Nakao Taichiro, Usui Hiroshi
1889Vice Admiral (Surgeon)Suzuki Yuzo
1891Vice Admiral (Surgeon)Nishi Isao, Oishi Shigekichi
Rear Admiral (Surgeon)Yokochi Kimito
1892Vice Admiral (Surgeon)Hirano Isamu, Yoshikawa Ikuzo
1893Rear Admiral (Surgeon)Nakagawa Heihachi
1896Rear Admiral (Surgeon)Kato Yasukichi
1897Vice Admiral (Surgeon)Suzuki Kannosuke
Rear Admiral (Surgeon)Kurita Shunzo, Yamamoto Hidetada
1898Vice Admiral (Surgeon)Onuki Yasuzo
Rear Admiral (Surgeon)Arai Keizaburo, Kumakawa Motoi, Kuwahara Kataaki, Miyao Nobuharu, Nakajima Etsuro, Takamiya Takashi
1899Vice Admiral (Surgeon)Amamiya Ryoshichiro
Rear Admiral (Surgeon)Fukuda Ryo, Hattori Seiichi, Sunabori Masato, Tateno Itaru
1900Rear Admiral (Surgeon)Obo Kumao
1901Rear Admiral (Surgeon)Miyakawa Masao, Tanaka Takehiko
1902Rear Admiral (Surgeon)Kobayashi Mikio, Kuroiwa Kenzo
1903Vice Admiral (Surgeon)Ogawa Ryu
Rear Admiral (Surgeon)Imazawa Masafuyu, Takei Mitsuzumi, Yamashita Tomoyoshi
1904Rear Admiral (Surgeon)Imayoshi Masakichi, Kabejima Tamezo, Orimo Tsuneji, Ujiie Kojiro
1905Vice Admiral (Surgeon)Koda Naka
Rear Admiral (Surgeon)Hashimoto Masanao, Kusano Tadao, Sasano Masato
1906Vice Admiral (Surgeon)Fusejima Tadao, Takasugi Shinichiro
Rear Admiral (Surgeon)Aida Tsuneji, Imai Kinzaburo, Takahashi Michimaro
1907Vice Admiral (Surgeon)Fukushima Hisashi
Rear Admiral (Surgeon)Shiomi Choei, Yano Tamaki
1908Rear Admiral (Surgeon)Abe Bungoro, Ikuta Zenji, Ishihara Ryo, Kashiwazaki Osamu, Kimura Ritsuo, Maruta Koji
1909Vice Admiral (Surgeon)Tanaka Tomozo
Rear Admiral (Surgeon)Katsu Shokichi, Suga Minoru
1910Vice Admiral (Surgeon)Nakano Taro
Rear Admiral (Surgeon)Kikuchi Mitsugu, Mashita Rokusaburo, Ueda Harujiro
1911Vice Admiral (Surgeon)Mukoyama Yoshihiro, Osada Katsuyoshi, Sugawara Sahei
Rear Admiral (Surgeon)Fukada Kanichi, Toyoda Minoru
1912Vice Admiral (Surgeon)Hori Nobuaki, Takagi Takashi, Tanaka Higotaro
Rear Admiral (Surgeon)Hiki Yoshiyuki, Imokawa Chiaki
1913Rear Admiral (Surgeon)Hotta Chikayuki
1914Vice Admiral (Surgeon)Takemasa Shimpei, Wakao Yoshiho
1915Vice Admiral (Surgeon)Sugata Naoki, Tagawa Sukezo, Tanabe Yutaka
Rear Admiral (Surgeon)Koganei Ryoichi, Uehara Junnosuke
1916Vice Admiral (Surgeon)Imada Ibuo, Ishiguro Yoshio, Osuga Tomiji, Sugimoto Toyomatsu, Takata Rokuro
Rear Admiral (Surgeon)Goto Kosaburo, Hara Hayato, Kanazawa Shintaro, Kobayashi Kengo, Ogawa Junkichi, Takahashi Yutaka, Yamanouchi Shuzo
1917Vice Admiral (Surgeon)Fukui Nobutatsu, Kambayashi Yoshiharu, Sudo Iwao
Rear Admiral (Surgeon)Hasegawa Seiichi, Ito Shinichi, Kandatsu Kinsaku, Kuroki Morihide, Nakamura Michitaka, Tsuzuki Masao, Yakabe Gunji, Yasuyama Kodo
1918Vice Admiral (Surgeon)Matsumoto Cho
Rear Admiral (Surgeon)Amano Senkichi, Dobeta Sugizo, Ito Shunkichi, Kanai Izumi, Kawashima Hideshi, Kuroki Takeichi, Matsuo Masamichi, Okubo Shin, Shibata Toshio, Shimazaki Tadashi, Ushikubo Shigetsune
1917Vice Admiral (Surgeon)Kaburagi Kihei
Rear Admiral (Surgeon)Akune Mutsumi, Homma Masato, Kataoka Katsumi, Nagaoki Moriyasu, Shiina Saburo, Tsutomi Takashi, Yano Yoshio, Yoshida Hajime
1920Rear Admiral (Surgeon)Oda Kazuaki, Otagawa Hajime, Sakurai Tokuichi, Takei Hiizu, Tamura Akira
1921Rear Admiral (Surgeon)Kizu Einosuke, Murata Saburo, Sekuzu Eiichi, Terakado Masafumi, Yokokura Seijiro
1922Rear Admiral (Surgeon)Amano Naoe, Itakura Shun, Kotatsu Kappei, Matsuno Kinji, Odajima Shokichi
Captain (Surgeon)Arima Shizuka
1923Rear Admiral (Surgeon)Kawada Masashi
1924Captain (Surgeon)Fukubara Fumio
1925Rear Admiral (Surgeon)Ikegami Yasuo, Kimura Masao
1926Rear Admiral (Surgeon)Hirokawa Wataru
1927Rear Admiral (Surgeon)Nagayama Chiyosaku