Miyaji Kusuma

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

宮地久寿馬 (25 Nov 1872JOS / 25 Dec 1872GC - 30 Sept 1945) は、日本の陸軍軍人陸軍中将高知県出身。陸軍士官学校第5期生(歩兵)、陸軍大学校第16期生。