Ministry of Culture (PROC)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Ministry of Culture 中华人民共和国文化部

Ministers

no date start date end name note
1 19 Oct 1949 4 Jan 1965 Shen Yanbing
2 4 Jan 1965 Jun 1966 Lu Dingyi
Jun 1966 Feb 1967 Xiao Wangdong 肖望东 acting
Jun 1970 Jan 1975 Wu De (head of the Cultural Group of the State Council)
4 17 Jan 1975 31 Aug 1977 Yu Huiyong 于会泳
5 Dec 1977 Dec 1980 Huang Zhen 黄镇
Dec 1980 Apr 1982 Zhou Weizhi 周巍峙 acting
6 4 May 1982 25 Jun 1986 Zhu Muzhi 朱穆之
7 25 Jun 1986 4 Sept 1989 Wang Meng 王蒙
8 Sept 1989 Nov 1992 He Jingzhi 贺敬之
9 29 Mar 1993 18 Mar 1998 Liu Zhongde 刘忠德
10 18 Mar 1998 17 Mar 2008 Sun Jiazheng 孙家正
11 17 Mar 2008 28 Dec 2014 Cai Wu 蔡武
12 28 Dec 2014 Luo Shugang 雒树刚 incumbent

reference