Minister of Posts and Telecommunications (Japan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Minister of Posts and Telecommunications 郵政大臣 Yusei Daijin

list of Ministers of Posts and Telecommunications

no date of
appointment
name administration note
1 1 Jun 1949 Ozawa Saeki Yoshida 3
2 28 Jun 1950 Tamura Bunkichi Yoshida 3
3 4 Jul 1951 Sato Eisaku Yoshida 3
4 30 Oct 1952 Takase Sotaro Yoshida 4
5 21 May 1953 Tsukada Toichiro Yoshida 5
10 Dec 1954

reference