Minister of International Trade and Industry (Japan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Minister of International Trade and Industry 通商産業大臣 Tsusho Sangyo Daijin

list of Ministers of International Trade and Industry

no date of
appointment
name administration note
1 25 May 1949 Inagaki Heitaro Yoshida 3
2 17 Feb 1950 Ikeda Hayato Yoshida 3
3 11 Apr 1950 Takase Sotaro Yoshida 3
4 26 Jun 1950 Yokoo Shigemi Yoshida 3
5 4 Jul 1951 Takahashi Ryutaro Yoshida 3
6 30 Oct 1952 Ikeda Hayato Yoshida 4
7 29 Nov 1952 Ogasawara Sankuro Yoshida 4
8 21 May 1953 Okano Kiyohide Yoshida 5
9 9 Jan 1954 Aichi Kiichi Yoshida 5
10 Dec 1954

reference