Minister of Commerce and Industry (Japan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Minister of Commerce and Industry (商工大臣 Shoko Daijin)

list of Ministers of Commerce and Industry

first term

no date of
appointment
name administration note
1 1 Apr 1925 Takahashi Korekiyo Kato (Ta)
2 17 Apr 1925 Noda Utaro Kato (Ta)
3 2 Aug 1925 Kataoka Naoharu Kato (Ta)
Wakatsuki 1
4 14 Sep 1926 Fujisawa Ikunosuke Wakatsuki 1
5 20 Apr 1927 Nakahashi Tokugoro Tanaka (G)
6 2 Jul 1929 Tawara Magoichi Hamaguchi
7 14 Apr 1931 Sakurauchi Yukio Wakatsuki 2
8 13 Dec 1931 Maeda Yonezo Inukai
9 26 May 1932 Nakajima Kumakichi Saito
10 9 Feb 1934 Matsumoto Joji Saito
11 8 Jul 1934 Machida Chuji Okada
12 9 Mar 1936 Kawasaki Takukichi Hirota
13 28 Mar 1936 Ogawa Gotaro Hirota
14 2 Feb 1937 Godo Takuo Hayashi
15 4 Jun 1937 Yoshino Shinji Konoe 1
16 26 May 1938 Ikeda Shigeaki Konoe 1
17 5 Jan 1939 Hatta Yoshiaki Hiranuma
18 30 Aug 1939 Godo Takuo Abe (N)
19 16 Jan 1940 Fujiwara Ginjiro Yonai
20 22 Jul 1940 Kobayashi Ichizo Konoe 2
21 4 Apr 1941 Toyoda Teijiro Konoe 2
22 18 Jul 1941 Sakonji Seizo Konoe 3
23 18 Oct 1941 Kishi Nobusuke Tojo
24 8 Oct 1943 Tojo Hideki Tojo 1 Nov 1943 reorganized

second term

no date of
appointment
name administration note
1 26 Aug 1945 Nakajima Chikuhei Higashikuni
2 19 Oct 1945 Ogasawara Sankuro Shidehara
3 22 May 1946 Hoshijima Niro Yoshida 1
4 31 Jan 1947 Ishii Mitsujiro Yoshida 1
24 May 1947 Katayama Tetsu Katayama acting
5 1 Jun 1947 Mizutani Chozaburo Katayama
Ashida
15 Oct 1948 Yoshida Shigeru Yoshida 2 acting
6 19 Oct 1948 Oya Shinzo Yoshida 2
7 16 Feb 1949 Inagaki Heitaro Yoshida 3 25 May 1949 reorganized

reference