Minister of Agriculture and Commerce (Japan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Minister of Agriculture and Commerce (農商務大臣 Noshomu Daijin)

list of Ministers of Agriculture and Commerce

no date of
appointment
name administration note
1 22 Dec 1885 Tani Tateki Ito 1
2 15 Jul 1887 Hijikata Hisamoto Ito 1
3 17 Sep 1887 Kuroda Kiyotaka Ito 1
30 Apr 1888 Enomoto Takeaki Kuroda acting
4 25 Jul 1888 Inoue Kaoru Kuroda
5 24 Dec 1889 Iwamura Michitoshi Yamagata 1
6 17 May 1890 Mutsu Munemitsu Yamagata 1
Matsukata 1
7 14 Mar 1892 Kono Togama Matsukata 1
8 14 Jul 1892 Sano Tsunetami Matsukata 1
9 8 Aug 1892 Goto Shojiro Ito 2
10 22 Jan 1894 Enomoto Takeaki Ito 2
Matsukata 2
11 29 Mar 1897 Okuma Shigenobu Matsukata 2
12 8 Nov 1897 Yamada Nobumichi Matsukata 2
13 12 Jan 1898 Ito Miyoji Ito 3
14 26 Apr 1898 Kaneko Kentaro Ito 3
15 30 Jun 1898 Oishi Masaki Okuma 1
16 8 Nov 1898 Sone Arasuke Yamagata 2
17 19 Oct 1900 Hayashi Yuzo Ito 4
18 2 Jun 1901 Hirata Tosuke Katsura 1
19 17 Jul 1903 Kiyoura Keigo Katsura 1
20 7 Jan 1906 Matsuoka Yasukowa Saionji 1
21 14 Jul 1908 Oura Kanetake Katsura 2
22 30 Aug 1911 Makino Nobuaki Saionji 2
23 21 Dec 1912 Nakashoji Ren Katsura 3
24 20 Feb 1913 Yamamoto Tatsuo Yamamoto 1
25 16 Apr 1914 Oura Kanetake Okuma 2
26 7 Jan 1915 Kono Hironaka Okuma 2
27 9 Oct 1916 Nakashoji Ren Terauchi
28 29 Sep 1918 Yamamoto Tatsuo Hara
Takahashi
29 12 Jun 1922 Arai Kentaro Kato (To)
30 2 Sep 1923 Den Kenjiro Yamamoto 2
24 Dec 1923 Okano Keijiro Yamamoto 2 acting
31 7 Jan 1924 Maeda Toshisada Kiyoura
32 11 Jun 1924 Takahashi Korekiyo Kato (Ta) 1 Apr 1925 reorganized

reference