Maeda Toshiyasu (Daishoji)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Maeda Toshiyasu 前田利考 (安永8年1月10日 - 文化2年12月25日)

在任

親族

尊属