Lieutenant Surgeon General (Japanese Army)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Lieutenant Surgeon General (陸軍軍医監 Rikugun Guni-Kan) was a rank of Japanese Army.

list of lieutenant surgeon generals

no date of
promotion
name class Surgeon
General
note
1 20 May 1873 Matsumoto Jun 軍医総監 Guni Sokan
2 15 Oct 1879 Hayashi Ki
3 21 May 1885 Hashimoto Tsunatsune 6 Feb 1905
4 7 Oct 1890 Ishiguro Tadanori 8 Apr 1897
5 30 Aug 1894 Ishizaka Korehiro
6 22 Feb 1895 Sato Susumu 5 Jun 1905
7 21 Apr 1895 Toki Yorinori
8 23 Jul 1895 Adachi Hiroshi
9 28 Sept 1897 Nakaizumi Tadashi
10 27 Apr 1898 Kikuchi Noritada
11 4 Aug 1898 Koike Masanao 5 Jun 1905
12 1 Oct 1898 Kikuchi Tsunezaburo 2 Mar 1907
13 1 Oct 1898 Ono Atsuyoshi
14 8 Jun 1899 Mori Rintaro 13 Nov 1907
15 11 Jul 1900 Ochiai Taizo

reference