Kyogoku Takatsugu

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Kyogoku Takatsugu 京極高次 (永禄6年 - 慶長14年5月3日)

在任

親族