Kazanin Tadamasa

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Prince Kazanin Tadamasa 花山院忠雅 (天治元年(1124年) - 建久4年8月26日(1193年9月23日))は、日本の公卿。

親族

尊属

卑属