Kazanin Kanemasa

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Kazanin Kanemasa 花山院兼雅 (久安4年 - 正治2年7月18日)

親族

尊属

卑属