Katsura Yoichi

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Katsura Yoichi 桂与一 (明治15(1882)年5月 - 大正2(1913)年6月)

親族

尊属

配偶

卑属

Paternal ancestors from Top ancestor

  1. Katsura Yoichiemon
  2. Duke Katsura Taro (1847 - 1913)
  3. Katsura Yoichi (1882 - 1913)