Kabayama Sukenori

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Admiral (at first Major General) Count Kabayama Sukenori 樺山資紀 (20 Nov 1837JOS / 17 Dec 1837GC - 8 Feb 1922) was a Japanese politician, Naval officer, Military officer, and peer.

History

date rank title job
20 Nov 1837 born
27 Sept 1871 Major
9 Mar 1872 Assistant Senior Staff for Lord of Army
10 Oct 1874 Lt Colonel
23 Feb 1875 Deputy Director, 2nd Bureau, Ministry of Army
9 Nov 1876 Chief of Staff, Kumamoto District
21 Nov 1878 Colonel
28 Dec 1878 Chief of Staff, Guard Force
23 Oct 1880 Chief of Staff, Guard Force / Great Inspector of Metropolitan Police
7 Feb 1881 Major General Inspector General of Metropolitan Police
13 Dec 1883 Vice Lord of Navy
6 Feb 1884 Rear Admiral
7 Jul 1884 Viscount
29 Jun 1885 Vice Admiral
29 Jan 1886 Vice Lord of Navy / Director, Naval Affairs Bureau, Ministry of Navy
4 Feb 1886 Vice Lord of Navy / Director, Naval Affairs Bureau, Ministry of Navy / Member of Admirals' Committee
1 Apr 1886 Vice Minister of Navy / Director, Naval Affairs Bureau, Ministry of Navy
15 Jun 1886 Vice Minister of Navy
17 May 1890 Minister of Navy
8 Aug 1892 reserved Privy Councillor
18 Jul 1894 Active Chief, Naval General Staff / Member of Admirals' Committee
10 May 1895 Admiral Governor General of Taiwan
5 Aug 1895 Count
2 Jun 1896 Privy Councillor
20 Sep 1896 Minister of Interior
12 Jan 1898 resigned
8 Nov 1898 Minister of Education
19 Oct 1900 resigned
21 Oct 1904 Privy Councillor
20 Nov 1905 deactivated
20 Nov 1910 retired
8 Feb 1922 died (84)

relations


vacant Vice Lord of Navy
13 Dec 1883 - 6 Mar 1886
abolished
New creaton
Vice Minister of Navy
1 Apr 1886 - 17 May 1890
Succeeded by
Ito Toshiyoshi
Preceded by
Saigo Tsugumichi
Minister of Navy
17 May 1890 - 8 Aug 1892
Succeeded by
Nire Kagenori
Preceded by
Nakamuta Kuranosuke
Chief, Naval General Staff
18 Jul 1894 - 11 May 1895
Succeeded by
Ito Sukeyuki
New organization
Governor General of Taiwan
10 May 1895 - 2 Jun 1896
Succeeded by
Katsura Taro
Preceded by
Itagaki Taisuke
Minister of Interior
20 Sept 1896 - 12 Jan 1898
Succeeded by
Yoshikawa Akimasa
Imperial Japanese Navy servicemen, civilians
Deck Direct commissioned officers 1st class of Naval Academy 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Engineer Direct commissioned officers 1882 class of Naval Engineer Academy 1883 class 1885 class 1887 class 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th Specialized officers Warrant officers Petty officers
Specific Service Paymaster Surgeon Apothecary Dentist Shipbuilder Ordnance Engine-Builder Hydrography Technology Justice Band
Navy Reserve Deck Engineer
Civilians Secretary Clerk Coordinator Judge Teacher Interpreter Editor Jail Master Engineer Attorney


Naval Deck officer who did not finish Naval Academy
Admiral of the FleetPrince Hiroyasu, Prince Takehito, Prince Yorihito, Ijuin Goro, Inoue Yoshika, Ito Sukeyuki, Saigo Tsugumichi, Togo Heihachiro
AdmiralKabayama Sukenori, Kawamura Sumiyoshi, Samejima Kazunori, Shibayama Yahachi, Uryu Sotokichi
Vice AdmiralAbo Kiyoyasu, Aiura Norimichi, Akamatsu Noriyoshi, Arai Aritsura, Arichi Shinanojo, Enomoto Takeaki, Inoue Yoshitomo, Ito Sukemaro, Ito Toshiyoshi, Kimotsuke Kaneyuki, Kurooka Tatewaki, Maki Nagayoshi, Matsumura Junzo, Miura Isao, Mochihara Heiji, Nakamuta Kuranosuke, Nashiba Tokioki, Nire Kagenori, Onomoto Tomomichi, Taketomi Kunikane, Tsuboi Kozo, Tsunoda Hidematsu
Rear AdmiralPrince Hirotsune, Arikawa Sadashiro, Fukushima Takanori, Funaki Rentaro, Hida Hamagoro, Ijuin Kanehiro, Isobe Kaneyoshi, Kitano Katsuya, Kodama Toshikuni, Mano Iwajiro, Matsumura Masanaga, Motoyama Susumu, Nagai Gunkichi, Nomura Tadashi, Oda Toru, Ogata Koreyoshi, Ota Morizane, Sakai Tadatoshi, Sato Shizuo, Serata Tasuku, Sugi Morimichi, Takagi Eijiro, Takino Naotoshi, Tanaka Tsunatsune, Tokuhisa Takenobu, Yamazaki Kagenori, Yanagi Narayoshi, Yoshijima Tokiyasu
CaptainPrince Kikumaro, Akatsuka Genroku
CommanderKataoka Kenkichi
Lt CommanderKatsu Koroku, Nire Keiichi

Template:IJAOFFICERS Template:IJAOFFICERS X00