Japanese Navy in 1953

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

List of active ships

Active ships at the end of the year

Pennant List (end of the year)

by organization (end of the year)

Flotilla 1 Ume
Division 1Kusu, Nara, Kashi, Sakura
Division 2Sugi, Matsu, Nire, Kaya
Flotilla 2 Momi
Division 12Sumire, Aoi, Keshi, Ayame, Akane, Fuyo
Division 17Hinagiku, Sawagiku, Tsuta, Hasu, Shida
Yokosuka District Kiri, Suiren, Yamabuki
Division 3Keyaki, Tochi, Shii, Maki
Division 4Tsuge, Kaede, Buna
Division 13Kiku, Renge, Karukaya, Kikyo, Suisen, Yaguruma
Division 14Ezogiku, Sekichiku, Himeyuri, Sasayuri, Susuki, Keito
Division 18Oniyuri, Yamayuri, Suzuran
Division 19Hamayu, Shobu, Kanna, Botan
Base Guard Group Yokosuka Okichidori
Minesweeper Division 1Tsurushima, Yuhibari, Otori
Regional Area Activity Kure Soei-Maru, Yuchidori, Chiyozuru, Yoshikiri, Horai-Maru, Nagato-Maru, Dai 2 Tokuyama-Maru, Atago-Maru, Tsukumo-Maru, Nishiki-Maru, Fuji-Maru
Minesweeper Division 3Ukishima, Furutaka, Kamozuru, Umitsubame
Minesweeper Division 4Kurushima, Iwatsubame, Tomozuru, Hiyodori
Sub Area Activity OsakaMinesweeper Division 5Himeshima, Hatsutaka, Yamabato, Shiratori, Naniwa-Maru, Dai 1 Chuko-Maru
Sub Area Activity Shimonoseki I-go Shoda-Maru, Dai 20 Shinko-Maru
Minesweeper Division 6Oshima, Hayatori, Shirasagi
Minesweeper Division 7Kamoshima, Nishikidori, Mimitsu-Maru
Sasebo DistrictBase Guard Group SaseboMinesweeper Division 8Takashima, Hayataka, Otaka, Dai 3 Tokuyama-Maru, Takachiho-Maru
Maizuru DistrictDivision 15Nogiku, Yamagiku, Hamagiku, Isogiku, Shiragiku, Iwagiku
Division 16Azami, Kaido, Rindo, Tsutsuji, Himawari, Hiiragi
Base Guard Group Maizuru Kyosei-Maru
Minesweeper Division 9Otoshima, Hakuo, Ondo-Maru
Minesweeper Division 10Awashima, Yukari, Kiji
Ominato DistrictDivision 11Yuri, Hagi, Ran, Fuji, Bara, Ajisai
Sub Area Activity HakodateMinesweeper Division 2Matsushima, Miyakodori, Wakataka

Ships in and out

Commissioned ships in the year

Decommissioned ships in the year

Approved in FY1953 budget

Who's who

Key job assignment

 1 Jan
Emperor of JapanEmperor Showa
Prime MinisterYoshida Shigeru
Director General, Safety AgencyKimura Tokutaro
Chief of Second General StaffGen Yamazaki Kogoro


Chronology for Japanese Navy
1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859
1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869
1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889
1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029