Ito Nagasada

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Ito Nagasada 伊東長貞 (寛永20年 - 元禄6年9月1日)

在任

親族