Itakura Katsuaki (Fukushima, Mutsu)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Itakura Katsuaki 板倉勝顕 (文化11年5月3日 - 明治10年1月8日)

在任

親族

尊属