Inagaki Shigesada

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Inagaki Shigesada 稲垣重定 (慶安元年 - 宝永4年11月10日)

在任

親族