Fujiwara no Matate

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Fujiwara no Matate 藤原真楯 (霊亀元年(715年) - 天平神護2年3月12日(766年4月25日))

親族

尊属

卑属

Patrilineal ancestors from Top ancestor

  1. Nakatomi no Katabuko
  2. Nakatomi no Mikeko
  3. Lord Fujiwara no Kamatari (614 - 669)
  4. Lord Fujiwara no Fuhito (659 - 720)
  5. Lord Fujiwara no Fusasaki (681 - 737)
  6. Lord Fujiwara no Matate (715 - 766)