Fujiwara no Fusasaki

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Fujiwara no Fusasaki 藤原房前 (天武10年(681年) - 天平9年4月17日(737年5月21日))

親族

尊属

卑属

Patrilineal ancestors from Top ancestor

  1. Nakatomi no Katabuko
  2. Nakatomi no Mikeko
  3. Lord Fujiwara no Kamatari (614 - 669)
  4. Lord Fujiwara no Fuhito (659 - 720)
  5. Lord Fujiwara no Fusasaki (681 - 737)