Fujiwara no Fuhito

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Fujiwara no Fuhito 藤原不比等 (斉明5年(659年) - 養老4年8月3日(720年9月9日))

親族

尊属

卑属

Patrilineal ancestors from Top ancestor

  1. Nakatomi no Katabuko
  2. Nakatomi no Mikeko
  3. Lord Fujiwara no Kamatari (614 - 669)
  4. Lord Fujiwara no Fuhito (659 - 720)