Endo Yoshitoshi

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Endo Yoshitoshi 遠藤慶利 (慶長14年4月9日 - 正保3年6月28日)

在任

親族