Endo Yoshitaka

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Endo Yoshitaka 遠藤慶隆 (天文19年 - 寛永9年3月21日)

在任

親族