Emperor Guangxu (Qing)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Emperor Guangxu 光緒帝 (1871 - 21 Oct 1908LS / 14 Nov 1908GC. personal name: Zaitian 載湉) was an Emperor of Qing dynasty (4 Dec 1874LS / 25 Feb 1875GC - 21 Oct 1908LS / 14 Nov 1908GC)

monarchy
Preceded by
Tongzhi Di
Emperor of China
4 Dec 1874 - 21 Oct 1908
Succeeded by
Xuantong Di
Preceded by
Tongzhi Di
Emperor, Qing dynasty
4 Dec 1874 - 21 Oct 1908
Succeeded by
Xuantong Di