Director General, Hokkaido Development Agency (Japan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Director General, Hokkaido Development Agency 北海道開発庁長官 Hokkaido Kaihatsu Cho Chokan

list of Directors General, Hokkaido Development Agency

no date of
appointment
name administration note
1 1 Jun 1950 Masuda Kaneshichi Yoshida 3
2 7 Jun 1951 Suto Hideo Yoshida 3
3 4 Jul 1951 Noda Uichi Yoshida 3
4 30 Oct 1952 Sato Eisaku Yoshida 4
5 10 Feb 1953 Totsuka Kuichiro Yoshida 4
Yoshida 5
6 14 Jan 1954 Ono Bamboku Yoshida 5
7 27 Jul 1954 Ogata Taketora Yoshida 5
10 Dec 1954

reference