Director General, Economic Investigation Agency (Japan)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Director General, Economic Investigation Agency 経済審議庁長官 Keizai Shingi Cho Chokan

list of Directors General, Economic Investigation Agency

no date of
appointment
name administration note
1 1 Aug 1952 Suto Hideo Yoshida 3
2 2 Sept 1952 Yamazaki Takeshi Yoshida 3
3 30 Oct 1952 Ikeda Hayato Yoshida 4
4 29 Nov 1952 Ogasawara Sankuro Yoshida 4
5 3 Mar 1953 Mizuta Mikio Yoshida 4
6 21 May 1953 Okano Kiyohide Yoshida 5
7 9 Jan 1954 Aichi Kiichi Yoshida 5
10 Dec 1954

reference